FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua ’avari atu na te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ’āpe’ehia’tu e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, ti’a’au i te mau ’ōpuara’a rarahi no te fa’ ahotura’a, e tae noa’tu i te tahi è atu mau rahira’a Fa aterehau no tā’na  ’Āpo’ora’ahau, i te monire ra, i te ’Aua Tiare Vaira’i i Punaauia.

 

 

A tia’i noa’tu ai ia hotu mai te ‘ōpuara’a no te fariira‘a ratere « Te  Mata’ina’a Tahiti », ua fa’a’ite  mai te Peretiteni  i tō’na hina’aro rahi no te fa’afana’ora’a i te huira’atira no Punaauia i taua tahua ra i te pae tahatai. Na roto ia TNAD (Tahiti Nui Fa‘anahora’a e Fa’ahotura’a), ua ha’amata ia te Haufenua i te mau tapura ‘ohipa o tei ‘iriti i te mau fa’anahonahora’a i te mau area no te mau tapura ‘ohipa no te mau tū’aro e no te fa‘afa‘aeara’a, ma te fana’o i te hō’ē area oriori hahaere ‘avaera’a, i te mau tahua no te taorara‘a poro e no te pa’ira ‘a popo, e hō’ē vahi tunu pa’ara’a ma’a.

 

Ua nehenehe na roto i te reira mau fa’anahonahora’a, e farii matara maita’ihia’tu te mau ‘ona fga’ahotu e te horo’ara’a’tu ia rātou i te rave’a no te hi’o ateara‘a i ta rātou mau fa‘anahonahora’a  e ‘ōpua ra no mua nei.

 

Ma te parau atu i ni’a i te Tavana ‘Ōire no Punaauia, o Rony Tumaha’i, e i te mau Mero no tā’na ‘Āpo’ora’a ‘Ōire, ua fa’aha’amana’o atu te Peretiteni, e mea faufa ‘a rahi roa ia fafahia te mau mana’o o te mau Ti’a mana ma’itihia no Punaauia, no te fa‘atupura’a i te mau ‘ōpuara’a o ta te Haufenua i fa‘ata’a no taua ‘Ōire ra.

 

Ua ani ato’ahia’tu i te ‘Ōire no Punaauia ia fa’a’ohipahia te mau ‘ōpuara’a ‘āmui i ni’a i taua tahua ra, fa‘ata’ahia, no te mau tapura ‘ohipa no te mau tū’aro e no te ta’ere, tera ra, te hō’ē ato’a autaipera’ a no te parura’a ‘ēiaha a ro’ohia e te ‘ati e ia vai ma noa taua tahua ra.

Ua fa’ahiti ato’ahia mai te nu’ura’a o te ‘opuara’a fariira ‘a ratere « Te Mata’ina’a Tahiti »i roto  taua ‘Ōro’a ra. No reira, hō’ē a ia nu’ura’ a te ta’ ato’ara’a no te mau tuhaa ato’a no te ‘opuara’ a n te fariira’a ratere. Te Piha toro’a no te fa’atere’aura’a i taua tapura ‘ohipa rahi ra, no te tāpupura’a tuha’a fenua, e ha’amatahia ia i roto i te ‘āva’e i mua nei, e i reira ato’a, te ‘Āpo’ora’ahau e nehenehe ai e pii no te ‘iritira’a matete, hou te hope’a no teie nei matahiti.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau