FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   

 

 

Ha’ara’a a te Ha’apira’a Nui a te Hau (HNH=ENA) i Porinetia farani 

 

E fa’aterehia te tahi ha’apiipiira’a mai te 12 e tae atu i te 15 no mati 2018 nei e te Fare Nui a te Hau (HNH=ENA) na te mau fa’atere rarahi a te hau i Porinetia farani nei.

 

Tei ni’a i te rahira’a ho’e hanere rahira’a pipi ha’apa’ari no roto mai i na pu to’otoru a te hau : Haunui, Te mau ‘Oire e Haufenua, o te ta’iruru mai i te Peretitenira’a no te roara’a e 4 mahana i ni’a i teie parau tumu no te fa’a’apira’a a te hau « Te ta’ara’a e te tamatamatara’a i te fa’a’apira’a i roto i te tapura ‘ohipa a te hau », o na parau rarahi ia o te tuatapapahia’tu i roto e Piti pupu :

 

-          « fa’ahotura’a i te mau rave’a ‘api no te fa’anahora’a e no te ‘ohipa na roto i te fa’a’apira’a »

-          « patura’a i te mau porotita ta’a-è atu a te hau, hi’ohia e te mau peu matauhia e te mau ta’ata fa’a’ohipa tumu ».

 

E o e reira i roto i te fa’anahora’a rave’a rorouira hina’arohia e te ‘Apo’ora’ahau e ia au i te mau raranira’a o te mau mahana i fa’ata’ahia no te fa’a’apira’a a te hau porinetia, o tei tupu na te fa’anahora’a hoppe’a i ma’iri a’e nei i te ‘atopa 2017 i te Peretitenira’a. Te mau tapura ‘ohipa fa’a’apihia o tei fa’a’ohipahia i roto i te mau piha toro’a a te Haunui, a te Haufenua e a te mau ‘Oire, ua tuhahia ia i ni’a i te tahua www.innovation-publique.pf.

 

Te fa’atupura’a i te reira ha’apiipiira’a e hotu ia no te ho’e ‘ohipa autaipera’a e autu’ati’atira’a i rotopu i te mau ti’a no te hau i Porinetia farani nei : te fa’aterera’a no te fa’a’apira’a e no te mau reforomatiora’a a te hau e te Papa’iparau Rahi o te ‘Apo’ora’ahau no POrinetia farani, te Te Tomiterara’a Teitei e ta’na tuha’a no te fa’a’apira’a a te Haunui, e te Pu no te Ti'a’aura’a e no te Ha’apiipiira’a i Porinetia farani no te mau ‘Oire.

 

Teie te taime matamua roa, te Fare Ha’apiira’a Nui a te Hau, o tei niuhia to’na ‘aravihira’a i roto i te ha’apiipiira’a tamau o te mau Fa‘atere Teitei, e haere mai ai i Porinetia farani nei.

 

 

Fa’anahora’ a ‘api no te tareni hopura’a na raro i te moana

 

Ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mauFa’aterehau ho’e fa’aturera’a no te ha’apapu i te ro’o-‘orera’ahia  e te ‘ati, te mau tahua hopura’a e te mau parau tu’ite no ni’a i te hopura’a na raro i te moana no te fa’a’ana’anatae.

 

E ha’apuaihia te parurura’a ‘ati : fa’ahepohia ha’amaramaramara’ a e te papa’i fa’aarara’a, mau fa’ahepora’a e vai maramarama noa i te mau taime ato’a e na reira ato’a te hoho’a fa’aorara’a ia ro’ohia e te ‘ati, ho’a papa’i fa’aorara’a, ho’e puta ti’a’aura’a materia, ho’e puta uiuira’a na te feia e haere mai e hopu, hi’opo’ara’a na te taote ha’avihia no te mau ‘orometua ha’apii, te mau ta’oti’ara’a i te rahira’a ta’ata hopu e te roara’a no te hopura’a, fa’ ahepohia te hi’opo’ara’a na ni’a i te ‘iriatai, fa’aitihia te rahira’a ta’ata hopu ‘aravihi ‘ore, fa’ahepohia ia vai ineine noa te mau rave’a piira’a i te mau tauturu.

 

E mea fa’aturehia te mau vahi hopura’a ia au i te ure araao. Te mau faito matamua no te feia hopu ta’oti’ahia mai te 12 metera e tae atu i te 20 metera, ‘eiaha fa’ahou i te 29 metera, te mau ta’ata hopu ‘aravihi e 40 metera, ‘eiaha fa’ahou e 49metera, te feia hopu ‘aavihi, e 50 metera mata’i, ‘eiaha fa’ahou e 60 metera.

 

Te pereve toro’a ‘aravihi porinetia no te feia arata’i ia au i te ture ISO: feia hopu (24801-1), ta’ata hopu ti’ama (24801-2), arata’i (24801-3), tauturu ta’ata ha’apii (24802-1) ‘orometua ha’apii (24802-2).

 

 

Parau ha’apapura’a : tu’aro rau e fa’ahepo i te mau 3 matahiti ato’a 

 

E titau te fa’ aturera’ a no teie nei i te parau tu’ite « licence » tu’aro, ‘apitihia mai e te ho’e parau na te taote. E mea moni rahi roa to e reira, no te feia e ha’apiihia ra e no te feia ha’apii.

 

Ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ho’e fa’aturera’a o te fa’ahepo ra no te matahiti matamua, ho’e parau ha’apapura’a na te taote no te mau tu’arorau i reira e roa’a mai ai te « licence » matamua e no na matahiti e piti i muri mai, ho’e fa’a’itera’a ‘aravihi e ho’e uiuira’ a fa’ihia mai e te feia jhopu e te feia ha’apii.

 

No reira, e titauhia ia rave i te mau hi’opo’ara’a i te mau toru matahiti ato’a, ‘eiaha no te tahi mau huru ta’a-è. ‘Oia mau, te mau ta’ata i ni’a i te 50 matahiti, te mau tu’aro tino e te mau tu’aro fifi, e titauhia te hi’opo’ara’a i te mau matahiti ato’a.

 

 

Ha’amanara’a i te mau numera tohu no 2018 a te CCISM

 

Na roto i te ‘Apo’ora’arahi a te Piha Tapiho’o Tapiha’ara’a o tei tupu na i te 30 no novema i ma’iri a’e nei, ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te mau numera tohu a taua Pu ra no teie matahiti 2018, o tei vauvauhia mai i ni’a i te faito tuea, i ni’a i te faito e 867 955 678 Farane, e no te mau moni o mai e no te mau ha’amau’ara’a.

 

Te ‘afata fa’ahotura’a 2018 no te ho’e faito ta’ato’a 132,4 mirioni farane, o tei mara’ara’a i te faito no te mau numera tohu fa’atauihia N°3 no te matahiti 2017, e nehenehe atu ia na roto i te reira ia mape’e faufa’a monihia te CCISM, na piha’iiho i te Haufenua e roa’a mai ai te mau ‘aitarahura’a hanahanana roto i te tahua ‘Opuara’a Porinetia, e o te tatara mai i te mau hia’aira’a o te CCISM i te pae no te mau tapura ‘ohipa no te fa’anahonahora’ a e no te fa’a’apira’a i te mau fare e vai nei e tae noa’tu i te ma tauiha’a ‘ohipara’a e te mau rorouira.

 

 

Tatarara’a i te mau ti’ara’a no te rahi roara’a te ‘aitarahura’a a te mau ta’ata huira’atira

 

Te ture ‘Ai’a no te 30 no tenuare 2012 o te ha’apapu ra i te fa’anahora’a no te tatarara’a i te mau ti’ara’a me’ume’u roara’a te ‘aitarahura’a a te ta’ata huira’atira, ua fa’atauihia mai ia e te ture ‘Ai’a no te 24 no ‘atete 2017 o tei mana mai i te mahana matamua ra no fepuare 2018.

 

E mape’ehia mai te reira reforomatiora’a e te mau fa’atauira’a no te mau ture fa’a’ohipara’a i te ture arata’i. Ho’e fa’atauira’a i te fa’aotira’a mana no te 26 no tiurai 2012, o tei fa’ahitihia’tu na i ni’a nei, o tei haponohia’tu i roto i te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani ia ha’amanahia mai. Ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te ho’e fa’aotira’a mana o te titau ra ia fa’atanohia te fa’aotira’a mana a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te 18 no tiunu 2012 no ni’a i te mau fa’aturera’a no te fa’a’ohipara’a i te Ture ‘Ai’a no te 30 no tenuare 2012 no te fa’a’ohie e no te ha’avitiviti i te fa’anahora’a terera’a ‘ohipa.

 

Ua ani ato’ahia te reira mau fa’atauira’a ia fa’a’ohipahia no te fa’atura i te fa’a’ohipara’a a te tomite no te ‘aitarahura’a i muri mai e 5 matahiti ‘ohipara’a. No reira, te pu’etau fariihia e te ture ‘Ai’a no te tatara i te mau ti’ara’a no te me’ume’ura’a te ‘aitarahura’a a te ta’ata huira’atira i mua i te mau titau ‘aitarahura’a no te pato’i i te fa’anahora’a no te hoho’a fa’aau no te fa’ati’a fa’ahoura’a fa’anahohia mai e te tomite no te ‘aitarahura’a, ua ha’ amauhia no te roara’a e 30 mahana. E te hope’a, te fa’anaho ato’a ra te fa’aotira’a mana e nehenehe ato’a e hi’ohia te tapura no te mau mero no te tomite e te fa’aturera’a roto na ni’a i te reni rorouira a te IEOM.

 

 

Mau fa’atianira’a tute no te fa’atupu i te mau fa’ahotura’a rarahi i Porinetia farani

 

I te hope’a no 2017, ua ha’amana te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani, na roto i te anira’a a te ‘Apo’ora’ahau, ho’e ture ‘Ai’a no ni’a i te fa’anaho fa’ahoura’a i te mau fa’aturera’a fa’atianira’a tute no te fa’atupu i te mau fa’ahotura’a rarahi.

 

Hau atu i te ‘amuitahira’a i te mau fa’aturera’a e vai nei i roto noa ho’a ana’e fa’aturera’a, taua ‘amuitahira’a ra no te fa’aaveave fa’ahoura’a atu a ia i te tahua fa’a’ohipara’a i taua fa’aturera’a no te mau huru fa’ahotura’a ato’a (e tae noa’tu i te mau fa’ahotura’a tauiha’a e no te fa’atere fa’ahoura’a i te tareni) e no te fa’atupra’a ia nehenehe ato’a i te mau taiete ‘ohipa ato’a ia fana’o i te reira, ‘eiaha noara i te mau ‘ona fa’ahotu noa no rapa’au mai.

 

E fa’ata’a ato’a mai ‘oia i te ho’e fa’a’orera’a tute no te mau tapura ‘ohipa no te fa’ahotura’a, i te mea, ‘aita te ‘ona fa’ahotu e ‘ohipa ra, no te ho’e faito ‘aifaito i te 15 miria farane.

 

Te roara’a no te mau fa’a’orera’a tute e mara’a ia roa’ahia te faito fa’ahotura’a i ni’a i te faito e 30 miria farane e aore ra, mai te mea, tei roto te reira i te tahi ta’amotu è atu, i to Totaiete ma (ZDP 2).

 

E nehenehe te mau tapura ‘ohipa no te fa’ahotura’a i tu’uhia i raro a’e i te ma’itira’a e anihia mai e te mau ‘ona fa’ahotu iho e aore ra na Porinetia farani, no te reira, e titauhia te mau ‘ona fa’ahotu ia tapa’o ia ratou i ni’a i te ho’e tapura ‘ohipa fa’ahotu « fa’ata’ahia », mai te mea e fana’o i te ho’e tauturu no te faito 15 miria farane i fa’ahitihia’tu na  ni’a nei.

E tu’uhia’tu i roto i te fa’aotira’a a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau te ‘api no te reira fa’anahora’a , ‘are’a te hamanira’a i te mau anira’a e tu’uhia i roto i te Piha a te Hau ti’a’au i te mau fa’ahotura’a rarahi i Porinetia farani.

 

Ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i teie iho nei po’ipo’i, i te mau hoho’a parau no te hamanira’a i te mau anira’a e tae noa’tu i te mau fa’anahora’a no te hamani i te mau anira’a.

 

 

Tauturu moni na te OPH no te mau tuatapapara’a no te fa’a’apira’a i te mau pu nohora’a au ‘Erima 1 e 2

 

Ua ani mai te Fa’aterehau no te Nohora’a i roto i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ia horo’ahia ho’e tauturu moni no te fa’ahotura’a no te faito e 27 000 000 Farane TTC na te Pu Porinetia no te Nohora’a (OPH) no te ‘aufau i te mau tuatapapara’a no te fa’atupu i te tapura ‘ohipa no te fa’a’apira’a i te mau Pu Nohora’a Au no ‘Erima 1 e 2 i ‘Arue. 

Te rera ‘opuara’a no te rahia’a ia 130 rahira’a nohora’a. Te reira tauturu moni, no te amo ia i te mau ha’amau’ara’a no te ‘ihi rave’a tatuha’ahia, a nehenehe atu ai e ha’amatai te mau tapura ‘ohipa. Na te Haufenua e amo i te reira tuha’a 100 %. E oti mai i roto e 6 ‘ava’e.

 

 

Tauturu moni na te OPH no te fa’a’api i te Cité Grand

 

Ua tu’u mai te Fa’aterehau no te Nohora’a i roto i te ‘Apo’oraa a te mau Fa’aterehau ho’e anira’a ia horo’ahia ho’e tauturu moni no te fa’ahotura’a no te ho’e faito e 520 mirioni Farane na te Pu Porinetia no te Nohora’a (OPH) no te ‘aufau i te mau tuatapapara’a no te fa’a’apira’a i te Cité Grand, e vai i Pira’e. 

Te reira ‘opuara’a no te rahira’ a ia  120 nohora’a. Na roto i te mau veroua no 2017 ra, ua ha’aparahihia’tu te tahi mau ‘utuafare fetii i roto i taua pu ra, ‘aua’e te mau tata’ira’a i ravehia mai. Teie tauturu moni i anihia’tu, no te ravera’a ia i te mau hi’opo’ara’a rave’a, hou a ha’amatahia’tu ai te mau tapura ‘ohipa i te tetepa 2018 nei. NA te HAufenua e amo 10 % no te mau ha’amu’ara’a, e oti mai i roto e 24 ‘ava’e.

 

 

Tauturu moni na te OPH no te paturu moni i te mau tuatapapara’a no te fa’a’apira’a i te mau ‘auri pape e te mau pupa reni rau no te mau pu nohora’a au rau

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau no te Nohora’a i roto i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ho’e anira’a no te ho’e tauturu moni no te fa’ahotura’a  na te Pu POrinetia no te Nohora’a (OPH) no te paturu moni i te mau tuatapapara’a no te fa’a’api i te mau ‘auri pape e te mau pupa reni ‘VRD) i roto  te tahi mau Pu Nohra’a au OPH.

 

E rave atu te OPH i te mau tuatapapara ‘a e i te mau tapura ‘ohipa, i te tahi pae, no te fa’a’api i te poromu no Teroma, i roto i te ‘Oire no Fa’a’a, e i te tahi atu pae, te fa’a’apira’a i te mau pupa reni ‘auri pape inu no te mau Pu Nohora’a au no Vaihiria, e no Omama’o i roto i te ‘Oire no Pape’été, e tae noa’tu i te fa’a’apira’a i te mau reni ‘auri pape inu o tei tutae ‘aurihia no te mau Pu Nohora’a au n VAihiria, i roto i te ‘Oire no Mataiea, no Tipaeru’i Grand, les Hauts de Tira, i roto i te ‘Oire no Pape’été, e tae noa’tu i te fa’a’apira’a i te mau reni ‘auri pape inu tutae ‘aurihia no te mau Pu Nohora’a au no Titioro Uta, O Mama’o, te mau Teiteira’a no Tira, n te ‘Oire no Pape’été. Te roara’a no te ravera’a i te reira mau tapura ‘ohipa, e 20 ia ‘ava’e, e 5’ava’e no te mau tuatapapara’a, 15 ‘ava’e no te mau tapura ‘ohipa.

 

Te ho’o no te reira, ua matutuhia i ni’a  te faito no te tauturu moni, e 20 000 000 farane, o te amohia 100 % e te Haufenua.

 

 

Tauturu moni na te OPH no te paturu monira’a i te tapura ‘ohipa « Hoho’a Rave’ a Faufaa Tumu – Tuha’a 2 ».

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau no te Nohora’a i roto i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ho’e anira’ a ia horo’ahia ho’e tauturu moni na te Pu POrinetia no te Nohora’a (OPH) no te paturu moni i te tuha’a 2 no te tapura ‘ohipa « Hoho’a Rave’a no te Faufa’a Tumu ».

 

Ua ha’amatahia te reira tareni i muri mai i te tai’ora’ahia te ta’ato’ara’a  no te faufa’a tumu no te ti’a’aura’a a te OPH (tuha’a 1) e ta’na fa, no te hamanira’a ia ho’e puta no te mau uta’a pu’etau roa e pu’etau ropu e te huru no te fa’ahotura’a e no te ti’a’aura’a

.

E roara’a no te reira tapura ‘ohipa, 12 ia ‘ava’e. To’na ho’o, ua matutuhia ia i ni’a i te faito o te tauturu moni, 12 747 160 farane, amohia 100 % e te Haufenua.

 

 

Patura’a i te Fare Aroa no te mau Pu Nohora’a au a te Pu Porinetia no te Nohora’a

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau no te Nohora’a i roto i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ho’e anira’a ia horo’ahia ho’e tauturu moni na te Pu Porinetia no te Nohora’a no te patura’a i te fare aroa no te mau Pu Nohora’a au Hauts de Vallon, Luine, Balcon de Tepapa, Hauts de Tira, no te ‘Oire no Pape’été e Motio no te ‘Oire no Fa’a’a. Te reira no te patura’a ia i te mau fare putuputura’a , ma te fa’ata’ahia ho’e piha rahi no te mau rurura’a, ho’e pha ‘ohipara’a, fare pape, e ho’e taupe’e tapao’ihia.

 

Na roto i te reira mau patura’a, e hina’aro te OPH e fa’ahope roa i ta’na mau tapura ‘ohipa no te ha’apa’arira’a e no te fa’aitoitora’a ia ha’amauhia te mau ta’atira’a no te feia e noho ra i roto i taua mau Pu Nohora’a au ra. E 20 ‘ava’e e oti mai, ‘are’a te ho’o tei ni’a ia i te faito 100 000 000 farane, amohia 100 % e te Haufenua

 

 

‘Opuara’a Ture ‘Ai’a no te ha’amau ho’e ‘afata tauturu totiare no te patu fa’ahou i te nohora’a ia ro’ohia e te mau ‘ati natura

 

Ua vauvau atu te Fa’aterehau no te Nohora’a i roto i te ‘Apo’oraa a te mau Fa’aterehau ho’e ‘opuara’a ture ‘Ai’a no te tu’u i te fa’atauiuira’a e i te mau ha’apapura’a i ni’a i te fa’aotira’a mana a te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani no te 2 no titema ra 1999 no ni’a i te Nohora’a Totiare i Porinetia farani e no te ha’amana ho’e ‘afata tauturu no te patura’a i te nohora’a ia tupu noa mai te mau ‘ati natura.

 

Te mau fa’atauira’a no ni’a ia i te huru rave’a patura’a o te mau fare e te mau ho’o no te patura’a i roto i te nohora’a tapiripiri e no ni’a ato’a i te piira’a no te mau tauturu no te nohora’a ‘otahi. No ni’a ato’a i te matuturaa i te mau moni o atu a te mau ‘utuafare fetii e roa’a ai te mau tauturu.

 

Te hope’a roa, te ti’a’aura’a i te mau vero ua no te toru ‘ava’e matamua no 2017 ra, o tei titau mai ia tapa’ohia taua mau ti’ara’a mana ra. No reira, ua ani mai te Fa’aterehau ia ‘amuitahihia te mau fa’anahora’a no te tai’ora’a e no te roa’ara’a te mau tauturu i te mau ‘utuafare o tei ro’ohia e te ‘ati natura.

 

E tu’uhia’tu te reira fa’anahora’a i roto i te hi’opo’araa a te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani no te pahono ia ha’amauhia ho’e fa’aturera’a horo’ara’a tauturu na te mau ta’ata e ua ‘ino roa to ratou fare nohora’a tumu. Ua horo’a a’e na mai te ‘Apo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i i to’na mana’o farii.

 

 

Vauvaura’a i te porotita tuha’a no te rava’aira’a na tua a Porinetia farani 2018-2022

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau no te Fa’ahotu i te mau punavai faufa’ a tumu i te porotita tuha’a no te rava’aira’a na tua a Porinetia farani 2018-2022, fa’anahohia na te HAufenua e fa’atupuhia e te Piha no te mau tuatapapara‘a « Mau ‘Ohipa no te mau Rava’aira’a e no te Moana », ua hamani mai te fa’aterera’a no te mau punavai tumu i te porotita tuha’a no te rava’aira’a na tua no tera e 5 matahiti e haere maira.

 

Ua tu’uhia’tu te reira i mua i te mau ti’a rarahi no te reira tuha’a hou a’e a tu’uhia’tu ai i roto i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, ia ha’amanahia mai ‘oia. Tei roto ia’na te fa’anahora’ahia te rave’a no te fa’ahotura’a e te fa’ ahu’ahu’ara’ahia te mau tapua ‘ohipa o te fa’a’ohipahia’tu.

 

E 28 rahira’a tareni tuhahia i roto 12 tapura ‘ohipa o te pahono e 4 mau :

- Iar ahi te hotu o te mau poti rava’ai na tua na roto i to tatou ‘oti’a moana ZEE ;

- Ha’afaufa’a i te reira na te mau taiete a te Haufenua : fa ‘arahi i te hotura’a tamau na roto i te mau rave’a fa’ahotu i te rava’aira’a na tua no te ho’e fa’arava’ira’av faufa’a fa’ahiahia;

- Ha’amaita’i i te mau ‘aravihi hina’arohia no te fa’ ahotu i te reira tuha’a : fa’arava’i i te fa’aineinera’a e te fa’atere’aura’a i te mau rave’a no te pahono i te mau hia’aira’a no te pae no te fa’aineinera’a, no te hi’opo’ara’a i te mau putoro’a, e te ti’ara’ a ‘ohipa a te mau ‘ihitai, e tae noa’tu i te hi’opo’ara’a i te ‘ea o te mau pahi e o te mau hotu;

- Ha’apapura’a i e tauturu no te reira tuha’a : ha’apapura’a i te hi’opo’ara’a, i te pae ihoa no te ta’ata e no te fa’arava’ira’a faufa’a, e te fa‘atanora’ a i te mau rave’a tauturu, ia vai hope ‘ore noa e ia vai maita’i noa ;

E haponohia’tu teie ture i roto i te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani.

 

 

Te ‘amuira’a’tu o Porinetia farani i roto i te Taupe’e Araao no te Fa’a’apu

 

E ‘amui atu o Porinetia farani i roto i te 55 ra’a no te fa’ anahora’ a no te Taupe’e Araao no te Fa’a’apu (SIA=TAF) o te tupu mai te 24  no fepuare e tae atu i te 4 no mati 2018 i te ‘Uputa tomora’a no Versailles i Paris. Te parau tumu i tape’ahia mai : « Te Fa’a’apura’a, e Tareni na te Ta’ato’ara’a ». 

 

Ua pupuhia te fa’anahora’a i roto i  te Piha Rautea e no te Tautaira’a Tairoto (CAPL=PRTT) ma te turuhia’tu e te Tomite no Porinetia farani i Paris e te mau Piha no te Fa’a’apura’a.

 

I teie mahana, piri i te 10 rahira’a feia fa’a’ite’ite o tei ha’apapu mai e tae ratou i roto i taua SIA (PRTT) ra 2018 no te fa’atiani i ta ratou mau hotu, mai te Vanira no Tahiti, te Mono’i no Tahiti, te Rhum, te ‘Ava ‘Anani no Tamanu e ‘aore ia te Pia no te Fenua nei. Ua ha’apapu ato’a mai te Fare Ha’apiira’a Tuarua FA’ a’apu no ‘Opunohu Mo’orea e te mau ‘Utuafare Fetii Fa’a’apu no Taha’a e no Tahiti e tae ato’a ratou e ta ratou mau piahi. E fa’a’ite’ite ato’ahia i reira te Poe no Tahiti a na ‘ona ho’o poe e toru.

 

 

Fa’ahanahanara’a i te 20 ra’a te matahiti o te manua ra o Paul Gauguin

 

No te fa’ahana i te 20 ra’a te matahiti o te manua ra o « M/S Paul Gauguin », te rave ‘amui nei te mau pupu no « Paul Gauguin Cruises » ma te autaipe e o Tahiti Fariira’a Ratere e te Fa’aterera’a no te Uahu no Pape’été. Te tai’o mahana i tape’ahia mai o te mahana ma’a ia 17 no fepuare, ia tapae ana’e mai taua manua ra i Pape’été. E ‘ape’ehia mai ‘oia ma te mau fa’ahira’a pape o te ravehia i te ahiahi hou a’e taua tai’o mahana ra, i te mahana pae 16 no fepuare 2018. I te ahiahi mahana ma’a, e tupu te ho’e orira’a na te Riona e tae noa’tu i te ho’e fa’anahora’a ‘ori porinetia i ni’a i te manua na te mau manihini i te ‘auaha’a’atira’a i te ho’e ‘iri inuinura’a e ‘amu’amura’a, hou a’e a ‘opanihia’tu ai taua ‘oro’a ra na roto i te ha’ amao’ara’a i te mau mori purapura.

 

Te manua M/S Paul Gauguin, faufa’a fatuhia e te pupu « Pacific Beachcomber », e fa’ahanahana ‘oia i to’na 20 ra’a te matahiti to’na ‘ohipara’a i Porinetia farani i teie matahiti. Na te taiete Paul Gauguin Cruises e fa’a’ohipa nei ia’na. E nehenehe ‘oia e uta e  332 mau horopatete tuhahia na roto 166 mau piha, e 7 tahua to taua manua ra e e 227 mau rima rave ‘ohipa no roto mai piri i te 15 rahira’a iho hiro’a ta’ata. E 3 fare tama’ara’a to ni’a i taua manua ra, ho’e Casino, ho’e vahi inuinura’a, ho’e tahua ‘ori’orira’a, ho’e taupe’e fa’afa’aeara’a e ho’e piha no te mau ha’utira’a teata fa’ata’ahia no te mau rautira’a ta’ere fa’aterehia mai e te mau potii Gauguines e te mau taure’a tane Gauguins. 

 

Hamanihia na ‘oia i roto i te mau Pu Hamanira’a Manua no « Atlantique i Saint Nazaire », ua fa’atanohia mau te huru hamanira’a o te M/S Paul Gauguin no te fano na Porinetia e no te ‘itera’a i te mau motu no Patitifa Apato’a. E titauhia o Gauguin ia pa’i’uma i ni’a i te tavirira’a no te tata’i e piti taime i te mau 5 matahiti ato’a, no te pahono i te mau titaura’a a te mau ture no te fanora’a araao i te pae ihoa ‘eiaha ia tupu te ‘ati. A toru a’e nei to’na hutira’ahia i ni’a no te tata’ira’a rarahi mau. Ua rave mai na taua manua ra i to’na fanora’a matamua roa, i raro a’e i te reva no te pupu Pacific Beachcomber i te 6 no tenuare 2 010, i muri mai i to’na amora’a na i te reva « Radisson Seven Seas Cruises », o tei riro mai i muri mai o « Regent Seven Seas Cruises ».

 

Te uta nei o Gauguin piri i te 12 000 raira’a horopatete, i te matahiti, no ni’a mai i te mau rerera’a o Air Tahiti Nui e te putu nei ‘oia e 7 000 ru’i i te matahiti i te tere oriori mata’ita’i tata’itahi. Te fa’a’ohipa nei taua taiete ra piri i te 250 rahira’a ta’ata tamau e 227 mau mero horo pahi ia. 1 200 rahiraa titeti manureva o tei ho’ohia mai nei, hau atu i te utara’a o te feia rave ‘ohipa. E 42 e tae atu i te 43 rahira’a tere oriori mata’ita’i o te mahere nei i te ho’ohia i te matahiti , no te ho’e numera no te mau ‘ohipara’a e                   44 000 000 USD (faito 4,3 miria farane), e te reira, ma te ‘ore e ha’amo’e i te mau topatopa fa’arava’ira’a faufa’a  ‘aneti mai na te hiti (ho’ora’a mai i te mori manua, te mau tareni a te feia fatu patana, etv).

 

No teie matahiti 2018, ua tapurahia e 28 mau tere oriori mata’ita’i no te roara’a e 7 mahana i te mau Motu Raro Mata’i ma, e 6 tere oriori mata’ita’i no te roara’a 11 mahana i te mau motu Raroto’a ma, e 6 mau tere oriori mata’ita’i no te roara ‘a 10 mahana, i Tuamotu ma, e 3 mau tere oriori mata’ita’i no te rora’a 14 mahana i Matuita ma. I teie matahiti, te vahi ‘api, o te na ni’a ihora’ahia mai ia i te tu’u fa’ahou mai e 5 tipaera’a i Vaira’o, i tai’arapu no te motu no Tahiti. Ua hina’aro taua taiete ra e tape’a i te reira tipaera’a e tae roa’tu i te matahiti 2019 mai te mea, e farii poupouhia mai te reira fanora’a na te mau horopatete e na te mau huira’atira. 

 

 

Fa’aterera’a i te mau Pu’ohipara’a ParauParau Tahiti - PPT i te 19 e te 20 mati nei

 

E fa’atupu o Tahiti Fariira’a Ratere i ta’na fa’anahora’a matamua roa no te ParauParau Tahiti - PPT, o te putuputu e 3 taime i teie matahiti, i te mau ti’a fa’atere no te mau tuha’a fenua no Patitifa / Marite, ‘Atia e ‘Europa e tae noa’tu i te mau ti’a no te fariira’a ratere no te fenua nei.

 

Te hina’aro o Tahiti Fariira’a Ratere o te fa’arirora’a ia, i te ParauParau Tahiti – PPT, ei fa’anahora’a ti’ara’a toro’a hi’ora’a na te pu ‘ohipa no te fariira’a ratere i Tahiti nei. E haere mai ‘oia e mono i te mau Pu’ohipara’a e rave rahi e te mau Pu Raterera’a e aore ia mau Matete Revara’a e fa’atupuhia e Tahiti Fariira’a Ratere  i roto i te roara’a no teie matahiti, no te fa’ata’iruru e 3 taime i teie matahiti i te mau ti’a-pufa’atere no te mau matete araao hotu rahi e te mau ti’a toro’a no te fariira’a ratere no te fenua nei no Tahiti.

 

E tere mai te mau ra’atira no te hotu no te mau pu-rarahi no tera 19 rahira’a matete i Tahiti nei no te farerei i te mau ti’a toro’a no te fenua nei, o te ‘ore nei e nehenehe e tae i roto i te mau matete araao, no te ‘amui i roto e piti mahana farereira’a. ParauParau Tahiti  - PPT, ua riro ia mai te ho’e tahua ‘aitauira’a no te ha’apuai atu i te mau aura’a e te mau fatu pu rarahi e no te ha’apapu i te tapiho’ora’a i teie tipaera’a. Hau atu i te reira, e piti tau mahana no te mau Pu’ohipara’a o te tupu na mua a’e e o te ‘ape’ehia mai e te revara’a ha’amataura’a i to tatou mau motu no te mau ra’atira ihoa no te hotu i tae mai

 

Te Pu‘ohipara’a matamua roa ParauParau Tahiti - PPT Patitifa/Marite, e tupu ia i te 19 e te 20 no mati i mua nei, i Tahiti Pearl Beach Resort. Te mau pu’’ohipara’a no Niu-Terani, no ‘Auteraria, no Tanata, no te mau Fenua Marite, no Peretiria, no Raparata, no Tireni e no Toromopia, o te tae mai e o te ‘amui i roto i te reira mau farereira’a e te mau ti’a no te fariira’a ratere no te fenua nei o tei tapa’ohia.

 

Te tia’ihia nei hau atu i te toru ‘ahuru mau ra’atira hotu o tei ha’ apapu mai e hau atu i te maha ‘ahuru rahira’a ti’a toro’a fariira’a ratere no Tahiti e to’na mau Motu, o te tae mai i roto i na rurura’a e maha o te fa’atupuhia. E ti’a mai ratou i te tuha’a no te mau tareni fariira’a ratere, te mau pu fariira’a, te mau hotera, te mau hotera ‘utuafare fetii, te mau taiete manureva, te ratere oriori mata’ita’i na ni’a i te manua, te mau tere pupu na ni’a i te tai e te mau tauiha’a horo tarahu. Ho’e ParauParau Tahiti – PPT ‘Atia (Tapone, Taina e Torea) o tei tarena ato’ahia no te ‘ava’e me i mua nei ‘are’a te tai’o mahana no te rurura’a no te tuha’a no ‘Europa (Farani, Peretita, Heremani, Tuite, UK, ‘Itaria e PAniora) e fa’aotihia atu ia i mua nei.

 

 

Taupe’e Araao no te Tere Oriori Mata’ita’i- Seatrade 2018

 

Tei roto te tuha’ a no te Tere Oriori Mata’ita’i na ni’a i te manua i te mafatu no te rave’a fa’ahotura’a ratere i o tatou nei. Mai te 2015 maira, e 25 % no te mau faufa’a i topa mai no roto mai ia i te reira huru fariira’a ratere, i ni’a i te faito 13 miria farane i 2016 ra, hau i te 5 miria farane no te reira faufa’a o tei ha’amau’ahia na i ni’a i te fenua, i roto i te mau tipaera’a rau.

 

Na te Piha no te Fariira’a Ratere e arata’i mai na i te Tomite Pairati no te Rave’a Oriori Mata’ita’i na ni’a i te Manua. E 50 rahira’a tapura ‘ohipa o tei tape’ahia mai na e tae roa’tu i te 2020.

 

No te reira tumu, i haere atu ai te Fa’ aterera’ahau no te Fariira’ a Ratere e farerei i te mau taiete rarahi no te mau tere oriori mata’ita’i na ni’a i te manua o te ‘ohipa nei i Porinetia farani nei, e i fa’atupu ai i te tahi rurura’a rahi no te fa’aineine i te Taupe’e Seatrade no mua nei (mai te 5 e tae atu i te 8 no mati 2018 i Fort Lauderdale – Floride) e te ta’ato’ara’a no te mau mero o te tomite tere porinetia no te reira tuha’a.

 

Ua rahi fa’ahou mai a to te reira hotura’a na roto i te fa’anaho tanora’ahia’tu te fa’aturera’a e te tutera’ a, e te fa’atanora’ahia te maurerera’a manureva, e te nu’u maita’ira’a te ‘opuara’a no te uahu o te mau manua tere oriori mata’ita’i no Pape’été, ia au i te mau titaura’a no te ara

 

Na Bud Gilroy, peretiteni no Tahiti Cruise Club e arata’i atu i taua tomite tere ra. Ua tapurahia te mau fa’anahora’a tapiho’o matetera’a e te mau taiete no te reira huru ratere no te tere oriori mata’ita’i na ni’a i te manua

 

 

‘Afata teata paraumau marite « Below Deck » i Porinetia

 

Below Deck o te ho’e fa’anahora‘a ‘afata – teata marite o tei ‘omua mai na i te 1 no tiurai 2013. E vauvau mai te fa’ anahora a Below Deck i te orara’a no te mau mero ‘ihitai o te ‘ohipa ra e o te ora ra i ni’a i te ho’e Iati rahi i roto i te pu’etau i tarahuhia mai e ratou. E fa’ a’ite te reira hoho’a e mea nahea taua pupu ‘ihitai ra tu’atira’ a i te orara’a ta’ata tata’itahi e ta ratou ‘ohipa. I te hoho’a tata’itahi, e pupu horo’a mana’o ta’a-è.

 

Na roto i te mau ninara’ a a te mau mata’i rorofa’i pua i roto i te tuha’a fenua no Caraibes i 2017 ra, ua fa’aoti te fa’anahora’a « Below Deck » e fa’atano fa’ahou i te reira i roto ia Patitifa e i Porinetia farani nei ihoa ra.

 

14 tuha’a no te roara’ a e  42 minuti o tei tapurahia. Ua ha’amatahia mai taua fa’anahora’a ra mai te 22 mai no tenuare (e 3 hepetoma fa’aineinera’a) no te ho’e tavirira’a mai te fepuare e tae atu i te mati (e 6 hepetoma) i muri mai, mai te ‘atete e tae atu i te tetepa e te ha’apurorora’a tapa’ohia no e 4 no tetepa 2 018 i te mau mahana piti ato’a i te hora 9 i te po.

 

Ha’apurorohia na roto i te reni marite « Bravo », o te 5 ra’a ia te reira o te mau fa’anahora’a mata’ita’i rahi roahia a’e, na e 2,5 mirioni rahira’a feia mata’ita’i i te tuha’a tata’itahi. Tei roto o « Bravo » piri i te 87,8 mirioni ‘utuafare, e piti tuha’a i ni’a i te toru no te feia e mata’ita’i ra ia’na, mai te 18 ia e tae atu i te 64 matahiti, te rahira ‘a e 48 matahiti, e mau tino parau tu’ite teitei e ta ratou moni hau atu i 80 000 USD/i te matahiti (tei te faito e 8 mirioni farane i te matahiti). E ha’apuroro ato’ahia te reira fa’anahora’a na roto i te mau fenua è è mai ia ‘Auteraria, Niu-Terani, Tapone, Peretita e Peretane.

 

E rave’a te reira, no te fa’ariro ei hi’o hipa fa’atiani ia tipaehia mai o « Tahiti e to’na mau Motu », i ni’a ihoa ra i te matete marite, e no te hotu no te Iati, te faura’o oriori haerera’ a hanihani roahia a’e no Porinetia farani.

 

Te anihia maira 10 mau fatu patana, hau atu, i te mau piha toro’a no te roara’a e 2 ‘ava’e. Hau atu i te tuha’a no te Iati, ua tohuhia te faito faufa’a e o mai, tei ni’a i te 300 mirioni farane no te rahira’a 14 tuha’ a hoho’a fa’anahora’a.

 

Ua riro te fa’ahotura’a i te « Iati faito ‘una’una terevete »ei fana’ora’a no Porinetia . I te mau matahiti ato’a, e 50 mau Iati rarahi o te fano mai nei i o tatou nei no te ho’e roara’a e 3 ‘ava’e. Mai te faito e 300 e 400 rahira’ a ratere o te ‘afa’i mai, ia au i te matutura’a tohuhia, i te faito1 miria farane i te matahiti, no te fa’ahotu atu i te mau ‘ava no te fenua nei, te rima ‘i, te poe, te vanira e te painapo.

 

 

Fa’atauira’ a i te ture ‘Ai’a no ni’a i te mau moni tauturu a te vahine fanau

 

Te mau fa’aotira’a no roto mai i te ‘Apo’ora’ahope a te ‘Utuafare fetii o tei fa’atupuhia na i te 2016 ra, o tei fa’a’ite mai i te ho’e ‘ohipa ta’a-è « te paruparu, te tahae e tae atu i te ‘oto o te mau ‘utuafare fetii ». Te tuha’ a matamua roa o te ha’afaufa’ara’a ia i te tareni a te feia metua e te parurura’a i te tamarii, o tei ‘amuihia i raro a’e i te Fa rave’a 2 : « ho’e pàpà ‘utuafare fetii pa’ari e te feia metua ha’apa’o i ta ratou tareni e ho’e tamariira’a paruruhia ».

 

E piti fa’anahora’a o te ha’amauhia. A tahi, te ha’amaura’a i te ho’e rave’a haruharura’a ia ‘iteahia o te tupu ra e te tuatapapara’a i te mau ti’ara’a fifi e te mau hamani ‘inora’a orara’a ‘utuafare, i roto ihoa i te taime tora’a te metua vahine : 4% e tae atu e 8% no te mau vahine hapu o te hamani ‘inohia nei.

 

Te tapa’ora’a i te ho’e « tau’aparaura’a fanaura’a hou te tau mau ra » e ravehia i te 4 ra’a e te 6 ra’a o te ‘ava’e tora’a i roto i te puta iti hi’opo’ara’a i te ‘opu rahira’a, ia ‘iteahia te ti’ara ‘a no te auera’a ‘ati e no te mau hamani ‘inora’a, hou te fanaura’a.

 

Te ha’amau’ara’a no te reira frave’a, tei ni’a ia i te 11 000 000 Farane (ha’amau’ara’a no te mau hi’opo’araa a te vahine fa’afanau) i te matahiti, te iti roa. Te fa’ahotura’a, no te arai ‘eiaha ia tape’ahia i roto i te fare utuutura’a ma’i te mau vahine hapu o tei hamani ‘inohia, o tei matutuhia to’na ha’amau’ara’a i ni’a i te 360 000 Farane.

 

A piti, no te tatuha’ ara’a i te ‘aufaura’a i te moni hou-te-fanaura’ a i te hi’opo’ara’ a i te 2 à te ‘ava’e, i muri mai i te fanaura’a , no te arai ‘eiaha ia hapu ta’ue noa fa’ahou mai. Ua ‘iteahia mai, e ho’e vahine i ni’a i te toru, ‘aita e ho’i atura i te mau hi’opo’ara’a i muri mai i te fanaura’a. ‘Eita ho’e vahine e fana’o i te ra’au paruru ‘eiaha ia hapu ‘oi’oi, e 3 ‘ava’e i muri mai i te fanaura’a, e nehenehe ia e 45 mahana i muri mai, ua hapu fa’ahou.

 

No reira, e titauhia ai, ia haere atu i te reira hi’opo’ara’a, e roa’a ai ho’e tuha’a i ni’a i te maha no te mau tauturu hapura’a. E tapa’ohia te reira i roto i te puta iti hi’opo’ara’a i te tora’a (na te CPS= ‘Afata Turu Uta’a).

 

I te matahiti, te roa’ahia nei e 2000 vahine o te haere nei e hi’o i te taote vahine hapu e 2000 atu o te haere atura e farerei i te vahine fa’ afanau. Tei ni’a te reira mau hi’opo’ara’ a i te faito 14 mirioni farane.

 

No ni’a i te mau faatauira’a fa’aturera’a, e tatuha’ahia te ‘aufaura’a i te mau moni tauturu, no te piti o te tuha’ a, e ho’e tuha’a i ni’a i te maha, no te tuha’a matama. Te mau moni o te ‘aufauhia hou e i muri mai i te fanaura’a, e titauhia maira e piti mau hi’opo’ara’a hau atu.

 

I roto i te taime matamua, e nehenehe na roto i te ture ‘Ai’a, e ha’amauhia, no te tuha’a hou te fanaura’a i te tau mau ra, ia fa’ahepohia te hi’opo’ara’ a a te taote, e te huru no te ‘ea o te metua vahine.

 

 

Reforomatiora'a i te ti'a'aura'a i te mau 'afata tapura 'ohipa totiare e no te 'ea a te mau 'afata no te parurura'a

 

Mai te ha'amaura'ahia mai te PSG (Parurura'a Totiare 'Amui), e nehenehe ta te mau tino no roto na 'afata e toru e ani i te mau tauturu totiare e no te 'ea i roto i te 'Afata Turu Uta'a (CPS) e aore ra i te DAS (Fa'aterera'a no e mau 'Ohipa Totiare (FOT), ia au i te 'afata no rera ratou. Na te 'Afata Turu Uta'a ATU=CPS) e ti'a'au i te mau 'afata totiare 'ea e 'utuafare fetii no te 'afata a te feia rave 'ohipa, 'are'a te DAS (FOT) no te ti'a'au ia i e mau 'afata tapura 'ohipa totiare a te RNS e a te RSPF.

 

No te fa'a'ohie, e ha'amaita'i i te mau horohorora'a, na te DAS (FOT) atura e ti'a'au i te mau tauturu totiare e te CPS (ATU) i te mau tauturu 'ea (ia fa'areva ana'ehia te ma'ii i te atea).

 

Na te mau Tomite a te Hau e te Tomite Ti'a'au i tera e toru mau 'afata no te parurura'a totiare e fa'ata'a mai i te faito o te mau ha'amau'ara'a, e te mau huru e te fa'anahora'a no te fa'aho'ira'a.

 

E mana teie fa'anahora'a i te 1 no tenuare 2019.

 

 

Mau ma’a fa’ahaerehia mai i te fenua nei e tapiho’ohia na te ara : rave’a ha’amaramaramara’a « Feti’a »

 

Ua fa’aoti te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e hapono i roto i te ‘Apo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i ho’e opuara’a ture ‘Ai’a no te fa’atupu e no te ha’amau ho’e fa’anahora’a ha’amaramaramara’a no te mau ma’a e poro’ihia nei i te ara e no te haponora’a na te ara o te piihia nei « Feti’a ».

 

Na roto i te fa’aotira’a mana no te 28 no novema 2017, ua ha’amau te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te Tomite Tuatapapa no te ha’amau i te rave’a ha’amaramaramara’a no te ora’a mai te ma ma’a no te ara i te uahu no Pape’été parauhia « Feti’a ». E ‘amui te reira fa’anahora’a i raro a’e i te peretitenira’a a te Fa’aterehau ti’a’au i te mau uahu, i te mau ti’a toro’a unuma e ate hau o te ‘ohipa nei no te mau rave’a fa’atomora’a e hurra’a i uta no te uahu no Pape’été na roto noa ho’e ‘afata rorouira. 

 

E fa’ataehia te mau ha’amaramaramara’a ato’a no te hurira’a i ni’a i te uahu i te FA’aterera’a no te Uahu no Pape’été na roto i te fa’anahora’a « Fetia ».

 

 

Tuha 'ōpereperera'a i te mau utara'a horopatete na roto i te mau motu

 

Te fa'aotira'a mana no ni'a i te parau fa'ati'a no te utara'a e no ni'a i te mau titaura'a no te fa'anahora'a a te hau no te utara'a na ni'a i te moana na roto i te mau motu, ua ha'amanahia na ia i te 14 no titema 2017 e te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani.

 

1 / Ua 'apapa te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te mau motu no Porinetia farani i roto i na pupu e toru ia au i te fa'ata'ara'a a te 'irava 4 no taua fa'aotira'a mana ra ia au i te niu no te mau matete no te utara'a e vai nei ( horopatete e aore ia fereti), no te ateara'a o te motu no te uahu ta'amura'a metua, o Papeete e te 'ohipa rahi no te fa'aora'a , e te rahira'a o te huira'atira e te hotura'a o te fa'arava'ira'a faufa'a no taua motu ra.

 

Te mau motu e fa'a'ohiehia te tomora'a, o te mau motu ia e mea faufa'a rahi te matete no te utara'a na roto i te mau motu, e nehenehe e tupu te fa'atipoupoura'a i rotopu i te mau fatu pahi :

 

Tuha'a moana no te mau Motu Ni'a Mata'i ma

Tuha'a moana no te mau Motu Raro Mata'i ma

           Tahiti

           Bora Bora

           Moorea

           Huahine

            

           Raiatea

            

           Tahaa

 

I te tahi atu pae, te mau motu ti'ara'a 'otahi e aore ia atea i te uahu tumu no Papeete, e te ho'e matete na'ina'i no te iti o te rahira'a huira'atira e no te ha'iha'i te hotura'a o te fa'arava'ira'a faufa'a e o te fariira'a ratere, o te mau motu ia e titauhia te mana hau ia ha'avaravara i te matete utara'a, i te rahira'a parau fa'atia no te utara'a no te iti te hotu o te mau fanora'a pahi :

 

Tuha'a moana no te mau Motu Ni'a Mata'i

Tuha'a moana no Tuha'a pae ma

           Maiao

           Tubuai

            

           Rurutu

            

           Rimatara

            

           Raivavae

Tuha’a moana no Matuita ma

Tuha’a moana no Tuamotu To ‘O’a o te Ra

Tuha’a moana no Tuamotu Ropu

           Hiva Oa

           Ahe

           Amanu

           Nuku Hiva

           Apataki

           Anaa

           Tahuata

           Aratika

           Faaite

           Ua Huka

           Arutua

           Hao

           Ua Pou

           Fakarava

           Haraiki

            

           Kauehi

           Hikueru

            

           Kaukura

           Hiti

            

           Makatea

           Katiu

            

           Manihi

           Makemo

            

           Mataiva

           Marokau

            

           Niau

           Marutea Nord

            

           Rangiroa

           Motutunga

            

           Raraka

           Nihiru

            

           Taiaro

           Raroia

            

           Takapoto

           Ravahere

            

           Takaroa

           Reitoru

            

           Tikehau

           Reka Reka

            

           Tikei

           Taenga

            

           Toau

           Tahanea

            

            

           Takume

            

            

           Tauere

            

            

           Tekokota

            

            

           Tepoto Sud

            

            

           Tuanake

       

 

Te tahi atu mau motu i rapae'au mai i temau motu i fa'ahia'tura i ni'a nei, e mau motu ia i reira e nehenehe matete e fa'a'ohipahia na e rave rahi mau fatu pahi, noa'tu a e 'ere te fa'atipoupoura'a i te mea matara : e nehenehe ato'a te manahau e tae i ni'a i te fa'aitira'a e aore ia te pato'ira'a ia fanohia te reira mau motu e te mau pahi o te tahi mau fatu pahi mai te mea te huru no te hotu ('ei hi'ora'a, te faito rahi roa o te tane fereti o te pahi, mai te mea, e rahi roa te mau fatu pahi e tapi i te reira mau tipaera'a), o te nehenehe e fa'ata'ahuri i te fa'arava'ira'a faufa'a o te mau fanora'a pahi e vai nei.

 

Tuha'a moana no te mau Motu Raro Mata'i ma

Tuha'a moana no Tuha'a pae ma

Tuha'a moana no Matuita ma

           Maupiti

           Rapa

           Fatu Hiva

 

Tuha'a moana no Tuamotu Apato'erau-Hitia'a o te Ra

Tuha'a moana no Tuamotu Hitia'a o te Ra

Tuha'a moana no Ma'areva

           Fakahina

           Ahunui

           Mangareva (Rikitea)

           Fangatau

           Akiaki

           Maria Est

           Napuka

           Anuanurunga

           Matureivavao

           Puka Puka

           Hereheretue

           Morane

           Tepoto Nord

           Manuhangi

           Tenarunga (Tenania)

            

           Nukutavake

           Tenararo

            

           Paraoa

           Vahanga

            

           Pinaki

            

            

           Pukarua

            

            

           Reao

            

            

           Tatakoto

            

            

           Tematangi

            

            

           Tureia

            

            

           Vahitahi

            

            

           Vairaatea

            

            

           Vanavana

            

 

2/ Ua ha'amau te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te mau parau ha'amaramaramara'a e te mau pu'eparau ha'apapura'a e titauhia i te mau fatu pahi ia 'afa'i atu, e ro'aa atu ai ta ratou parau fa'ati'a no te utara'a na ni'a i te pahi na roto i te mau motu : anira'a i te parau fa'ati'a no te f'a'ohipara'a ; anira'a i te fa'atauira'a i te parau fa'ati'a no te fa'a'ohipara'a ; anira'a i te parau fa'ati'a ta'a-è no te mau tipaera'a i te mau tau mau ra .

 

Te mau pu'e parau e hina'arohia no te hō'ē anira'a parau fa'ati'a no te fanora'a e te anira'a no te fa'atauira'a i te parau fa'ati'a no te fanora'a, mai te huru ra no te anihia ra i teie nei no te horo'ara'a e no te fa'atauira'a i te parau fa'ati'a a te fatu pahi, e nehenehe ai i te 'Āpo'ora'ahau e i te CCNMI e horo'a i te hō'ē mana'o tumu no ni'a i te 'opuara'a a te fatu pahi, i te mau ho'o no te fa'ahotura'a e no te terera'a 'ohipa roto e no te 'api fa'arava'ira'a faufa'a no te fanora'a i fa'anahohia.

 

3/Ua fa'aoti te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te roara'a no te parau fa'ati'a no te fanora'a a te hō'ē fatu pahi tamau no te utara'a na ni'a i te pahi na roto i te mau motu.

 

Te 'irava 8 no te fa'aotira'a mana no ni'a i te parau fa'ati'a no te fanora'a e i te mau titaura'a no te piha toro'a a te hau no te utara'a na ni'ai tepahi na roto i te mau motu, te roara'a o te parau fa'ati'a no te fa'a'ohipara'a o te hō'ē pahi uta uta na ni'a i te moana na roto i te mau motu, o tei ha'amauhia mai e te ture e maura i te mana, o te titauhia ia fa'a'itehia, i roto i ta'na pu'eparau anira'a i te parau fa'ati'a no te fa'a'ohipara'a, na te fatu pahi, na roto i te mau fa'a'itera'a i te mau tumu papu maita'i, ma te 'ite i te 'irava no te ture 'Ai'a no te 25 no fepuare 2016 no ni'a i te fa'atupura'a te utara'a na ni'a i te pahi na roto i te mau motu ae na ni'a i te manureva te mau ra ia i te hō'ē roara'a ia au i te roara'a o te fa'a'ohipara'a e aore ra i te roara'a au mau no te fa'atere'aura'a i te materia no te uara'a.

 

4/ Ua ha'amau te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i roto i te reira noa ture i te mau ha'amaramaramara'a e te mau pu'eparau e 'afa'i atu no ni'a i te utara'a na ni'a i te pahi a te mau fatu pahi ia au i te fa'aotira'a mana a te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani no te 14 no titema 2017.

 

 

Fa’atupura’a i te piti no te Matete no te fa’a’apira’a e fa’ahaerera’a i te tata’ura’a Poly’Nov 2018

 

I te mahana matamua no mati i mua nei, e farii atu te Peretitenira’a no Porinetia farani i te pitira’a no te fa’anahora’a MAtete no te Fa’a’apira’a, paturuha mai e te pupu no te mau taiete no Tahiti Fa’ahotu e te Fa’aterera’ahau no te ‘Ohipa, no te fa’aineinera’a Toro’a e no te Ha’apira’a, ti’aau i e ‘Ohipa a te Hau, no te ‘Ihi Ma’imira’a e no te Ha’apiira’a Teitei.

 

I muri mai i te fa’aitera’a ‘itera’a na e to’otoru mau ‘aito no te fa’anahora’a i ma’iri a’e nei, , e fa’aterehia’tu te reira fa’anahora’a i roto « Ho’e Pae Po’ipo’i Fana’ora’a rau »,. E fa’ata’ahia te pae avaea no te « Speed Dating Business (‘Imira’a Moni Tai’o MAhana Ru) », ia nehenehe i te mau tino e mau ‘opuara’a ta ratou ia fa’a’ite atu i ta ratou mau ‘opuara’a.

 

Ia hope te reira mahana, e ha’ amatahia ai te tata’ura’a « Poly’Nov » e ha’amaherehia ai te pute no te fa’a’apraa 2018. E fa’aturu’i ato’ahia e reira i ni’a i te mau rave’a te mau fa’anahora’a e te mau arata’ra’a natura totiare

 

Te ma ure o tei fa’ata’ahia na te mau ‘aito, e fa’ata’ahia ia no te mape’era’a i te tapura ‘ohipa no te fa’a’apira’a . No roto mai i te fa’anahora’a no 2016, e farii mai te mau ‘opuara’a maitata’i roa a’e i te ho’e tauturu moni : 1 000 000 farane no te Re matamua, 750 000 Farane no te Re piti et 550 000 Farane no te Re toru e te ho’e mape’era’a fa’atano maita’ihia.

 

 

‘Iritira’a i mua nei no te ‘apira’a o te parau ti’ara’a ‘afa’ifa’i no te fa’aineinera’a toro’a i Porinetia farani

 

Ua vauvau te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa, no te Ha’apiipiira’a Toro’a e no te Ha’apiira’a, ti’a’au i te ‘Ohipa a te Hau, no te ‘Ihi ma’imira’a e no te Ha’apiira’a Teitei i mua i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ho’e ‘opuara’a fa’aotira’a mana no te ha’amana i te fa’aaura’a i rotopu i te Haunui , o Porineia farani e te Pu no te Ara-Moana no te ‘afa’ifa’ira’a i te Parau Ti’ara’a ia nehenhe ia ‘Afa’ifa’ihia te Ha’apiipiira’a Toro’a (PMFP=PAHT) no te hapono atu ia’na i roto i te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani.

E tatara te PMPF (PAHT) i te ho’e tino e ani ra i te ho’e ti’ara’a ‘ohipa no te faito V (CAP / BEP) à III (BTS / DUT), ia fana’o i te mau tauturu i raro nei :

 

- te ‘Afa’ifa’ira’a Fa’aineinera’a Ti’ara’a ‘ohipa (MFE=AFT) : o te ‘amui mai i te paturu faufa’a monira’a no te mau uta’a ha’apiira’a roro, te moni ‘aufau ‘ava’e e te parurura’a totiare o te mau piahi ha’apa’ari;

 

- Te Tauturu Hau no te ‘Afa’ifa’ira’a (ACM=THA) : e hau te reira no te moni ‘ava’e, no te ho’e faito ta’ato’a e 700 eurostei roto te mau moni hau ato’a ;

 

- te Tauturu Ha’amaura’a (AI=TH) : o te ‘aufauhia na te mau piah ha’apa’ari i ma’itihia no te TAuturu Hau no te ‘Afa’ifa’ira’a i te ‘ava’e. Tei ni’a i te 800 euros to’na faito

 

Te fa’a’ohipara’a  te PMFP ei ‘aufaura’a ia i te fa’aaura’a i ravehia i rotopu i te Tomitera Teitei no te Repupirita, te Peretiteni no Porinetia farani e te Fa’aterera’a no te Pu no te Ara-Moana no te ‘Afa’ifa’ira’a (LADOM= e hotu ia no te fa’aaura’a i rotopu i te Tomitera Teitei , te Peretiteni no Porinetia farani e te Fa’aterera’a no te Pu no te Ara-Moana no te ‘Afa’ifa’ira’a).

 

Na te LADOM e fa’atere hamani i te mau anira’a e te ti’a’aura’a i temau faufa’a a te PMFP. E e fa’atere’au i te mape’era’a i te piahi ha’apa’ari , mai to’na taera’a atu i Farani e tae noa’tu i to’na ho’ira’a mai i Porinetia farani.

 

E ‘ohipa o Porinetia farani, na roto i te Piha Ti’ara’a ‘Ohipa no te fa’aineinera’a e no te fa’aora’a i ni’a i te toro’a (SEFI), na’na e arai atu i te hamanira’a, te fariira’a i te mau anira’a e te ma’itira’av i te mau tino e fariihia.

 

E ha’a ato’a mai te Tomitera Teitei na roto i te SEFI, no te fa’a’ohipa i te mau tareni i fa’ ahitihia’tura e horo’a mai i te fa’aotira’a no te horo’a i te tauturu.

 

 

18ra’a no te puta iti no te mau putura’a parau no Porinetia farani « Te totaiete Taina i raro a’e i te hi’ora’a a te fa’aterera’a haru ti’ara’a 1911-1951»

 

Te puta iti no te mau putura’a parau no Porinetia, piihia « Archipol », o te ho’e ve’a putura’a parau no te ha’afaufa’a i te mau pu’eparau ha’aputuhia no ni’a i te faufa’a tumu e viteohoho’a (SPAA).

 

Fa’ahaerehia mai i te 1998, e fa’aiho mai te mau numera no taua nene’ira’a ra ho’e tuha’a no te ‘a’amu no to tatou nei Fenua, i roto i te tupura’a o te mau pumana, te mau porotita, te mau fa’arava’ira’a faufa’a e te mau ta’ere no Porinetia farani, mai te « Parau no te ‘Ohipa Fenua i Tahiti (1842-1929) » (Archipol n° 2) e aore a « I te mau ‘omuara’a o te Heiva i Tahiti» (Archipol n°17).

 

« Archipol » na mua ra, e mauha’a ha’apiiraa ia , tera ra, e papa ‘ohipara’a ato’a na te mau ‘aivana’a ma’imi no te feia ‘api, no te huira’atia e no te ‘a’ai o te Fenua nei

 

I roto i te « Archipol n°18 » o te matara mai i te Matahiti ‘Api Tinito, e fa’ahitihia te hur no te hau Farani i ni’a i taua totaiete Tinito ra i te ‘afara’a matamua no te tenetere 20 ra, mai te 1911 e tae mai i te 1951.

 

I te mea,ua ha’a’atihia te mau tuha’a o te « Archipol » e te fa’aotira’a mana no te 21 no mati 2014, ua fha’amau te ‘Ap’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te tarifa i ni’a i te 400 tara i te numera tata’itahi, e e 500 ahira’a ve’a.

 

Te « Archipol n°18 », mai te mau numera na mua a’e nei e matara mai ia i e SPAA (Piha Faufa’a Tumu Putura’a e Viteo) , Te piha faufa’a tupuna, e vai i Tipaerui-Papeete, i te aroa Alexandre.

 

 

Fa’atere fa’ahoura’a i te porora’a no te fa’aho’ira’a mai i te mau pehu ‘utuafare ta’a- è

 

Ua fa’ahaere fa’ahou iho nei te Fa’aterehau no te ‘Arutaimareva i te porora’a no te fa’aho’ira’a i te mau pehu ‘utuafare ta’a-è (DMS=PUT) mai te mau Ta’amotumai i Tahiti. No reira, e amo te Fa’aterera’a o te ‘Arutaimareva i te uta’a fereti e te mau rapa’aura’a ha’aputura’a i te mau pire, te mau ‘afata uira e te mau hinu pa’apa’a no teie matahiti 2018

 

I 2016 ra, 16 mau motu atea o tei utahia mai na ta ratou mau pehu fifi. I 2017 ra, e 24 mau motu o tei fa’aite e o tei fa’areva mai i ta ratou mau pehu DMS. Te ta’ato’ara’a, 147 tane ‘afata uira, e 3 tane pile e 23,2 metera ‘afata hinu pa’apa’a o tei utahia mai na  Tahiti.

 

T fa’aha’amana’o atu nei e Faaterera’a no te ‘Arutaimareva e te fa’a’ohipara’a i te mauhinu pa’apa’a (rapa’aura’a i te tutae ‘aurira’a, a ara i te mau ro e te mau manu ‘amu ra’au) o te nehenehe e ‘afa’i atu i te mau ha’aviiviira’a  ni’a i te uru ra’au e o te ha’afifi ato’a i e ‘ea o te ta’ata huira’atira.

 

Te fa’aru’era’a e te fa’a’ohipa a’ahoura’a i te mau peh fifi, e mea mana’ona’o roa. Te mata ara maita’i nei o Porinetia farani na roto i te fa’aarara’a i te mau ti’a mana, i te mau ti’a toro’a ‘ohipa no te mau tuha’a ao’a e i te mau huira’atira.

 

 

Fa’atupura’a i te mau Pu Hunara’a Rave’a ‘aravihi Fa’a’ohiehia i te mau Pehu (CETS)

 

Te ani nei o Porinetia farani ia fa’atanohia te Ture no te ‘Arutaimareva i te mau mptu atea i te pae no te ti’a’auraai ta atou mau pehu, e te titau nei ia ha’amau i ta ratou mau Pu Rapa’aura’a e Huna’araa Pehu (CET).

 

No te reira, te fa’ata’a ra te ture no te ‘Arutaimareva ia fa’atupuhia e ia fa’ature ‘eta’etahia te mau rapa’aura’a e te mau hunara’a pehu, ma te hamani i te mau « Pu Hunara’a Ravea Fa’a’ohiehia (CETS) », a hi’o mai i te mau fa’anahora’a i ha’amanahia e te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau.

 

E 5 matahiti te maorora’a te fa’a’ohiparaahia te reira. I muri mai i te reira taime tamatamatara’a, e ravehia ho’e parau ha’apapa no te hru tpura’a, ma te ha’apa’o maita’i i te hi’opo’ara’a.

 

O te mau motu ana’e tei aro mai i te 1 000 to ratou rahira’a huira’atira e to ratou fenua, e mea ateatea, o te fariihia e hamani i ta ratou iho mon CETS, o te fa’ata’a noahia no te ha’amou i te maun pehu pohe o te ‘ore e nehenehe ia ha’afaufa’a fa’ahouhia mai.

 

 

Fa’atupura’ai e ho’e tata’ura’a ‘Ori Tumu e tariparau na e mau Fare Ha’apiira’a Pirituarua-Heiva Taure’a

 

Te Heiva Taure’a , ua ha’amauhia mai ia na roto i te anira’a a te Ta’atira’a Heiva Taure’a te ho’e ‘amuitahiraa no te mau Fare Ha’apiira’a Pirituarua no Taravao, Maco Tevane e Tipaeru’i. Ma te turuhia mai e te Pu ‘Uparau no Porinetia farani (CAPF) e te Fare Tahiti Nui (TFTN), o ratou o tei ha’amau e fa’ahotu i te parau no te reo tahiti, te reo farani, te ha’apiira’a a’a’eta’eta tino e tu’aro (EPS).

 

Ua tupu mai te reira na roto i te fa’a’ohipara’ahia na e na Pirituarua e 3 i teie fa’anahora’a « te mau peu tumu « , i te hopera’a no te piha 3 , o tei fa’aiti mai i te ma’irira’a i te ha’apiira’a e o tei ha’amara’a mai i te ‘ite, te ‘aravihi, te ta’ere.

 

Te fa o te arata’ira’a ia i te feia ‘api e fa’atupu i te mau ha’utira’a (‘orira’a) , ma te tauturuhia e ta ratou mau ‘orometua ha’apii. Na ni’a i te parau tumu, no te ‘otora’a o te reo e te mau taparuru o e mau tari parau , e hanihia e ta’ato’ara’a ia fa’atupu ato’a mai  ta’na fa’anahora’a.

 

Hau atu i te 400 piahi o te tia’ihia nei e pa’i’uma atu i ni’a i te tahua « Te Mana de To’ata » no te ho’e ‘au’i tata’ura’a o tei fa’ata’ahia no te 1 no mati 2018 nei, ha’amata mai te hora 4 atu e te ‘afa i te tahara’a mahana. E mea tamoi ‘ore te tomora’a, e titeti ra te ho’ahia’tu. E 9 mau Pirituarua o tei tapa’o mai i to ta ratou mau i’oa no taua fa’anahora’a matamua ra : Nuku Hiva, Hiva Oa, Tahaa, Tipaerui, Afareaitu, Maco Tevane, Papara, Teva I Uta, Bora Bora. E ti’a mai te Pirituarua no Pao Pao ma te ‘ore e fa’a i roto i taua tata’ura’a ra.

 

N taua fa’anahora’a ra, e mau ti’a ‘aravihi o tei tui to ratou ro’o i te pae no te ‘Ori e no te HA’apiira’a o tei ma’itihia mai ei mau mero no te Tomite hi’opo’a. Teie o ratou : o Tiare Trompette, Heimoana Metua, Elvina Neti-Piriou, Fabien Mara-Dinard, Teraurii Piritua, Moana’ura Tehei’ura e o Guillaume Fanet. Te tata’ura’a Heiva Taure’a, piri autaipehia mai e TFTN, e te tururaa a te mau Fa’aterera’ahau no te Ta’ere, no te Ha’apiira’a e no te Feia ‘Api, ho’e fa’anahora’a o te ti’a ia paturuhia.

 

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau