FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiipiira’a Toro’a, ti’ā’au i te ti’ara’a ‘ohipa a te Hau e no te ‘Ihi mā’imira’a, o Tea Frogier, i te mahana pae ra, i roto i te hō’ētau’aparaura’a e o Bruce Rata Shepherd, te Tonotura Rahi ‘Āpi no Niu-Terani, o te parahi ra i Nouméa, i Niu-Taratoni.

 

Teie te tere mana matamua roa o Bruce Rata Shepherd i Porinetia farani nei. Nou mau noa mai nei ‘ōia i tō’na mau mana Tonotura Rahi, ‘īnaha, na muri atu, ua riro na ‘ōia ei Ti’amana ‘auvaha i ‘Etiopia, o tei ‘ohipa na i piha’iiho i te ‘Āmuitahira’a ‘Āfirita.

 

Ua tuatapapa ‘āmui te Peretiteni Fritch e te Tonotura Rahi i te terera’a no te autaipera’a i rotopu ia Porinetia farani e o Niu-Terani. E mea faufa’a ia fa’aha’amana’ohia e hau i te 65 matahiti i teie nei to Porinetia farani e o Niu-Terani rave ‘āmui noara’a mai na i te ‘ohipa i te pae no te fa’arava’ira a faufa’a , no te fariira’a ratere, no te ta’ere e no roto i te tuha’a no te ‘ea.

 

Ua ha’apapu fa’ahou atu a te Peretiteni i te faufa’a ia ‘imihia te mau rave’a no te ha’apapu i te mau ‘aitauira’a fa’arava’ira’a faufa’a e tapiho’ora’a. I tō’na pae’au, ua hina’aro ato’a o Tea Frogier ia fa’ahotu ato’ahia te paturura’a a Niu-Terani i roto i te pae no te ha’apiipiira’a toro’a, no te tuha’a ihoa no te ‘arutaimareva ta’ere no ‘oteania o te ha’afaufa’a rahi nei i te ‘u’ara’a o te feia ‘āpi porinetia.

 

Te mau tuha’a o ta Porinetia e hina’aro maoti mau ra ia ha’amaita’i mai o Niu’Terani, tei roto ia i te hō’ē‘ōpuara’a no te fa’aaura’a autaipe, o te papa’ihia nei, i rotopu i te ‘Āpo’ora’ahau no Porinetia farani e no Niu-Terani.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau