FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tae atu te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a ratere e no te mau utara’a manureva araao, o Nicole Bouteau, i te po’ipo’i mahana ma’a ra, i te tahua taura’a manureva no Tahiti-Fa’a’a, i te taera’a te rerera’a ‘avarira’a a te taiete manureva Manupatia farani.

Ua fariihia’tu te ta’ata ratere ra o Loïck Peyron, ta’ata tuiro’o rahi no te poti ta’ie no Farani, i te mahana pae ra, i te Peretitenira’a.

Tei te faito e 20 feia ma’i Porinetia o tei fa’arevahia’tu na i Farani e rapa’au ai, o tei haere atu e mata’ita’i i te Fare  Manaha no Quai Branly-Jacques Chirac, i te avatea mahana pae ra i Paris.

 

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch, e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i roto i te ‘iritira’ a i te Taupe’e « Hamanihia i te Fenua nei », i te mahana maha ra, ini’a i te tahua no To’ata, tei reira ato’a te Peretiteni no te Piha Tapiho’o Tapiha’a Pū’ohipa hamanitauiha’a e Toro’a (CCISM), o Stéphan Chin Loy, e te Tavana ‘Ōire no Pape’ete, o Michel Buillard.

Ua fa’atere te Fa’aterera’ahau no te mau Punavai Tumu, a Tearii Alpha e te Piha Rautea e no te Tautaira’a Tairoto (PRTT=CAPL), i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a, hō’ē vauvaura’a parau i mua i te feia papa’i ve’a no ni’a i te Ture ‘Avei’a no te Fafaura’a peu maitata’i no ni’a i te ‘ōperera’a  i te mau hotu no te fenua nei no te pae o te fa’a’apura’a.

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana piti ra, i te ti’amana no te Ti’a Mana ‘Auvaha no Tapone i Farani, o Masahiro Fujikawa, e te ti’amana ‘aufauhia no Tapone i Porinetia farani, o Narii Faugerat.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.    
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau