FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Na roto i te mau parau o tei papa’ihia i roto i te ve’a i te mau hora i mā’iri a’e nei, ua horo’a mai te Peretiteni i te tahi mau ha’apapura’a no ni’a iho i taua titorotorora’a ra e ravehia nei no ni’a i te mau tauiha’a rau no te pae tamara’a a te Fenua.

 

« Ua fa’aārahia mai vau i te mahana toru iho nei, i te pae po’ipo’i, e ua titauhia mai te ra’atira no te piha no te mau rave’a rarahi o te Peretitenira’a e te mau muto’i no te haerera’a’tu i ‘Ēirima no te ‘ohi mai i te mau tauiha’a rau no te pae tama’ara’a o te mana’ohia ra e na te Peretitenira’a. I te pae avatea, ua ani ato’ahia ‘ōia ia haere i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani.

 

Taua mau perehahura’a ra ua fa’aōtihia ia e rave, e āura i muri a’e, i te fa’aro’ora’ahia te mau pahonora’a i te mau mahana i mā’iri atu, a e rave rahi mau rave ‘ōhipa no te Peretitenira’a,  no te hō’ē titorotorora’a ‘iritihia no ni’a i te tavirira’a i te mau faufa’a a te hau. Ua fa’a’ite mai te mau rave ‘ōhipa o tei ō i roto i te reira uiuira’a ia ‘u no ni’a i to rātōu titaura’ahiae te mau muto’i, tera ra, ‘āita vau i ‘imi ia ‘ite atu vau i te pū’oira’a no te reira ‘ōhipa.

 

Ua tae ato’a mai ia’u nei, te hō’ē perehahura’a na te muto’i, o tei ani mai ia’u, ia horo’a i te mau nūmera ha’apa’ora’a faufa’a. E mea fa’a’hepohia vau ia pahono, e ua horo’a vau i te mau ha’amaramaramara’a no te reira.

 

Noa’tu a te mau ha’amaramaramara’a o tei ha’apurorohia e te ve’a, o tera noa o ta’u i ‘ite.

 

I teie nei hora, te tai’o-tapura-maita’ihia nei te mau tauiha’a ato’a o tei fa’aho’ihia mai i te Peretitenira’a. Te mau ti’a na rātōu e rave ra i taua tai’ora’a e tapura maita’ira’a i te mau tauiha’a o tei perehahu  fa’ahouhia e te mau muto’i, ‘āita a ta rātōu parau ha’apapa i tae mai atura ia’u nei.

 

Na ni’a i tō’ū mau ‘itera’a o te vai ‘āueue noa nei, te hina’aro nei au e fa’aea mamu noa no ni’a i te hohonura’a mau no taua titorotorora’a ra,  no te mea ‘āita vau i ‘ite i te hohonura’a mau no taua ‘ōhipa ra, e ‘āita ato’a vau i ‘ite e aha te hope’ara’a. ‘Āita vau e mana’o ra, ‘ēita te mau tino o tei ō i roto i taua fa’ahapara’a ra, e nehenehe e horo’a i te mau tatarara’a tano i te feia titorotoro ».

 

Edouard FRITCH 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau