cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.

 

 

Mahana no te mau rave'a fa'anahora'a 'api porinetia i te 17 no 'ātopa

 

Te hepetoma no te rave'a fa'anahora'a 'āpi a te hau, fa'anahora'a haufenua no te ha'afaufa'a i te 'āpira'a o te fa'aterera'a 'ohipa a te hau, e tupu ia i te 'āva'e novema i roto i te ta'ato'ara'a no Farani. Te rave'a fa'anahora'a 'api e tatarahia 'ōia e te hō'ē terera'a 'ohipa na te hau na te ta'ato'ara'a o te mau huira'atira e fa'a'ohipa ra i te reira, o te tatara maira i te mau fa'a'ohipara'a 'āpi e te mau aura'a 'āpi hau atu i te 'ohie e te manuia, na roto ihoa ra i te hotura'a te terera'a 'ohipa rorouira a te hau.

 

I teie matahiti, e tapura atu o Porinetia farani i roto i te reira tauto'ora'a i roto i te hō'ē           « Mahana no te rave'a fa'anahora'a 'api a te pū 'ohipa a te hau porinetia » o te tupu atu i te mahana piti 17 no 'ātopa i mua nei, i te Peretitenira'a. Te reira terera'a 'ohipa 'āpi e taime ia no te tu'ura'a i mua i te mau tapura 'ohipa rave'a fa'anahora'a 'āpi, o te fa'a'ohipahia'tu i roto i te piha 'ohipa a te hau porinetia e 'ōia ato'a i roto i te mau piha 'ohipa a te Haunui e a te mau 'Ōire. E riro ia 'ōia i te hō'ē noa taime ra, ei ha'amaramaramara'a i te huira'atira, ei 'itauira'a mana'o no ni'a i te tauira'a o te terera'a 'ohipa a te hau e te ho'e 'ai'opereperera'a i tei orahia mai i rotopu i te mau ti'a toro'a 'ohipa.

 

E riro ihoa ra te reira mahana ei taime no te :

-           'avarira'a i te 'uputa rorouira 'amui a te Haufenua e a te Haunui.

-           tu'ura'a i mua i te hō'ē « terera'a 'ohipa a te hau oraora maita'i » na roto i te mau 'iri fa'a'ite'itera'a e rautira'a.

-           te fana'ora'a i te hō'ē fa'a'ite'itera'a i te Rave'a fa'anahora'a 'api fa'aterehia mai e te ta'amotu no Saint-Pierre-e-Miquelon, o te haere mai e vauvau mai i te hoho'a no te fa'ahotura'a 'ihirave'a 'aravihi o tei puave roa i roto i te reira fenua no te Ara Moana.

-           horo'ara'a i te Rē matamua no te Rave'a fa'anahora'a 'āpi a te hau  2017.

 

Mai te matahiti i ma'iri a'e nei, e riro te reira mahana ei taime e nehenehe ai i te mau piha 'ohipa e te mau pū fare ha'apiira'a a te hau no te Fenua nei e fa'afa'a'ite i te mau 'ohipa i ravehia mai e te mau 'ōpuara'a rave'a fa'anahora'a 'api na roto i te i te hia'ai no te fa'a'ohiera'a, no te terera'a 'ohipa maita'i e e ta'oto 'orera'a i ni'a i te materia.

 

No te reira hope'ara'a, mai te hora 9 i te po'ipo'i e tae atu i te hora 5 i te ahiahi, e nehenehe ia ta ratou e fa'atere mai i te mau fa'a'ite'itera'a i mua i te huira'atira, e mau tareni o te fa'arava'i roahia mai e te mau 'iri ha'amaramaramara'a i raro i te fare 'ie rahi i te Peretitenira'a. Mahana ha'amaramaramara'a e no te 'aitauira'a i te mau 'aravihi, e 'iritihia te reira mahana i roto i tō'na ta'ato'ara'a i te huira'atira e i te mau rave 'ohipa a te hau.

 

 

Mau fa'aturera'a no te fa'a'ohipara'a i te Ture Porinetia no te mau Matete a te Hau

 

Ua hi'opo'a te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te hō'ē 'ōpuara'a fa'aotira'a mana o te ta'oti'a ra i te mau faito fa'aturera'a no te fa'a'ohipara'a hina'arohia no te fa'a'ohipa i te Ture 'Ai'a no te 13 no tiurai i ma'iri a'e nei no ni'a iho i te Ture Porinetia no te mau Matete a te Hau e fa'a'ohipahia e te Haufenua, e ta'na mau pu fare ha'apiira'a a te hau, i te mau 'oire e te mau 'amuira'a o te mau 'Ōire.

 

Vauvauhia'tu ia fariihia mai e te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau, i muri a'e i te ho'e fafara'a i te mau ti'a no te mau pumana e no te mau pu fa'arava'ira'a faufa'a o te Fenua nei, e ha'amana teie fa'aotira'a mana i te 'aneti ture no te tuha'a « Te mau Fa'aotira'a mana » no te Ture porinetia o te mau matete a te hau e e ha'apapu ato'a mai 'oia i te tai'o mahana e manaai teie ture i roto i tō'na ta'ato'ara'a i te 1 no tenuare 2018.

 

Te mau fa'aturera'a no te fa'a'ohipara'a no ni'a ihoara i te  :

-           te mau fa'aotira'a mana no te 'itera'a i te aura'a e nehenehe ai i te hō'ē hoani 'eiaha 'ōia e titauhia ia fa'atura i te mau fa'aturera'a a te mau matete a te hau ;

-           E nehenehe ia te mau puta no te mau fa'aotira'a mana no te mau tapura 'ohipa rarahi a te hau  (mau tapura 'ohipa, mau tauiha'a matauhia e te mau tareni ) i ni'a i te reira e nehenehe ai i te mau hoani huira'atira e niu ia ratou no te fa'a'ohie i te fa'aotira'a i ta ratou mau matete  ;

-           te fa'a'ohipara'a i te mau rave'a ta'a-è i roto i te mau matete, a nehenehe atu ai e fa'aoti i te mau titaura'a ta'a-è o tei roa'a mai na roto i te mau tareni rave patanahia o te fa maoti mau a ia o te mau matete ;

-           te faito no te papara'a i te mau niu o te mau matete no Porinbetia e te araivavaora'a i te mau ho'oho'ora'a  ;

-           te mau titaura'a no te hamania'a i te mau parau fa'atiani no te mau matete, te ha'amaramaramara'a no ni'a i te mau ti'a e horo e te mau 'api parau e nehenehe e titauhia mai i te mau tino o te horo no te ho'e matete ;

-           te hamanira'a e te terera'a 'ohipa roto o te mau tomite horo'ara'a matete ;

-           te fa'aterera'a faufa'a moni o te mau matete .

 

Te mau hoani a te hau no Porinetia farani e no te mau 'Ōire, te mau ra ia ratou mai teie atu nei i te ho'e fa'anahora'a fa'aturera'a 'ōtahi roa e o te fa'a'apihia no te fa'atauira'a i te rima e te fa'a'ohipara'a i ta ratou mau matete ravehia na roto i te fa'aturara'a i te mau fa'aturera'a no te ti'amara'a no te fa'aora'a e te 'aifaitora'a no te ha'afaufa'ara'a i te mau ti'a e horo e te rave maramaramara'a i te mau fa'anahora'a.

 

 

Hi'opo'ara'a i te fa'a'ohipara'a i te 'āfata terera'a faufa'a metua taeroa mai i te 31 no mati 2017

 

Ua mata 'ite mai te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te ti'ara'a no te fa'a'ohipara'ahia te 'āfata terera'a faufa'a metua a Porinetia farani, o tei ravehia mai i te hope'a no te ono 'āva'e matamua no 2017. Ua 'iteahia mai te ho'e mara'ara'a rahi no te mau moni o mai no te terera'a 'ohipa roto, ia au i te tatarara'a no roto mai i te mara'ara'a e no te mau moni o mai o te mau tute 'eiaha ra no te mau fa'atutera'a. Te mau tohura'a o tei mana'ohia no te hope'a o te matahiti, te fa'a'ite vave maira ia i te ho'e ora'a faufa'a hau atu i te mau tohura'a 'afata terera'a faufa'a.

 

E turu'i te mara'ara'a o te mau moni o mai o te mau tute i ni'a i te mara'ara'a 'āmuimui no te hotu o te mau tute o ti'a mai e o 'itea 'orehia, e mau tapa'o 'opa'opa no te maita'ira'a mau 'ore o te fa'arava'ira'a faufa'a porinetia e no te mara'a puai fa'ahoura'a te 'aimamaura'a a te mau 'utuafare fetii. Te fa'aora'ahia mai te te tute ta'a-è, i muta'aihora o tei tu'u noahia na i roto i te numera ta'a-è no te tauturu i te mau ta'ata o te ro'ohia ra e te mau 'ati natura o te horo'a ato'a maira i ta'na tuha'a i roto i teie parau 'oa'oa. Te mara'ara'a te mau moni o mai e 'ere no roto i te mau fa'atutera'a, e tatarahia ia i to'na pae, na ni'a i te faito no te mau 'aufaura'a no te tauturu rahi no te 'otonomi i muri a'e i te fa'aho'i fa'ahoura'ahia to'na faito i ni'a i te teiteira'a no to'na faito maita'i roa a'e i roto i tō'na 'a'ai. 

 

I to ratou pae'au, ua vai noa te mau ha'amau'ara'a no te terera'a 'ohipa i roto i to ratopu mau faito tohuhia e aore ra, ua 'ōtohe rii iti rii noa i te pae ihoa no te mau ha'amau'ara'a 'ihi ta'ata rave 'ohipa. Tera ra, te fa'a'ite ato'a maira ratou e ua mara'a rii mai te mau ha'amau'ara'a no te tauiuira'a ia fa'a'auhia'tu i to te mattahiti i mahemo i taua  ihoa tai'o mahana ra, i te pae ihoa ra no te titaura'a tute a Porinetia farani no te 'Afata A te mau 'Ōire no te Fa'ahotura'a (FIP) e aore a ia i te pae no te 'aufaura'a no te mau fa'anahora'a tauturu no te ti'ara'a 'ohipa.

 

I te pae no te fa'ahotura'a, te faiuto no te mau fa'a'ohipara'a faufa'a moni ua tae ato'a atu ia i ni'a i te faito no te matahiti i ma'iri i taua ihoa tai'o mahana ra. E mea ti'a ra ia tapa'ohia te hō'ē hotura'a rahi no te mau fa'aaura'a, o te fa'a'ite maira e ua roa'ahia te faito hau atu i te 20%.

E paturu te reira mau numera i te fa i ha'amauhia na e te 'Āpo'ora'ahau no te fa'ahotu, na roto i te mau anira'a a te hau, te faito no te mau faufa'a putu o tei tu'uhia'tu i roto i te fa'arava'ira'a faufa'a porinetia no 2017, i ni'a i te faito e 25 miria toata farane.

 

 

Horo'ara'a i te mau tauturu faufa'a moni na te mau taiete

 

No ta'na tapura 'ohipa no te ha'amahuta i te fa'arava'ira'a faufa'a, ua ha'amau mai te Haufenua e piti fa'anahora'a tauturu.

 

Te matameha'i, no ni'a i te hō'ētauturu mauha'a a te mau taiete 'ohipa rii na'ina'i (AEPE) no te tauturura'a ia ratou i roto i te rātou mau 'Ōpuara'a no te fa'atupu e aore ia no te fa'ahotu i ta rātou tapura 'ohipa. Te piti, o te 'iriti mai ia i te hō'ētauturu no te fa'ahotu fa'ahoura'a i te mau faretoa rii na'ina'i e te mau fare tama'ara'a (ACPR) no te tauturura'a atu ia rātou i roto i ta rātou 'Ōpuara'a no te fa'arava'i i ta ratou tapura 'ohipa no ta rātou ihoa mau vahi tapiho'ora'a tauiha'a e aore ra fare tama'ara'a i Porinetia farani.

 

No te mape'era'a e to'otoru mau Totaiete o tei ani mai hō'ēno taua na tauturu ra e piti, ua farii te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e horo'a i te mau tauturu faufa'a moni no te hō'ēfaito e7 306 000 toata farane.

Mai te 'ōmuara'a mai o teie matahiti,

 

- 258 390 890 toata farane o tei horo'ahia na e 194 mau totaiete 'ohipa na roto i te fa'anahora'a AEPE, e

- 182 291 500 toata farane o tei horo'ahia na e 110 mau totaiete 'ohipa na roto i te fa'anahora'a ACPR,

No te hō'ēfaito ta'ato'a e 440 682 390 toata farane o tei horo'ahia nae304 mau taiete 'ohipa...

 

 

Paturura'a i te hamanira'a hoho'a tavirihia e hoho'a rorouira

 

Ua ma'iti te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e farii 10 mau anira' a tauturu i te hamanira'a i te mau hoho'a tavirihia e te mau hoho'a rorouira – SCAN- o te ha'amaramaramahia'tu i raro nei, o tei tu'uhia mai e 8 mau taiete morare no te hō'ē faito ta'ato'a e 45.470.440 toata farane. Te Tomite SCAN no te 15 no tiunu ra i ma'iri a'e nei e te Tomite no te Hi'opo'a i te 'Āfata Terera' a Faufa' a e Faufa'a Moni a te 'Āpo'ora'arahi no Porinetia farani no te 25 no tiurai i ma'iri a'e nei, o raua to'opiti ato'a ra o tei horo'a mai i te parau fa'ati'a no tera mau 'opuara'a e 9 no te mau hamanira'a hojho'a tavirihia e no te maui hoho'a rorouira :

 

Tumu Totiare no te Taiete Morare

Natura no te 'Ōpuara'a e Turu

 

Faito no te Tauturu

 

Taiete SARL Hamanira'a Tairoto Ninamu

Hamanira'a Hoho'a Ha'amaramarama 52’

«Gabilou, i 'o mai ia 'Ōteania, te Olympia»

3.000.000 toata farane

SARL Ta'amotu Hamanira'a

Hamanira'a Hoho'a Ha'amaramarama 52’ «Heïva te orara'a o te hō'ē nūna'a»

4.200.000 toata farane

Filmin’Tahiti SARL

Hamanira'a Hoho'a Ha'amaramarama 52’

«Fakarava, i rotopu i te nana»

5.000.000 toata farane

Filmin’Tahiti SARL

Hamanira'a Hoho'a Ha'amaramarama 52’

«Fakarava, te miterio o te mau ma'o»

5.000.000 toata farane

Wedo+ SARL

Hamanira'a Hoho'a Uira no te e-'imira'a moni, te nanura' a ata

« Wedo+ »

1.770.440 toata farane

'Ōteania Hoho'a Teata SARL

Hamanira'a Hoho'a Ha'amaramarama 52’

« Mau Fare Tape'araa i Parataito »

4.500.000 toata farane

Ta'atira'a no te Ta'urua no te Ao no te Hoho' a Ha'amaramaramara'a no 'Ōteania-AFIFO

Fa'atupura'a i te Fa'anahora'a no te Fa'atiani i te Hoho'a ha' amaramarama

« 15ra'a FIFO »

10.000.000 toata farane

Te mau Pu Haruharura'a Hashtag SARL

Hamanira'a Hoho'a Ha'amaramarama 52’

« PatuTiki »

5.000.000 toata farane

Te mau Pu Haruharura'a Hashtag SARL

Hamanira'a Hoho'a e 2 hoho'a 26’

« Te 'Aravihi no te 'Aura'a i Tahiti »

2.000.000 toata farane

Hamanira'a Tv SARL

Hamanira'a Hoho'a 10 ripene-poto ferurihia TV 13’

«Te 'Fetii I’a »

5.000.000 toata farane

 

 

Fa'a'ite'itera'a 'āpi na Tahiti Fariira'a Ratere i te mau Fenua Peretane

 

Ua fa'atere mai o Tahiti Fariira'a Ratere, i te tiunu i ma'iri a'e nei, i te hō'ē horo'ara'a matete no te ha'aputu mai i te mau fa'aaura'a no te hoho'a tapura 'ohipa no te fa'atianira'a i te tipaera'a i ni'a i te matete peretane no te matahiti 2018.

 

Ua hi'opo'a mai ho'e tomite ma'iti hamanihia e Tahiti Fariira'a Ratere e te mau mero no te Tomite Fa'atere o Tahiti Fariira'a Ratere, tei roto ato'a te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere, te mau hotera Sofitel Porinetia farani, te Hilton Porinetia farani e te pupu Tahiti Nui Travel, i te mau fa'aaura'a no roto mai e 6 mau pu ho'ora'a tite i teie mau niu rarahi i muri nei  :

-           'aravihi i roa'a mai no te tuha'a no te fariira'a ratere e no te ti'a fa'a'ite'itera'a i te mau tipaera'a ;

-           mau tu'ura'a faito 'āfata terera'a faufa'a e te fa'aturara'a i te faito o te vehi rata  ;

-           te 'itera'a i te huru o te matete e te ta'ara'a i te mau fifi no te  tipaera'a  ;

-           te 'amuitahira'a i te hoho'a no te mau tapura 'ohipa e te mau 'avei'a 'ihi rave'a o tei ha'amauhia e Tahiti Fariira'a Ratere e te ti'ara'a mau no te tapa'o o te tipaera'a.

 

I muri mai e rave rahi mau tau'aparaura'a, ua tau te ma'itira'a a te tomite ma'iti i ni'a i te pu ho'ora'a titeti « Black Diamond »(Taiamani 'Ere'ere) no te rave i te tareni no te ti'ara'a atu no Tahiti Fariira'a Ratere i roto i te matete UK. 

 

'Ōia mau, ua fa'a'ite mau taua Pu ra i te pa'ari e te rahi o tō'na 'aravihi i roto i te tuha'a no te fariira'a ratere e tae noa'tu i te ta'a maita'ira'a i te mau fifi fariira'a ratere no te tipaera'a. Ua nehenehe ato'a ia'na i te 'ite i e hia'aira'a no te ha'apapu fa'ahoura'a i te ti'ara'a no te tipaera'a i rotopu i te mau 'aimamau e i te pupa reni no te 'ōpereperera'a. Ta'na mau rave'a ha'afatatara'a no te ha'amara'ara'a i te faito rahira'a o te mau ratere, te ma'imira'a i te mau rave'a 'āpi, e tae noa'tu i te taranira'a i te mau 'afata terera'a faufa'a, na te reira i fa'ata'a ia'na i te tahi è atu mau Pū.

 

E 'āmui ato'a mai taua Pu ra i roto i te Rurura'a 'imi mana'o a te mau ti'a o te tupu mai te 4 e tae atu i te 6 no tetepa i mua nei i Tahiti. Na te Pū Taiamani 'Ere'ere eha'apa'o mana atu i te tareni no te ti'ara'a no te tipaera'a mai te 1 atu no tenuare 2018.

 

I 2016 ra, ua riro na te mau Fenua peretane no Porinetia farani, ei matete numera 10 i te pae no te mau ratere e haere maira i o tatou nei (3 980 rahira'a ratere). I rotopu i te matahiti 2010 e te matahiti 2015, ua mara'a mai te faito rahira'a no te mau ratere no taua mai mau fenua ra, i ni'a i te 65 %.

 

 

Te mau 'Āu'a no te Fariira'a Ratere 2017

 

Ua tu'u atu te Tomite Fa'atianira'a i te Fariira'a Ratere (TFF=CST) i te fa'atupura'a i te hō'ē 'oro'a horo'ara'a i te mau ha'amauruurura'a i te mau 'aito toro'a no te reira tuha'a e, na te feia ato'a e 'opuara'a ta ratou. Te fā, o te ha'afaufa'ara'a ia i te mau ta'ata, te mau totaiete o tei fa'a'ite mai na i to ratou 'aravihi no te fa'atupu i te mau fa'anahora'a rave'a 'āpi, no te mau huru mau i tahito ra, no te manuira'a, e o te riro ei mea faufa'a no te fariira'a ratere.

 

Te fā e titauhia no teie fa'anahora'a matamua o te fa'a'ana'anataera'a mai i te ta'ato'ara'a o te mau ti'a toro'a no te fariira'a ratere e te huira'atira ia mara'a mai te 'ana'anaaera'a e te raura'a no te ha'afaufa'a i te reira tuha'a. E horo'ahia'tu te hō'ē 'Āu'a no te Fariira'a Ratere na te feia e haru ma i te Rē i roto i te hō'ē 'oro'a, no roto i tera e 6 mau tuha'a faito o te tape'ahia mai no teie matahiti matamua  :

 

-           Te Rave'a fa'anahora'a 'āpi maita'i roa a'e

Pauroa te fa'anahora'a no te puhapara'a fariira'a i te ratere, te mau faito rau ato'a, te mau faito tapura 'ohipa ato'a no te fariira'a ratere, no te mau ta'ere e aore ra no te fa'a'ana'anataera'a o te horo'a mai i te faito no muta'aihora, o te fa'atiani ma te ta'a-è no te tipaera'a, o te fa'a'ite maira i e rave'a fa'anahora'a 'api e te maita'ira'a i roto i ta ratou tauto'ora'a no te farira'a e no te tapura 'ohipa no te fariira'a ratere.

 

-           Tauto'ora'a 'eto-tareni

Pauroa te fa'anahora'a no te puhapara'a fariira'a i te ratere, te mau faito rau ato'a, te mau faito tapura 'ohipa ato'a no te fariira'a ratere, no te mau ta'ere e aore ra no te fa'a'ana'anataera'a, o tei fa'atupu mai na i te ho'e arata'ira'a e te ho'e matete no te fariira'a ratere o te 'amuitahi i te mau pàpà n te fa'ahotura'a e ti'a i te vaira'a, i te fa'ahereherera'a i te 'arutaimareva, e te ha'afaufa'ara'a i te faufa'a tumu ta'ata e ta'ere, no te mana, no te tipaera'a.

 

-           Fa'anahora'a fariira'a ratere  2017

Te mau fa'anahora'a ato'a o te fa'ahanahana i te tipaera'a, ma te fa'atiani huti mai i e mau ratere e te fea mata'ita'i, e  te ha'apuai i te matete no te fariira'a ratere no te tipaera'a.

 

-           Te mau tino maitata'i roa a'e i roto i te ha'apa'arira'a a te taiete fariira'a ratere

Te mau tino i roto i te ha'apa'arira'a 2017, o tei tonohia mai e ta ratou mau taiete 'ohipa, o tei matara i ni'a a'e i te tahi atu pae, na roto i te maita'i o ta ratou mau 'ohipa i rave mai, to ratou ha'apa'o maita'i, e to ratou 'a'au tae.

 

-           Te hi'ora'a mafatu o te tomite hi'opo'a

I roto i te ta'ato'ara'a no te mau tino o tei tu'uhia mai, e ma'iti te Tomite no te fa'ata'a i te hō'ē horo'a fariira'a ratere ta'a-è e aore ra 'otahi roa. 

 

-           Te Rē a te Huira'atira

Fa'atupura'a i te ma'itira'a na roto i te Facebook no te mau tino o tei tape'ahia mai na roto i te mau tuha'a tata'itahi parmi .

 

E tu'uhia te mau pu'eparau i tape'ahia mai na ni'a i te 'api  Facebook no te ma'itira'a, #Lovetahiti ia nehenehe i te ta'ato'ara'a ia ma'iti i roto hō'ē hepetoma no te ma'iti i ta ratou 'aito i ma'iti mai. E horo'ahia'tu na te tino e matara mai te Rē a te huira'atira.

 

Te matete no te horo'ara'a i te i'oa no te tino e horo i roto i teie ma'itira'a e te ha'amatara'a no te porora'a, ua tapa'ohia te reira no te hepetoma matamua no tetepa. Te tai'o mahana hope'a roa no te tu'ura'a atu i te mau pu'eparau, ua ha'amauhia te reira i te 15 no novema e te ma'itira'a a te Tomite i te 27 no novema. Hau atu i te reira, mai te 27 no novema e tae atu i te 14 no titema, e nehenehe e hi'ohia te mau pu'eparau a te mau tino e horo i ni'a i te 'api Facebook no te porora'a ma'itira'a ia nehenehe i te mau tino hi'o i roto i te Facebook e ma'iti i te'Aito no te e a te Huira'atira. Ua tapa'ohia te 'aru'i no te 'operera'a i te mau Rē i te 15 no titema i te Peretitenira'a.

 

 

Hoho'a no te ha'apiipiira'a no te mau Hotera 'Utuafare Fetii  2017-2018

 

Hau atu i te toru matahiti i teie nei, ua 'ite noa mai te taiete fariira'a ratere i te ho'e mara'ara'a niuhia i ni'a iho i te mau rave'a e te mau horo'a a te mau hotera no te fariira'a ratere no te araao. Tera ra, e rave rahi atu a mau huru puhapara'a e vaira, o e fa'arava'i roa mai i te faito rahira'a ratere e nehenehe e fariihia'tu i Porinetia farani nei.

 

Te mau puhapara'a 'utuafare e te mau hotera 'utuafare fetii o tei riro i ni'a i te ta'ato'aa'a no Porinetia farani, o te 'ore ra e fana'o i te ho'e 'ira'a ta'ato'a, no te mau tumu e rave rahi natihia e i ni'a i te mau reni e i ni'a i te mau fa'anahora'a no te tapiho'ora'a, no te huru o te fa'anahora'a o te matete e te vai tauiui 'orera'a te mau mana'o tumu e aore a ia, no te 'apo'ora'ahia te 'aravihi i te 'itera'a i te fa'a'ohipa i te mau rave'a rorouira 'api no te  ha'amaramaramara'a e no te tau'aparaura'a.

 

Te fa'aterehia nei te hō'ē fa'atanotanora'a i te fa'aturera'a, no te horo'a mai i te hō'ē maramarama hau atu e te 'itera'a e fa'ao atu i ni'a atu, no reira, no te mau titaura'a ia no te parurura'a 'eiaha ia roohia e te 'ati e no te fariira'a i te ta'a- no te reira mau pu.

 

Na roto i te mau taupe'e rau no te fariira'a ratere o te fa'atupuhia e Tahiti Fariira'a Ratere, ua ha'a tutonu ato'a mai te reira tuha'a no te fa'anahonaho maita'i fa'ahoura'a mai ia'na iho. Te mau puhapara'a 'amuitahihia i roto i te ho'e Ta'atira'a no te mau Hotera 'Utuafare Fetii no Tahiti e no to'na mau Motu (AHFTI= THUTM), o tei haamau mai i te ho'e Rapera fa'a'itera'a, natihia i ni'a i te pupa reni no te ara « Clévacances ».

 

Na roto i te reira mau ha'apapura'a, e te rave'a ha'amaita'ira'a i te fariira'a ratere 2015-2020, ua fa'anaho te Fa'aterera'aha no te Fariira'a Ratere e te Ta'atira'a no te mau Hotera 'Utuafare Fetii e ha'aparare i roto e 2 matahiti i te ho'e ha'apiipiira'a tumu e no te mape'era'a i te mau rima rave 'ohipa fa'ata'ahia na te mau fatu, te mau ti'a'au, te mau rave 'ohipa n te mau hotera 'utuafare fetii, no roto i na ta'amotu e 5.

 

E titau te reira fa'anahora'a ha'apiipiira'a ia maita'i atu te parau no te puhapara'a, te tamau noara'a'tu a i te ha'amaita'i i te rera tuha'a e no te fa'atumura'a i ni'a i te ho'e tapura 'ohipa tumu no te fa'ahotura'a. E ruiro ato'a te reira ei rave'a no te mau hotera 'utuafare fetii no te mau motu atea, no te ha'amo'era'a i to ratou vai ateara'a, e te fa'aineine papu maita'ira'a ia ratou no te pahono i te mau hia'aira'a no te fa'ahotura'a i te fariira'a ratere e te fa'arava'ira'a faufa'a a te Fenua.

 

Ua hamanihia teie tapura 'ohipa ia au i te hō'ē arati'a rarani maita'ihia  « Ia ora, i roto roa i te mafatu no te mau peu tumu » e o te fa'a'ohu ra e piti pou tumu :

-           Hō'ē tumu 'otahi no te mau te rurura'a arata'i i hi'a i te  « tahua » ;

-           Hō'ē Rautira'a mutu 'ore 'aua'e te tahua 'ihiroro ha'apiira'a fa'ata'ahia  « Ia ora,  i roto roa i te mafatu no te mau peu tumu ».

Te tapura 'ohipa o te fa'a'ohipahia i roto i te reira na taupe'e matahiti e piti ra no te fariira'a ratere no roto e na roto i te mau motu, i reira e tere roa'tu te feia ha'apiipii, o te tu'u atu i teie mau parau tumu i muri nei  :

-           Te mau pàpà no te ti'a'aura'a i te taiete 'ohipa (porotita no te tarifa, h'opo'ara'a 'afata faufa'a moni, fa'aterera'a, ti'a'aura'a i te rima rave 'ohipa ),

-           te tapiho'ora'a e te aura'a e te hoani  (taupe'e, fa'atianiraa, ti'a'aura'a i te mau anira'a, te mau 'eto-tareni),

-           te mau mauha'a no te ho'ora'a  (te 'aravihi no te 'ohipara'a i ni'a i te matini rorouira – NTIC)

-           Te parurura'a 'eiaha ia ro'ohia e te 'ati  (araira'a i te 'ati auahi, mau tauturu matamua).

 

Ho'e tahua 'ihiroro ha'apiira'a i ni'a i te reni o te vai ato'a ia nehenehe i te mau ti'a toro'a ia fa'a'ohipa i te reira no te fa'atere'aura'a e no te ha'amataura'a i te reira mau 'ite 'aravihi o tei riro ei pàpà,e te horo'ara'a i roto i te tino tata'itahi i te rave'a e nehenehe ai 'oia e rave i te 'ohipa ma to'na 'otonomira'a ta'ato'a.

 

I ni'a i tera rahira'a e 304 mau pu o tei tapa'ohia na roto i tera mau ta'amotu e 5, e nehenehe ta te hō'ē 'afara'a matamua e ha'amata i to'na haere'a hou te hope'a o teie matahiti e te tahi atu 'afara'a i roto ia i te ono 'ava'e matamua no 2018. E mape'e papu te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere i te reira tapura 'ohipa pautuutu maita'i na roto i te horo'ara'a i te hō'ē tauturu moni i ni'a i teie faito e 20 mirioni toata farane no te ha'apararera'a i te tahua area e-ha'apiira'a i roto e 2 piti matahiti.