cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.   

 

 

Horo’ara’a i te mau tauturu moni no te terera’a ‘ohipa roto a te mau ta’atira’a a te Feia ‘api, a te mau ta’atira’a Tu’aro e na te mau ‘Amuitahira’a

 

Ua hi’opo’a te ‘Apo’ora‘a a te mau Fa’aterehau 11 mau anira’a tauturu moni a te mau ta’atira’a a te Feia ‘api, a te mau ta’atira’a Tu’aro e a te mau ‘Amuitahira’a, no te ho’e faito ta’ato’a e 8 288 000 Farane.

 

Teie te mau tauturu moni i horo’ahia i raro nei :

1.         Te mau tauturu moni no te terera’a ‘ohipa roto no te mau tapura ‘ohipa rarahi no 2 017 :

-           Te mau ta’atira’a Tu’aro:

-                     Tomite no te mau Tu’aro e no te Feia ‘api no Tai’arapu To ‘O’a o te Ra no te ho’e faito e 296 000 Farane ;

-                     Tiki Tama Beach Soccer no te ho’e faito e 148 000 Farane ;

-                     Raira no te ho’e faito e 356 000 Farane ;

-                     Papara U’i Moana no te ho’e faito e 148 000 Farane;

o        Fédérations :

-                     Te ‘Amuitahira’a Tahiti no te Tu’era’a popo no te ho’e faito e 2 700 000 Farane.

2.         Tauturu moni no te terera’a ‘ohipa roto na :

-                     Te Ta’atira’a Tomite no te mau tapura ‘ohipa ‘oire no Tai’arapu To ‘O’ a o te RA, no te ha’amaita’ira’ a e te fa’a’u’araa  « Te mau Tamrii e te Feia ‘api » no te ‘Oire no Tai’arapu To ‘O’ a o te Ra, no te ho’e faito e 1 500 000 Farane ;

-                     Te Ta’atira’a Tahiti ‘Irita’ie no te paturu faufa’a moni i te Fa’atitihemora’a Araao no te ‘Irita’ie e no te HArura’a Ti’ara’a ‘Aito no Porinetia farani o tei tupu na mai te 8 e tae mai i te 12 no tiurai i ma’iri a’e nei i Ra’iatea, no te ho’e faito e 495 000 Farane ;

-                     Te ‘Amuitahira’a Tahiti no te Va’a no te mau tata’uraa ma’itira’a va’a o tei tupu na i te 15 e 17 no ‘eperera 2017 no te mau fa’ aineinera’a no te HArura’a Ti’ara’a ‘ Aito Matamua roa no te Ao no te hoera’ a atea, no te ho’e faito e 600 000 Farane ;

-                     Te ‘Amuitahira’a Tahiti no te Horuera’a no te paturu faufa’a monira’a  i te mau pupu ma’itihia no te Horuera’a no te tia’iturura’a no te Fare Ha’apiira’a Tuarua Tuianu Legayic no Papara e te Fare Ha’apiira’ a Pirituarua no Mahina, no te ho’e faito e 495 000 Farane ;

-                     Te ‘Amuitahira’a Porinetia no te Fa’ahorora’a Pua’ahorofenua no te paturu faufa’a monira’a no te tere no e to’o 6 mau vahine fa’ahoro pua’ahorofenua i roto i te Harura’a ti’ara’a ‘aito no Farani no te Pua’ahorofenuapopo i Lamotte Beuvron mai te 3 e tae mai i te 5 no tiunu iho nei 2017 e te fa’ara’a i roto i te Harura’a ‘Aito CSO Ara-Moana tata’ itahi, na ni’ a i te pupu e i te Taiete CSO tata’itahi mai te 22 e tae mai i te 30 no tiurai 2017 i ma’iri a’e nei, no te ho’e faito e 1 000 000 Farane ;

-                     Te ‘Amuitahira’a Porinetia no te Judo no te fa’ aora’ a i roto i te Harura’a Ti’ara’a ‘Aito no ‘Oteania no te mau Taure ‘a e te mau Ta’ata pa’ari o tei tupu na i te mau motu Tonga ma, i roto i te Harura’a Ti’ara’a ‘Aito Nui no te TApito Tapone i te fenua Marite ma no te mau Taina e te mau Taure’a i Miami-Floride, i te Open Araao i Auckland no te Tapito Tapone fa’aauhia no tiurai e te ha’apiipiira’ a i te feia fa’ata’ihio no te matahiti 2017, no te ho’e faito 1 000 000 Farane.

 

 

Te tamau noa nei i te tuha’a no te fa’arava’ira’a faufa’a i te maita’i mai i roto i te piti no te 3 ‘ava’e

 

I roto i ta’na nene’ira’a Te Avei’a no te 28 no novema i ma’iri a’e nei, ua ‘ite mai te Pu Matutura’a no Porinetia farani (PMPF=ISPF) e te tuha’a no te fa’arava’ira’ a faufa’a te tamau noa ra ia i te maita’i mai i te piti no te toru ‘ava’e, na roto i te huru terera’a ‘ohipa araao puai e te ho’e pe’epe’era’a no te hotu o te Ao e no te tapiho’ora’a araao. 

 

Ua ‘a’ano atu a te pautuutura’a no te tapura ‘ohipa a te mau taiete ‘ohipa i roto i te mau tuha’ a ato’ a, i roto ihoa ra i te tuha’ a no te tapiho’ora’ a (te numera no te mau tapura ‘ohipa tei ni’a ia  i te +9,5%). I roto i te tuha’a no te fariira’a ratere, ua mara’a te  numera no te mau tapura ‘ohipa no te nohora’a i ni’ a i te 12% i ni’a h’e matahiti e i ni’a i te 4% i te pae no te fare tama’ara’a. Ua mau te faito no te rahira’a ratere i roto i te ono ‘ava’e matamua i ni’a i te 91 500 rahira’a ratere. Te hotu mara’ a noa nei te tauturu a te Haufenua na roto i te mau fa’anahora’a fa’atianira’a fa’arava’ira’ a faufa’ a e fa’atutera’a i roto i te tuha’a no te ho’ora’ a pere’o’o o tei haruharu mai ho’e mara’ ara’a i ni’a i te 22%, no te rahira’ a e 2 000 mau pere’o’o i tanumerahia i roto i te ono ‘ava’ e (+40%) e piri i te 600 rahira’ a pere’o’o  hau o tei utahia mai i roto noa ho’e matahiti. I te pae no te Mu tapura ‘ohipa rau e te pu hamanira’a tauiha’a , ua mara’a to ratou mau numera hotura ‘a mai te 5,3% e 4,5% no raua to’opiti ato’a ra. Ua vai ha’uti ‘ore noa te  BTP i muri i ni’a i te 1,8% ma te tu ‘atihia i ni’ a i te hopera’ a o te mau tahua ‘ohipara’ a rarahi.

 

Te mau ho’o o te mau tapiho’ora ‘a na te ara i te mau hotu no te fenua nei, ua iti mai ia e 0,5%. Te topara’a no te faito rarahira’a (-5%) ua fa’ aho’ihia mai ia na ho’e moniho’o tanotano (+4,5%). Hau atu, te paturu pautuutu noahia nei te ‘aimamaura’a a te mau ‘utuafare fetii na roto i te mau ma’ a e te mau hotu e tae vitiviti mai nei : ua mara’a te ma faito tauiha’a e fa’ahaerehia mai nei i te fenua nei e 70 % i te matahiti, ma te ‘ore e tai’ohia mai te ATR ‘api.

 

Ua ‘ape’ehia mai te fa’arava’ira’a i te maraara’a o te fa’arava’ira’a faufa’a e te mara’ara’a no te ti’ara’a ohipa no te pae o te ma’a : +3% i rotopu ia tiunu 2016 e 2017. E mea rahi a’e te mara’ara’a i roto i te tuha’ a no te ‘ohipa rau e no te hotera-fare tama’ara’a (+4,1%), i muri mai te pu hamanira’a tauiha’a (+4%), te tapiho’ora’a (+3%) e te tahi atu mau tapura ‘ohipa no te mau tareni no te ma’a e no te tauiha’a (+2,6%). Ua mara’a te rahira’a tio’ara’a ‘ohipa i horo’ahia na i ono matamua i ni’a i te 22% i te matahiti, ‘oia ho’i, 1 320 ti’ara’a ‘ohipahoro’ahia, e ua ‘aneti fa’ahouhia mai i ni’a i te reira, e 800 ti’ara’a ‘ohipa no te ta’iora’ahia mai te rahira’a huira’atira. I te 30 no tiunu, ua topa i raro te faito rahira’a ta’ata o tei ani mai i te ti’ara’a ‘ohipa i ni’a i te 7% i roto ho’e matahiti (12 070).

 

 

Parau ha’apapa no te tere o te Mono-Peretiteni i Farani

 

Te fa matamua roa no taua tere ra, ia ‘amui atu ia te Mono-Peretiteni i roto i te mau Rurura’anui no te Fa’arava’ira’ a faufa’ a note Moana, i te mahana piti 21 e te mahana toru 22 no novema ra i roto i te ‘Oire no Havre , i reira i te ta’irurura’a mai na hau i te 1 800 rahira’a ti’a no te Ao no te Fa’arava’ ira’ a faufa’ a  ninamu no te ‘aitaui i te mau mana’o no ni’a i te mau parau rarahi no te Ao Moana a Hiva.

 

I roto i te reira na mahana e piti no te Rurura’ a e no te mau Tau’aparaura’a, hau i te 60 rahira’a ti’a otei horo’a atu na i to ratou mau mana’o i mua i te mau naho’a feia fa’ aoti e fa’atere ‘ohipa. Te mau mauhaa ha’ amaramaramara’a n te mau uahu farani  tei manuia rahi i te pae no te fa’ ahe’era’a na ni’a i te ‘iriatai e no te mau ratere oriori mata’ita’i haere na ni’a i te pahi, ma te fa’ ahiti ato’a i te parau no te mau itou ira fa’a’apihia, te Parurura’a a te Nu’u, te Fariira’a Ratere e te Brexit (haere-è-ra’a i rapae’au i te fa’anahora’a ho’e), e rave rahi te mau parau tumu rarahi, faufa’a rahi e te rau, o tei tamaru i taua tuha ‘a ra.

I te taime vata, ua ti’a atu te Mono-Peretiteni e ua horo’a atu ‘oia i to’na mana’o no ni’a i te Rurura’ anui o tei fa’ atupuhia e te Tomite tere no te mau Ara-Moana a te ‘ Apo’ora’a ‘Iriti Ture i te mahana maha ra 23 no novema, na roto i te tu’ura’a mana’o o te Tepute vahine no Porinetia farani, o Maina Sage. Ua ani onoono ato’a atu na ‘oia i roto i te Tomite Farani Taimoana i roto i te mau piha ‘ohipa a te Fa’aterera’ahaunui vahine no te mau Ara-Moana, no ni’a i te mau ti’a o te hau e o te unuma no te Ao Taimoana no Farani e no te mau Ara-Moana.

 

I te mahana pae 24 no novema i Bruxelles, ua tu’urima na te Mono-Peretiteni i te para mana no te tapura ‘ohipa no te 11 ra’a o te FED (‘Afata ‘Europa no te Fa’ahotura’a), na ni’a i te ‘i’oa o te Peretiteni no Porinetia farani, e te Tomitera ‘Europa no te auho’era’ a araao e no te fa’ahotura’a, o Neven Mimica. No te ho’e faito e 3,6 miria farane, o te reira te vehi rata faufa’a rahi roa a ‘e o tei horo’ ahia mai te tau e te tau na te ho’e PTOM. Ua nehenehe atura ia na roto i te reira i te Mono-Peretiteni i te ha’ apapu atu i te faufa’a rahi no te rave’ a a Porinetia farani i roto i te mau Ara-Moana e te mau aura’ a o te ta’ amu ra i te Haufenua e te ‘Amuitahira’a ‘ Europa.

 

 

‘Opuara’a Ture ‘Ai’a no ni’a i te fa’aturera’a no te fa’ahotura‘a a te ta’ata no te Ara i Porinetia farani nei 

 

Ua hapono atu te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i roto i te ’Apo’ora‘arahi no Porinetia farani i te ho’e ‘opuara‘a Ture ‘Ai’a no te fa’ature i te fa ‘ahotura’ a a te ta’ ata no te rapae’au i Porinetia farani nei. Ua farii rahihia te fa’ahotura’ a a te ta’ ata no rapae’au mai mai te ho’e pàpà papu no te mara’ara’a e no te hotura’a. E nehenehe ta’na e fa’atupu mai i e ti’ara’a ‘ohipa, i te faufa’a tumu, te ‘ihi rave’a ‘ aravihi e te ora’a i roto i te mau matete ‘api. E mea pautuutu atu a ‘oia e o te horo’a mai i te fa’ aaura’a pu’etau roa atu a, e te Fenua manihini i te tahi è atu mau huru ora’a mai te faufa’a tumu.

 

E titau teie ture ‘Ai’a ia fa’aturehia te mau fa’ahotura’a a te ta’ata no rapae’au mai i Porinetia farani nei e e tape’a ato’a mai ‘oia i te ho’e tatarara‘a fa’arava’ira’a faufa‘a no te fa‘ahotura’a a te ta‘ata no rapae’au mai o te fariihia. No reira, te ha’apapu maira te Pu no te Autaipera’a e no te Fa’ahotura’a Fa’arava’ira’a faufa’a (PAFF=OCDE) e : « te fa’ahotura’a ti’a o te ho’e ia fa’ahotura‘a tirihaunui o tei ravehia e te ho’e ta’ata no te ho’e fa’arava’ira’ a faufa’a (« te ta’ ata fa’ arava’i faufa’ a ti’a ») no te fa’atupu i te ho’e faufa’a pu’etau roa i roto i te ho’e taiete (« te taiete no te fa‘ahotura‘a ti’a ») o tei riro ei fa’arava’ira’a piri ‘ai’a i piha’iiho i te ta’ata fa’ahotu ti’a.

 

Hau atu, no te pahono i te mau papa’ira’a a te ‘irava 19 no te Ture ‘Avei’a papature o te titau maira i te ho’e fa’anahora’a fa’a’aitera’a tano no te tauira’ a i rotopu i te feia ora i te mau faufa’a fenua e aore ra i te mau ti’ara’a mana totiare e vaira i Porinetia farani nei, te mau fa’ahotura’a no te mau faufa’a rarahi, ‘eita ia e o i roto i teie fa’anahora’a. ‘Eita ato’ a e o mai te mau fa’ahotura‘a a te mau ta‘ata no rapae’au mai o te fana’o ra i te mau faufa’a hau no te au fa’atutera’a a te mau ta’ata farani no te mau fa’ahotura‘a no te mau ara-moana fa’ata’ ahia e te ture rahi no te mau tutera’a.

 

E faura mai na roto i te tahua fa’a’ohipara’a i te ‘opuara’a no te fa’aturera’a i te mau fa’ahotura’a fa’arava’ira’a faufa’a ti’a (fa’atupura’a i Porinetia farani i te ho’e taiete ‘ohipa ‘api, ho’ora’a mai i te mau mea ato’a e aore ra ho’e tuha’a n te tapura ‘ohipa a te ho’e taiete ‘ohipa e tei Porinetia farani nei ta’na Pu rahi totiare) e te mau fa’ahotura’ a fa’arava’ira’a faufa’a  ‘itea ‘orehia o te fa’ atupuhia mai e te mau ta’ata no te rapae’au mai (no rapae’ au mai ia Farani e i te ‘Amuira’ a ‘Europa).

 

E vai noa ra i raro a’e i te mana o te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau , te mau fa’ahotura’a a te mau ta’ata no rapae’au mai o te ‘ohipa i roto i na tuha’a e toru : te tuha‘a faufa’a tupuna, te tuha‘a no te fariira’a ratere, te tuha’a no te hoho’a e no te mau taniuniura’a. E ‘ohipa te reira mau fa’ahotura’a i roto i te mau tuha’a no te fa’ahotura’a hina’aro vavehia o tei fa’ata’ahia mai e te fa’aturera’a e vai nei, e vai noa ra ratou i raro a’e i te fa’ahepora’a a teie ture ‘Ai’a mai te mau fa’ahotura’a ato’a a te mau ta‘ata no rapae’au mai o te ‘ohipa ra i roto i te tahi è atu mau tuha’a.

 

 

'Opuara'a Ture 'Ai'a no ni'a i te mau fa'ira'a parau no te fa'atauiraa i te fatura'a fenua

 

No te pahonora'a i te mau papa'ira'a papature  ('irava 19 no te ture no te papature 'otonomi a Porinetia farani), ua vauvau mai te 'Apo'oraa a te mau Fa'aterehau i te ho'e 'opuara'a Ture 'Ai'a fa'ata'ahia no te fa'aoti i te mau fa'aturera'a no te fa'a'ohipa i taua 'irava ra o te farii ra ia Porinetia farani ia ha'amana ho'e ture no te fa'ira'a mana no te fa'atauira'a i te fatura'a fenua ma te fa'arava'ihia i te ho'e ti'ara'a mana no te ha'amanara'a o te fa'a'ite maira e piti ta'a-è-ra'a  :

Ø    to'na fa'aohipara'ahia e Porinetia farani, e mea fa'atumuhia ia i ni'a i te ti'ara'a ta'ata noho 'ore i Porietia farani no te ta'ata o tei ho'o mai i te ho'e fatura'a fenua  ;

Ø    ua fa'ata'ahia to'na fa'a'ohipara'ahia no te « fa'aherehere i te ti'ara'a fatu fenua ia au i te faufa'a tupuna ta'ere o te huira'atira no Porinetia farani e te hiro'a o taua nuna'a ra, e te fa'aorara'a e aore ia te ha'afaufa'ara'a i te mau tahora natura  ».

 

Te mau tapura 'ohipa ato'a o te maura i te ho'e tauira'a fatura'a fenua (no te mau faufa'a fare natura), e titauhia ia ia fa'imanahia 'eiaha ra te mau tutura'a reni ti'a e aore ra reni ti'apiti e tae roa'tu i te 4 no te tetere.

 

Te fa'ahepora'a no te fa'aira'a mana no ni'a ato'a ia i te horo'ara'a i te mau tuha'a a te mau Totaiete Tivira no te mau Faufa'a fenua e fare (TTF=SCI) e no te mau tuha'a totiare e aore ra no te mau tapura 'ohipa e mauhia ra e te mau totaiete 'ohipa no te mau moni pàpà rarahi, mai te mea noa'tu, e te mau faufa'a fare e fenua e aore ra te mau tuha'a faufa'a fare e fenua tei ni'a ia i te faito ti'a no te ta'ato'ara'a o te mau tareni e vaira i roto i ta ratou parau ha'apapa.

 

E ta'oto te fa'ahepora'a no te fa'a'ira'a i ni'a i te ta'ata o tei ho'o mai, ei ta'ata tino, o te 'ore e ha'apapu mai i te ho'e pu'etau rava'i no te nohora'a mai na i Porinetia farani nei e aore ra te ho'e i te ho'e roara'a rava'i no te orara'a fa'aipoipohia, no te orara'a 'utuafare noa e aore ia na roto i te ho'e fa'aaura'a tivira no te autahira'a e te ho'e tino o te mau ra i te ho'e roara'a nohora'a mai na i Porinetia farani ia au i te titaura'a a te ture.

E niu te 'opuara'a Ture 'Ai'a i te fa'ahepora'a no te fa'ira'a i ni'a i te ta'ata tei ho'o mai, ei ta'ata morare, 'aita to'na e pu totiare i Porinetia farani nei e 'aita i hi'opo'ahia, ti'ahia e aore 'itea 'orehia, na te mau ta'ata o tei noho mai na ia au i te roara'a taime titauhia e te ture e aore ra na roto i te roara'a no to'na orara'a mai na roto i te fa'aipoipora'a.

 

E horo'a te Ture 'Avei'a no Porinetia farani i te ti'ara'a mana no te fatura'a o ta te 'opuara'a ture 'Ai'a e fa'a'ite ha'apapu mai i te i te mau titaura'a no te fa'a'ohipara'a no te mau faufa'a e to ratou parurura'a e ha'apapuhia mai ia no te mau tumu ta'ere (mau monuma 'a'ai, te mau tahua ha'amorira'a, te mau monuma 'apapahia...) e aore ra no te fa'aora e aore ia no te ha'afaufa'a i te mau tahua natura (mau 'aua 'apapahia, te mau motu, te mau hiti tahatai).

 

 

Te mau Toro'a o te Notera e o te 'Uitie i roto i te mau Motu : mau 'opuara'a no te fa'aaura'a no ni'a i te mau tere tonohia o te Muto'i Farani Haunui

 

E mana to Porinetia farani i roto i te toro'a no te ture e 'iritira'a ture (na rapae'au mai i te toro'a paruru) e na roto i te reira mana, ua nominohia te Fa'aterera'a Rahi no te mau 'Ohipa Fa'arava'ira'a Faufa'a ( FROF=DGAE) no te 'auahi'opo'a i ta ratou tareni e ia hi'opo'a ia tamau noahia i te fa'atere te 'ohipa a te hau. Na roto i te reira hi'ora'a, e 'ohipa te Muto'i Farani Haunui , na ni'a i te 'i'oa o Porinetia farani e na ni'a i te fa'aaura'a e te Haunui, i te mau toro'a piripae o te Notera e o te mau 'Uitie i roto i te tahi mau motu.

 

No reira, ua hapono te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i roto i te 'Apo'ora'arahi no Porinetia farani , i te ho'e 'opuara'a no te fa'aotira'a mana no te farii ha'amana e piti 'opuara'a no te fa'aaura'a no ni'a i te horo'ara'a i raro a'e i te mana o Porinetia farani i te 'Aua Muto'i Farani Haunui.

 

 

Horo'ara'a i te mau tauturu faufa'a moni na te mau taiete

 

No tā'na tapura 'ohipa no te ha'amahuta i te fa'arava'ira'a faufa'a, ua ha'amau mai te Haufenua e piti fa'anahora'a tauturu.

 

Te matameha'i, no ni'a i te hō'ē tauturu mauha'a a te mau taiete 'ohipa rii na'ina'i (AEPE) no te tauturura'a ia ratou i roto i te rātou mau 'Ōpuara'a no te fa'atupu e aore ia no te fa'ahotu i ta rātou tapura 'ohipa.

 

Te piti, o te 'iriti mai ia i te hō'ē tauturu no te fa'ahotu fa'ahoura'a i te mau faretoa rii na'ina'i e te mau fare tama'ara'a (ACPR) no te tauturura'a atu ia rātou i roto i ta rātou 'Ōpuara'a no te fa'arava'i i ta ratou tapura 'ohipa no ta rātou ihoa mau vahi tapiho'ora'a tauiha'a e aore ra fare tama'ara'a i Porinetia farani.

 

No te mape'era'a e 11 mau totaiete ‘ohipa o tei ani mai hō'ē no taua na tauturu ra e piti, ua farii te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e horo'a i te mau tauturu faufa'a moni no te hō'ē faito e 21 955 000 Farane.

 

Mai te 'ōmuara'a mai o teie matahiti,

 - 338 578 390 Farane o tei horo'ahia na e235 mau totaiete 'ohipa na roto i te fa'anahora'a AEPE, e

- 229 046 500 Farane  o tei horo'ahia na e120 mau totaiete 'ohipa na roto i te fa'anahora'a ACPR,

No te hō'ē faito ta'ato'a e 567 624 890 Farane o tei horo'ahia na e 392 mau taiete 'ohipa.

 

 

Fariira’a i te ho’e ‘opuara’a fa’ahotura’a i roto i te tuha’a no te rava’aira’a na tua

 

E paturu te ‘Apo’ora‘a a te mau Fa’aterehau i te ha’amahutara’a i te fa’arava’ira’a faufa’a i roto i te tuha’a no te rava’aira’a na tua. Ho’e ‘opuara’a fa’ahotura’a pautuutu maita’i na roto i te ho’ora’a mai ho’e pahi no te rava’aira’a o tei farii ato’ahia na roto i te ‘afata no te mau fa’ahotura’a ti’a.

 

 

Fa'arirora'a ei 'aitarahura'a i te horo'ara'a moni no te numera terenoa no te faito e  300.000.000 Farane o tei horo'ahia atu na  Fenua Ma

 

Ua farii mana te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau i te fa'atauira'a ei 'aitarahura'a i te horo'ara'a i ni'a i te numera terenoa no te faito e  300 000 000 Farane o tei horo'ahia'tu na Aupupu mita vai matara Fenua Ma, tu'atira'a faufa'a rahi no te ti'a'aura'a e no te ha'afaufa'ara'a i te mau pehu i Porinetia farani.

 

Te reira horo'ara'a moni i te 'omua roara'a na te Totaiete Fa'arava'ira'a Faufa'a Mita « Totaiete 'Arutaimareva Porinetia » (TAP=SEP) o tei haruharuhia na i te 2009 ra i roto i te mau Numera faufa'a a Fenua Ma mai te momira'ahia'tu te TAP (SEP) e te Aupupu mita i te 'eperera ra 2014.

 

No te mau tafifi i te pae no te faufa'a, ua ani mai na te Aupupu mita ia faatauihia taua horo'a ra ei 'aitarahura'a o te fa'aho'ihia i roto 15 matahiti. E haere mai te reira fa'atauira'a e 'opani ho'e pu'eparau tahito ma te 'afa'i mai i te ha'apapura'a  no te fa'aho'ira'a mai i te hopera'a ihoa te mau rave'a faufa'a moni o tei horo'ahia'tu e te Haufenua.

 

 

O Porinetia farani, 'Aito no te tapura 'ohipa haunui PACTE e te 'opuara'a no te « Fa'ahotura'a i te tuha'a no te patura'a e te mau ra'au no te fenua iho nei »

 

Te 'opuara'a no te « Fa'ahotu i te tuha'a no te patura'a i te mau  ra'au no te fenua nei  » o tei fa'a'aitehia'tu na e te Tomite no te Nohora'a e no te 'Oire (TNO=DHV) i te faito haunui, ua tape'ahia mai na ia e te Tapura haunui no te Tareni no te maita'ira'a o te Patura'a e te Hamanira'a Itouira (TTPHI=PACTE). Ma te fa'ata'iruru mai i te mau pu toro'a no te patura'a e no te no te Nohora'a, te TTPHI (PACTE) o te ho'e ia tapura 'ohipa pairatihia e te Fa'aterera'ahau no te Ho'era'a o te titau ra e fa'arava'i i te maita'ira'a no te patura'a.

 

Ua fa'arava'ihia te reira e te ho'e pupu no te fenua nei na roto i te fa'aitoitora'a a te TNO (DHV) o tei 'amui mai i te mau autaipe e te mau ti'atoro'a no te fenua nei no te reira tuha'a : te FA'aterera'a no te Fa'a'apu, te Piha no te Itouira, te Piha no te Ti'ara'a 'ohipa, no te Ha'apiipiira'a e no te fa'aora'a i ni'a i te toro'a 'ohipa, te OPH, te pu no te fenua nei no te Pu no te 'Arutaimareva e no te Fa'atere'aura'a i te Itouira (PAFIA=ADEME) e te 'Amuitahira'a o te mau Ta'atira'a no te Parurura'a i te 'Arutaimareva (TPA=FAPE). Etupu te reira fa'anahora'a ini'a i te ho'e pu'etau e 24 'ava'e e e fana'o 'oia i te ho'e tauturu moni haunui i ni'a i te faito e 36,7 mirioni farane. 

 

Te 'opuara'a « fa'ahotu i te tuha'a no te patura'a i te ra'au no te fenua nei i Porinetia farani nei  » o te titau ra e rave rahi mau fa : te fa'ahotura'a pu'etau roa i te tuha'a no te patura'a i te ra'au no te fenua nei, te fa'ata'ara'a i te haere'a no te ha'apiipiira'a o te mau 'aito no te reira tuha'a e te fa'atupura'a i te mau ti'ara'a 'ohipa no te fa'ahotu i te 'aua no te nohora'a hamanihia i te ra'aau no te fenua nei i Porinetia farani nei.

 

No te fa'atupu i te reira, e rave rahi te mau tapura 'ohipa o te fa'aterehia'tu : te tuatapapara'a i te huru rave'a no te fa'ahotu i te reira tuha'a no te patura'a e te ra'au no te fenua nei, te  hamanira'a i te ho'e hoho'a fare hi'ora'a pio reva na te OPH e te mau 'ite 'aravihi no te fenua nei eno te mau fenua (Niu Terani), te tuatapapara'a i te mau titaura'a e te mau topatopa fa'arava'ira'a faufa'a nho te reira huru matete no te fenua nei.

 

Ua mana'o ato'ahia e fa'atupu i te ho'e rurura'a 'imira'a mana'o e 'aitauira'a mana'o . Te fa no te reira 'opuara'a fa'a'apira'a o te hamanira'a ia i te ho'e huru hoho'a fare no te fenua nei hamanihia i te ra'au no te fenua nei, mai te taime a tapuhia mai aite punavai uru ra'aau no te fa'ahotu i te horo'ara'a fare hamanihia i te mau ra'au no te fenua nei.

 

 

Fa'ahotura'a ite tuha'a note tuha'a no te 'i'o pua'aniho

 

Te tapiho'ora'a i te 'i'o o te pua'aniho o te ho'e ia tapura 'ohipa i roto i te mau matahiti i mahemo atura o tei hotu rahi roa mai ma te fa'aea 'ore. Ua riro 'oia i teie mahana ei 'imira'a faufa'a moni papu na te mau 'utuafare e rave rahi no te feia 'au'au e fa'aamu pua'aniho. Te rahira'a tane e haponohia mai nei i Tahiti nei mai Matuita mai, ua matutuhia ia i ni'a i te faito piri e 50 tane i te matahiti.

 

Tera ra, e mea ta'oti'ahia te reira 'imira'a no te mauhuru o te fa'ahotura'a i te reira 'i'o, no roto noa mai i te mau 'au'aura'a e ravehia ra e te mau 'utuafare fetii. I te mea, 'aita ta ratou e tauturu, 'aita ho'e iti noa a'e e paruru no te 'ea.

 

Ua hina'aro te Fa'aterehau no te Fa'ahotu i te mau Punavai tumu, no te mau 'ohipa fenua, no te ha'afaufa'a i te mau fenua o te hau e no te mau faufa'a no roto i te fenua e ha'amau ho'e 'opuara'a pairati i Matuita ma no roto mai i te mau Pu no te rapa'aura'a i te mau 'animara 'au'auhia mai o te vaira i Farani no te paruru i te 'ea no taua mau hotu 'i'o ra e to'na tapiho'ora'a.

 

E titau te fa'atupura'a i te reira 'opuara'a  :

-           i te ha'amaura'a i te ho'e fa'aturera'a ta'a-è no te «'animara »  ;

-           te fa'anahora'a i te piha a te hau no te hi'opo'ara'a i te 'ea no te ta'amotu no Matuita ma, o te nehenehe e fa'atupu mai i te tahi è atu mau 'opuara'a  ;

-           te fa'atupura'a i te mau tapura 'ohipa no te ha'apiipiira'a i te feia 'au'au o te hina'aro e tu'u i ta ratou mau tino 'animara tupa'ihia i roto i te Pu no te Ha'aputura'a (fa'aterera'a no te Pioparurura'a)  ;

-           te ha'amaura'a i te ho'e pu pairati no te 'ohira'a mai e no te rapa'aura'a i te 'animara na roto i te mau 'afata 'auri fa'anahonahohia (te ho'o i matutuhia piri i te 45 mirioni farane ) ;

-           te fa'ahotura'a i te ho'e autaipera'a e te mau 'oire no te fenua nei e te mau ta'atira'a no te feia 'au'au 'animara e te feia fa'a'amu 'animara no te ha'apapu i te ti'a'aura'a e te terera'a 'ohipa no taua pu ra.

 

E titauhia te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau ia rave i te fa'aotira'a no te ma'itira'a 'oia i te vahi i reira e fa'ati'ahia ai te Pu no taua 'opuara'a pairati. Ote reira te tahua matamua o te ravehia i te 'ava'e tetepa noara'a ra 2018.

 

 

Mau « Au'a no te Fariira'a Ratere  : 'operera'a i te mau Re i te 15 no titema

 

E fa'atupu te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere, i te mahana pae 15 no titema i mua nei, i te ho'e 'aru'i 'operera'a i te mau Re no te tata'ura'a  te mau « 'Au'a no te Fariira'a Ratere ». Ua fa'ahaerehia teie tata'ura'a no te taime matamua roa i te tetepa i ma'iri a'e nei, o te ha'aputuputu mai i te ta'ato'ara'a no te ao no te fariira'a ratere porinetia.

Te fa no te reira tata'ura'a no te fa'aarara'a ia i te taime ho'e i te mau ti'a toro'a no te fariira'a ratere e te huira'atira, ia ha'afaufa'a i te fariira'a ratere e te fa'araura'a i te tuha'a hotu rahi no te mau horo'a fa'a'api noa no te fariira'a ratere.

 

Mai te tuorora'ahia te mau piira'a i'oa i te tetepa ra, hau i te 20 rahira'a pu'eparau o tei tu'uhia mai, te rahira'a no te motu no Bora Bora, Mo'orea, Tahiti e o Ahe, o tei raranihia i ni'a i te mau tapura 'ohipa e te nohora'a.

Te Tomite hi'opo'a, peretitenihia e te Fa'aterehau vahine no te Fariira'a Ratere, ua putuputu na ia i te 28 no novema i ma'iri a'e nei, no te hi'opo'a i te ta'ato'ara'a o te mau ti'a o te horo e te ma'itira'a mai e 9 mau tino no te hatuara'a hope'a.

 

No te 'Au'a no te fa'a'apira'a fariira'a ratere, e 3 mau 'aito :

·       Moorea Maori Tour

-       Okeanos Pearl no Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa

-       Aito Rando

 

No te 'Au'a no te horo'a eto-tareni, e 3  'aito :

-       Te Hotera 'Utuafare fetii  Bonjouir - Teahupoo

-       Fenua Stand up Paddle

-       Coco Pearl – Ahe

 

No te 'Au'a no te Fa'anahora'a fariira'a ratere maita'i roa a'e no 2 017, e 3 'aito :

-       Te Heiva i Paris

-       Te Arara'a Tahiti

-       Te  mau Harura'a Ti'ara'a 'Aito no te Ao no te Va'a no te Va’a Marathon - Tahiti 2017

 

Te 'otu'ira'a mafatu o te Tomite.

 

I rotopu i te mau Ti'a ato'a o tei tu'uhia mai, e ma'iti te Tomite e fa'ata'a i te horo'a fariira'a ratere ta'a-è e te 'otahi.

 

Te Re  a te Nuna'a

 

Mai te mahana ma'a 2 no titema, ua horo'a mai te 'api Facebook « Lovetahiti » i te nehenehera'a e ma'iti no te ho'e o tera e 9 mau 'aito e no te ma'iti i te ti'a o te haru atu i te Re matamua. E piri te ma'itira'a i te 14 no titema i te hora 8 i te po.

 

 

Ha'apiipiira 'a i te ma Piahi no te mau rapa'aura'a a te mau tuati ma'i : mara'ara'a no te faito o te mau moni o te mau pu ha'apa'arira'a

 

Ia au i te ture no te 31 no tiurai 2009, o tei fa'atauihia no ni'a i te parau tu'ite Haunui no te Tuati Ma'i, e roa' a i te mau piahi n te mau rapa 'aura'a tuati ma'i no te Pu Ha'apiipiira'a ite mau Toro'a no te ' EA (PHTT=IFPS) Mathilde Frébault no Porinetia farani, i roto i to ratou tau ha' apiipiira' a, i te mau moni no te ha'apa'arira' a.

 

I ni'a i te faito Haunui, e 'aufauhia i teie matahiti te ho'e mara' ara'a no te faito o te mau moni o te 'aufauhia na te mau piahi. No reira, ua anihia mai, ia fa'atauihia te fa' aotira' a mana no te 'atete 2010 no ni'a i te mau moni 'aufa no te ha'apa'arira'a e te no te amora' a i te mau ha'amau'ara'a no te utara'a o te 'aufauhia i roto i te tau ha'apiipiira'a a te mau piahi no te mau rapa'aura'a Toro'a Tuati Ma'i i Porinetia farani nei.

 

Ua ha'apotohia te ti'ara'a no teie mahana e n mua nei no te faito o te moni 'aufau no te ha' apa'arira'a i roto i teie nei tapura i raro nei  :

Matahiti ha'apiipii- ra'a

Rahira'a hepeto-ma ha'apa'a-rira'a 

I teie nei

faito hepetoma no te moni ' aufauo te ha'apa'ari-ra'a

 

Farane

 I mua nei

faito hepetoma no te moni ' aufauo te ha'apa'ari-ra'a

 

Farane

I teie nei

Moni 'aufau i te matahiti o tei roa'a i te Piahi

 

 

Farane

I mua nei

Moni 'aufau i te matahiti o tei roa'a i te Piahi

 

 

Farane

Mara'ara'a moni Farane

Matahiti

matamua

15

2 745

3341

41 175

50 115

         8 940

Piti o te matahiti

20

3 580

4535

71 600

90 700

       19 100

Toru o te matahiti

25

4 773

5967

119 325

149 175

-   850

 

 

'Opuara' a Ture 'Ai'a no ni'a i te Parurura'a no te Ru'aura'a

 

Te faata'a ra te Fa'anahora'a no te Parurura'a Totiare 'Amui e 3 fa' anahora' a parurura' a no te  « fifi ru'aura'a » : ho'e fa'anahora'a fa'atuha'ara'a huihui fa'ahepohia no te mau tino 'aufauhia e 'ohipa ra, ho'e fa'anahora'a huihui fa'ahepo 'ore no te mau rave 'ohipa e 'ere i te mea fa' aohia i roto i te 'afata a te feia rave 'ohipa tamoni, e te hope'a ho'e minimuma (tuha'a haeha'a roa) totiare pàphia e te e te « minimuma ru'aura'a ». Ua ha'amanahia te parurura' a ru'aura 'a i Porinetia farani i te 1 96 ra (fa 'anahora 'a tai'o nota) i muri mai, o tei fa'atauihia i te 1 987 (fa'anahora'a tamatahiti). Ua fa'arava'i riirii noahia mai 'oia i te matahiti 1982 na roto i te ha' amaura'ahia mai te minimuma ru'aura'a e na roto i e ha' amaura' ahia mai te fa'atuha'ara'a B i te matahiti 1 995 ra. I te 2 01 ra, ua pu'ohu na te fifi ru'aura'a e 40 000 Mau Porinetia no te ho'e ho' e 45 miria farane.

 

E maramaramahia te mara' ara'a o te mau ha'amau'ara'a o te mau moni fa'atuha'ara'a na roto i te huru faito o te mau huira'atira e te ho'e fa'anahora'a tano 'ore. Ua 'ite mai ta tatou mau moni fa'atuha'ara'a i te topa rahira'a. 'Aita te fa'anahora'a fa'a'ohipara'a i te  moni fa'atuha'ara'a porinetia i mata ara mai na e 'ape i te reira topara'a  no te parau ha'apapa a te feia fa'atuha'ahia, te mara'a rahi noara'a te faito rahira'a o te feia e haere ra i roto i te fa'atuha'ara'a, te roara'a te pu'e orara'a o te feia fa'atuha'ahia,  tei 'ore i 'ite na i te 'aehuehura'a rahira'a huira'atira e mara'a noa nei e te mau fifi o tei ta'iri na ia Porinetia farani i te 2008 ra e te mau fifi i ni'a i te ti'ara'a 'ohipa.

 

Te oha nei te mau 'afata huihui i teie nei ia ha'amauhia mai te tahi mau reforomatiora' a no te fa'aora  te mau fa anahora'a tauturura'a te tahi i te tahi o te pa'epa'e nei i te mana no te ho'oho'ora' a. Ua ravehia mai na ho'e tamatara'a matamua roa i te 2012 ra. Ua fa'atopa te reira i roto i te hi'opo'ara'a a te Tiripuna a te Haunui i te mau Ture a te Haufenua o ta te 'Apo'ora'arahi no Porinetia farani i ha'amana na na roto i te ho'e pae rahi pautuutu maita'i.  E 5 matahiti i muri mai, 'aita te ti' ara' a no te 'afata no te fa'atuha'ara'a i 'afaro atura.

 

'Aua'e te vaira te tahi mau arata'ira 'a i roto i te ture 'avei'a a Porinetia farani, no te ha'amau i te mauttauraa no te haerera'a i roto i te fa'atuha'ara'a e te fa'anahora a o te mau moni faatuha'ara'a.

 

E matara mai na roto i te Ture 'Ai'a te «fa'aotira 'a i te mau ture tumu»  : te fa'aotira'a i te fait o te mau ta'ata e huihui e te ' ai'opereperera' a i rotopu i te mau fatu 'ohipa e te feia rave 'ohipa.

 

Te toe nei te fa'atauiuira'a i te tahi mau fa'aturera'a no te fa'aoraora fa'ahou i te 'afata no te fa'atuha'ara'a , te fa'atanora'a i te mau paturura'a moni, te ha'amaura'a i te ho'e hi'opo'a tamaura'a. Te mau fa'anahora'a ' api no te ture 'Ai'a no te fa' anahora'a i te 'ananahira'a , te mauti'ara'a mana no te mau mni fa'atuha'ara'a.

 

 

Mau tauturu moni na te mau Pirituarua e te mau Tuarua a te Hau

 

Ua ha’ amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau 13 mau ‘opuara’a faaotira’a mana no ni’ a i te horo’ara’a i te mau tauturu moni na te mau Pu Fare Ha’apiira’a a te Hau no te mau ha’apiira’a no Porinetia farani (PHHPF=EPEPF) mau Pirituarua e mau Tuarua, no te paturufaufa’ a monira’ a i ta ratou mau tapura ‘ohipa. UA horo’ahia te mau tauturu moni ia au i te mau tapura ‘ohipa i raro nei :

 

Tei fana’o

Tumu no te tauturu moni

Faito Farane

Pirituarua no Bora-Bora

Ho’ora’ a mai i te mau materia ‘ohipa e te mau materia ihi ha’apiira’ a na te CETAD

1 713 770

Pirituarua no Faaroa

Ho’ora’ a mai i te mau materia ‘ohipa e te mau materia ihi ha’apiira’ a na te CETAD

1 640 000

Pirituarua no Hao

Ho’ora’ a mai i te mau materia ‘ohipa e te mau materia ihi ha’apiira’ a na te CETAD

1 280 000

Pirituarua no Mataura

Ho’ora’ a mai i te mau materia ‘ohipa e te mau materia ihi ha’apiira’ a na te CETAD

750 000

Pirituarua no Ua Pou

Ho’ora’ a mai i te mau materia ‘ohipa e te mau materia ihi ha’apiira’ a na te CETAD

2 200 000

Pirituarua no Rangiroa

Ho’ora’ a mai i te mau materia ‘ohipa e te mau materia ihi ha’apiira’ a na te CETAD

1 700 000

Pirituarua no Taiohae

Ho’ora’a mai i te mau materia ‘ohipa e te amora‘a i te mau ha’amau’ara’a no te uira e no te mori matini no te mau tapura ‘ohipa a te CETAD

1 900 000

Pirituarua no Afareaitu

Te ho’ora’a mai e te ha’amaura‘a i te mau paruru ura ‘ore i te auahi no te mau piha ha’apiira’a

800 000

Tuarua Paul Gauguin

Ho’e tere ihi ha’apiira’a i Niu Terani

390 000

Tuarua Tuianu Le Gayic

Te ha’apiira’a no te pae o te teatara’a ta’ata ora

225 000

Tuarua Aorai

Te ha’apiira’a no te pae o te teatara’a ta’ata ora

524 775

Pirituarua no Arue

Te tamaura’a i te pu fariira’a taniuniura’a

225 391

Pirituarua no Mahina

Te utara’a ha’apiira’a

500 000

 

 

Te faito ta’ato’ a note mau tauturu moni i horo’ahia tei ni’a ia i te faito 13 848 936 Farane.

 

 

Horo'ara'a i te mau tauturu moni o te terera' a 'ohipa roto a te USSP, a te USEP e a te ta'atira'a Hei Taina 

 

Ua horo'a te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau ho'e tauturu moni no te terera'a 'ohipa roto ta'a-è no te faito e 7 000 000 Farane na te ta'atira'a 'Amuitahira'a no te Tu'aro Ha'apiira'a Porinetia(ATHP=USSP) no te fa'atupu i te harura'a ti'ara'a 'aito no te ao nei no te  beach volley ha'apiira'a 2017.

 

Ua fa'aoti ato'a 'oia e horo'a ho'e tauturu moni no te terera'a 'ohipa roto no te faito 17 218 000 Farane na te 'Amuitahiraa Tu'aro no te Ha'apiira'a no te Tuatahi (ATHT=USEP) no te paturu monira'a i ta'na tapura 'ohipa piihia « te mau piha ha'apiira'a no te miti e te mau piha ha'apiira'a no te mau ma'imira'a  a te mau fare ha'apiira'a a te hau no te tuatahi  » no teie matahiti 2017.

 

E te hope'a roa, te ta'atira'a Hei Taina o te farii mai ho'e tauturu moni i ni'a i te faito e 3 600 000 Farane no te paturu monira'a i te mau ha'amau'ara'a no te utara'a i te mau piahi e pute ta ratou no Taina mai. Te  fa  te tamaura'a ia i te autaipera'a i rotopu ia Porinetia farani e te Tuarua Wenling no te tauturu i te mau piahi  e no te ha'apa'ari atu a i te mau aura'a i rotopu i te mau ta'atira'a Tinito no Porinetia farani nei. Te fa no te reira o te amora'a ia i te mau ha'amau'ara'a no e 25 mau piahi e pute ta ratou no te haere i te ha'apiira'a i Taina,no te utara'a, no te mau tere mata'ita'i e no te mau tere iho ha'apiira'a e te mau ma'a tama'a. 

 

 

Ho'ora' a mai i te mau tauiha'a 'ihi rave'a 'aravihi no To'ata  : tauturu moni no te faito e 26 000 000 Farane na Te Fare Tauhiti Nui

                                

Ua horo'a te 'Apo'ora'a a te mau Fa'aterehau ho'e tauturu moni no te fa'ahotura'a e 26 000 000 farane na Te Fare Tauhiti Nui (TFTN), no te ho'o mai i te mau tauiha'a no te mori e no te mau hoho'a no To'ata.

 

Ua 'iritihia te tahua ha'utira'a no To'ata i te 2000 ra. I teie mahana, ua tahito te mau tauiha'a e ua hitoretorehia e mea titauhia ia tauiha'a e ia fa'a'apihia. I 2015 ra, ua fa'a'apihia mai na te tahi tuha'a no te mau materia 'ihi rave'a 'aravihi no te fa'ateiteira'a reo e no te mau mori. Ua fa'a'api fa'ahouhia mai a te tahi i te 2016 ra, e i teie matahiti 2017, na roto i te fa'a'api fa'ahoura'a a o te tahi atu a mau materia, mai te matini tauiha'a no te pae o te 'upa'upa, te tahua pupu 'uparau piihia « Te mana » e tae noa'tu i te 'ie tapo'i, e aore a ia, te mau matini no te amora'a i ni'a no te parurura'a i te mau materia 'ihi rave'a 'aravihi.

 

Te toe nei a ra, te tauira'a i te mau tauiha'a no te mau mori e n te mau hoho'a (ma te mau pata hoho'a no te fa'a'ite i te tupura' a o te Heiva e no te 'aru'i ta'uruara'a no te Heiva i Tahiti o te titau mai e 4 a'e mau matini ha'amara'ara'a) te fa'anahora'a rave'a no te tu'atira'a, te tahi mau tauiha'a rii no te tape'a i te mau mori e te ho'e pu rorouira no te natira'a no te fa'atu'ati'ati i te ta'ato'ara'a no taua mau materia ra.