cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.

 

 

Te mau Fa no te Fa’ahotura’a e ti’a i te vaira’a no te tarena no te Fa’ahotura’a 2015-2030 a te mau Hau ‘Amui

 

Ha’ amanahia i te tetepa ra 2015 e te ‘ Apo’ora‘arahi a e mau Hau ‘Amui no te tarena 2015-2030, ua mono mai te mau Fa no te Fa’ahotura’ a e Ti’a i te Vaira’a (FFT=ODD) i te mau Fa no te 1000 ra’ a te matahiti no te Fa’ahotura’a (2000-2015).

 

Ua ha’amau te  mau FFT (ODD) 17 mau fa no ni’a i  :

 

1.      Te fa’a’orera’ a i te orara’a veve

2.      Te fa’a’ orera’a i te pohe po’ia e te parurura’a i te mau ma’ a tama’a

3.      Te fana’ora’a te ta’ato’ara’a i te mau rapa’aura’a ‘ea

4.      Te fana’ora’a te ta’ato’ara’a i te ho’e ha ‘apiira’ a ‘afaro, paturu e te fa’ahiahia

5.      Te ‘aifaitora’a te mau huru tane ato’a e te mau huru vahine ato’a

6.      Te fana’ora’a te ta’ato’a i te ho’e ‘operera’a pape inu

7.      Te fana’ora’a te ta’ato’ara’a i te mau rave’a mapurua’ea tano, e ti’a i te vaira ‘a e no teie tau

8.      Te fa’atiani ha’amaita’ira’a i te ho’e fa’ arava’iraa faufa’ a hotu, paturuhia , ‘opereperehia na te ta’ato’ara’a e o te ti’ai te vaira’a.

9.      Te ha’amaita’ira’a i te mau pu nohora’a e te mau pu ‘ohipa hamani e ti’a i te vaira’a

10.  Te fa’aitira’a i te ‘aifaito ‘orera’a i roto i te mau Fenua e mai te tahi fenua e haere atu i te tahi

11.  Te fa’ ahotura’a i te mau ‘ Oire e te mau ‘amuira’a huira’atira e ti’a i te vaira’a

12.  Te ha’ amaura’a i te mau rave’a no te ‘aimamaura ‘a e no te faahotura ‘a e ti’a i te vaira’a

13.  Te fa’a’ohpara’a i te mau rave’a no te ‘aro arai i te mau tauira’a o e reva e te mau fifi o ta te reira e fa’atupu mai

14.  Te parurura’a e te ti’a’aura’a e ti’a i te vaira’a no te miti e no te mau punavai faufaa no roto i te miti

15.  Te poiherera’a e te ti’a’aura’a i te mau ito fenua

16.  Te fa’atianira’a e te fa’atupura’ a mai ite mau totaiete no te hau

17.  Te fa’a’ohipara’ a i te autaipera’ a no te Ao no te Fa’ahotura’a e ti’a i te vaira’a.

 

Tei te fenua tata’itahi tei te mau tuha’a fenua tata’itahi e tei te mau ‘oire tata’itahi te fa’aotira ‘a i te fa’ anahora’ a no ta ‘na e hina’aro ra e ha’afaufa’a. I roto i te vauvaura’a parau ha’apapa no te tapura ‘ohipa 2016 a te AFD i te Ara- Moana, i te 20 no tiurai i ma’iri a’e nei, ua haapapu mai o Annick Girardin, Fa’aterehaunui vahine no te mau Ara-Moana e « ua riro teie mau fa ei tareni rah faufa’ a rahi roa na te mau Ara-Moanana roto i te reira e nehenehe ai ratou e matara fa’ ahou i roto i te hotura’a ».

 

Mai te reira ato’a te huru hi’ora’a a te Forum no te mau Motu no PAtitifa o tei ha’ amana na, i roto i ta’na rurura’a rahi no tetepa i ma’iri a’e nei, i ‘ Apia, no te ha’amaura’a i te mau FFT( ODD) na te mau Fenua e tuha’a fenua no taua area ra.

 

Na roto i te reo o Peter Thomson tane, ua titau fa ‘ahou mai o FidjiFidji, i et Tomite Araao ia mataara fa’ahou no ni’a i te Moana o Hiva. No Peter Thomson, e tapa’o faufa’a rahi te reira, o te ti’a ia haponohiai roto i te mau HAu ‘Amui no te Moana i roto i te ‘oro’a no te fa’ahaeera’a i te autaipera’a no ni’a i te Moana o Hiva (Te Autaipera’a Parurura’a i te Moana=Ocean Pathway Partnership) i Bonn, i te novema i ma’iri a’e nei., no te titau e tape’a i te ahra’a i ni’a i te 1,5°C i to te matahiti na muri atu ia au i te tapa’ohia i roto i te Fa’aaura’a no Paris.

 

E mea faufa’a te Moana o Hiva no to tatou mau orara ‘a, e mea titauhia te ta’ato’ara’a ia ‘amui no te poihere parurura’a ia’na. No te reira tumu, ua fa’aoti te ‘Apo’oraahau no Fidji e ‘afa’i i te Autaipera’ a n te Moana o Hiva i roto i te COP 23 no te ha’ amau mai i te tahi hi’ora’a ‘api no te fa’atere’aura’a i te Moana o Hiva.

 

NA roto i te tu’ura’a i te Autaipera’a ei mafatu no te  ‘araira’a i te Tauiuira’a o te Reva, te niu ra te Autaipera’ a i te mau Fa no te Fa’ ahotura’a e Ti’a i te Vaira’a (FFT=ODD) e i te FFT 14 (ODD 14) ihoa ra no ni’a i te parau o te Moana

 

Te faaora’a atu a Prinetia farani i roto i te reira no teie ia mau maita’i :

 

•                  Fa’aora’a i te rave’a no te mau fa’anahora’a ha’amaita’i, rave ‘apipitira’ a e te mau tapura ‘ohipa no te mau Rurura’anui no te Ara-Moana ;

•                  Te fatura ‘a mai i te mauiha’a no te mape’era’ a na roto i te Fa’anahora’a no te ‘amuitahira’a i rotopu i te Hanui, te mau ‘Oire, no te Fa’aura’a no te Fa’ahotura’a ia Porinetia farani (Fa’aaura’a no Elysée) e te Ture no ni’ a i te ‘Aifaitora’ a mau o te Ara-Moana (TAAM=EROM)) ;

•                  Ha’afaufa’ara’a i te hi’oraa hau atu i te a’ahiahia,ia rao’ahia’tu te mau fa’anahora’a (AFD, FED, e te tahi è atu a) ;

•                  Te ha’apapura’a i te fa’aora’a e te amora’a a POrinetia farani no te fa’aoraora noa i te FFT (ODD) araao.

•                 

No te reira, ia fa’ atupuhia te ha’ aputura ‘a e te tti’ara a i te mau hor’a numera matutura ‘a e te mau pha a te hau no Porinetia farani.

 

 

Ha’amanara’a i te fa’aotira‘a mana no te fa’a‘ohipara’a i te Tauturu no te Fa’ahotura‘a a te mau ‘Utuafare fetii

 

Ua farii ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te fa‘aotira’a mana no te fa‘a’ohipara’a i te Tauturu no te Fa’ahotura’a i te mau ‘Utuafare fetii (TFU=AIM) na roto i te ha’amanara’ahia te Ture ‘ Ai’a no taua parau tmu ra i te 30 no novema i ma’iri a’e nei. Te reira mau fa’aturera’a o tei tapa’ohia i roto i te hoho’a no te mau tapura ‘ohpa no te fa’arava’ira’a faufa’a a te ‘Apo’ora’ahau, o te nehenehe roa e fa’a’ohipa manahia i te taime n te tu’urimara’a i te mau fa’a’aura’a e te Fare Moni tata’itahi no tera e toru ato’a mau Fare Moni no te Fenua nei. Te hamanira’a ite mau pu’eparau anira’a e ravehia te reira i roto i t reira mau Fare Moni, no te mea, e fa’aturu’ihia te mau anira’a tauturu  i ni’a i te mau ‘aitarahura’a moni i te Fare Moni.

 

I.                    Fa’atauira’a i te Tauturu i te mau ‘Utuafare fetii no te patura’a e aore ra no te ho’ora’a mai

 

No te fa’arava’i i te fa’ahotura’a a te mau ‘utuafare fetii, ua ha’amauhia mai ho’e fa’anahora’a tauturu no te patu e aore ra no te ho’o mai ho’e nohora’a ‘api, o tei ha’ amanahia na i te matahiti 2014 ra.

 

Tei ‘iteahia mai na no taua fa’anahora’a ra i roto e toru matahiti i ma’iri a’e nei no te fa’a’ohipara’ahia mai, ua nehenehe na roto i te reira e ha’amauhia te faito tauturu e rava’i no te ho’e paturura’a faufa’a mni hau atui te maita’i i ni’a iho i te mau moni o mai tei raro roa. No reira, ua ha’amauhia te ho’e faito no te tauturu i te metera tuea, i roto i te ho’e faito punu patia e 20 000 farane e ‘a’e atu i ni’a i te 40 000 farane, o tei fa’aohia mai, ma te ha’afaufa’ a i te reira ato’a taime ra, i te huru ti’ara’a no te orara’a o te ‘utuafare fetii e te faito ta’ato’a no ta’na mau moni o mai. Te aroaro o te TFU (AIM) e ha’amara’a ta’ ue noahia ia i ni’a mai te 2 i ni’a atu i te 4 mirioni farane ia au i te faito ‘apapara’a o e ‘utuafare.

 

II.                  Ha’amaura’ a i te Tauturu na te mau ‘ Utuafare no te Fa’anahonahora’a, no te fa’ arahira’ a e aore ra no te fa’a’apira’ a i to ratou ‘utuafare nohora’a tumu

 

Ua fa’aaveavehia te fa’anahora’a TFU (AIM) na roto i te mau tapura ‘ohipa no te fa’ anahonahora’a, no te fa’arahira’a e no te fa‘a’apira‘a i te nohora’a ei fare nohora‘a tumu. E ‘aufauhia te ta’ato’ara ‘a no te tauturu i roto i te feia te fana’o atu, ma te ‘ore e hi’o             ta’a-è-hia mai te faito o te mau moni o atu. 

 

E aroarohia te tauturu i ni’a i te 30 % no te moni ho’o ta‘ato’a o te mau tapura ‘ohipa e i ni’a i te 2 mirioni farane na ni’a i te tapura ‘ohipa. E matutuhia te tauturu i ni’a i te tahua pàpà no te ho’o ta’ato’a TTC (tute ta’ato’a to roto) o te mau tapura ‘ohipa fa’atopara’a e ravehia i te tahi taime, na ni’a i te mau faufa’a tumu iho. Te mau tapura ‘ohipa no te fa’a,ahonahora’a, no te fa’ararahira’a e aore ia no te fa’a’apira’a o te fariihia mai na teie fa’anahora’a, na te mau ‘aivana’a ‘aravihi ia e rave mai. Te mau ho’ora’a mai i te mau maita’i tauiha’a, te mau materia e te mau tauiha’a fa’anehenehe, o te ‘ore e titau ia ravehia te tahi mau tapura ‘ohipa i roto i te nohora’a (mai te mau tofa, te mau fa’ato’eto’era’a ma’a, etv..), ‘eita ia e fa’aohia mai i roto i teie fa’anahora’a.

 

Te fa no teie fa’anahora’a, no te ha’apuaira’a ia i te ta’ato’ara’a no te tuha ‘a o te patura’ a fare. Te mau tareni noa o te fariihia i roto i teie fa’anahora’a, o te mau horo’ara’a ‘aitarahura’a moni o te horo’ahia mai e te mau Fare Moni, mai te tai’o mahana atu e tu’urimahia ai te mau fa’aaura’a e te mau Fare Moni.

 

 

Fa’atauira’a i te mau mero no te tomite no te araira‘a i te mau hi’opo’ara’a ‘ihi rave’a ‘aravihi

 

Te ture no te 1 no ‘atete 1905 fa’atauihia, no ni’a i te mau hotu e te mau tareni , o tei ha’amau mai i te Tomite no te Araira’a i te mau Hi’opo’ara’a  ‘Ihi rave’a ‘aravihi (TAHI=CTCC). E piha te reira na te mau ‘Apo’ora’ahau e no te fa’aturera’a fa’ata’ahia no te hi’opo’a i te tapura ‘ohipa a te mau piha ‘ohipa e rave rahi a te Haufenua, e mana to ratou no te hi’opo’a i te mau hotu e te mau tareni rau.

 

Ei fa’ a’ ohipara’a i te mau fa’aturera’a no te Ture ‘Ai’a no te 26 no tetepa 2 008 fa’atauihia, te mau fa’aotira’a mana o tei ravehia i roto i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, no te ti’ara’a e te tafifi ‘orera’a te mau hotu e te mau tareni rau i te pae no te ‘aimamaura’a, e tu’uhia ia i roto i te horo’ara’a mana’o o te TAHI (CTCC). Ua fa’aoti te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e ha’apuai i te reira tomite na roto i te fa’ao ato’ara’a’tu i te Fa’aterera’a no te Pioparurura’a e te Pu no te fa’atiti’aifarora’a i te tapura ‘ohipa no te ‘ea e totiare, te mau piha toro’a o tei ha’amau ‘api noahia mai nei, e o te mau ra i te tahi mau tareni mana ta’a-è.

 

 

Tape’ara’a i te moniho’o o te mau mori i te 1 no tenuare 2018

 

I te mau tai’o no te mau fa’atomora’a, te mau moniho’o fa’atauihia na roto i te Toata farane, ua mara’a ia na roto i te mara’ara’a te mau huihuira’a i ni’a i te matete no Singapour, e te mara’ara’a te ho’o o te tara marite. No reira, e mara ‘a te moniho’o o te mori tapau ‘ore e o te mori hinu i ni’a e 7 %, te mori ‘arahu i ni’a  te 9 % e te fioul i ni’a i te 12 %.

 

No ni’a i te mahu auahi, ua mara’ a te faito ho’o na rotohia i te toata farane i ni’ a 12 % ia hi’ohia’tu i ni’’a i to te utara’ahia mai na i te taime i ma’iri a’e nei, no reira e mara’a ia to’na moniho’o i ni’a 12 % i ni’a i te faito moniho’o i te tai’o i fa’atomohia mai.

 

Na roto i te reira mara’ara’a, no te ho’o o te paero mori, te vai mata ara noa nei te ‘Apo’ora‘a a te mau Faaterehau i ni’a i te mau mara’ara’a i roto i teie nei Ao. Tera ra, ua fa’aoti te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e tape’a noa i te mau moniho’o o te mau mori i ni’a i to ratou faito ho’o e vai nei no te ta’ato’ara’a no te ‘ava’e tenuare, ma te ‘ore e ha’amara’a i te mau moniho’o.

 

 

‘Initi no te mau moniho’o : ua topa 0,2 % i te novema ra

 

I te ‘ava’e novema ra, ua topa te ‘initi no te mau moniho’o o te ‘aimamaura’a i raro e 0,2 % e ua vai noa i ni’a i te 107,57. Mai te ‘omuara’a mai o teie matahiti, ua topa te ‘initi rahi o te mau moniho’o o te ‘aimamaura’a i raro 0,4 %. Ua mara’ a mai ‘oia 0,8 % i roto 12 ‘ava’e.

 

Ua topa ato’a te ‘initi rima ravera’a ‘ohipa 0,2 % i te novema 2017 iho nei. Ua mara’ a mai ’oia 0,2 % mai te tenuare maira (+ 0,9 % i ni’a 12 ‘ava’e). I rapae’ au mai i te utara’ a na ni’a te ara na ni’a i te manureva, ua topa te ‘initi rahi 0,2 % i te novema 2017 iho nei (+ 0,6 % i ni’a 12 ‘ava’e).

 

I te ‘ava’e ato’a no novema iho nei, ua mara’a ato’a te ‘initi o te Patura’a Fare Teitei e o te mau Patura’a a te Hau (PPH=BTP) i ni’a 0,1 %. Ua tupu te reira mara’ara’a na roto i te mara’ara’a te mau moniho’o o te mau materia timite (+ 0,6 %). Ua mara’a ato’a te ‘initi o te mau Patura’a a te Hau e o te mau Patura’a i ni ‘a 0,1 %.

 

I roto i te Patura’a Fare Teitei, ua mara’a te ‘initi o te ‘Ohipa Rarahi i ni’a 0,2 %, ‘are’a to te Piti o te ‘Ohipa rahi ua vai ha’uti ‘ore noa ia. I roto i te mau Patura ‘a a te Hau, ua mara’a te ‘initi no te Teni Tivira  0,2 % e te ‘initi o te mau Tapura ‘Ohipa Toro’a ta’a-è, 0,1 %. I roto 12 ‘ava’e, ua mara’a te ‘initi rahi o te PPH (BTP) 1,1 %, ua mara’a ato’a te ‘initi o te mau Patura’a a te Hau, 1,0 %.

 

E te hope’a roa, no te ‘ava’e novema noa a, ua mara’a te ‘initi no te Hamanira’a Poti Punu i ni’a 0,3%. Te mau ‘initi hyperite no te Tia’ira’a, no te Parurura’a, no te mau pere’o’o Na’ina’i, te mau Pere’o’o no te mau Tahua Ravera’a ‘Ohipa e tae noa’tu i te pae no te ho’ora’a i te mau tauiha’a ta’a-è no te mau pahi, ua vai ha’uti ‘ore noa ia.

 

 

Te huru no te ti’ara’a o te ‘Afata terera’a faufa’a a te ‘Afata Turu i te mau Pene Puha

 

Ua ta’iruru na te Tomite Fa’atere o te ‘Afata Turu i te mau Pene o te Puha (ATPP=CSPC) i te 7 no novema i ma’iri a’e nei. Ei fa’aha’amana’ora’a, te tauturu moni a Porinetia farani na te ‘Afata Turu i te mau Pene Puha (ATPP=CSPC), o tei tapa’ohia i roto i te ‘Afata Terera’a Faufa’a Metua 2017, tei ni’a na ia i te faito 1 700 000 000 Farane, no te ho’e faito rahira’a tohuhia 11 300 tàne no te matahiti 2017. 

 

Teie ra, i roto i tera e 9 mau ‘ava’e matamua no teie iho nei matahiti, ua topa te faito rahira’a puha i roa’a mai i raro 10 % ia fa’ahi’ohia’tu i ni’a i te faito no to te matahiti na muri atu i teie iho nei matahiti (7598 tàne ‘are’a to 2016 tei ni’a ia i te  8 471 tàne) e te faito hotura’a o tei tia’ihia mai na, no teie hope’a matahiti, tei te faito ia 10 500 tàne. I te tahi atu pae, ua ‘iteahia’tu na te mara’ara’a no te moniho’o o te hinu na te araao, o tei fa’anehenehe e fa’atiti’aifaro i te fa’atopara’a i te faito tauturu moni e ‘aufauhia’tura na Taviriraa Hinu no Tahiti, i tei tohuhia na no 2017.

 

Te tauturu moni a te Haufenua o te horo’ahia nei na te ATPP (CSPC) ua fa’atopahia ia i raro e 500 000 000 Farane e ua ha’amauhia i ni’a i te 1 200 000 000 Farane. No reira, te faito pueueu no te mau ha’amau’ara’a no te tuha’a no te terera’a ‘ohipa roto e no te mau tapura ‘ohipa tei ni ‘a ia i te 1 515 711 977 Farane i roto i te ‘afata terera’a faufa’a fa’atauihia n° 1 no teie matahiti 2017, tei ni’a i te 1 569 125 977 Farane o tei ma’itihia na i roto i te ‘Afata Metua 2017. Te faito pueeu no te mau ha’ amau’ara’a e no te mau moni o mai, ua ha’amauhia ia i ni’a i te  1 595 525 800 Farane i roto i te ‘Afata fa’ atauihia n°1 no te matahiti 2017, tei ni’a i te 2 095 525 800 Farane o tei ma’itihia na i roto i te ‘Afata Metua  2017.

 

 

Horo'ara'a i te mau tauturu faufa'a moni na te mau taiete

 

No tā'na tapura 'ohipa no te ha'amahuta i te fa'arava'ira'a faufa'a, ua ha'amau mai te Haufenua e piti fa'anahora'a tauturu. Te matameha'i, no ni'a i te hō'ē tauturu mauha'a a te mau taiete 'ohipa rii na'ina'i (AEPE) no te tauturura'a ia ratou i roto i te rātou mau 'Ōpuara'a no te fa'atupu e aore ia no te fa'ahotu i ta rātou tapura 'ohipa. Te piti, o te 'iriti mai ia i te hō'ē tauturu no te fa'ahotu fa'ahoura'a i te mau faretoa rii na'ina'i e te mau fare tama'ara'a (ACPR) no te tauturura'a atu ia rātou i roto i ta rātou 'Ōpuara'a no te fa'arava'i i ta ratou tapura 'ohipa no ta rātou ihoa mau vahi tapiho'ora'a tauiha'a e aore ra fare tama'ara'a i Porinetia farani.

 

No te mape'era'a e 17 mau totaiete ‘ohipa o tei ani mai hō'ē no taua na tauturu ra e piti, ua farii te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau e horo'a i te mau tauturu faufa'a moni no te hō'ē faito e 46 209 000 Farane.

 

Mai te 'ōmuara'a mai o teie matahiti,

 

 - 364 130 690 Farane o tei horo'ahia na e 300 mau totaiete 'ohipa na roto i te fa'anahora'a AEPE, e

- 258 748 900 farane o tei horo’ahia’tu na e 153 mau taiete ‘ohipa na ni’a i te fa‘anahora’a APCR e

- 3 791 000 Farane o tei horo'ahia na e 3  mau totaiete 'ohipa na roto i te fa'anahora'a ACPR e te AEPE ‘amuihia,

 

No te hō'ē faito ta'ato'a e 626 670 590 Farane o tei horo'ahia na e 456 mau taiete 'ohipa.

 

 

Fa’aho’ira’a i te mau tuha’a fenua no te Poro Pu ‘Ohipa no Faratea i roto ia Porinetia farani

 

Na roto i te ho’e fa’aotiraa mana a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te 30 no novema 2007 ra fa’atauihia, ua horo’ahia’tu te tahi mau tuha’a fenua no te ho’e rahira’ a ta’ato’a e 468 842 metera tuea o tei horo’ahia’tu i roto i te pu a te hau « Tahiti Nui Fa’anahonahora’a e Fa’ahotura’a » no te fa’ahotu i reira, ho’e Roto Uahu Pu ‘Ohipa. 

 

Ua ravehia mai te mau tapura ‘ohipa no te tapura’ a fa’a’afaro i te mau tahua fenua e no e taniuniura’a, i roto i te poro pu ‘ohipa o tei fa’ataa a’e na hia te mau mauiha’a. Ei rave’a no te mape’era’a i te hotura’a o te mau ‘opuara’a fa’a’apura’a na roto i te tai i roto ho’e tuha’a  no taua vahi ra, ua fa’aoti te ‘Apo’ora’ahau e horo’a i te Fa’aterera’a i te ‘Ohipa RAhi no te reira tapura ‘ohipa i roto i te rima o te Fa’aereraa no te mau Punavai Faufa’a Moana e Faufa’a no roto i te Fenua.

 

No reira, na roto i te ho’e fa’aotira’a mana o tei ravehia i te 28 no novema i ma’iri a’e nei, ua farii te Tomite Fa’atere no TNAD (Tahiti Nui Fa’anahonahoraa e Fa’ahotura’a) e fa’aho’i e rave rahi mau tuha’a fenua, e vaira i Faratea, no te ho’e rahira’a ta’ato’a e 316 534 metera tuea, i roto ia Porinetia farani.

 

 

Tauturu moni na te OPH no te paturu faufa’a monira’a i te mau tuatapapara’a no te tapura ‘ohipa piihia « Teavaava »

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau no te Nohora’a i mua i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te ho’e anira’a tauturu moni no te fa’ahotura’a no te faito e 45 000 000 farane, (Tei roto pauroa te Tute=TTC) na te OPH (Pu Porinetia no te Nohora’a no te paturu faufa’a monira’a i te mau tuatapapara’a no te ‘opuara’a nohora’a tata’itahi piihia « Teavaava » i roto i te ‘Oire no Tautira.

 

Taua tapura ‘ohipa ra, no te patura’a ia e 38 mau nohora’a tata’itahi, ho’e fare putuputura a e ho’e tahua ha’utira‘a i ni’a i te mau tuha a fenua taniuniuhia AK 122, 123 e 138 no te ho’e rahira’a ta’ato’a e 21 057 metera tuea. Tei roto roa te reira vahi i te mafatu no te ‘Oire no Tautira e nehenehe roa e patuhia i reira e 8 mau fare nohora’a mai teie i muri nei : 10 F3, 18 F4 e 10 F5, e to ratou ma faito rarahi, tei ni’a ia i te 65m² e haere atu i ni’a i te  110 m².

 

Te tuha’ a no te tuatapapara’ a e paturu faufa’ a monihia’tu ia e te HAufenua, 100%, o te oti mai  roto 18 ‘ava’e.

 

 

Tauturu moni na te OPH no te paturu faufa’a monira’a i te mau tuatapapara’a no te tapura ‘ohipa piihia « Atihiva Forage AEP »

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau no te Nohora’a i mua i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te ho’e anira’a tauturu moni no te fa’ahotura’a no te faito e 70 000 000 Farane na te Pu Porinetia no te Nohora‘a (PPN=OPH) no te paturu faufa’a monira’a i te tapura ‘ohipa « Atihiva : Houra’a fenua AEP, mau Tuatapapara’ a e mau Tapura ‘ohipa » ‘Afa’ahiti, ‘Oire no Tai’arapu Hitia’a o te Ra. 

 

Teie tapura ‘ohipa no te ravera’a ia i te mau tuatapapara’a e te mau tapura ‘ohipa no te mau houra’a fenua AEP e hina’ aroha no te patura’a’tu i te ho’e tapura ‘ohipa no e 100 mau nohora’a tata’utahi piihia  « Atihiva ». Ho’e houra’ a fenua no te fa ‘arava’’ira ‘a i te pape inu AEP o tei tapurahia i ni’a i te reira fenua. Na te HAufenua e amo i e mau ha’amau’ara’a no te tuha’ a tuatapapara’ a 100% e 22 ‘ava’e e oti mai ai.

 

 

Tauturu moni na te OPH no te paturu faufa’a monira’a i te ho’ee tapura ‘ohpa no te ho’ora’a mai i te mau ‘afata auri vaira’a tauiha’a rarahi

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau no te Nohora’a i mua i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te ho’e anira’a tauturu moni no te fa’ahotura’a no te faito e 120 000 000 Farane na te Pu Porinetia no te Nohora’a (PPN=OPH) no te paturu faufa’a moni i te ho’e tapura ‘ohipa no te « Ho’ra’a mai i te mau ‘Afata ‘Auri Rarahi n te VAira’a i te tauiha’a Rarahi (ha’aputura’a tauiha’a, taime fa’ataimera’a ) 

 

Te reira tapura ‘ohipa, no te ho’ora’a mai ia e 36 mau ‘Afata ‘Auri, ia oti ana’e ia amuimuihia, e nehenehe e riro mai e 12 F4 . E o ato’a atu i roto te mau fa’anahora’a : ha’apa’arira’a tata’itahi, tu’atira’a i ni’a i te mau pupa reni, fa’ati’ara’a i te mau pu timahia,etv. E riro ato’a mai te reira mau ‘Afata Auri ei nohora’ a no te mau ta’ata no rapae’au mai na te HAufenua e amo 100 % no te mau ha’ amau’ara’a.

 

 

Fa’aapira’a i te mau tauiha’a no te mau fa’ato’eto’era’a a te Uahu no te mau Pahi Rava’ai no Papeete

 

U fa ‘aterehia mai na te reira i te matahiti 2013 ra, te fare putura’a tauiha’a rava’aira’a e vai i roto i te Matete Roto a te Fenua (MRF=MIT) no te mau hotu no te mana a te uahu rava’aira’a no Papeete (SEML S3P) o te titau maira ia fa’a’apihia ta’na mau fa’ato’eto’era’a. No te reira, ia fa’a’api fa’ahouhia ia te uahu rava’aira’a e ti’a ai, ia oraora fa’ahou mai.

 

No te fa’atupu i te reira mau tapura ‘ohipa , ua mana’ohia e horo’a ho’e fa’aaura’a no te ‘Ohipa Rahi i roto ia Tahiti Nui Fa’anahonahora’a e Fa’ahotura’a (THFF=TNAD) no te ho’e faito e 73 mirioni farane, no te ho’e roara’a 16 ‘ava’e. Ua ha’amatahia mai ho’e tuha’a matamua no te fa’a’apiraa i te mau fa’ato’eto’era’a, i roto i te piti no te 6 ‘ava’e no teie iho nei matahiti, i ni’a i te ait e 43 mirioni farane.

 

 

Mau tapura ‘ohipa no te fa’ ahotu fa’ ahoura’a i te mau ha’ apatara’a huero Vaia i Vaira’o

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau no te mau Punavai faufa’a tumu i mua i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ho’e ‘opuara’a ‘api no te paturura’a  te fa’ahotura’a  o te fa’a’apura’a oura pape ninamu (Litopenaeus stylirostris) e te Paraha peue (Platax orbicularis) iPorinetia farani.

 

No te fa’atupui te reira, e horo’a atu te Fa’aterera’a no te mau Punavai Moana e no roto i te Fenua (DRMM=FPMM) i roto ia Tahiti Nui Fa’ anahonahora’a e Fa’ahotura’a (TNFF=TNAD) no te ho’e faito ta’ato’a e 75 000 000 Farane, i ni’a i te ho’e roara’a e 21 ‘ava’e, no te tamaumau i te mau fa’anahora’a rave’a tapura ‘ohipa no te mau ha’apatara’a huero ‘oura pape ninamu VAia i Vaira’o, ia au e 3  mau arata’ira’a tapura ‘ohipa rarahi roa : te ha’apahura’a i te pape e te rapa’aura’a i te hru o te pape o te miti ia maita’i to’na tomoraa mai i roto i te pape miti, e te fa’anaho fa’ahoura’a i te ‘apo’o no te fa’ararahira’a i te mau huero e te mau fanau’a ‘oura pape ninamu. E te hope’a, te ha’apatara’a i te mau huero ‘api o te mau ‘oura pape ninamu, te ha’amaita’ira’a i te ‘operera’a o te pape miti e te mau rave’a no te rapa’aura’a ‘eiaha te mau manumanu ia vai atu i roto.

 

 

Fa’atupura’a i te mau Pu Nohora’a Fa’a’apu Création « Metuarii 1 » e « Atai 1 » i Rurutu

 

Te mau Pu Nohora ‘a FA’a’apu no Metuarii, no te ho’e rahira’a fenua e 90 ta, tuhahia i roto e 35 mau tapu fenua fa’a’ apura’ a e Atai, no te h’e rahira’a fenua e 35ta, tuhahia na roto e 28 mau tapu fenua fa’a’apura ‘a e vai i Rurutu, o tei fa’anahohia mai e te Piha no te Fa’ahotura ‘a e tia i te vaira’a, i et ‘ava’e mati ra 2003 

 

I te tiurai 2017, a pii atu na te Fa’aterera’a Rahi no te Fa’a’apu (FRF=DAG) i te ho’e ta’ata taniuniu fenua no te haere mai e ta’otia i te mau tapu fenua, ia roa’a mai e 2 fa’ahou tapu fenua fa’a’apura’a ‘api 

 

Te Tomite horo’a i te mau tapu fenua fa’a’apura’a , i te 29ra no nvema i ma’iri a’e nei, o tei horo’a na  to’na mana’o farii no te fa’atupu i te reira na pu Nohora’a Fa’a’apu ‘api e piti noa tuha’a fenua i ni’a atu i te 2 ta, mai ia « Metuarii 1 », e 9 mau tapu fenua fa’a’ apura’a , no te ho’e rahira’a e 6,70 ta e o « Atai 1 », no e 25 mau tapu fenua fa’a’apura’a no te ho’e rahira’a ta’ato’a e 25,10 ta. Ua ha’amanahia ta ratou mau puta uta’ a fa’anahoraa pu totiare no te fa’a’apura’a na Porinetia farani.

 

 

Farereira’a no te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere e te mau taiete pahi tere mata’ita’i no te mau Fenua Marite

 

Ma te ‘ape’ehia e te ho’e tomite no te mau ti’a toro’a ‘aravihi no te Fariira’a Ratere no te Tuha’a Ratere oriori mata’ita’i e no te Uahu no Papeete, o tei tere atu i te mau Fenua Marite ma i te novema i ma’iri a’e nei, no te farerei atu i te mau taiete pahi o te fa’atupu noa mai nei i te mau tere oriori mataita’i na ni’a i te pah, i Porinetia farani nei.

 

Ua fa’a’ite mai te taiete i farereihia’tu e ua rave mai ratou i te taime no te ferurira’a e te ma’itira’a i te mau fenua tipaera’a, o tei ha’apapu mai e fa’arahi mai ratou i to ratou mau tere na roto ia Patitifa e na Porinetia farani nei.

 

Ua riro ato’a te reira mau farereira’a ei taime no te haapapura’a e tano o Porinetia no te mau Pahi mai te faito 100 ehaere atu i te 2500 mau horopatete (te faito no ‘ananahi te reira), hou a’e a oti mai ai te uahu hope’a no Papeete i te 2020 e e fa’ ahotura’ a i te taura’a manureva no Tahiti. 

 

Ua ha’apapu ato’a mai te tomite porinetia i te hotura’ a i Porinetia no te mau horo’a , te mau tapura ‘ohipa te mau reni fanora’a e te fa’arahi ha’afaufa’a fa’ahoura’a atu i te mau fa’ahanira’a i te mau horopatete. Ua ha’apapu mai taua tmitera e ua ‘aneti maita’ti ta tatou terera’a tapura ‘ohipa i ni’a i ta ta taiete « South Pacific Cruise Alliance - SPCA ha’amauhia na i te 2011 na roto i te hina’aro o Tahiti Cruise Club, e te fa o te fa’atianira’a ia, ia fa’ahaere ato’ahia mai te tere oriori mata’ita’ira’a na roto ia PAtitifa mai ‘Auteraria mai, Niu Terani e te mau Fenua to ‘O’a o te Ra no Marite.

 

Ua fa’ ahti rahi ato’ahia te parau no te uahu rahi no Papeete, o te tia’irahihia maira e te mau fatu taiete pahi uta ratere oriori mata’ita’i. I te area no 2020/2021 e fa’atupu vetahi i te mau fanora’a fa’a’ohu « turn around » (fa’atomora’a/ hurira’a i ni’a i te uahu) no te mau pahi faito 2000 e 2500 mau horopatete. Te fa’a’apira’a i te tahua tara’a manurva no Tahiti, e te fa’a’apira’a i te mau faito Manureva ‘api a Air Tahiti Nui, o tei vairahi ra i roto i te mau tau’aparaura’a.

 

 

Mau tapura ‘ohipa no te Casino i ni’a i te mau pahi no te mau ratere oriori haere, o tei tanumerahia i Porinetia farani nei, e o te ‘ore ra e rave i te mau reni tamau

 

‘Aita ho’e rii noa a’e e ture e pato’i ra, ‘eita e tano e tamau noa te mau ha’utira’a perera’a moni ia tomo mai taua mau pahi ra i roto i to tatou mau ‘oti’a moana. E mana to Porineta farani no te horo’a i te parau fa’ati’a no te ‘iriti i te mau casino i ni’a i taua mau pahi ra, e nehenehe ato’a i te taime e tapiri mai ai taua mau pahi ra i ni’a i te uahu.

 

 

Te tamaura’a te mara’a te faito rahira’a ratere

 

Ua poro iho nei te Pu Matutura’a no Porinetia (PMPF=ISPF) i te haerera’a mai o te mau ratere i o tatou nei i te ‘ava’e ‘atete ra 2017.

Te ta’ato’ara’a mai tenuare e tae mai i ‘atete, tei ni’a ia i te faito 170.296, te ho’e ia mara’ara’a i ni’a +6,1% i to 2016 (ei mana’ora’a, te mau ratere ‘amuimuihia mai 156.213 i te 2015 e 160.481 i te 2016).

 

I te ‘atete ra 2016, e mea rahi a’e te mau ratere no ni’a i te fenua +6,6%, o tei vai noa i ni’a i te faito  110.375 rahira’a ratere, ‘are’a te mau ratere ‘oriori na roto i te fa’a ua mara’a ia e +21,6%, no teie rahiraa 38.626 horopatete i te tipaera’a. I teie a matahiti 2 017, ua rahi fa’ahou mai a te faito no te mau ratere no ni’a i te fenua hau atu i te  +9 tai’o.

 

Ia au i te mau tohura a,te faito teitei roa a’e, tei ni’a ia i te 200.000 rahira’a ratere, e ua roa’a roa ato’a hia mai na e 250 000 rahira’a ratere (ia ‘amui ato’a ana’ehia mai te feia oriori. Te mara’a rahi noa maira te mau matete no Niu Terani. Tei ni’a i te faito  +15,7% te rahira’a ratere no farani mai i te ‘atete ra e +6,3% (‘oia ho’i,  26.838) i te tenuare ra 2017. Te pu’etau roa roa a’e no te fa aeara’a mai tei ni’a ia i te 20,8 mahana. Tei ni’a noa ihoa te mau ratere MArite i te faito e 27,5 % no taua matete ra. 

 

Ua mara’a te rahira’a ratere +4,8% no e ‘ava’e na no ‘atete, e mai te ‘omuara’a o teie matahiti +2,3%. Te numera ratere  te mara ‘a hau atu i te +7,5% no te ‘ava’e no ‘atete, e +6,1% mai te ‘omuara’a mai o te matahiti.

 

 

‘ Opuara’a no te hi’o fa’ahou i te fa’aturera’ a no te Nohora’a o te mau ratere

 

E parahira’a faufa’a rahi to te fariira’a ratere i roto i te fa’arava’ira’a faufa’a porinetia. O ‘oia te punavai matamua roa note fa’arava’ira’a faufa’a a Porinetia farani, e 4 2 % no te mau punavai i fa’a’ohpahia mai a Porinetia farani i te 2015 ra. Ua hau te mau ha’amau’ara’a a te mau ratere i te 52,7 miria farane, e te nohora’a i ni’a  te Fenua tei ni’a ia i te 81 % no te rahira’a o te mau Ratere e haere mai neii te 201 iho nei.

 

I te pae no te mau numera no te fa’arava’ira’a faufa’a, te tuha’a no te hotera e no te tahi ati atu mau pu fariira’a no te nohora’a, ua roa’a mai na ia iaratou i te 2 9016 ra, ho’e numera fa’ahotura’a e 41,419 miria farane e 38,157 miria farane to 2015 atura, te ho’e ia mara ‘ara’a e 8,5%. Ua fa’atupu mai na e 4.663 ti’ara’a ‘ohipa i te titema ra 2016 e 4.453 to titema ra 2015, no te ho’e mara’ara’a e 4,7% i ni’a 12 ‘ava’e.

 

Te mau fenua hahanirahi roa a’e hia, o Tahiti, Moorea e Bora Bora : te rahira’a hotera (e 46 rahira’a hotera i Tahiti, Moorea, Bora Bora). Te huru no te mau faito o e Nohora’a : piha manihini, hotera ‘utuafare fetii , fare manihini e mau hotera ‘utuafare feti na’ina’i. E 300 rahira’a hotera ‘utafare fetii. 1 450 rahira’a piha hotera, e nehenehe e fariihia e tae roa’tu i ni’a i te 4.500 rahira’a ta’ata.

 

Te ture e vai nei, no roto mai ia i te ho’e fa’aotira’a mana na te ‘Apo’ora’ arahi no te 30 no novema 2000, o tei ‘ore roa i faarava’i faahouhia mai.

 

Ua mana’ohia e ‘apapa i te faito o te mau pu hotera no te mau nohora’a  ratere i Porinetia farani i roto e 7 faito :

-          Te mau hotera no te fariira’a ratere araao,

-          Te mau hotera ‘utuafare fetii,

-          Te mau tauiha’a no te fariira’a ratere,

-          Te mau fare nohora’a a te feia ‘api,

-          Te mau tahua nohora’a iraro a’ e i te fare ‘ie,

-          Te mau mata’ina’a no te tau fa’afa’aeara’a,

-          Te tahi atu mau huru nohra’a no te mau ratere,

 

No ni’a i te huru no te ‘ apapara’ a na te ture ‘Ai’a ia o te tu’uhia at i mua i te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani e fa’aoti mai i te reira i roto e 6 mau ‘ma’a rarahi :

-          Te tu’ura’a i te tapura ‘ohipa no te nohora’a i roto i te ho’e fa’ahepora’a ia fa’afa’a’itehia i roto i te Piha Fa ‘atere no te Fariira’a Ratere i Porinetia arani ;

-          Ia fa’arava’i fa’ahouhia’tu te « mauha’a fariira’a ratere » o temahuta rahi nei  POrinetia farani

-          Fa’anaho maita’ira’ a i te ‘ apaparaa ia au i te vai nei;

-          Fa’a’ohiera’a i te ma fa’aturera’a no ni’ a i te mau « hotera ‘utuafare fetii »

-          Fa’aohiera’a i te mau fa’atureraa ‘apapara’a e ma te niu i te roara’ a no te manara’a i ni’a i te 5 matahiti;

-          E te hope’a, te ha’apapura’a e te fa’atupura’a i te ho’era’a o te ta’ato’ara’a no te mau fa’aturera’a e va nei.

I roto i ta’na rurura’ a no te 14 ra no titema, i ma’iri a’e nei, ua horo’a mai te ‘Apo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i ( AMTM=CESC) i ta’na parau fa’ ati’a.

 

 

Fa’atianira’a ia Porinetia farani : mau tauturu moni na te Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

 

Ua horo’a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau na roto i te anira’a a te Fa’aterera’aha no te Fariira’a Ratere, e rave rahi mau tauturu moni no te mau tapura ‘ohipa no te fa’ahotu ia Porinetia. Teie i muri nei te mau tauturu moni :

 

° 2.067.422 Farane no te paturu faufa’a monira’a i te ‘amuira’a’tu te pupu ‘ori  Tahiti Ora i roto i te fa’anahora’a « E tareni ‘aravihi rahi ta Farani », o te amo mai ho’e tuha’a i ni’a i te toru no te ho’o o taua tapura ‘ohipa ra. E te ho’e fa’ aroora’a o te nehenehe e horo’a mai e 4 mirini farane na roto mai i te feia mata’ita’i ‘afata teata ‘aufau mai no te fa’ anahora’a, « E tareni ‘aravihi rahi ta Farani » o te ho’e ia no te mau fa’anahora’a mata’ia’i rahi roahia a’e i Farani

 

° 2 mirioni farane na te ta’atira’a Tahiti Iti Surf Club no te paturu faufa’a moni i te fa’atupura’a i te « Teahupoo Tahiti Challenge ». Ua nehenehe na roto i te reira fa’anahora’a, o Tahiti i te purapura na te Ao nei. Te taera’ a mai te mau Pu Tavirira ‘a Hoho’a ‘Afata Teata, e te mau tauturu a OPT e a TNTV, o tei fa’atupu e ua hau i te 100.000 feia mata’ita’i no roto e 90 mau fenua rau no te Ao nei.

 

° 2.307.500 farane na te Tomite no te Fariira’a Ratere no Mo’orea no te fa’atupura’a  i te mau tapura ‘ohipa no te ha’apuaira’a  te mau tapura ‘ohipa no te fariira’a ratere i taua motu ra. Fa’atupuhia i te 2017, ua fa’ata’a te Tomite Fariira’a Ratere no M’orea e fa’atupu ho’e faanahora’a fenua no te Mahana o te Ao no te Fariira’a Ratere, i te ho’e Ta’uruanui nte Ukelele, no Matari’i Ni’a, e te Mahana no te Tiare.

 

 ‘ Opuara’a Ture ‘Ai’a no ni’a i te mau Titaura’ a no te fa’aora’ a i roto i te RSPF

 

Mai 1995 maira, na roto i te fa’anahora’ a no te Parurura’a Totiare ‘Amui, te tareni a te ‘Afata Turu Uta’a (ATU=CPS) o te fa’atere’aura’a ia i te mau fa’aora’a i roto i te ‘Afata a te Feia Rave ‘Ohipa ‘Aufauhia e a te Feia Rave ‘ore i te ‘ohipa e e fa’atere’au ti’apitira’a e te Fa’aterera’a o te mau ‘Ohipa Totiare (FOT=DAS), i te tareni no te fa’aora’a FOT(DAS)  e no te fa’a’apira’a ATU (CPS) i roto i te ‘Afata no te Autahira’a a Porinetia Farani (AAPF=RSPF).

 

I muri mai e 20 matahiti te vaira’a ma te Parurura’a Totiare ‘Amui e i mua i te mara’a rahi noara’ a mai te faito no te tino e o maira i roto i te ‘Afata no te Autahira’a a Porinetia farani, ua hina’aro te Ture ‘Ai’a no ni’a i te fa’aora’a i roto i te ‘Afata no te Autahira’a a Porinetia farani (AAPF=RSPF) e no te hi’opo’ara’a i te fa’aturara’ahia, ua hina’aro ‘oia ia ha’apapu maita’ihia te mape’era’a o to’na ma mero

 

I muri mai e piti matahiti fa’a’ohiara’ a, ua fa’a’ite mai te parau ha’apapa no te reira ture ‘Ai’a, i te mau faufa’a ia ha’ amauhia ho’e ana’e ‘afata ‘aufaura’a na to tatou mau huira’atira mero, i piha’iiho ho’e ana’e fa’aterera’a. No reira, ua fa’aotihia mai e ‘amui i te mautitaura’ a ato’a n te fa’aora’a e no te fa’a’apira’a i roto i te ‘Afata Turu Uta’a (ATU=CPS), pu o te ‘iriti i te mau ti’ara’a mana o te mau mero e i te ho’e ha’amaita’ira’a i te faito no te fariira’ahia mai.

 

Ma te papu, e amo mai te ATU (CPS) i te pae no te fariira’a, no te hamanira’a i te mau anira’a no te fa’aora’a no te ti’ara’a ‘amui e aore ra, fa’aruhia, i te fa’a’apira’a e te mau rave’a tauturura ‘a ta’a-è.

 

Ua fa’ao ato’ahia mai te tahi mau fa’anahora’a tauturu ia nehenehe i temau parau anira’ a ato’a ia fariihia i te Fa’aterera’a no te mau ‘Ohipa Totiare (FOT=DAS), i muri mai ite manara’a teie nei ture ‘Ai’a, ia haponohia’tu i roto i te Pu Fa’ata’ahia no te ti’a’au i te ‘Afata no te Autahira’a. TAe roa mai i tee mahana, na te FOT (DAS) noa e tamau atu i te hamani i te mau parau anira’a no te AAPF (RSPF) na roto  teie ture ‘Ai’a.

I te tahi noa’tu pae, te mau tareni e ravehia fatatahia mai e te mau’Oire i te pae no te Tuturura ‘a Totiare, o te ha’ apapu maira ia e ia vaiiho noahia te reira mai teie nei, i roto  te ‘Afata no te Autahira’a (fariira’a ma i te mau parau anira’ av e te mau fa’a’apira’a ta’ato’a e te haponora’a’tu i roto i te Pu Rahi Hamanira’a

 

 

Ha’amanara’a i te mau ‘Afata no te mau ‘ afata tauturu totiare

 

‘Afata Terera’a Faufa’a no te ‘Afata no te Autahira’a a Porinetia farani (AAPF=RSPF)

 

Ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te ‘Afata terera’a faufa’a 2018, a te ‘ Afata no te Autahira’a a Porinetia farani, o tei ha’amauhia i ni’a i te faito e 27,139 miria farane ei ha’amau’ara’a e ei monio mai ia au i te mau tohura’a. 

 

No te mau moni o mai, te moni o mai ‘otahi roa o te fa’ a’i nei i te ‘ Afata a te AAPF (RSPF) o te numera a no te mau tu’ura ‘a moni ta’ a-è « F.E.L.P. ». E fa’ao mai te reira numera, no te ho’e a matahiti hau atu, ho’e tuha’a i ni’a i te faito 1,4 miria farane na te Haunui e tae noa’tu i to’na Autahira’a i ni’a i te feia riirii roa

 

Te ‘Afata Terera’a Faufa’a no te ‘Afata a te Feia Rave ‘Ohipa ‘Ore (AFO=RNS).

 

Ua ha’amana ato’ahia te ‘Afata Terera’a Faufa’a 2018 a te ‘Afata a te Feia Rave ‘Ore i te ‘Ohipa i roto i te ‘Apo’ora’ a a te mau Fa’aterehau. Ua ha’ amauhia ‘oia i ni’a i te faito moni o mai e 4,069 miria farane e no te mau ha’amau’ara’a e  4,263 miria farane, ‘oia ho’i te ho’e ‘apo’o no te faito 194 mirioni farane.

 

Te fa’a’ira’a i te mau ‘apo’o tamumu noa o te mana’ona’ora’a a ia a taua ‘Afata ra. No reira, ua fa’aotite te feia fa’atere no taua ‘Afata ra e fa’ a’afaro i te mau faito pàpà no te mau huihuira’a no te pahono i te mau hia’aira’a no te paturu faufa’a monira’a, ia nehenehe ia pe’e atu i te fa’ihia te mau ‘apo’o tahito, i roto e piti e aore ra e 3 matahiti, no te reira tumu i ma’itihia mai ai te ‘Afata Terera’a Faufa’a 2018.

 

Te ‘Afata Terera’a Faufa’a no te ‘Afata Rahi a te Feia Rave ‘Ohipa (ARF=RGS)

 

Ua fa’aara na te Peretiteni no Porinetia farani, i te mau mero no te Tomite Fa’atere o te ‘Afata Rahi a te Feia Rave ‘ Ohipa, e fa’aho’i fa’ahouhia i roto i te piti o te tai’ora ‘a i ta’na ‘Afata mana, o tei ‘ore i ma’itihia i rotoi te Tomite Fa’atere no te 16 ra no ‘atopa i ma’iri, no teie tumu rahi ho’e roa, no te fa’aora’a i te mau moni o mai i roto na roto i te fa’atauira’a tu’ura’a i te ti’a’aura’a o te mau parau mana no te fa’aora’a a te FOT (DAS) i roto i te ATU(CPS) no te ha’amau mai ho’e ‘afata ‘aufaura’a ‘otahi no te mau AAPF (RSPF).

 

I roto i te piti no ta’na rurura a i te 28 no novema ra, no te hi’opo’a fa’ ahou i te mau fa ‘aotira ‘a mana  tei fa’aho’i fa’ahouhia i rot i te piti o te tai’ora’ a, ua pato’i te ta’ato’ara’ noto’na mau mero i ta’na ‘Afata terera’ a ‘ohipa no teie tumu, e ua ‘apo’ohia te reira ‘afata e te faito no te mau moni tauturu a to’na mau mero o tei haere atu i roto i te fa’atuha’ara’a o ta te ATU (CPS) e ‘aufau atu na ta’na feia rave ‘ohipa 2018

 

Ua mata ‘ite ato’a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ite fa’ aotira’ a a te mau FA’ atere o te ATU ( CPS) ‘eiaha e tapa’o i roto i te ‘ Afata Terera’a Faufa’a 2018, i te haerera’a i roto i te fa’ atuha’ara’a no roto mai i te mau fa’aaura’a tu’urimahia i rotopu i te fa’atere pu’etau poto e te mau pu aupupu paruru i te feia rave ‘ohipa. Ia au i te mau fa’aturera’a, no te fa’aterera’a ‘ohipa a taua pu ra no te ti’a’aura’a, ua ha’amana hope te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e ha’amau hopehua roa ma te ha’amau i te ‘Afata Terera’a Faufa’a ‘Ohipa a te ATU (CPS) i ni’a i to 2017, ha’ amara’ahi anoa a’e 100 mirion farane i ni’a, mai te 1 atu no tenuare 2018, no te ha’amau noara’a i te’afata’aufaura’a ‘otahi roa

 

 

Porora’a ha’amaramaramara’a no teparurura’a i ni’a i te poromu  e ‘ati : te ‘operera’a i te poromu

 

Ua farii mana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te ho’e parau fa’aara na te Fa’aterehau ti’a’au i te mau utaraa na ni’a i te fenua, o tei fa’ aaramai ia’na e fa’ atupuhia ho’e porora’a no ni’a i te parurura’a ‘eiaha ia tupu te ‘ati i ni’a i te poromu i ni’a i teie parau tumu « Te ‘Opereraa i te Poromu ».

 

Ua riro te reira porora’a ei mea faufa’a rahi roa, no te fa’aiti i te mau ‘ati porom e tupu noa nei. I te 30 no novema, e 20 rahira’a ta’ata o tei phepohe na na roto i te mau’ati poromu, i roto 147 rahira’a ‘ati pormu i tupu na, o tei fa’atupu na 170 feia o tei pepe a, Ia au i te ho’e parau ha’apapa no te 21 no tetepa i ma’iri a’e nei, i ni’a e 25 mau’ati poromu o tei tupu na i te tetepa e ‘atopa 19 o ratou  tei ha’afifi na i te feia haere noa ‘avae noa, ho’e na ni’a i te père’o’o ta’ataahi e piti huira.

 

Ua fa’ atere mai na te Fa’aterera’a no te mau Utara’a na n’a i te Fenua (FUF=DTT) i te tahi mau putuputuraa ha’amaramaramara’a e te mau Muto’i (Muto’i Farani, Fa’aterera’a no te Parurura’a Huira’atira (FPH=DSP) e te tomite no te mau totaiete no te mau parurra’a (COSODA) e te ‘amuitahraa tahiti no te ta’ahiraa père’o’o (FTC). Ia ‘operehia te poromu e ti’a ai.

 

I roto i te faanahora’a no te ha’amaramaramara’a, teie te mau tuha’a :

 

-           te hamanira’ a e piti parau pia teata ha’uti’uti, ho’e no ni’a i te « ‘avei’a no te horra’a » e te piti no ni’a i te « fa’ahemora’a i te pere’o’o ta’ata’atahi e tae noa’tu i te haerera’ a no te ta’ata haere a’avae i te tahi pae poromu na te ho’e ta’ahi pere’o’o »;

-           te patara’a i na parau pia e iti i roto i te mau fare cinema no te ‘oire i roto e 3 hepetoma te roara’a, i roto i te fa’a’orera’a ha’apiira’a note hope’a matahiti ;

-           te hamanira’a i te ho’e viteo ha’apiira’a o te rave fa’ahou mai i tera na parau pia e piti e te tahi atua mau fa’aturera’a ;

-           te hamanira’a 15 rahira’a papa’i pormu o te tu’uhia na te hiti no te poromu hatua no Tahiti e no Mo’orea i roto i te ono ‘ava’e matamua no 2018. E fa’a’ite mai te reira mau papa’i i te ateaa’a e fa’ahepohia ‘eiaha ia tupu te titora’a. E amo ‘apipitihia te ho’o no te reira e te Fa’aterera’a no te mau Utara’a na ni’a i te Fenua e te Tomite no te mau Totaiete no te mau Parurura’a (COSODA).

 

 

Hau i te 35 000 000 Farane mau tauturu moni o tei horo’ahia na te mau Pirituarua e te mau Tuarua a te Hau 

 

Ua horo’a te ‘Apo’ora‘a a te mau Fa‘aterehau i te mau tauturu moni na te mau pu fare ha’apiira’a a te hau no te ha’apiira’a i Porinetia farani, no te mau tapura ‘ohipa i                  muri nei :

- Pirituarua no Tipaerui, mau tapura ‘ohipa no te fa’ a’ apira’a i te far e no te horo’ara’a itou ira.

- Pirituarua no Afareaitu, no te ho’o mai i te mau matera no te mau tapura ‘ohipa no te penira’a i te Pirituarua

- Pirituarua no Hitia’a, no te tata’i e no te ‘aufau i te ito uira

- Pirituarua no Huahine, parurura’a i te mau fare teitei

- Pirituarua no Papara, fa’aineinera’ a no te arai vavaora’a, terera’ a ‘ohipa iho roro ha’apiira’a e no te mauiha’a rave’a

- Pirituarua Henri Hiro, te mau tamaumaura’a uira

-Tuarua Paul Gauguin, pu titi’ara’a ‘ino, tia’ira’a i te fare ta’otora’a, ha’apiipiira’a i te pae no te ha’utira’a teata taata ora, ha’apiipiira’a e pereve no te pairatira’a manureva

-Tuarua toro’a rau no Ta’aone, fa’a’apira’a i te mau tauiha’a, i te materia iho roro ha’apiira’a, te horohoroira’a i te pu titi’ara’a ‘ino, ho’ora’a mai i te mau viteo e te mau patara’ a viteo

-Tuarua Tuianu Le Gayic, tia’i hi’opo’a i te hopura’ a miti na roto i te tairoto

 

No te FSCL, ‘Afata Totiare no te Tauturu i te mau piahipirituarua e te mau piah tuarua, ua horo’ahia te mau tauturu moni no te ho’e faito ta’ato’a e 3,6 mirioni farane, ia au i te mau hia’ira’a i muri nei :

 

Te fana’o

Faito farane

Pirituarua no Afareaitu

716 000

Pirituarua no Tevane

500 000

Pirituarua no Mahina

500 000

Pirituarua no Rangiroa

600 000

Tuarua Tuianu Le Gayic

700 000

Tuarua Hotera no Tahiti

595 000

 

Hau atu i te reira, ua horo’a ato’ahia te ho’e tauturu no te mau punavai iho roro ha’apiira’a rorouira na te mau Pirituarua i muri nei, no te ho’e faito ta’ato’a e 6,4 mirioni farane :

 

Te fana’o

Faito farane

Pirituarua Henri Hiro

1 997 613

Pirituarua no Huahine

477 327

Pirituarua no Teva I Uta

726 730

Pirituarua no Papara

877 088

Pirituarua  Maco Tevane

572 792

Pirituarua no Ua Pou

674 224

Pirituarua no Taaone

316 229

Pirituarua no Tipaerui

786 396

 

Hau atu i te reira, ua ha’amana fa’ahou ato’a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te horo’ara’a i te ho’e tauturu moni no te terera’a ‘ohipa roto no te ho’e faito e 3 219 000 Farane, na te Tuarua Toro’a Rau no Ta’aone, no te ‘aufaura’ a i tera e hitu mau matini pata fa’ahoura’a i taua noa a hoho’a ‘ohipa ra e te ho’e pere’o’o. ‘Oia mau, i te mea, ua fa’atupu mau na te mau veroua no te 22 no tenuare i ma’iri a’e nei i te fa’a’inora’ ararahi na roto ite ‘aua o taua Tuarua ra. Ua tu’ino ato’a te reira mau veroua e hitu mau matini pata fa’ahouraa na ni’a iho i tau anoa a hoho’a ra no te mau piha ‘ohipara’a a te Fa’aterera’a notaua pu fare ha’apiira’a tuarua ra e tae noa’tu ho’e pere’o’o.

 

 

Tarena mana no te mau ta’urua rima ‘i rarahi i te mau fa’anahora’a rarahi roa a’e no te matahiti 2018

 

Te fa no te tarena mana no te mau ta’urua rima ‘i rarahi no te fa’atianira’a ia i te mau fa’anahora’a rarahi roa a’e no roto i te tuha’a no te rima ‘i tumu a Porinetia, i te pae i te fenua noa nei, i te pae no te haunui, e i te pae no te araao

 

Ua faaturu’ihia te tarena no te matahiti 2018, no te reira fa, no te ha’afufa’a e piti ‘ahuru ma-ho’e (21) mau ta’urua rima ‘i rarahi, o te tpu ta pae rahi  Tahiti. E hanahana ato’a te rima ta’a-è i roto i te mau TA’amotu atea na roto e to’ova’u (8) mau fa’anahora’a e toru o ratou, no te fa’a’ohipara’a mai ia i te nau motu no Huahine e no Ra’ivavae.

 

I te pae no te araao, e piti tau fa’anahora’a o te tape’ahia mai :

 

- te « Tahiti Festa » o te tupu atu i Tapone mai te 2015 maira, i roto i te ‘ava’e no tetepa, fa’ata’a ta’ahia te ta’ato’ara’a no te fa’atiani i te ta’ere porinetia e no te ha’afaufaara’a i te mau hotu rima ‘i porinetia;

- te ta’uruanui araao no te « Tifaifai », o tei ‘ore i ravehia i teie iho nei matahiti e o tei fa’anu’uhia’tu no te ‘ava’e ‘atopa 2018 i Tahiti, ma teie fa no te ha’aputuputu mai i te mau rima ‘i ‘aravihi e te maitata’i roa a’e no te fenua nei e no teie tuha’a fenua, o te ha’aa nei i roto i te reira tareni, no te ‘aitauira’a, no te ‘opereperera’a, no te parurura’a e no te ha’amaita’ira’a i te mau ‘ite’aravihi no te raveraa e te mau hotu e oti mai i te rave rima ‘ihia mai.

 

 

Horo’ara’a i e mau tauturu moni no te fa’ahotura’a e no te terera’a ‘ohipa roto na te ho’e ta’atira’a feia ‘api e na te ho’e ta’atira’a

 

Ua hi’opo’a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e piti taua pu’eparau anira’a tauturu moni e ua farii e horo’a na te ho’e ta’atira’a feia ‘api e na te ho’e ta’atira’a tu’aro no te ho’e faito ta’atoa 1 251 563 Farane :

 

 

o   Ho’e tauturu moni no te fa’ahotura’a o tei horo’ahia’tu ia na te ta’atira’a « Fero Taure’a » no te ho’o mai i te materia no te fa’ata’ira’a ‘upa’upa e i te mau niuniu uira, no te ho’e faito e 955 563 Farane.

 

o   Ho’e tauturu moni no te terera ‘a ‘ohipa roto o tei horo’ahia’tu na te ta’atira’a « Tomite no te mau Tu’aro no Tubuai » no te paturu faufa’ a moniraa i ta’na mau tapura ‘ohipa rarahi no teie matahiti 2017, no te ho’e faito e 296 000 Farane.