FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua ‘iriti hanahana te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana ra, i te Peretitenira’a, i te 3 ra’a no te Rurura’a Nui no te mau Ha’apiipiira’a e no te mau Toro’a no te Fariiira’a Ratere, i mua  i te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e i te mau ti’a no Niu-Terani mai, taua fenua ra o tei riro ei Manihini hanahana no te 3 ra’a no teie fa’anahora’a.

 

Te mutumutu ‘orera’a e te fa’aterera’a papu o tei hamanihia mai e teie nei fa’anahora’a, o tei fa’atupu i te matahiti tata’itahi, mai tō’na fa’atupura’ahia mai i roto i ta’na fa’anahora’a matamua i te 2 015 ra, no te « fa’arahi e no te ha’apapu i te horo’a i te mau fa’aineinera’a, e te tauturura’a i te mau tino e ‘ōpuara’a ta rātou o te tia’i ra no te fa’ahotu atu, no te ha’apapura’a i to rātou hina’aro no te fa’atupu i te taiete ‘ohipa », o ta te Peretiteni ia i ha’apapu mai i roto i tā’na ‘orerora’a.

 

« Te fa’a’ite papu maira teie Rurura’a Nui i te hina’aro papu o te Haufenua no te fa’ahotu fa’ahou atu a i te Fariira’a Ratere, te punavai matamua roa no te fa’arava’ira’a faufa’a o te fa’aora noa nei i to tātou mau motu », o ta te Peretiteni a ia i papiti fa’ahou mai i te parau. Ta’a-è noa’tu i te reira, ua fa’aha’amana’o ato’a mai ‘oia i roto i tā’na ‘orerora’a, i te faufa’a no te fa’atupu tamaura’ a i te ha’apiipiira’a tumu e te ha’apiipiira’a toro’a no te tamaunoara’a’tu i te « ma’imi i te hō’ē tere papura’a no te matete o te ti’ara’a ‘ohipa, no te hō’ē fa’aora’a totiare e ti’ara’a toro’ a manuia maita’i ».

I teie matahiti, e rave fa’ahou mai te Fa’aterehau vahine no te fariira’a ratere e fa’atupu i teie fa’anahora’a ma te autaipehia mai e te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani e a tā’na tomite no te fariira’a ratere, i ni’a i te parau tumu a te Pū no te Ao no te Fariira’a Ratere : « Hō’ē Fariira’a ratere e ti’a i te vaira’a no te fa’ahotura’a ».

 

‘Ōia mau, te Manihini Hanahana no teie fa’anahora’a no teie matahiti ‘āpi o Niu-Terani ia, fenua o tei ‘iterahihia no te hotu rahira’a o ta’na fariira’a ratere, e i te pae ihoa ra, no te fariira’a ratere matie, no te fariira’a ratere fa’ahe’e na ni’a i te ‘iriatai, no te fariira’ a ratere oriori mataita’i haere na ni’a i te pahi e na ni’a i te mau poti ta’ie, tera ra, no tā’na ato’a mau ‘aitauira’a i te pae no te reo i rotopu i te mau tamarii haere ha’apiira’a ‘api e te mau piahi.

Te  metua papetito o taua fa’anahora’a ra o Maui Shan ia, te hō’ē taure’are’ a porinetia o te nehenehe e ‘iriti, i ta’na fare tama’ara’a i te feia ‘api, te « Mahina Lodge  Hotera e BAckbaker », te ‘āmuira’a i roto i te ‘imira’a e fa’ara i te mau huru nohora’a no te ratere i Porinetia farani nei.

Ua fa’atupuhia te Rurura’a Nui i ni’a e 4 mau niu parau rarahi roa : te Ha’apiipiira’a-Ti’ara’a ‘ohipa, te mau Toro’a, te Fa’atupura’ a i te mau tapura ‘ohipa, e tae noa’tu, i te ho’e poro fa’ata’ahia no te Rorouira. Te mau parau tumu o tei fa’ahitihia mai i ni’ a i te mau ‘iri menemene no ni’a ia i te « Fariira’a ratere, te punavai no te ha’amahuta i te fa’arava’ira’a faufa’a e no te fa’atupu i te ti’ara’a ‘ ohipa », e no ni’ a ihoa ra i te « fariira’a ratere e ti’a i te vaira’a, te mao’a i te tauira’a hotutano no e fa’ ahotura’ a fa’arava’ira’a faufa’a e totiare ».

 

Ia riro teie Rurura’a Nui numera 3 ei taime no te vauvaura’a i te hoho’a no te fenua no te mau ha’apiipiira’a e horo’ ahia e te mau pū no te fa’aineinera’a  no te mau toro’a no te fariira’a ratere e vai nei i Porinetia farani nei e ei arata’i i te mau ha’apiipiira’a e i te mau toro’a no te fariira’a ratere.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau