FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te mahana piti ra, ua haere atu te Peretiteni Edouard Fritch, o tei ‘āpe’ehia’tu na e te Tomitera Teitei, René Bidal, e te Ra’atira no te Piha a te Tomite ‘Europa no te mau Fenua no te Ara-Moana no Patitifa (PTOM), o Thomas Mateo-Goyet, tera ra e tae noa’to’a’tu i te Fa’aterehau ti’ā’au i te ‘Arutaimareva, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, e te Tavana ‘Ōire, o Michel Buillard, no te fa‘afa’a’ite I te pàpà papa’ihia no te fa‘aara i te ha‘amatara’a no te piti o te tuha’a no te mau tapura ‘ohipa titi’ara’a i te mau pape viivii no te ‘Ōire no Papeete.

 

Mai te 2 006 maira, ua tauto’o utuutu mai na te ‘Ōire no Papeete e ha’amaita’i i tā’na tareni no te titi’a ‘āmuira’a i te mau pape viivii. Piri i te 10 kirometera auri ‘ohira’a mai i te mau pape viivii o tei tu’uhia i ni’a  te papura’a no te hiti tahatai no Papeete , o tei tu’ati’ati mai e 600 mau ‘utuafare ti’a fa’a’au tamau. Ua hamani ato’ahia mai hō’ē pū titi’ara’a Te  Ora No ‘Ananahi, mauha’a rave’a fa’a’api, hotu e te fa’atura i te ‘arutaimareva, i te tetepa 2016 ra.

 

Te fa’aineine nei te ‘Ōire, na roto i te paturura‘a mai a te Haufenua, e fa’ahaere i te hō’ē fa’arahi fa’ahoura’a atu i tā’na pupa ‘auri ‘ohira’a mai i te mau pape viivii. Paturu faufa’ a monihia mai e te 10 ra’a no te ‘Āfata ‘Ēuropa no te Fa‘ahotura’a (FED), i ni’a i te faito e 2 miria farane, e hitu ia kirometera pupa reni hau o te tu’uhia’tu, mai teie nei e tae roa’tu i te 2 019, i rotopu ihoara i te Pū Vaima e te Aroa Pa’ofa’i. E fa’ata’a ato’a taua fa’arahi fa‘ahoura’a’tu i te hamanira’a i ‘eie to’otoru mau pū ‘āpi no te paruru ‘ēiaha te pape ia tahe fa’ahou, hō’ē ato’a pū no te tauira’a i te mau matini ‘ohipa e hau atu i te 200 mau parahira’a tu’ati’atira’a no te ta’amura’a mai i te mau ‘utuafare ‘āpi i ni’a i te pupa reni.

E ravehia te reira, ma te fa’a’ohipa i te mau rave’a no te fa‘aiti i te mau maniania e te mau pupara noara‘a te terera’a pere’o’o o te fa’atupuhia e te reira mau tapura ‘ohipa. Mai te mau tahua ‘ohipara’a na mua atu, e ravehia te pae rahi no te reira mau tapuara ‘ohipa i te taime pō, ma te ha’avaravara roa i te mau ‘iritira’a i te ‘āpo’o fa’atorora’a na roto i te fa’a‘ohipara’ a i te mau rave’a ‘ihi rave‘a fa’ahiahia no teie tau. 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau