FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tau’aparau atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Mono-Peretiteni Teva Rohfritsch, i te mahana pae ra i te avatea, i te Peretitenira’a, e te mau ti’a no te ‘Āfata Fa’ahotu a te Hau Fiti (FNPF=AFHF).

 

I roto i taua farereira ‘a ra, ua fa’a’ite atu te Peretiteni i ta’na mau ha’amauruurura’a e to’na mauruuru no taua farereira’ a ra e to tātou mau taea’e no Patitifa, no te nehenehera’a e tupu te mau fa’ahotura’a i roto i te mau pūfariira’a ratere i Porinetia farani nei.

 

Ia au i teie huru i teie mahana, e i teie mahana e Fanua Merohope roa o Porinetia farani no te Forum no te mau Motu no Patitifa, e mea faufa’a ia , te mau aura’a ti’apiti e o Fiti e o Samoa ma ia rahi atu a, no te fa’atupura’a i te hō’ēhō’ēra’a tuha’a fenua hau atu i te  hotu.

 

I rapae’au mai i te mau hi’ora’a faufa’a moni, ua fa’atumu atu te Peretiteni i ni’a i te faufa’a no te fa’aitoitora’a i te mau fa’ahotura’a tuha’a fenua, ia au i te piripirira’a e te tu’ati’ati rii noara’a te mau ta’ere a te mau nuna’a no te mau fenua no Patitifa.

 

UA riro teie farereira’a to te mau ti’a no te AFHF (FNPF) ei ha’afatatara’a matamua roa no te ha’amataura’a i roto i te tuha’a unuma no te hotera e no te fariira’a ratere porinetia. No reira, ua titau manihni atu te Peretiteni e te Mono-Peretiteni i taua mau tino ra ia ho’i fa’ahou mai i mua nei, e ia parahi huru maoro rii mai i reira, no te tuatapapa haura’a’tu e te ferurira’a i te mau rave’a hau atu i te fa’ahiahia o ta Porinetia e nehenehe e ‘āfa’i atu ei tauturura’a’tu ia ratou.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau