FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

I te fa’aotira’a te mahana farereira’a i te mau Tavana ‘Ōire, ua fa’atupuhia i te Peretitenira’a, i te avatea mahana pae ra, te hō’ē ‘āmu’āmura’a e Christine Excoffier no te hopera’a tā’nā tau ravera’a ‘ohipa i Poinetia nei. O Christine Excofiier te ‘Ūpo’o fa’atere o te Fare Moni ‘Āufaura’a A te Hau no te mau Motu Ni’a Mata’i, Tūha’a pae ma e no te mau Ta’amotu, e no te reira ti’ara’a tō’nā ua pinepine na ‘ōia i te rave ‘āmui i te ‘ōhipa e te rahira’a o te mau ‘Ōire.

 

Ua hina’aro te Peretiteni Edouard Fritch, e ha’amauruuru maita’i iā’nā no te mau tapura ‘ōhipa ato’a o tā’nā i rave mai na i roto i te roara’a no te pu’etau tā’nā i fa’aea mai na i Porinetia nei.

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.     
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau