FĀRI’IRA’A

TE PERETITENI E RAVE RAHI MAU FA’ATEREHAU  TEREHI’O I PAPARA

Ua mā’iti na aupupu A Ti’a I Mua e CSTP-FO, i te mahana piti ra, e fa’ahapa i te nominora’a o te tahi mau fa’atere piha ‘ōhipa, ma te uiui i ni’a i to rātou mau ‘aravihira’a ‘ihi rave’a. No reira, te ha’amahuta ra ia raua i te hō’ē ‘ihi mā’imira’a no te tau’aparau e te mau tino e ‘ēre no roto i teie nei ao no te fa’atito e te mau ti’a fa’atere o te piha a te hau e i te Fa’atere vahine ihoa ra no te mau Punavai Moana e no roto i te Fenua, o tei nomino noahia a’e nei.

I te avatea monire ra, ua haere mai te Fa’atere rahi ‘āpi no te totaiete TOTAL-Porinetia, o Patrick Cazaban, e farerei auhoa i te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a, no te Fa’arava’ira’a Faufa’a Ninamu, no te Porotita Rorouira e no te Fa’atianira’a i te mau ‘Ona Fa’ahotu, o Teva Rohfritsch.

 

Ua farii atu te Fa’aterehau no te Ha’amahutara’a Fa’arava’ira’a Faufa’a e no te Fa’arava’ira’a Faufa’a Ninamu, no te Porotita o te Rorouira e no te Fa’atianira’a i te mau ‘Ona Fa’ahotu, o Teva Rohfritsch, i te avatea monire ra, i te ‘Ati-Marara Denis Bertrand, Tomana Teitei no te mau Nu’u Fa’ehau i Porinetia farani nei, no te hō’ē farereira’a ‘aitauira’a parau.

I te monire ra, ua putuputu te ho’e pupu ‘ohipa pairatihia e Maiana Bambridge e te mau mero ei mau ti’a ‘aravihi ia, mai ia Luc Tapeta, fa’aa’o ta’a-è no te Peretiteni, te mau ti’a no te Fa’aterera’ahau ti’a’au i te mau Autahira’a, no te ‘Afata Turuuta’a (CPS) e no te mau piha ‘ohipa no te reira tuha’a (Tomite rahi no te parurura’a totiare, Fa’aterera’a no te mau ‘Ohipa Totiare), na roto i te anira’a a te ‘Apo’ora’ahau no te ‘aitaui e te mau ti’a no te mau ‘Oire i ni’a i te mau fifi i farereihia i te fa’a’ohipara’ahia na te Ture ‘Ai’a o tei fa’ata’a i te mau titaura’a no te fa’ao i roto i te RSPF.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpitihia’tu e te Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, o Jean-Christophe Bouissou, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a e no te mau Tū’aro, o Nicole Sanquer-Fareata, i te mahana ma’a ra, e piti tau ti’a fa’atere no te WSL (World Surf League = Ta’atira’a Horue no te Ao (THO), o Graham Stapelberg e o Jodi Willmott, nau ti’a no te WSL (THO) no Hawaii, o tei tae mai nei i Tahiti nei, no te tata’ura’a no te  ao no te horuera’a i fa’atupuhia i Teahupo’o.

Ua fariihia’tu o Arnold W. Donald, Peretiteni Fa’atere Rahi no te totaiete Carnival Corporation e tō’na ‘ūtuāfare fetii, i te mahana pae ra, e te Peretiteni Edouard Fritch, i te Peretitenira’a no Porinetia farani. Ua fa’ata’a mai te fa’atere no Carnival Corporation i te hō’ē taime fa’afa’aea potora’a mai no te roara’a e 24 hora i Tahiti nei, hou a’e a reva fa’ahou atu ai i Niu-Terani.

Parau api

ĀPO’ORA’A A TE MAU FA’ATEREHAU

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i  te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau  

Mau tā’amura’a faufa’a