FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua ‘i te Ao Ta’ere  Porinetia i te mauiui i te fa’aro’ora’a’tu i teie parau pe’ape’a e te ‘oto rahi, no te fa’aru’eroara’ a mai te Taote ‘Aivana’a ra o Yoshihiko Sinoto,  o tei tupu mai na i roto i te ‘āru’i  no te 4 no ‘ātopa iho nei i  Hawaii.

 

Taote ‘Aivana’a tu’iro’o no te pae no te ‘ā‘ai o te ta’ata e no te iho fenua, ta’ata toto tapone, ua fa’ata’a na te Taote ‘Aivana’a Sinoto, mai te mau matahiti 1 960 maira, I te paerahi no tō’na orara’ a i roto i te tuatapapara’a i te mau ‘ a ‘ai no te ta’ere hou-‘europa i Porinetia farani nei, ia ta’ahia no hea mai e e mea nahea te ta’atara’ahia to tātou mau motu e tae noa’tu i te mau taura o te tā’amu ra ia tātou e te tahi è atu mau ta’ere e mau tōtaiete nuna’a ta’ata no te Moana Rahi ra o Patitifa.

 

Nā’na mau na i te tata’i matamua roa mai i te matahiti 1 968 ra i te Marae Taputapuātea i ‘Ōpoa-Ra’iātea, o tei tapa’ohia i teie mahana i roto i te faufa’a no te Ao a te Nuna’a ta’ata.

 

E rave rahi mau taime tō’na fa’ateiteira’ahia na, i te Feti’a Hanahana ihoara no Tahiti Nui, ua farii mai na te Taote ‘Aivana’a ra o Sinoto, i te tetepa 2016 ra i Hawaii I te tere farerei o te Peretiteni Edouard Fritch e o te Fa‘aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, o tei tae tino roa fa’ahou atu, no te ha’amauruuru fa’ahou atu a na ni’a i te I’oa o te Haufenua e o te Fenua nei, no tā’na mau perehahura’a faufa’a rahi i rave na i Porinetia farani nei e i tō’na ihoa ra here i tā’na ‘ohipa i rave mai na i rotopu i te mau Ta’ata Porinetia no ta rātou iho ta’ere. Te hō’ē here paraumau, ‘ēita e ‘ore, na te reira i tura’i  fa’ahou mai i ta tātou Ta’ere Porinetia,  ia hau mai ā te oraorara’a.

 

Ua rave hia’tu te Taote  ‘Aivana’a  Sinoto e te pohe i roto i tō’na 93 ra’a o te matahiti, o te fa’atupu i  te  fa’atura’ahia, teie ra, na te Ao no te Ta’ ere Porinetia e poihere fa’aha’amana’o noa i tō’na parau e auatauahiti noa’tu.

 

Te fa’atae  nei te Peretiteni no Porinetia farani e tā’na ‘Āpo’ora’ahau, na ni’a ato’a i te I’oa o te Nuna’a Huira’atira no Porinetia farani, i te ta’ato’ara’a no tō’na ‘utuafare e tō’na mau ‘ōpu fetii e mau hoa fatata, i te tapa’o no te tamahanahana e no te aroha.

Ia Maita’i  ‘oe Taote Sinoto i tō tere hope’a.

 

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau