FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Hō’ē Tere Tomite no te ’Āpo’ora’ahau arata’ihia’tu e te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āmuihia’tu e te mau Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau Punavai Tumu, o Tearii Alpha e no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, e tae noa’tu i te Tepute vahine Maina Sage, o tei rave mai iho nei i te hō’ē tere ’ohipa i roto e 4 mau motu no te ta’amotu no Tuamotu, i Raroia, Takume, Taenga e Makemo.

 

Ua tae atu na mua roa taua Tomite tere ra i ni’a i te motu aruaru no Raroia, i te avatea mahana maha ra, i reira, ua fariihia mai rātou e te Tavana ’Ōire no te ’Ōire no Makemo, o Félix Tokoragi, e tae noa’tu i te Mono-tavana ’Ōire vahine, o Anna Florès, e tae noa ato’a atu i te Tavana ’Ōire tahito o Michel Yip. I to rātou taera’a’tu, ua ta’iruru te ta’ato’ara’a no te mau ti’a mana i mua i te Farehau no te hutira’a reva, na roto i te mau himene ’āi’a o tei himenehia mai e 21 mau tamarii haere ha’apiira’a no taua motu ra. I muri mai, ua haere atu taua Tomite tere ra i ni’a i te tuha’a fenua o ta te Haufenua i horo’a atu na no te ’Ōire no te ha’amaura’a i ni’a iho i te Pū hamanira’a ito uira a Raroia. ’Ōia mau, ’āita roa’tu ā ta Raroia e reni uira. Piri i te 20 matahiti, i te fa’ahiti noara’ahia mai na te mau ’ōpuara’a no te patu hō’ē Pū hamanira’a ito uira, o tei ‘ore roa’tu i oti mai e tae roa mai i teie nei mahana. I teie mahana, ua ’āmuitahi pauroahia te mau rave’a ato’a, ia nehenehe maoti mau e fa’atupu mai i te reira tapura ’ohipa o tei tia’i rahi noahia mai na e te huira’atira.

I muri mai, ua hina’aro te Mono-Tavana ’Ōire vahine e fa’a’ite i te Peretiteni i te Faremaeha’a no te Puha e vaira i ni’a i te uahu, e o te titauhia ia tata’ihia. No te reira, ua fa’a’ite atu te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi, eua matutuhia te mau faito faufa’a moni e hina’arohia no te patura’a e tae roa’tu i to’na otira’a no taua pū ra, tei ni’a i te faito e 21mirioni toata farane, e e tu’uhia’tu i mua iti noa nei te reira faufa’a no te reira tapura ’ohipa i roto i te ’afata terera’a faufa’a a te Fenua. Ua tere ato’a atu te Peretiteni e hi’o ite fare ha’apiira’a no Raroia, e 2 piha, i roto i te piha tata’itahi, e 3 faito piha ha’apiira’a ta’a-è. I te tahara’a te mahana, ua tupu te hō’ē farereira’a i rotopu i te huira’atira e te Tomite tere o te ’Āpo’ora’ahau. Ua ha’amaramarama atu na Fa’aterehau e piti, o Tearii Alpha e o Luc Faatau i te huira’atira no ni’a i te mau fa’anahora’a e vai nei no te ha’amaita’i i te tuha’a no te uruha’ari, no ni’ai te reve’a no te tatarara’a i rapae’au i te fifi no te oti ‘orera’a te mau fenua feti i i te tapupuhia, e aore a ia, no ni’ai te tu’ura’a i te mau tapa’o na roto i te tairoto.

 

Utara’a na ni’a i te poti i Takume e i Taenga

 

I te mahana pae, i te hora 5 i te po’ipo’i, ua fano atu te tere tomite no te ’Āpo’ora’ahau e te Tavana ’Ōire no Makemo i Takume na ni’a i te poti. Ua tae atu taua Tomite tere ra i Takume, ho’e hora i muri mai mai Raroia atu na ni’a i te  poti. I muri mai i te mau himene fariira’a na e 21 rahira’a tamarii haere ha’apiira’a no Takume, e ta ratou mau ’orometua ha’apii, ua ha’apa’ohia te ’oro’a hutira’a i te mau reva. I muri mai, ua fa’a’ite mai te Mono-Tavana ’Ōire vahine e tā’na ’Āpo’ora’a ’Ōire i te uahu, o te titauhia, ia ravehiate tahi mau tapura ’ohipa rarahi no te tata’i fa’a’apira’a e n te parurura’a ’eiaha ia tupu mai te mau ’ati. Ua fa’aineine a’e na te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi i ni’a ite reira parau, e ua fa’a’ite atu ’oia e no te reira tapura ’ohipa, e titauhia e 380 mirioni toata farane no te ravera’a e oiti roa’tu. Te reira te tapura ’ohipa ru roa a’e no te reira motu aruaru. I muri, ua haere atu te mau Ti’a mana i te Pū Ha’apura’a no te Ora no Takume o tei patuhia na i tematahiti 2 015 ra. Tei roto i te reira Pū Ha’apura’a, te vaira’a no na piha ha’apiira’a ra e piti no Takume. E mea titau ato’ahia  ia fa’arava’ihia’tu te Pū Utuutura’a ma’i no Takume i te tahi mau materia hau atu no te nehenehera’a ‘ōia e farii papu atu i te feia ma’i. Hou a’e rātou a fa’aru’e atu ai i te motu aruaru no Taenga, ua parau atu na te Peretiteni i te huira’atira no Takume no te ha’amauruurura’a atu no ta rātou huru fariira’a mai. Ua ha’apapu atu te Peretiteni e ha’amata vitivitihia i te hamani te uahu , e ua ha’apapu ato’a atu ‘ōia, e hamani ato’ahia ta rātou Pū hamanira’a uira ia oti ana’e mai ta Raroia.

 

No te tere atu mai Takume i Taenga, e piti hoa te maorora’a te tere noara’a te poti, na roto i te hō’ē mata’i puai e te hō’ē miti puai ma te mau mata’are rarahi. I tō’na taera’a’tu i Taenga, ua ‘ite atu taua Tomite tere ra a te ‘Āpo’ora’ahau, e tei ‘ō a’e na te mau matini ravera’a ‘ohipa a te taiete Boyer no te ravera’a i te tahua ‘ohipa ra o tei tia’i rahi noahia mai na no te uahu no Taenga, paturu faufa’a monihia e te Haufenua, i ni’a i te faito hau atu i te 100 mirioni toata farane. Ua haere atu te Peretiteni i ni’a roa i te tahua no te Pū Hamanira’a uira, i ni’a i te tahua fenua i reira ‘ōia e patuhia’tu ai, o te ti’a ia ha’apa’ari maita’ihia. Ua ani ato’a mai te Mono-Tavana ‘Ōire no Taenga ia rave ato’ahia te mau tapura ‘ohipa no te ha’apa’ari na te hiti tahatai, i ni’a i te roara’a e 50 metera, no te paruru hau fa’ahoura’a’tu a i te Pū Ha’apura’a no te Ora.

 

Makemo, tuha’a hope’a no taua tere ra

 

Ua fa’aru’e atu te Tomite no te ‘Āpo’ora’ahau i te motu no Taenga i te avatea mahana pae ra, no te fano atu i Makemo. I muri a’e i te hō’ē fanora’a  na ni’a fa’ahou i te moana mata’are, no te roara’a piri i te 2 hora, ua fariihia mai taua Tomite tere ra i Makemo,  i te tahara’a no te mahana, i ni’a i te uahu, na e faito e 60 (ono ‘ahuru) rahira’a ta’ata o tei ‘i i te ‘oa’oa i te farii mai I te Peretiteni Fritch. Ua fa’aineine mai te huira’atira i te mau himene e te ‘orero no te fariira’a mai i te Peretiteni. Ua ha’amata te mau tere hi’ohi’o na ni’a i te tahua, i te ‘po’ipo’ira’a a’e, i te po’ipo’i mahana ma’a.

 

I roto i taua mahana ra, ua fa’atere atu taua Tomite ra i te hō’ē horo’ara’a taviri fare OPH e te hō’ē putuputura’a huira’atira e te Tomite fa’atupu i te mau Ha’utira’a no te mau Motu no Tuamotu mā. No reira, ua tae tino roa’tu te Peretiteni e hi’o i te mau tahua o tei fa’aineinehiano te reira mau ha’utira’a rarahi, tera ra, i te mau tahua ‘ohipara’a ato’a a te ‘Ōire o tei paturu faufa’a monihia’tu e te Haufenua na roto i te Tomite no te Fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire, i te Pū Hamanira’a Uira no taua Motu aruaru ra e aore ra, i te Fare ha’apiira’a pirituarua no Makemo o te farii nei i roto i tā’na Pū fare nohora’a i te mau piahi no te mau motu aruaru tapiri mai.

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau