FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani. 

 

 

 

'Ahuru mamaha mau tauturu moni fa'ahotura'a na e to'ohitu mau 'Oire

 

Na roto i te piti o te putuputura'a no te tapura 'ohipa no te matahiti 2017 no te mau anira'a paturura'a faufa'a moni o tei hamanihia e te Piha no te Tomite no te Fa'ahotura'a i te mau 'Oire (TFO=DDC), ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau ho'e 'ahuru mamaha mau fa'aotira'a mana no te mau tauturu moni no te fa'ahotura'a na e to'ohitumau 'Oire, o Tubuai no Tuha'apae ma, o Makemo, o Hao e o 'Arutua no Tuamotu ma, o Huahine e o Taha'a no te mau Motu Raro Mata'i ma e o Hitia'a o te Ra no te mau Motu Ni'a Mata'i ma.

 

Te mau pu'eparaui ato'a o tei ha'amanahia no te ho'e ia faito paturura'a taato'a a te Haufenua no te faito hau atu i te 50,6 mirioni farane no te ho'e faito fa'ahotura'ata'ato'a a te mau 'Oire piri i te 92 mirioni farane, 'oia ho'i, te ho'e paturura'a i ni'a i te faito e 55 %.

 

E 20 mirioni farane o tei fa'ata'ahia e te Haufenua no te tauturu i te horora'a mai i te mau matini e te mau pere'o'o utara'a. No te horo'a maura'a ia na te 'Oire no 'Arutua ho'e natera tavera ia nehenehe i te mau rave 'ohipa o te 'Oire e rave i te mau 'ohipa i te vahi teitei (mau 'ohipara'a i ni'a ite mau niuniu e te mau mori uira o tei pa'apa'a e te mau topera'a ra'au, etv...), no te fa'atura i te mau titaura'a a te mau ture no te parurura'a 'eiaha iaro'ohia e te 'ati e aore ra, ia nehenehe i te 'Oire tapiri no Katiu (i Makemo) ia rave, na roto i te ho'e matini taipu repo, i ta'na mau tapura 'ohipa tamahana tata'itahi (tata'ira'a i te poromu, topetopera'a tumu ra'au, etv...), e mai te fa'anahora'a ato'a i te 'ohira'a ite mau pehu matie e te mau pehu rarahi. E nehenehe atoa atura ia ta te 'Oire no Hao e ho'o mai ho'e pere'o'o na ta'na piha 'ohipa na te hau, o tei 'ore a, e tae roa mai i teie nei mahana, e fana'o ra i te ho'e faura'o pere'o'o 'api no te mau Muto'i 'Oire o te titauhia ia rave i te mau 'ohipa na roto i te 'Oire (te mau tauturura'a, te mau utara'a i te feia ma'i, te mau tere na roto i te mau aroa fifi, te mau hia'aira'a rau). 'Inaha, te pere'o'o e fa'a'ohipahia ra e ratou e tae roa mai i teie nei mahana, tei ni'a i te faitoho'e 'ahuru matahiti i te tahitora'a.

 

Te fana'o atop'a ra te 'Oire no 'Arutua i te tauturu faufa'a moni a te Haufenua no te ho'o mai e toru mau matini hamani uira 'api, e piti no te mau pu o te mau 'Oire tapiri no 'Apataki e no Kaukura. E nehenehe te reira mau matini hamani uira e tavini no te roara'a e rave rahi mau matahiti i te 'Oire no 'Arutua e to'na mau 'Oire tapiri i te mau 'inora'a matini, e nehenehe atu ai ia ratou ia tamau i te horo'a i te uira na to ratou mau huira'atira, e e te fa'afana'o ato'ara'a ho'i i to ratou mau huira'atira i te ho'e faito orara'a huru hau atu i te maita'i.

 

Tei ni'a te reira mau ho'ora'a mai i te ho'e faito fa'ahotura'a 'amui hau atu i te 14 mirioni farane ota te Haufenua e amo atu i ni'a i  te faito e 60 %.

 

I ni'a i te tahi è atu hoho'a, e horo'a ato'a te Haufenua i ta'na tauturura'a faufa'amoni no te mau tapura 'ohipa ha'amaura'a i te mau uati pape  te mau tuatapapara'a no te houra'a pape no Tematau, no te 'Oire no Taha'a, no te ho'e faito e 8 mirion farane.

 

I roto i te tahi è atu mau 'opuara'a paturu faufa'a monihia, no te faito piri i te 9 mirioni farane, no te ho'e ho'o ta'ato'a pirii te 16 mirioni farane, ite au 'opuara'a a te 'Oire no Hitia'a o te Ra, no ni'a ihoa i te tata'ira'a i te tamaru no te mau tu'aro no Piohiti e no te fa'a'apira'a i te Farehau no Maha'ena. Te reira mau fare patu pa'arihia no te orara'a o te mau uira'atira no te 'Oire , tei roto roa ia i te ho'e faito o tei 'ino roa. Ua 'ino roa na roto i te mau vero ua no te titema 2 016 ra, e fana'o ato'a te 'Oire i te ho'e tauturu na te Haufenua no te ho'e mai ho'e pu'oira'a pape ia nehenehe ia 'ohipahia i te mau taime e tupu mai ai te tahi mau fifi i ni'a i ta'na reni 'operera'a pape inu e no te fa'arahi i ta 'na mau rave'a tauturura'a.

 

E te hope'ara'a, ho'e tauturu faufa'a moni o tei ha'amanahia e te 'Apo'ora'ahau no te 'opuara'a no Tubua'i o te 'opua ra e rave i te ho'e tuatapapara'a 'ijhi rave'a e 'ihi nehenehera'a e fa'atupuno te patura'a mai ho'e matete na te 'Oire. Te reira, ia nehenehe ia, i te 'Oire e fa'arava'i i ta'na pu'eparau matamua o ta'na i tu'u maina i mua i te mau Piha 'ohipa a te Haufenua no te patura'a i te ho'e matete, o tei titauhia ia fa'atano i to'na rahi no te pahono i te ta'ato'ara'a no to'na hia'aira'a e no te patura'a e aore ra te fa'ata'a papura'a i to'na fa'a'ohipara'a. Tei ni'a to'na ho'o  te faito e 5 mirioni farane, te reira tuatapapara'a no taua 'opuara'a a te 'Oire no Tubuai, na te Haufenua ia e amo i ni'a i te faito e 80 %.

 

Na roto i te ta'ato'ara'a no taua mau tauturu faufa'a moni ra, te fa'a'ite ra ia te 'Apo'ora'ahau i te mau 'Oire i ta'na tauturu papu, tamau mai te 2014 maira, o tei tu'u mai ei mafatu no ta'na mau tapura 'ohipa i te faito, te huru e te maita'ira'a no te orara'a o te mau huira'atira no te ta'ato'ara'a no te mau ta'amotu. E tamau noa'tu a te 'Apo'ora'a a te mau FA'aterehau i roto i ta'na mau putuputura'a i mua nei, i te hi'opo'a i te tai è atu mau 'opuara'a o tei hamanihia mai ete Tomite no te Fa'ahotu i te mau 'Oire (TFO=DDC) no te piti o ta'na putuputura'a tapura 'ohipa no te matahiti 2017.

 

 

Te huru no te fa'atupura'a i te mau Harura'a Ti'ara'a 'Aito no te Ao no te Va'a 2018

 

Ua rave mai te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te ho'e parau ha'apapa no te mau Harura'a Ti'ara'a 'Aito no te Ao no te Va'a- hoera'a atea « maratona » no 2017 e 'oia ato'a no ni'a i te ti'ara'a no te fa'atupura'a i te mau Harura'a Ti'ara'a 'Aito no te Ao no             2018. Na te Tomoite Fa'atupu no te Fenua nei i fa'atupu mai i te reira na ta'urua tu'aro e piti o tei tapurahia i roto i te i'ei'era'a fa'arava'ira'a faufa'a, fariira'a ratere e autahira'a.

 

I te pae no te mau Harura'a Ti'ara'a 'Aito no te Ao no te Va'a-hoera'a atea maratona no 2017, e 33 rahira'a fenua o tei ti'ahia mai i roto i te reira tata'ura'a tu'aro, e te mau ma'ona o tei haere mai na na poro e ha mai no teie nei Ao, o tei fana'o ato'a i te  o ta'ato'ara'a i roto i te 'amuira'a ta'ere. Ua tu'u ato'a mai te parau  ha'apapa i te vahi maramarama i te mau nu'ura'a o tei matahi'oha mai, no taua tumu parau ra, i roto i te tuha'a no te para va'a.

 

Te mau tohura'a e te mau fa no te mau Harura'a Ti'ara'a 'Aito no te Ao no te Va'a- no te ho'e vitiiti no 2018, no te reira e 2 200 rahira'a ma'ona oia ho'i 1 600 mau ma'ona no te ara mai, o tei tapa'ohia a'e nahia to ratou mau i'oa e o tei fa'a'ite'ite ato'ahia. NA roto i te reira mau Harura'a Ti'ara'a 'Aito no te Ao no te Va'a, ua hina'aro te Tomite Fa'atupu tapura 'ohipa e fa'ahotu i te fariiraa ratere no te 'ofa'ara'a o te ha'afaufa'a i te faufa'a o te ta'ere no te reira tareni tupuna ra, e te tu'ura'a i mua i te i te 'ite 'aravihi e te ''aravihi 'ite mauha'a o te mau Porinetia i te pae no te Va'a, e a ta atu ai i te mau ta'ata o tei ro'ohia i te ma'i huma ia 'amui ato'a i roto, e te reira, na roto i te ho'e varua fa'aora'a e te ho'era'a totiare.

 

 

Te tapura ‘ohipa fa’arava’ira’a faufa’a rarani maita’ihia i te toru o te toru ‘āva’e

 

I roto i tā’na nene’ira’a no te 26 no fepuare, te fa’ahiti ra te ISPF (Pū Matutura’a no Porinetia farani =PMPF) e mea rarani maita’ihia te tapura ‘ohipa fa’arava’ira’a faufa’a porinetia i te toru no te toru ‘āva’e 2017, i roto i te hō’ē hi’ora’a araao pautuutu maita’i aratohia e te mau mara’ara’a tapiho’ora’a, i te pae ihoa ra no te mau tapiho’ora’a na te ara a te mau fenua rarahi o te OCDE e o te mau fenua o te mara’a maira i ni’a.

 

I Porinetia farani, ua mara’a i ni’a te mau tapiho’ora’a na te ara. I te toru o te toru ‘āva’e, ua mara’a te faito rahira’a ratere i ni’a i te 7,7% i to te matahiti 2016, o tei haruharu mai i te haerera‘a mai no e 58 550 mau ratere. Ua mara’a ato’a i ni’a te mau tapiho’ora’a na te ara i te mau hotu no te fenua i ni’a i te faito e 37 % i ni’a i te faufa’a i ni’a hō’ē matahiti, i ni’a ihoa ra i te natira’a i ni’a i te mara’ara’a o te mau faufa’a ō mai o te mau hotu poeparau (+ 1 miria farane).

 

Te mau tapiho’ora’a mai na te ara na te mau taiete ‘ohipa e te mau ‘utuafare fetii, ua mara’a ia i ni’a : + 5 % i to te toru no te toru ‘āva’e no 2016. Te mau hotu no te Pū hamanira’a pere’o’o (+ 39 %) e te mau hotu uira (+ 28 %) o tei paturu maita’i atu i te reira mara’ara’a. Te tamau noa ra te ‘aimamaura’a a te mau ‘utuafare i te puai , o te paturu atura i te mau numera a te mau taiete, i te pae ihoa ra no te mau Faretoa (o te patura ra no e 2,4 mau tai’o no te mara’ara’a te numera tareni i ni’a i te toru ‘āva’e). No reira, ua mara’a i ni’a te numera tareni ‘ohipa a te mau taiete « e 3,4 % i te toru o te toru ‘āva’e, na roto i te hō’ē mara’ara’a ara’ara’a maita’i i roto i te tapiho’ora‘a faito rarahi, tata‘itahi e no te pere’o’o uira.

 

E mea maita’i te reira huru tapura ‘ohipa fa’arava’ira’a faufa’a no te tihepura’a rave ‘ohipa. I te hope’a no tetepa, te faito tamau i roto i tera 12 mau ‘āva’e i mā’iri no te ti’ara’a ‘ohipa ‘aufauhia i fa’a’itehia i roto i te ‘Āfata Turu Uta’a (ATU=CPS), ua mara’a ia i ni’a i te 2,6 % ia fa’aauhia’tu i ni’a i te faito no te reira noa pu’etau no te matahiti i muri atu, o tei horo’a mai 1 600 rahira’a ta’ata hau atu.

 

 

Hoho'a Rahi no te Fa'anahonahora'a i te 'Oire no 'Uturoa

 

Ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau na roto i te ho'e fa'aotira'a mana, i te PGA (Hoho'a Rahi no te Fa'anahora'a=HRF) no te 'Oire no 'Uturoa.

 

Te mea tahito no te matahiti 1956 ra ia, ua fa'atere maira te Tavana 'Oire e Ta'na 'Apo'ora'a 'Oire ite hi'o fa'ahoura'a i te 2016 ra. No reira, i muri mai e 2 matahiti tuatapapara'a, arata'ihia mai e te 'Oire e i raro a'e i te 'arata'ira'a 'aravihi o te Piha Taura 'Oire, hau atu i te 18 rahira'a rurura'a 'ohipa titorotorora'a mana'o, ho'e totorotorora'a mana'o huira'atira e hau atu i te roara'a no te ho'e 'ava'e 'ohipara'a, mai te tetepa e tae mai i te 'atopa 2017, ho'e ha'amanara'a na te Tomite Fa'anaho o te Fenua, ua ma'itihia te HRF (PGA) 'api i te tenuare i ma'iri a'e nei na te ta'ato'ara'a o te 'Apo'ora'a 'Oire.

 

Ua ha'apoupou te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te huru maita'i o te HRF (PGA) o tei ravehia mai, o te fa'a'ite maira i te porotita taura 'Oire hina'aro maoti mauhia na roto i te mau 'opuara'a tapura 'ohipa papu maita'i, mai te  :

 

-           te ha'amaita'i fa'ahoura'a'tu i te tuha'a taura 'Oire i roto maoti roa ihoa i te mafatu o te 'Oire na roto ato'a i te ha'amara'ara'ahia te faito 'api fariihia o te pa'i'uma mai te R+2 ini'a i te R+3, i te pae mou'a no te poromu hatua ;

-           te hamani fa'ahoura'a i te tuha'a parauhia no te matete e no te area matie o te ropura'a o te 'Oire no te hamani i te mau tape'ara'a pere'o'o, no te hro'a fa'ahou i te 'aua huira'atira i te ho'e tareni no te fa'aoraora fa'ahou i te 'Oire  ;

-           te fa'anahonaho fa'ahoura'a i te pae tahatai e te haerera'a i te marina o te pu o te 'Oire no te horo'a fa'ahou i te hi'ora'a ho'e i te reira mau 'opuara'a no te fa'afana'o i te mau huira'atira no te fenua iho e i te mau ratere i te ho'e pae tahatai matara e te                         au maite  ;

-           te ha'amaura'a i te mau poro taura 'oire paepiti niuhia i ni'a i te huru no te mau mata'ina'a (mau tuha'a no 'Apo'oiti e no 'Uturaerae)  ;

-           te ha'amaura'a i te ho'e tuha'a area 'a'ano maita'i no te ho'e fa'ataurara'a 'oire papu maita'i i te mau pae piri 'aivi teitei o te 'Oire na roto i te mau 'Opuara'a unuma e a te Haufenua (ho'ora'a e ravehia nei e te Haufenua i te ho'e fenua no te rahira'a hau atu i te 200 ta)  ;

-           te  fa'atupura'a i teho'e tahora rahi fariira'a ratere fa'ata'ahia no te fariira'a atu e no te fa'atupura'a i te mau tapura 'ohipa hotera i te mau pae Hiti'a'a o te Ra e To 'O'a o te Ra o te 'Oire  ;

-           te ha'amaura'a i te ho'e tahua ta'ahira'a pere'o'o fa'ata'ahia no tye pae To 'o'a o te Ra o te 'Oire no te ateara'a e 3 kirometera.

 

 

Fa'anaho fa'ahoura'a i te mau Hoho'a no te Arai i te mau 'Ati Natura no Porinetia farani

 

Ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te fa'ahaerera'a, a te Fa'aterehau ti'a'au i te Taura 'Oire e i te fa'anahonahora'a, i te tapura 'ohipa no te fa'anaho fa'ahoura'a i te ta'ato'ara'a no te mau Hoho'a no te Araira'a i te mau 'Ati Natura (PPR) no Porinetia farani .

 

Ua fa'a'ohipahia mai na te PPR (HAA) no te mau 'ati natura rarahi i tupu na i te matahiti 1998 ra, o tei fa'atupu na hau atu i te 7 miria farane mau fa'a'inora'a e hau atu i te rahira'a 30 'ati. Na roto i te reira parau, ua ha'amau na o Porinetia, na roto i te ho'e fa'aaura'a ti'atoru Haunui-BRGM-HAufenua, i ni'a i te faito e 436 mirioni farane, o tei fa'atere'au na ho'e tapura 'ohipa tuatapapara'a, o tei matara mai i te 2006 ra i roto i te PU no te mau 'opuara'a PPR (HAA) i ni'a i te ta'ato'ara'a no te mau 'Oire o te Fenua nei, o te 'Oire ana'e no Rapa to rapae'au.

 

I teie mahana, o te 'Oire ana'e no Punaauia o tei hina'aro e ha'amana i ta'na PPR (HAA) i te 2010 ra. TE PPR (HAA) a te 'oire no Rurutu o tei fa'aoti noahia mai nei e te Tomite Fa'anaho Fenua , i muri a'e ho'e 'ohipara'a fafara'a i te mau mana'o no te rora'a e 2 matahiti i te feia ma'itihia, i te huira'atira e i te Piha no te Taura 'Oire, o te piti ia o te PPR (HAA) o te ha'amanahia no te 'Oire.

 

No reira, hau i te 10 matahiti  teie nei, ua tamata mai na te Haufenua e fa'a'ohipa i te PPR (HAA) i te mau vahi ato'a, tera, ua tito noa na 'oia i ni'a i te tahi mau papa'i i 'ore ai te PPR (HAA) i fariihia e te ta'ato'ara'a.

 

No  reira, mai tei ha'apapuhia mai e te Fa'aterehau, no te huru o te maumotu, i reira e mea rahi te mau fifi no te iho fenua e no te mau fatura'a fenua, e mea faufa'a ia fatuhia mai te tahi mauha'a no te ti'a'au i te mau 'ati natura ma te fa'atano ato'a i te mau fa'anahora'a pautuutu maita'i. 'Aita a i papu atura te reira.

 

E mea ti'a i teie nei, ia 'imihia mai te mau rave'a fa'aturera'a e 'ihi rave'a , ia nehenehe i te mau 'ati naura o tei 'iteahia, ia fa'atere'auhia e ia faito fa'ahouhia to ratou mau faufa'a, 'eiaha ratou ia paruru i te hotura'a o Porinetia.

 

No reira, ua fa'aoti te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau e mea ti'a i teie nei  :

 

Ia ravehia te mau titi'ara'a i te pae no te ture no te hi'o i te mara'ara'a te mau fa'aturera'a i mua i te fa'a'ohipara'a  i te PPR (HAA) i Porinetia nei. Na te reira e fa'ata'a mai i te faito rahira'a e i te tareni a te mau ta'ata o tei tu'urima.

 

Ia haere i rapae'au i te fa'anahora'a ture io te mau PPR(HAA) e te fa'anahora'a e fa'atupu i te mauha'a araira'a e au na Porinetia farani iho. No te reira, e fafa ato'ahia'tu i Niu-Taratoni. No te mea, te farerei ato'a ra 'oia i te reira huru fifi.

 

No eira a arata'ihia te reira mau tapura 'ohipa, na raro a'e i te pairatira'a a te piha no te taura 'oire , na roto i te autaipera'a e te mau piha 'ohipa a te Tomiterara'a Teitei, te FA'aterera'a ihoa ra no te Parurura'a Tivira.

 

Ia fa'aauhia ra te fa ia au i te huru no te hope'a o teie matahiti 2018, ia tupu mai ihoa te ho'e hi'o fa'anaho fa'ahoura'a i te fa'aturera'a no te reira. E nehenehe atu ai ia ha'amauhia mai ho'e fa'aturera'a o te pahono i te ta'ato'araa no te mau fifi no te fa'ahotura'a e te tareniu o te paraihia'tu e te parau no te fa'anahonaho fa'ahoura'a e hina'arohia no te Fenua nei.

 

 

 

Parau ha’apapa no te mau Rerera‘a manureva pupu ‘āmui mai Taina mai

 

No te paera’a o te matahiti tu’utu’u ‘ore no te mau rerera’a manureva pupu ‘āmui mai te fenua Taina mai, o tei fa’atupuhia i Porinetia farani nei na roto i te fa’ahanahanara’a i te Matahiti ‘āpi Tinito. I teie matahiti, e piti nau rerera’a piripiri noa mai Hangzhou e Tianjin mai o tei fa’atupuhia mai na. I te ta’ato’ara’a, piri i te 600 rahira’a horopatete o tei fariihia’tu i te tahua taura’a manureva no Fa’a’a Tahiti. Ua tae mai na te rerera’a pupu ‘āmui matamua i te 13 ra no fepuare e o tei ho’i  fa’ahou atu i te 19 no fepuare.  Te piti o te pupu ‘āmui, ua tae mai na ia i te 16 no fepuare e o tei ho’i fa’ahou atu i te 22 no fepuare.

 

Ua fa’anahohia na te reira na rerera’a pupu ‘āmui e piti i roto i te matete tinito, mai te ‘āva’e ‘ātete maira 2017, e Caissa, ma te paturuhia e te Autaipera’a e te ‘Āmuitahira’a Patitifa Apato’a e o Tahiti Fariira’a Ratere na roto e rave rahi mau tapura ‘ohipa :

-           mau tapura ‘ohipa rorouira : mea na ni’ahia i te tahua natirara i te fa’atianira’ahia taua rerera’a ra e no te mau tere hau no taua rerera’a pupu ‘amui ra, i ni’a i te tahua JD.com, autaipe rorouira no te SPC (JD o te hō’ē ia tahua e-tapiho’ora’a mai te « Amazone, Taobao e aore ia,  Alibaba »), i ni’a i te tahua tapura ‘ohipa no te « Web TV » na roto i te mau reni totiare i ni’a i te « WeChat e te  Weibo ».

-           Mau tapura ‘ohipa reni : te ‘ōperera’a i te mau ta’ata reva o tei ha’ahia mai e te mau pū tapiho’o i te mau revara’a no te taua rerera’a pupu ‘āmui ra, na roto i to tātou mau motu (mau pū tapiho’ora’a). Hau atu i te reira, ua fa’atupu ato’ahia na hō’ē fa’aitera’a parau i mua i te feia papa’i ve’a e ua fa’anaho ato’ahia mai hō’ē revara’a no e 6 mau rima ‘ohipa no taua mau pū ‘ohipa ra. Hau atu i te reira, ua fa’anaho ineine maita’ihia te hō’ē fariira’a ta’a-è i te raira na tere pupu ‘āmui e piti ato’a ra.

 

Te mau ho’ira’a o te pū fa’anahora’a revara’a, e mea maita’i roa. No tera e piti tau rerera’a, te mau tere mata’ita’i i ho’ohia’tu na no te tere atu ia i : Tahiti-Moorea, Tahiti-Moorea-Bora Bora e Tahiti-Bora Bora. Te pae rahi o te mau horopatete, ua mā’iti ia i te rerera’a Tahiti-Bora Bora. Te ta’ato’ara’a no te mau horopatete no na rerera‘a ato’a e piti ra, e mau horopatete ti’ama ia (FIT) , ‘ēiaha ia mai tera e piti na rerera’a pupu ‘āmui a 5 matahiti atura i teie nei. I teie nei, e mau horopetete hau atu i te ‘aravihi e te ineine o te tere mai nei i Tahiti e i tō’na mau Motu.

 

 

Mau ‘ōpuara’a no te autaipera’a e te Tuatoru no Porinetia farani i te pae no te Fariira’a Ratere

 

No te tuha’a no te ha’apuavera’a i te ‘ihirave’a no te Fariira’a Ratere 2015-2020, ua ‘ohipa ‘āmui mai te Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere e te Tuatoru no Porinetia farani (TPF=UPF) i ni’a e piti tau ‘ōpuara‘a no te autaipera’a i roto i te tuha’a no te Fariira’a Ratere :

-           te ha’amaura’a mai hō’ē Parautu’ite « licence » toro’a teitei « fa’anahora’a i te mau tapura ‘ohipa no te mau hotera e no te mau tareni fariira’a ratere » ;

-           te ha’amaura’a hō’ē Pū Tuatapapara’a Tuatoru no te Fariira‘a Ratere i ‘Oteania/Patitifa (PTFOP=CETOP) no te ha’apapu i te ha’amaura’a i te hō’ē tapura ‘ohipa no te mau tuatapapara’ a tuatoru i roto i te tuha’a no te Fariira’ a Ratere  Porinetia farani e i roto i te mau Motu no Patitifa Apato’a.

 

 

'Ea : fa'atauira'a i te tapura no te mau ra'au e te mau rapa'aura'a e fa'aho'ihia

 

Ua ha'amana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te 'opuara'a fa'aotira'a mana no ni'a i te fa'atauira'a i te fa'aotira'a mana no te fepuare ra 2014 fa'atauihia, o te fa'ata'a ra i te tapura no te mau ra'au e te mau hi'opo'ara'a ma'i e fa'aho'ihia, to ratou mau tarifa tareni e to ratou ho'o rahi roa.

 

Ua tupu mai te reira fa'atauira'a na roto i te tuatapapara'a i ravehia mai e te Pu no te Tape'ara'a i te Mara'ara'a o te Tapura 'Ohipa o te 'EA e no te Totiare (ARASS=PTMET), ma te 'anetihia mai e te 'Afata Turu Uta'a (ATU=CPS), o tei fariihia e te Tomite Fa'atere no na 'afata tata'itahi e toru no te Parurura'a Totiare.

 

Te fa'atauira'a rahi roa a'e, no te tapa'ora'a ia i te fa'anahora'a fa'a'apihia no te faito  i te i te rapa'aura'a o te ma'i 'omaha tihota i te mahana tata'itahi. 'Aita e patia to te reira huru rapa'aura'a no te hi'o i te huru faito rahira'a o te toto.

 

NA mua roa, e fa'ata'ahia te amora'a uta'a no  te reira no te mau ta'ata ma'i i ro'ohia e te 'omaha tihota faito 1 e faito 2 i roto i te hi'opo'ara'a tamau.

 

Te tahi atu mau fa'atauiuira'a, i tape'ahia mai ia au i to ratou faufa'a no te 'ea e no te fa fa'arava'ira'a faufa'a no te 'Afata Turu Uta'a (ATU=CPS),  no ni'a ia i teie mau tuha'a :

-           te tamaura'a i te 'apapara'a i te mau rapa'aura'a e te mau 'ahu pu'ohu ma'i e ta'amu ato'a ho'i  ;

-           te fa'a'orera'a i te amora'a i te ha'amau'ara'a o te mau ra'au tahe no te pati'a na roto i te uaua ;

-           te fa'atopara'a e rave rahi mau tarifa ha'a mai te mau fa'anahora'a rapa'aura'a no te fa'aoraora i te ma'i, te mau matini e te mau tauiha'a no te ma'i, te mau maru ro' e te mau faito ma'a tama'a.

 

E horo'a mai te reira ho'e faito moni toe mai i ni'a i te 21 mirioni farane no te 'Afata Paruru Ma'i.

 

 

'Opuara'a Ture 'Ai'a no ni'a i te mau Toro'a Ha'aparauparaura'a Reo, no te Toro'a no te mau Ma'i no te Ivi e no te Toro'a Rapa'au Ivitua

 

Te tamau noa nei a te Fa'aterehau ti'a'au i te 'Ea, no to'na mana'ona'o ia ora mai ihoa e ia maita'i te mau rapa'aura'a o te feia ma'i, i ta'na 'ohipa i te pae no te mau toro'a o te mau taote rapa'au  ma'i.

 

I muri mai i te Ture 'Ai'a no ni'a i te toro'a taote taurumi Kine o tei ha'amanahia e te 'Apo'ora'arahi no Porinetia farani i te 15 ra no fepuare i ma'iri a'e nei, ua vauvau mai 'oia i roto i te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau e toru mau 'opuara'a ture 'Ai'a no te mau Toro'a Ha'aparauparaura'a Reo, Taote toro'a no te mau Ivi, e Taote toro'a Rapa'au Ivitua.

 

Te Taote Ha'aparauparau reo o te ho'e ia taote o te mape'e i te mau huru ta'ata'a ato'a no te mau huru faito matahiti ato'a, o tei ro'ohia i te ma'i tafifi i te parauparau.

 

Te Taote Ma'i Ivi e rapa'au e e fa'a'afaro 'oia i te mau hahira'a o te mau mero ha'uti'uti o te tino, i te pae ihoa no te rima.

 

Te Taote Rapa'au Ivitua e rapa'au 'oia i te mau ma'i tua e no te mau punaponara'a ma te hi'o i te matini roro e i te ivitua ihoara. 'Aita ta'na e e fa'a'ohipara'a i te ra'au, 'eita ato'a 'oia e fa'a'ohipa i te tapura'a ma'i.

 

Te fa'aturera'a no te fa'aatea ia i te tahi mau ta'ata o te parau e te reira to atou toro'a ; tera ra, 'aita roa'tu ta ratou e parau tu'ite.

 

Na te mau 'opuara'a Ture 'Ai'a e fa'ata'a mai i te mau toro'a, i te mau ta'ata o te nehenehe e fa'a'ohipa i te reira mau toro'a, i te pae ihoa no te ha'apiipiira'a toro'a.

 

Te mau Taote Ha'aparauparau reo e mana ia to ratou no te tapa'o i te mau rave'a rapa'aura'a, tera ra, ei fare ta'na e ti'a ai.

 

E tarena te 'opuara'a ture 'Ai'a i te mau tapura 'ohipa a te mau taote no te ivi e no te mau ivitua o te nehenehe e fariihia e fa'a'ohipa i taua na toro'a ra.

 

E fa'ata'a mai te ture 'Ai'a i te mau fa'aturera'a fa'autu'a ia 'ore noa'tu e fa'aturahia te reira mau titaura'a e te fa'a'ohipa noara'a ma te ti'ara'a toro'a 'ore.

 

 

Te huru hamanira'a o te Tomite Fenua no te 'Ea

 

Te Tomite Fenua no te 'Ea o te ho'e ia Pu hi'opo'ara'a e rapa'aura'a ma'i e no te ho'ora'a i te mau ra'aau rapa'au ma'i.

 

Faisant suite à la création de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale No te ha'amaura'ahia mai te Pu Tape'ara'a i a Papu noa te Tapura 'Ohipa 'Ea e Totiare (ARASS), ua ha'amana te 'Apo'oraa a te mau Fa'aterehau ho'e fa'aotira'a mana no te fa'ataui i te fa'aotira'a mana a te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau no te 'ava'e me ra 1 989 fa'atauihia, no huruhamanira'a e terera'a 'ohipa a te Tomite Fenua no te 'Ea.

 

E fa'ata'a te reira ture 'Ai'a e na te Fa'atere o te ARASS e mau i te peretitenira'a o te reira Tomite, e horo'ahia'tu te mono-peretitenira'a i roto  te Fa'atere vahine no te 'Ea, o te mataara ra i te mau ma'i e te 'arora'a i te mau ma'i ta'ero 'ava'ava.

 

 

Horo’ara’a i te mau tauturu moni na te mau Pirituarua e te mau Tuarua no Porinetia farani

 

Ua rave mai te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa‘aterehau i te mau fa’aotira’a mana o te farii ra i te horo’ara’a i te mau tauturu moni no te terera’a ‘ohipa roto na e rave rahi mau Pū fare Ha’apiira’a na te Hau no Porinetia farani (PHHPF=EPEPF)- mau Pirituarua e mau Tuarua no te paturu faufa’ara’a i ta rātou mau tapura ‘ohipa.

No reira, hau atu i te 7 000 000 Farane toata (7 235 080 Farane toata) o tei horo’ahia na e 14 mau Pirituarua e e 4 mau Tuarua, ia nehenehe ia rātou ia ha’amau i te tahi Hi’opo’ara’a Hopura’a Miti i roto i te Tairoto i roto i te ono ‘āva’e matamua no 2018. Ta’a-è atu i te reira, piri i te 70 000 000 Farane (69 850 950 Farane) o tei horo’ahia na e 26 mau Pirituarua e e 7 mau Tuarua no te ha’amau i te tahi Fa’anahora’a Ha’apiira’a Tauturu Araira’a (FHTA=DEAP) no teie matahiti 2018.

 

 

Tauturu moni na te Ta’atira’a a te Feia Metua o te mau Tamarii Haere Ha’apiira’a no Otanaroa-Mahanatoa i Ra’ivavae

 

Ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa‘aterehau i te horo’ara‘a hō’ē tauturu moni no te faito e 800 000 farane toata na te Ta’atira’a o te Feia Metua o te mau Tamarii Haere Ha’apiira’a no Otanaroa-Mahanatoa, i Ra’ivavae, no te paturu faufa’a monira’a i te hō’ē tere ihi ha’apiiraa i Niu-Terani no te mau piha CE2/CM1/CM2 no te Fare Ha’apiira’a Tuatahi no Ra’ivavae.

E pahono te reira ‘ōpuara’a e piti tau ‘āma’a ‘ohipa e vai nei i roto i te Ture Arata’i no te Ha’apiira’a e te mau fā e te mau reni rarahi no te hō’ē ia Fare Ha’apiira’a faito rave’a ‘aravihi ( ha’afaufa’ara’a i te mau reo porinetia e ha’afaufa’ara’a i te raura’a o te reo) e no te huru o te hō’ē Fare Ha’apiira’a vai matara ( te vai matarara’a i to te Ao i roto i te tuha’a no Patitifa).

 

 

Ha'amaura'a i te fa'anahora'a no te Pute e no te Tauturu i te hanahana i Porinetia farani nei

 

E mana to te 'Apo'ora'a a te mau FA'aterehau e ha'amau i te mau fa'aturera'a no te mau pute e no te mau tauturu ha'apiira'a e horo'ahia na te mau 'afata no te 'Afata terera'a faufa'a a Porinetia farani. No reira, te ani ra 'oia i te Tomitera Teitei, ia nehenehe i te 'Pute e i te Tauturu no te Hanahana, e fa'a'ohipahia ra i Arani, a fa'afana'o ato'ahia na te mau piahi porinetia.

 

No reira, ia au i te mau fa'aturera'a no te ture HA'apiira'a o te ha'amana ra i Farani i te Pute e te Tauturu hanahana , e nehenehe ato'a atura ia ta te mau Piahi porinetia e fana'o ato'a atu i te reira i teie matahiti 2018, na roto  te mau faufa'a Haunui i horo'ahia i roto i te 'Afata a te Tomitera Teitei i Porinetia farani e aore ra i te Mono Fa'atere Ha'apiira'a Haunui.

 

E horo'ahia te Pute na te mau Piahi e pute ta ratou o tei roa'a ta ratou nota ha'apiira' a i ni'a i te Maita'i e aore ra Maita'i Roa. Te faito no te Pute, e tauiui noa ia mai te faito 402 'ero e aore ra 1002 'ero ('oia ho'i, mai te 47 966 farane e aore ra 119 570 farane).

 

E horo'ahia te tauturu hanahana na te Piahi e Pute ta'na o tei roa'a ta'na nota ha'apiira'a Maita'i e aore ra Maita'i Roa. Ua ha'amauhia te faito, mai te 2015 maira, i ni'a i te 900 ero i te matahiti ('oia ho'i, 107 398 farane o te 'aufauhia na roto e 9 'ava'e.

 

 

Fa'atauira'a i te Tomite no te fa'anahora'a horo'ara'a parau fa'ati'a na te mau rima 'i 'ohipa tumu

 

Te Tomite Fa'atere i te Rima 'I Tumu, o tei ha'amauhia na roto i te fa'aotira'a mana a te 'Apo'ora'arahi no Porinetia farani i te 11 no 'atete 2009, ia farereihia ia 'oia no teie mau parau mana i muri nei e ti'a ai :

 

  • anira'a horo'ara'a parau fa'ati'a na te Rima 'I Tumu o tei 'ore i nehenehe e horo'a ti'ahia'tu e te Piha no te Rima 'I Tumu ;
  • fa'ataimera'a e aore ra fa'a'orera'a i te parau fa'ati'a no te Rima 'I Tumu ;
  • fa'atauira'a i te mau fa'aotira'a mana no te fa'a'ohipa o te fa'ata'a ra i te mau tuha'a tapura 'ohipa e roa'a te parau fa'ati'a na te mau Rima 'I Tumu e o te ha'apapu maira i te tapura no te mau tauiha'a papa e te mau tauiha'a no rapae'au mai e aore ra no roto i te mau Pu Hamanira'a o te nehenehe e o i roto i te 'apapara'a no te mau hotu a te 'ohipa rima 'i no Porinetia farani .

No te mau fifi i farereihia mai, no te ma'itira'ahia mai i roto ia'na, te mau mero o tei ti'a mai no te faufa'ara'a o te tuha'a toro'a 'aravihi o te 'ohipa rima 'i tumu, ua ani mai te Fa'aterehau no te Rima 'I i roto i te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau ho'e mana'o no te fa'ataui i teaua Tomite ra no te fa'a'ohie i te mau titaura'a.

 

No reira, mai teie atura te 'apapara'a no te mau mero o te Tomte Fa'atere o te Rima 'I tUmu no Porinetia farani :

  • te Fa'aterehau ti'a'au i te 'Ohipa Rima 'I Tumu e aore ra to'na ti'a, ei Peretiteni ;
  • te Ra'atira no te Piha no te 'Ohipa Rima 'I Tumu no Porinetia farani e aore ra to'na ti'a, ei mero ;
  • te Ra'atira no te Piha no te Ta'ere e no te Faufa'a Tupuna e aore ra to'na ti'a, ei mero ;
  • te Ra'atira no te Piha no te Ti'ara'a 'Ohipa e no te Fa'aora'a i ni'a i te Toro'a e aore ra to'na ti'a, ei mero ;
  • te Fa'atere no te Pu no te mau Toro'a Rahua no Porinetia farani e aore ra to'na ti'a, ei mero .

Teie ra, no te nehenehera'a e hi'o fa'ahu i te mana'o o te mau ti'atoro'a 'aravihi no ni'a i te mau parau o te fa'a'ana'anatae i te 'Ohipa Rima 'I Tumu, e nehenehe te Peretiteni o te Tomite e titau no te 'amui mai i roto i te mau 'apo'ora'a i te mau ta'ata ato'a e mea rava'i i te mau mana'o no te ha'afaufa'a i te mana'o o te Tomite.

 

 

Te rarani fa'ahoura'a i te mau haere-è-ra'a o te ta' ata na roto i e mau motu no Patitifa 'aua'e te Para niho tahito

 

Te 'itera'a e mea nahea to te mau motu no Patitifa parahira'ahia e te mau Tupuna o te mau Nuna'a ' Oteania e vai nei, te vai papu 'ore noa ra ia e tae roa mai i teie nei mahana. E tito te mau ma'imira'a i ni'a iho i te mau uiuira 'a no te tumu, no te natura e no te huru o te nuna'a huira'atirara' ahia o Porinetia.

 

Ua fa'aterehia mai na ho'e 'opuara' a ma'imira'a i raro a'e i te arata'ira'a a te mau 'ihi vana'a no e to'opiti tau 'ih ma'imi no te Tuatoru no Adélaïde, i 'Auteraria, te Taote Laura Weyrich e te Taote vana'a Alan Cooper e te ti'a arai vavao i te fenua nei, te Pu Araao no te 'Ihima'imira' a 'A'airepofenua no ni'a ia Porinetia (CIRAP=PAIAP) fa'aterehia e te 'Taote Vana'a ra o Eric Conte no te Tuatoru no Porinetia farani.

 

E horo'a mai te reira 'opuara'a i te ho'e ha'afatatara'a 'api i roto ia Patitifa ma te turu'i i ni'a i te mau matutura'a piorotia (ADN ta'ata, 'animara, natura). Te vahi 'api no te reira tuatapapara'a 'api, i te mea ia e ani mai 'oia ia hi'opo'ahia te mau tirotiro i vai maumau atu na roto i te paraniho o te mau ivi tino tahito e vaira i roto i te mau putura'a o te mau anavaharau e aore ra o tei 'iteahia mai na roto i te mau perehahura'a. Te ADN i hi'opo'a hohonuhia mai, o te ADN tirotiro ia e vaira i roto i taua paraniho ra 'eiaha ra i te ADN ta'ata.

 

Hau atu i te mau uiuira'a natihia i ni'a i te ta'atara'ahia, e fa'a'ite mai te reira mau tuatapapara' a i te huru o te 'ea no to tahito ra, te 'imira'a ho'i i te mau ma'i e te parare o te mau ma'i pe'e i rotopu i te naho'a ta'ata e horo'a ato'a mai ho'i i te huru no ta ratou mau huru ma'a tama'a.

 

E arata'ihia te reira tuatapapara'a i ni'a i te faito no Patitifa, o tei ha'amatahia mai na roto i te tahi è atu mau tuha'a fenua (Vanuatu, Mitoronetia, etv.) e 'oia ato'a to ni'a i te mau ivi tino ta'ata porinetia o tei fa' ahereherehia i roto i te Fare Manaha no te Ta' ata e i roto i te Fare Manaha no te 'A'ai Natura no Ronetona. I roto i te reira 'opuara'a , ia roa'a mai te tahi ha'amaramaramara' a pautuutu maita'i no ni'a ia Porinetia farani, no reira mai ho'a te mau huira'atira no te mau 'oe'oera'a mou'a e toru no te « taratoru porinetia» (Hawaii, Niu-Terani e o Rapanui) o tei riro ei mea faufa'a rahi.

 

E ha'amauhia i mua nei ho'e fa'aaura' a i rotopu i te Piha no te Ta'ere e no te Faufa'a Tupuna (PTF=SPC) e te Pu Araao no te 'Ihima'imira'a Repofenua no ni'a ia Porinetia farani (CIRAP=PAIAP) ei ti'a no te pupu o te mau ta'ata 'ihi ma'imi , tae noa'tu i te tarena e te mau titaura'a.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau