FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I muri a’e i tō nā mā’itira’a i taua po’ipo’i ra i te ‘Āpo’ora’arahi,  ei Peretiteni ‘āpi no Porinetia farani, ua fāri’i poupuhia mai o Edouard Fritch e Gaston Flosse, i te Peretitenira’a i teie iho nei mahana pae i te hora 12 i te avatea.

 

Te hō’ē farereira’a o tei papahia i roto i te ‘ā’au mehara, ua fāri’i mai o Gaston Flosse ia Edouard Fritch i ni’a i te porotito hanahana, hou a’e raua a haere ‘āmui atu ai i roto i te piha toro’a a te Peretiteni.
 
I roto i te hō’ē tau’aparaura’a i roto i te piha toro’a a te Peretiteni, ua niuhia te tau’aparaura’a ini’a iho i te mau parau rarahi faufa’a roa o te titauhia ia tuatapapa i te mau hepetoma e te mau ‘ava’e e haere maira i mua nei.
 
Ua ha’apapu mai te Peretiteni Fritch e niu ‘ōia i tā nā fa’aterera’a i ni’a i te fa’atupura’a i te mau parau ato’a o ta te Tahō’ēra’a Huira’atira i fafau na i mua i te huira’atira, i roto i te mau porora’a porotita no te mau mā’itira’a i te mau ’āuvaha o te ’Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, ma te mau papu i taua noa a parau ’āro ra, te ti’aturira’a no te patu ’āmui.
 
Te tapura ‘ōhipa rarahi roa a’e e te mea rū roa a’e, o te ha’amahutara’a ia i te fa’arav’ira’a faufa’a e te fa’atupura’a i te mau ti’ara’a ‘ohipa, na roto i te hō’ē tau’aparaura’a ‘api e te Haunui e te mau ‘ōire.
 
I te hopera’a te pupura’a mana fa’atere, ua tapi fa’ahou atu te Peretiteni Edouard Fritch i roto i te mau ‘aua tiareno te ‘Āpo’ora’arahi, i reira tō nā pūpūa’a’tu i te hō’ē ‘āmu’āmura’a e inuinura’a na te mau ti’a ma’itihia e na te mau manihini, i roto i te reira, te Tōmitera Teitei no te Repupirita Lionel Beffre e te Papa’i parau rahi o te Tōmitera Teitei.
 

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau