FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua fa’a’ite te Peretiteni no Porinetia farani i te mau Fa’aterehau no tā nā ‘Āpo’ora’ahau i teie mahana piti 16 no tetepa 2014 i te hora 11 i te pae po’ipo’i, i roto i te piha vauvaura’a ve’a a te Peretitenira’a.

 
Ua fa’a’ite te Peretiteni i tā nā pupu ‘api, e 9  Fa’aterehau hau atu ia i te Mono-peretiteni, te vaira te mau tino no roto i te ‘Āpo’ora’ahau tahito e te vaira te mau tino ‘āpi. I roto i tā nā ‘ōrerora’a parau, ua ha’apoupou te Peretiteni i te tapura ‘ōhipa maita’i i ha’ahia mai e te pupu na mua atu e i te mau fa’aterehau ato’a no taua pupu ra. Ua fa’a’ite mai te Peretiteni i tō nā hina’aro no te ha’amau i te hō’ē ‘Āpo’ora’ahau rau, i roto te vaira te mau ti’a porotita e te mau ti’a no te tōtaiete tivira, e ua ha’apapu ‘ōia i to rātōu pa’ato’a hina’aro tumu no te pupu ia rātōu no te tavini ia Porinetia farani e no te tamau noa i te tareni no te ha’amahuta ia na.
 
I muri nei e ha’amau ato’ahia mai ai te hō’ē fa’aterera’ahau fa’ata’a ta’ato’ahia no te fa’ahotura’a i te mau ta’amotu.
 
Teie te mau mero no te ‘Āpo’ora’ahau ia au i te rahira’a te mana :
 
Edouard FRITCH tane 
Peretiteni no Porinetia farani, ha’apa’o i te mana no te autahira’a e te mau ‘ōire, no te ha’amape’era’a i te fa’aterera’ahau ia au i te ‘ohura’a o te tau, no te arata’ira’a nūmera, no te mau ‘ōhipa na te ara e no roto e no te ‘āifaitora’a o te mau fenua.
 
Nuihau LAUREY tane
Mono-peretiteni, Fa’aterehau no te ‘Āfata terera’a faufa’a, no te mau Faufa’a moni, no te piha ‘ōhipa a te hau e no te mau ito.
 
Jean-Christophe BOUISSOU tane
Fa’aterehau no te Ha’amatura’a fa’arava’ira’a faufa’a, no te fāri’ira’a ratere e no te mau utara’a na te ara, no te pū ‘ōhipa hamanira’a tauiha’a, no te tapiho’ora’a, no te mau taiete pū ‘ōhipa, ‘āfa’ifa’i parau no te ‘Āpo’ora’ahau.
 
Frédéric RIVETA tane
Fa’aterehau no te fa’ahotu i te mau punavai faufa’a tumu.
 
Priscille Tea FROGIER vahine
Fa’aterehau no te ‘ōhipa e no te tau’aparaura’a tōtiare, no te ti’ara’a ‘ōhipa, no te ha’api’ira’a toro’a, no te ihi mā’imira’a e no te ti’ara’a o te vahine.
 
Tearii ALPHA tane
Fa’aterehau no te nohora’a e no te fa’a’āpira’a taura ‘ōire, no te porotita o te ‘ōire, no te mau ‘ōhipa fenua e no te mau fenua o te hau.
 
Nicole FAREATA SANQUER vahine
Fa’aterehau no te ha’api’ira’a e no te ha’api’ira’a teitei.
 
René TEMEHARO tane
Fa’aterehau no te feia ‘āpi e no te mau heiva tū’aro, ha’apa’o i te mau aura’a e te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani e te ‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i.
 
Patrick HOWELL tane
Fa’aterehau no te ea e no te mau autahira’a.
 
Albert SOLIA tane
Fa’aterehau no te mau patura’a rarahi, o te ha’amaita’ira’a e no te taura ‘ōire e no te mau ūtara’a na roto.
 
Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU tane
Fa’aterehau no te ha’afaufa’ara’a i te mau reo, te ta’ere, te ha’apurorora’a parau e no te ‘ārutaimareva.
 
article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau