FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tae pa’ato’a atu te Peretiteni Edouard Fritch, te Papa’i Parau Rahi o te Tomitera Teitei, o Marc Tschiggfrey, e rave rahi mau mero no te ‘Āpo’ora‘ahau, mai te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e te Peretiteni vahine no te Tomite Fa’atere no Tahiti Fariira’a Ratere, o Mailee Faugerat, i te po’ipo’i mahana pae ra, i roto i te ‘Āua fa’a’ite’itera’a no Mama’o, no te ‘iritira’a no te 20 ra‘a no te Taupe’e no te Fariira’a Ratere.

 

Ua ta’iruru mai e 262 feia fa’a’ite’ite, te hō’ēfaito hau a’e i te rahi i to tetepa ra, e 20 % hau atuu i to te taupe’e no te ‘ōmuara’a matahiti 2017 ra. Ua ha’afaufa’ahia mai te raura’a no te fariira’a ratere i te vahi maramarama. I roto i tā’na ‘orero, ua haapapu te Peretiteni, e ua riro te Taupe’e no te Fariira’a Ratere ei ‘āfata hi’o no te mau motu ato’a, tae noa’tu i to te atea è roa, e nehenehe ai ia rātou e fa’a’ite’ite i ta rātou mau faufa’a tumu, i ta rātou mau peu tumu e tae noa’tu i ta rātou ta’ere porinetia. Ua ha’amauruuru ato’a atu ‘ōia i te taiete manureva Air Tahiti, o tei paturu pautuutu noa mai na i te fariira’a atere no te fenua nei, e tae noa’tu i te fa’ahotura’a i te mau tapura ‘ohipa fariira’a retere, na roto i te fa’afa’a’itera’a i te mau Ta’ata Porinetia i to rātou mau motu.

 

Ua ha’afaufa’a ato’a mai ‘ōia i te mau reforomatiora’a rarahi o ta te ‘Āpo’ora’ahau i niu papu mai na, vetahi, a 30 matahiti i teie nei o tei papu roa to rātou vaira‘a. Ua ‘iritihia hō’ēparau fa’ati’a i te pae no te utara’ a ratere, ma te hō’ēmaita’i hia mai e te mau motu atea, no te pae no te nohora’a ratere ia au i te mau fa’aturera’ a i tu’uhia’tu i roto i te ‘Āpo’ora’arahi « E tamau noahia’tu te reira tahua ‘ohipa i te ha’ahia i roto i teie matahiti, no te fariira’a ratere fa’ahe’e na ni’a  te ‘iriatai, no te fariira’a ratere matie, no te mau pū‘ohipa no te mau revara’a, e te mau pūno te mau mahana e fa’aeahia mai. E mea faufa’a ia tamau noa tatou i te ha’amaita’i atu a i te fa’aterera’a, te fa’a’ohiera’ a i te mau fa’anahora’a, no te fa’a’āpi e  no te ha’apoto i te mau pu’etau hope’a i rotopu i te hō’ē‘opuara’a e tōna tupura’a »,o ta Edouard Fritch ia i ha’apapu maita’i mai.

 

Ua fa’aha’amana’o ‘ōia i te paturu ta’a-è a te Haufenua i te mau Hotera ‘Utuafare Fetii, ma te ha’apapu mai, e te ‘āfata faufa’a i fa’ata’ahia no te fa’a’āpi e no te fa’arahi atu i te hotera rii na’ina’i ‘utuafare fetii, ua mara’a ia i roto i tera e 3 matahiti i ma’iri a’e nei, e e tata’ipiti atu tō’na faito faito i teie matahiti 2 018. Ua ha’amau ato’ahia mai hō’ētuha’a no te mau ha’apiiiira’a e no te mau mape’era’a  ta’a-è i te mau ti’a’aura’a i te mau hotera ‘utuafare fetii e i te mau fatu patana no te mau tapura ‘ohipa, . I roto i te tuha’a no te Hotera, hō’ēia mara’ara’a e 90 % no teie hope’a matahiti, o te tai’o atu, no te tuha’a no te utara’a ratere oriori mata’ita’i na ni’a i te pahi, hō’ētai’o hau è hau atu i te 1 050 mau pahi e tipae mai i roto i te ta’ato’ara’a no te Fenua nei.

No te ‘opani, ua fa’aara mai te Peretiteni i te tu’urimara’a i te fa’aaura’a paturu faufa’a monira’a no roto mai i te 11 ra’a no te FED (‘Āfata ‘Ēuropa no te Fa’ahotura’a) o te tupu i Bruxelles, i te 23 no fepuare nei, o te ‘āfa’i mai i tā’na tauturu porotita tuha’a no te fariira’a ratere porinetia, i ni’a i te faito e 3,6 miria farane.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau