FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua mā’itihia o Edouard Fritch, i te mahana pae ra 12 no tētepa, ei Peretiteni no Porinetia farani. I muri a’e i te hō’ē mā’itira’a titeti huna i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia, na roto i te reira, ua roa’a mai iā nā e 46 reo, ua mau mana mai o Edouard Fritch i tō nā mau mana i te ‘ūpo’o o te mana fa’aoti no Porinetia.

 

I roto i tā nā ‘ōrerora’a ei tino horo no te ti’ara’a peretiteni i roto i te ‘āua putuputura’arahi, ua horo’a o Edouard Fritch i te mau reni rarahi no tā nā fa’aterera’a. I roto i te tūha’a matamua, ua fa’aha’amana’o ‘ōia i te tumu i tupu ai taua mā’itira’a ra. « Te tumu i tu’u ai au i tō ū i’oa i roto i teie horora’a no te peretitenira’a o Porinetia farani, e mea ta’a-è-roa ia, ‘inaha, no te mau tumu rapae’au roa i te terera’a matauhia no ta tatōu mau pumana fa’atere, no te reira mau tumu, ‘āita iti noa a’e vau i titauhia e rave i te fa’aotira’a, o tei fa’ahepohia maira ia tatou. E ‘ēre ato’a ra te reira i te parau maere no te mea, ua fa’aara a’e na te peretiteni Gaston Flosse e mai te mea noa’tu e ha’afifihia ‘ōia no te amo i tō na mau ti’ara’a, e titauhia ia vau nei ia mono atu ia na », o ta na ia i fa’ahiti na mua roa.

 

Ma te ha’amaita’i i te ‘ohipa i ha’ahia mai e tō nā mua atu ia na, te hō’ē « ‘ōhipa no te ha’amahuta papura’a i muri 10 matahiti tā’ue’ue noara’a mai» , ua ha’amaramarama mai ‘ōia e tā nā fa’aterera’a e mea ta’a-è roa « e e tu’atira’a ato’a no te pahono i te mau fafaura’a o te ’ēuhehia’tu i mua i te nuna’a huira’atira »«E tareni nā ū i te rave tamau noa i tei ha’amatahia mai na i te rave. Tō ū ‘āvei’a, o tei fa’aoti manahia na ia, e te mau tōmite mana o te Tahō’ēra’a Huira’atira, e tae noa’tu ihoara i ta te feia mā’iti o tei horo’a mai na ia mātōu i te hō’ē paerahi pautuutu maita’i i roto i te ‘Āpo’ora’arahi»,o tā nā ia i fa’ahiti mai.

 

Ma te fa’a’ite mai i tō nā hia’aira’a ia tupu te « ‘tau’aparaura’a totiare» no te ha’amahutara’a i te fa’arava’ira’a faufa’a, ma te fa’atumu i te faufa’a i ni’a i te autaipera’a e te mau ‘ōire e te Haunui, ua fa’aha’amana’o ato’a mai ‘ōia i te faufa’a no te papature ‘ōtonomi a Porinetia farani. « No te fa’atura i te fa’aterera’a manahune, e ti’a ato’a atu vau i roto i te ONU no te fa’afa’aro’o atu i te reo o te mau ta’ata Porinetia ato’a o te mau nei i te ‘ōtonomi. E parau atu vau ia ratou e te ta’i ōē o tei patehia’tu e te Tavini e o tei turu matapo noahia mai e te tahi mau Fenua rii na’ina’i no Patitifa ‘aita roa’tu ia te reira e iriti atura i te parau mau e ‘ere te reira i te hina’aro tumu o to tatou huira’atira », o ta na ia i ha’apapu mai.

 

« ‘Ōia mau, e ha’apeu rahi to u i to u ti’ara’a ta’ata Porinetia ! ‘Ōia mau, ua here vau i to u ‘ai’a ! ‘Ōia mau, ta u fa rahi ia riro o Porinetia ei Fenua ta’ata pa’ari. I ni’a i te reira hina’atumu ei Fenua ta’ata pa’ari e ia vai noa tatou o tatou iho ma te taui ‘ōre, e mea titauhia tatou i roto i teie piha rurura’a, ia hō’ē e ia ha’a ma te parau mau no te ha’apapu i to tātōu iho hiro’a tumu e to tātōu raura’a i te ta’ere e te porotita »o ta te Peretiteni ato’a ia no Porinetia farani i ha’apapu mai.

 

No images found.

 

 

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau