FĀRI’IRA’A

TE MAU TAPURA ‘OHIPA A TE ‘APO’ORA’AHAU NO PORINETIA FARANI

Ua ha'amara'a atu na te Peretiteni Edouard Fritch, i te monire ra, i ni'a i te 'Āpapara'a Toanui no te Feti'a Hanahana no Tahiti Nui, i te Ha'ava Vahine ra no te mau Tamarii, o Marie France Luneau.

 

No taua fa'ahanahanara'a ra, ua hina'aro te Peretiteni e tahopu, i mua i te Fa'aterehau no te mau Autahira'a, o Jacques Raynal, hō'ē Ha'ava o tei 'ohipa na i tō'na toro'a e 33 matahiti ei Ha'ava no te mau Tamarii i Porinetia farani e o tei pupu na i tō'na ta'ato'ara'a i roto  te reira toro'a tō'na.

 

I roto i taua mau matahiti ra, ua mape'e na te Ha'ava Marie France Luneau e rave rahi mau tamarii i roto i te mau fifi e o tei 'imi na i te mau rave'a no te tatara i te tahi mau Pū fariira'a 'āpi i te mau taure'a ti'a 'orehia te matahiti. « Te mau fa'aotira'a o ta 'oe i rave mai na, e hoho'a ia no te maita'i o ta 'oe huru fa'aro'ora'a, o ta 'oe huru 'itera'a hohonu i te huru no te tōtaiete porinetia e i te hō'ē tuatapapara'a titi'aifaro maita'i no te ti'ara'a o te hō'ē tama e i tō'na huru 'utuafare fetii. Ua pū'ohuhia mai te reira mmau huru e te huru mau no te ta'ata e te 'ā'au ta'ata haeha'a e te 'i i te 'āfaro », o ta te Peretiteni ia i fa'atumu papu mai.

 

E titauhia o Marie France Luneau e fa'aru'e mai ia Porinetia farani, mai te 1 atu no tetepa, no te mea, e riro atu ōia ei mono-peretiteni ha'apa'o i te mau toro'a no te ha'ava no te mau ti'amara'a i roto i te tiripuna rahi no Saintes.

 

article thumbnailUa tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  
A hi o i te tahi e atu mau āpo’ora’a a te mau fa’aterehau