FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua 'amui atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa'aterehau no te Ta'ere ti'a'au i te mau Reo, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, i te po'ipo'i mahana piti ra, i roto i te mau piha no te Fare Vana'a, i roto i te 'operera'a te mau Re no te tata'ura'a papa'ira'a puta no te Re a « John Taroanui Doom ».

 

Te tata'ura'a matamua roa no te Ritera Reo Tahiti, piihia « Re a te Fare Vana'a » ua fa'atupuhia na ia i te 1 976 ra, o tei fa'a'api noahia mai i te mau matahiti ato'a e tae roa mai i te 1 989. I te 2 000, ua fa'ahaere fa'ahouhia mai te reira tata'ura'a o tei piihia mai te « Re a te Peretiteni », e tae roa mai i te 2003. I 28 no novema 2016, ua fa'ahaee fa'ahouhia tereia tata'ura'a na roto i te tura'ira'a a te 'Apo'ora'ahau a te Peretiteni Edouard Fritch.

 

Te hepetoma na mua atu, i muri a'e i to'na haerera'a'tu i te hiti no tero'i ma'i no te Fa'atere Tahito o te Fare Vana'a, ua fa'aoti te Peretiteni e fa'ahanahana ia'na no to'na ha'a itoitora'a i roto i taua Pu ra, na roto i te ma'irira'a i te tata'ura'a papa'ira'a puta a te Fare Vana'a, te Re a             « John Taroanui Doom ».

I ni'a e 26 rahira'a tino o tei hina'aro na e fa'ao i roto i taua tata'ura'a ra, 11 puta o tei tu'uhia i roto i te pu'etau titauhia mai. I roto i te 'oro'a no te 17 no novema i ma'iri a'e nei, ua fa'ata'a te mau Vana'a ia ratou no te tai'o e no te ma'iti mai i te mau tino e haru i te mau ti'ara'a matamua roa.

 

Teie atura ia te mau 'aito o tei haru mai i te Re « John Taroanui Doom 2017 » :

I roto i te 'apapara'a no te « feia pa'ari », no te reira ua titauhia, ia papa'i mai ho'e puta e 80 'api :

- Te Re matamua o tei ha'amauruuruhia na roto i te ho'e tino moni e 600 000 farane, ua mahere atu ia ia Ezekiela TCHONG TAI. Te i'oa no ta'na puta papa'i Te ’A’ai No Te Mau Rimarima O Tia’itau.

- Te 2 o te Re, o tei ha'amauruuruhia e 300 000 farane , ua mahere atu ia ia Juanito Burns no ta'na puta piihia Hiapu.

- Te 3 o te Re, o tei ha'amauruuruhia i te faito 150 000 farane, ua mahere atu ia ia Georges Estall. Te i'oa no ta'na puta Tō’u Tupuna, tā’u mo’otua.

Ua farii ato’a atu o Ludmilla Chin Meun, i te ho’e Re ha’amauruuru, no te faito e 75 000 farane, no ta’na puta’A he’e noa ai te tau.

I roto i te tuha’a «  feia ‘api », o tei titauhia e papa’i mai no te rahira’ a 15 ‘api te iti roa :

- Te Re matamua, ha’amauruuruhia i ni’a i te faito e 200 000 farane,ua horo’ahia’tu ia na Sabrina Tapotofarerani. Te i’oa no ta’na puta Hia’ai.

- Te Re piti, no te ho’e faito moni 100 000 farane, ua mahere atu ia ia Mohea Dehors. Ta’na puta papa’i, ua piihia ia Te pāpa’i e tōna mana.

Ua farii mai o Tiarenui Utia i te Re toru, no te ho’e faito moni e 50 000 farane, no ta’na puta papa’i Te papa fare tara to’a.

 

Ua ha’apoupou maita’i atu te Peretiteni e te Fa’ aterehau no te Ta’ere i te ta ‘ato’ ara’ a no te mau tino ‘aravihi e te itoito rahi, o tei ‘amui mai na i roto i taua tata’ura’ a ra. Ua fa’a’ite mai raua i to raua hina’ aro e ia tamau noahia i te fa’atupu i taua tata’ura‘a ra, e ua fa’aitoito maita’i atu raua i te mau ti’ahoro papa’i no mua nei, ia tamau noa i te fa’ ahotu i to tatou mau Reo nehenehe mau.

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau