FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua mata ‘ite mai te ‘Āpo’ora’arahi  no Porinetia farani, i te mahana maha iho nei, i te parau ha’apapa a te ‘Āpo’ora’ahau no ni’a i te Tau’aparaura’a i te ‘Avei’a o te ‘Āfata terera’a faufa’a fa’anahohia ra no te mā’itira’a i te ‘Āfata terera’a faufa’a metua no te matahiti 2018.

 

Te mau ‘avei’a no te ‘Āfata terera’a faufa’a rarahi roa o tei vauvauhia e te Mono-Peretiteni, Fa’aterehau no te ‘Āfata faufa’ a e no te mau Faufa’a Moni, o Teva Rohfritsch, ua nuhia ia no te fa’ahaere noa fa’ahoura’a atu a i te tapura ‘ohipa a te ‘Āpo’ora’ahau e o te ‘iriti mai i te mau fā rarahi roa no te matahiti 2018.

 

Ua vauvauhia atu te mau reni rarahi roa o te ‘Āfata Terera’a Faufa’a no te matahiti 2 018.

No reira, e fa’ata’ahia te mau rave’a a te hau no te fa’atupu rahira’a mai i te ti’ara’a ‘ohipa, te fa’ahotura’a e te tapura ‘ohipa fa’arava’ira’a faufa’a.

E tauto’o te ‘Āfata Terera’ a Faufa’ a no 2 018 e ha’ apa’ar i te mahutara’a o te fa’arava’ira’a faufa’a o tei ‘iteahia mai, a 3 matahiti i teie nei, na roto ato’a i te mara’a i ni’a te faito o te PIB (Hotu Roto Pueueu) e no te tamaru i te ‘operepere fa’ahoura’a i te mau hotu o taua hotura’a ra.

 

 
article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau