cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana pae ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani. 

 

 

Tauturu moni i te mau ‘Oire : fa’anahonahora’a i te hōē‘aua no te mau fa’a’ana’anataera’a i Huahine

 

Na roto i te porotita a te Haufenua no te mape’era’a e no te paturura’a i te mau tapura ‘ohipa no te fa’ahotura’a i te mau ‘Ōire, ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau e piti horo’ara’a paturura’a faufa’ a moni na te mau ‘Ōire no Huahine e n Rurutu.

 

Tei ni’a te reira tauturuta te Haufenua i te faito 13 415 737 Farane, ‘ōia ho’i, piri i te 38 % no te faito paturura’a’tu. Te paturura’a faufa’a moni matamua, tei ni’a ia i te faito 6 550 737 Farane, o tei horo’ahia’tu na te ‘Ōire no Huahine no tā’na ‘opuara’a no te fa’anahora’a i te ho’e ‘aua no te mau fa’a’ana’anataera’a no Marara, no te ho’e faito faufa’a ta’ato’a e 21 835 790  Farane.

 

Te piti no taua tapura ‘ohipa ra tauturu faufa’a monihia, o te horo’a ia i te ‘ Ōire no Rurutu i te rave’a no te ho’ora’ a mai ho’e taipu hivi no te faito moniho’o 13 730 000 Farane. E paturu faufa’a moni te Haufenua i te reira tapura ‘ohipa i ni’a i te faito e 50%.

 

 

Fa’a’ite’itera’a Ho’ora’a mai Araao a te fenua Taina : e ‘iriti oTaina i tā’na matete i te mau taiete porinetia

 

Ua titau manihinihia mai te ‘Āpo’ora’ahau no Porinetia farani e te mau taiete ‘ohipa porinetia e fa’ao atu i roto i te fa’a’ite’itera’a araao matamua roa « Fa’a’ite’itera’a Ho’ora’a mai Araao a te fenua Taina », o te tupu mai te 5 e tae atu i te 10 no novema 2018, i te PūHaunui no te mau Fa’a’ite’itera’a e no te mau ‘Āpo’ora’a Nui Merohope i Shanghai.

 

Fa’atupuhia e te Piha Araao No te Poro’ira’a na te Ara a te fenua Taina e a te Pu Haunui no te mau Fa’ a’ ite’itera’a e no te mau ‘Āpo’ora’a Nui Merohope no Shanghai, te reira fa’anahora’ a o te ho’e ia fa’anahora’a ti’apiti a te Fa’aterera’ahau no te Tapiho’ora’a a te Repupirita Huira’atira no Taina e a te ‘Āpo’ora’ahau Huira’atira a te ‘Apo’ora’a ‘Oire no Shanghai. E fana’o ‘oia i te paturura’a a te mau Pu Araao, mai te Pu no te Ao no te Tapiho’ora’ a e te fa’ahotura’a, e tae noa’tu i te Pu No te mau Hau ‘Āmui no te fa’ahotura’a pūhamanira’a tauiha’a.

 

Te fa no taua fa’a’ite’itera’a ra o te fa’a’ohiera’a ia i te Poro’ira’ a na te Ara i te mau hotu no te Ara  i te Fenua Taina, tera ra, i te patura’a ato’ a hō’ētahua araao no te fa’atiani i te tapiho’ora’ a o te Ao nei. Ua riro ia te reira no te Fenua nei, ei pea rahi no te tapiho’ora’ a atu i ta’na mau hotu i ni’a i te matete Taina e te ‘imira’a ite mau rave’a no te autaipera’a fenua.

 

 

‘Initi no te mau moniho’o : topara’a i raro  0,3% i te tenuare iho nei

 

I te tenuare iho nei 2018, ua iti te ‘initi no te mau moniho’o i raro 0,3 % e ua mau noa i ni’a i te 99,66 (papa tahua 100 i te titema 2017 ra). Ua natihia e reira topara’a i ni’a i tera 17,7 % no te mau tarifa no te Utara’a na ni’a i te Manureva o te feia reva. Na roto i te roara’a i ni’a 12 mau ‘ava’e, ua mara’a ia te ‘initi rahi o te mau moniho’o o te ‘aimamaura’a i ni’a i te 0,6 %.

 

Te ‘initi a te rave ‘ohipa ua topa ia i raro 0,2 % i te tenuare iho nei 2018, ua mara’ a i ni’ a te faito i roto i te roara’ a 12 ‘ ava’e 0,1 %. Ta’a-è atu i te utara’a araao na ni’ a i te manureva, ua mara’a te ‘initi rahi  0,1 % i te tenuara 2018. Ua vai ha’uti ‘ore maira i muri mai i ni’a i te tenuare 2017 ra.

 

Na te tahi atu pae, i te tenuare 2018 iho nei, ‘ūita te ‘initi no te Patura’a e no te mau ‘ Ohipa a te Hau (POH=BTP)i ha’uti mai. Ua ta’amuhia te reira vai ha’uti ‘orera’a i ni’a i te mara’ ara’a o te mau Moni rave ‘ohipa e o te mau uta’a (+ 0,3 %) fa’atupuhia e te topara’a o te mau tarifa no te Utara’a (- 1,8 %). Ua topa te ‘initi o te mau Patura’a a te Hau 0,2  % e no te Ptura’a fare ua mara’a ia 0,2 %. I roto i te Patura’a Fare, te ‘initi no tte ‘Ohipa Rahi, ua mara’a 0,3 %, e to te Piti o te ‘Ohipa Rahi, 0,2 %. I roto i te mau Patura’a a te Hau, ua topa te ‘initi a te Teni Tivira 0,2 % e to te mau ‘Ohipa ‘Aravihi, ua vai ha’uti ‘ore noa ia. I roto 12 ‘āva’e, ua mara’a te ‘initi rahi a te BTP 1,0 % : ua hotu te ‘initi o te Patura’ a Fare 1,3 % e to te mau Patura’a a te Hau, 0,7 %.

 

Hau atu i te reira, i roto noa a i te ‘ava’e tenuare, ua ‘a’e mai te mau ‘initi hiperite i ni’a i teie mau numera (pàpà 100 i te titema 2010) :

 

 

‘Initi

 

Faufa’a

Tauiuira’a  %

Ta’ava’e

I ni’a 12 ‘ava’e

‘Initi no te Tia’ira’a

114,22

0,3

0,4

‘Initi no te Parurura’a i te ‘ati

109,76

0,3

0,3

‘Initi no te mau Père’o’o Màmà

108,57

0,1

0,7

‘Initi no te mau Père’o’o Tahua ‘Ohipara’a

104,83

0,2

0,1

‘Initi Hamanira’ a Poti Alu

120,90

1,1

0,9

‘Initi Ho’ora’ a Tauiha’a ‘otahi o te mau Pahi

109,08

0,2

0,2

 

 

Tape’ara’a i te moniho’o o te mau mori i te 1 no mati

 

I te tai’o no te fa’atomora’ a i te mahu auahi, te faufa’ a moni CAF hurihia ei Farane, ua topa ia e 4% ia fa’aauhia’tu i te fa’atomora’ a i ma’iri a’e nei na roto i te topara’a te ho’o o te tara Marite e te hō’ētopara’a iti no te moniho’o o te FOB.

 

I te mea, ‘aita i hurihia mai te mau mori tahe, te mau ho’o CAF parema no taua mau hotu ra, ua ha’amauhia ia no te ‘āva’e no fepuare, o te fa’ ahaere fa’ ahouhia no te ‘ava’e mati 2018. No reira, ua fa’aoti ia te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau e tape’a noa i te mau moniho’o o te mau mori  i ni’a i to ratou faito ho’o no teie nei mahana, no te ‘ava’e mati 2018. 

 

 

Fa’atiti’aifarora’a no te matete no te faraoa ota

 

Te fa’anahora’ano te piira’a matete no te fa’ahaerera’ a mai i te mau faraoa ota fa’ata’ahia no te hamani i te mau faraoa hopue hiro’a ra’au, meterahia no te roara’ a e 50 e 60 tenetimetera, no te hō’ēteimahara’a e 250 tarama no roto i mau Ma’a ‘apapahia Mea Hina’aro Rahi roahia a’e (MMH=PPN) no roto ia i te fa’aturera’a no te ho’e fa’anahora’a fa’ata’ahia no te horo’a na te mau ‘aimamau i te mau ma’a moni màmà roa a’ e

 

No te titaura’a i te reira fa, e mea ti’a ia roa’a mai ho’e matete o te horo’a rahi mai, no te hō’ētau roa, i te titona faito 55, o te nehenehe e poro’ihia i te mau ‘afa matahiti ato ‘a. Ua ha’amau o Porinetia i teie nei i te moniho’o o te faraoa hopue ra’au e 250 tarama i ni’a i te 53 farane, ‘oia ho’i hau atu i te ‘afara’a no te moniho’o mama roa a’e o te faraoa hopue i Farani, e i te moni no te ho’o rahira’ a a te mau Ta’ata ‘Eu Faraoa i ni’a i te 19,30 farane i te kirotarama faraoa ota. Te moniho’o o te faraoa hoho’a ra’au, ‘aita ‘oia i taui mai te 2011 maira e te fa’ atauira’ a i ma’iri a’e nei no te moniho’o o te rahira’a, ua ravehia na ia i te 2012 ra i ma’iri a’e nei.

 

Te areara’a o te moniho’o i rotopu i te moniho’o ropu no te fariira’a i te mau tino horo’a i te piira’a matete e te moniho’o no te parauho’ora’a rahi fa’aauho’ohia i te mau ta’ata ‘eu faraoa e tumu no te tauturura’a moni a te Haufenua.

 

Te fa’anahora’a no teie taime no roto mai ia e piti fa’aotira’a mana a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te 18 no fepuare 1 994, i vai mai ai teie hi’ora’a, e mea ti’a ia hi’o fa’ahouhia e ia ‘o’omohia i roto noa hō’ēnoa a’e ture no te fa’a’ohiera’a e no te vai maramarama maita’ira’a. No reira, ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te hi’o fa’a’afaro fa’ahoura’a i te fa’anahora’a no te horo’ara’a matete na roto i te fa’atiti’aifaro fa’ahoura’a i te mau ture papature no te pae no te mau fa’ aturera’ a no te rahira’a e poro’ihia i te ara no te fa’ahaere mai i te fenua nei.

 

Te horo’ara’a matete no mua nei e ‘iritihia ia i mua iti noa nei ia au i te niu pàpà no teie fa’aturera’a ‘api. E tamau noa’tu teie mau piira’a matete no teie mahana i te fa’ahaerehia ia au i te mau fa’aturera’a no teie mahana.

 

 

Ha’amanara’ a i te ‘Afata metua a te Epic Vanira no Tahiti

 

Te ‘Afata metua a te Epic Vanira no Tahiti, o tei ha’amanahia e ta’na Tomite Fa’atere, i roto i ta’na ‘Apo’ora’a no te 17 no tenuare i ma’iri a’e nei, ua vauvauhia mai ia i mua i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau. No reira, no teie matahiti 2018, tei ni’a ta’na ‘Afata metua i te faito 391 578 028 Farane, o tei fana’o mai i te ho’e mara’ara’a no te faito 113 519 235 Farane ia fa’aauhia’tu i te faito no 2017, ‘oia ho’i 40,83% hau atu i to te matahiti na muri atu. 

 

E nehenehe ia ta taua ‘Afata ra e fa’ahaere tamau i te mau fa i fa’aotihia no teie matahiti, mai te tamaura’a i te fa’ ahaere i te fa’ahotu i te fa’anahora’a no te fa’a’aerera’a i roto i te mau fa’a’apu, te fa’arava’ira’a i te fa’ ahotura’ a i piha’iiho i te feia fa’a’apu vanira (ha’apiipiira’ a, te ‘imira’ a i te mau rave’a no te fa’ aiti i te mau ma’i pe’e o te vanira, etv…), te fa’aoti roara’a i te tapura ‘ohipa no te tapao’ira’a i te mau ‘ie ‘upe’a pairati i Tuamotu ma e i Matuita ma e aore a ia, te ha’amaura’a i te mau fa’a’apura’ a fa’ahotu ‘ api, e te fa’atianira’a i te vanira i roto ite mau taupe’e araao no te fa’aharahi i to ratou paura’a i roto i te mau hotura’ a i mua nei

 

 

Fa’aaura’a tauturu fatata fa’aohia

 

I te ‘ātopa 2017 ra, ua tere atu na, hō’ētomite no te mau vahine porinetia ti’ahia’tu e te mau ti’a no te ‘Amuitahira’a o te mau Vahine Reo farani no ‘Ōteania (AVRO=UFFO), no te Tomite a te mau Vahine e no te ‘Āpo’ora’ahau no Porinetia farani i Suva, i te mau Motu Fiti ma, no te ti’ara’a’tu n Porinetia farani i roto i te 13 ra’ a no e Rurura’a ahi Fenua na te mau Vahine no Patitifa.

 

No te reira rurura’a rahi, ua mata ara o Porinetia farani, na roto i te ha’ara’a o tei ha’apararehia na roto i te ta’ato’ara’a no Patitifa, ua ‘ite papu ‘ia  te te reira mau ‘ere, i te pae no te ha’afatatara’a fa’ arauhia ia au i te huru no te ti’ara’a o te fa’arava’ira’ a faufa’ a e totiare e i roto i te fa’a’ohipara ‘a i te mau porotita a te mau hau. ‘Ōia mau, te mau tane e te mau vahine, e ‘āita to rātou e ti’ara’a tu’ati mai e ‘āita ho’i e tareni i roto i te arata’ira‘a totiare, ‘ēita ia e tu’ati te ha’ara’a i roto tapura ‘ohipa a te hau. No reira, no te ha’apapu maramarama maita’i i te ti’ara’a o Porinetia farani i roto i te tapura ‘ohipa fenua, ua tu’u atu o Porinetia farani e piti mana’o :

-           Horo’ara’a hō’ēha’amahutara’a ‘āpi i roto i te fa’a’aifaitora’a i te ti’ ara’a o te tane e o te vahine, ia au i te Fa’ira’a parau a te mau Ti‘a fa’atere no te Forum a te mau Motu no Patitifa no ni’a i te ‘aifaitora’a te ti’ara’a o te tane e o te vahine no 2012 ra e i te ha’amanara’ahia te Tapura ‘Ohipa hi’o fa’ahouhia no Patitifa no ni’a i te ‘aifaitora’a te ti’ara’a o te tane e o te vahine e no te mau ti’ara’a mana tumu o te vahine 2018-2030;

-           Fariira’a i te Rurura’a rahi fenua a e mau vahine no Patitifa i te 2020.

 

No reira, no te pahono i na fa e piti, ua ani te Peretiten no Porinetia arani i te ho’e tauturu ‘ihi rave’a a te ‘Āmuitahira’a no Patitifa Apato’a (APA=CPS) no te fa’ahotu i Porinetia faran, i te ho’e maramarama hau è atu, arata’ihia e te mau fa’atere a te hau e ate unuma.

 

Ei pahonora’a i te reira anira’a, ua horo’a mai te APA ( CPS) i roto ia Porinetia farani i te araivana’ara’ a i te tapura ‘ohipa no te fa’ahotura’a totiare, o te vahihia tō’na fa’aterera’a i Porinetia farani i roto e piti tuha’a taime :

 

 1. Hō’ēhepetoma no te ha’amaramaramara’a mai te 26 no fepuare e tae atu i te 2 no mati

 

I roto i te reira, te fāo te fa’aarara’a ia i te feia fa’atere a te hau e a te totaiete tivira i te faufa’a no te ha’afatatara’a ihota’ata e no te huru fa’ aterera’ a, te tu’ura’a i te mau papa ‘ihi rave’a i roto i te mau rave’a tauiha’a a te hau e a te unuma,

 

 1. Hō’ēhepetoma no te fa’ahohonura’ a i roto i te piti no te ono ‘āva’e no 2018 no te fa’a’ohipara’ a i te ha’afatatara’a ihota’ata no 2019.

 

 

Fa’aaura’a no ni’a i te Fare Rapa’aura’a no te Tia’i

 

Ua fa’aotimana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te mau fa’aotira’ a mana a te CA.RNS (‘AFata a te Feia e ‘Ere i te rave ‘ohipa Tamoni=AF.FET) e te CG.RSPF (‘Afata Autahira’a a Porinetia farani=AAPF) no ni’a i te ha’amaura’a ho’e Fare Rapa’aura’a no te Tia’ira’a (MMG) no ratou no roto i te reira mau ‘Afata.

 

Te fa a te reira Fare, o te ha’ avaravarara’ a i te feia ma’i i roto i te mau Piha no te mau Ma’i Ru a te Fare Utuutura’a Ma’i, no te mau hi’opo’ara’a no te mau hi’opo’ara’ a ma’i ‘ohie noa ravehia e te ho’e Taote No te mau Huru Ma’i ato’a, e na roto i te reira, te fa’aitira’a i te rahira’a hora tia’i noara’a te feia ma’i, ma te ha’amaita’i ato’a i te mau rave ‘a e te manuia o te mau rapa’aura’a e horo’ahia.

 

I teie mahana, ua ‘i’a roa te Pu no te mau Ma’i Rūno te Fare Utuutura’a Ma’i no Ta’aone, ‘eita e rava’i fa’ahou, o te horo’a nei no te ho’e ta’ata ma’i e 4 e aore ra e 5 rahira’a hora no te tia’i noa ra’a. E ha’ amata te MMG (Fare Ra’pa’aura’ a no te Tia’ i) i te mahana matamua no mati nei.

 

 

Parurura'a i te mau 'aitauira'a ha'amaramaramara'a e roa'a ai te mau tauturu totiare

 

Te ti'ā'aura'a i taua noa huru tauturu ra na e to'opiti pu ta'a-è, o te tafifira'a ia te mau horo'ara'a tauturu e te tamumura’a te mau ha’amaramaramara’a e mauhia ra e te mau pu ti’ā’au.

 

Na te reforomatiora'a e fa'atupu i te autaipera'a hau atu i te faufa'a i rotopu i na pu e piti ra no te hi'opo'a e no te hi'opo'a i te mau pu'eparau a te feia ani tauturu e te hō’ē hi'opo'ara'a hau atu i te maita'i. E ha'apapu mai 'ōia ma te ha'avi papu i te mau titaura'a e roa'a ai te mau ha'amaramaramara'a ma te fa'aturahia te mau fa'aturera'a no te mau ti’ara’a mana o te feia paruruhia.

 

 

Parau ha’apapa no te mau tapura ‘ohipa i ravehia mai i te matahiti 2017 ra e te Fa’aterera’a no te Patura’a a te Hau

 

Ua vauvau atu te Fa‘aterehau no te Patura’a i roto i te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau i e parau ha’apapa no te mau tapura ‘ohipa no te fa’ahotura’a o tei ravehia mai i te mahahiti 2017 ra e te Fa’aterera’ a no te Patura’a. 

 

Ta’na ‘Āfata i te matahiti 2017 ra, tei ni’a ia to te fa’ahotura’a i te 12,213 miria farane no te mau moni ‘aufau, ua ti’a’au mai na te Fa’aterera’a no te Patura’a e 555 rahira ‘a tapura ‘ohipa no te fa’ahotura’a i roto i tera e 5 mau Ta’amotu no Porinetia farani.

 

Ua paturu faufaa monihia mai te reira mau tapura ‘ohipa, i te rahira’a na rto i te 3 no te mauha’a faufa’a moni no roto ato’a mai i te paturura’a a te Haunui (3IF), te ‘Āfata no te Tauturu Ara-Moana (ATAM=FSOM) e te mau ‘Āfata tumu iho a te Haufenua, no te mau patura’a rarahi.

 

I ni’a i te ho’e rahira’a ‘amui no te mau parau fa’ati’ara’a faufa’a moni i te faito 18,216 miria Farane, 17,142 miria Farane no te mau tapura ‘ohipa o tei ti’a atu na i mua i te ture i te 31 no titema 2017, ‘oia ho’i, te ho’e fa’aora’a i ni’a e 94 %. 

 

Te faito no te mau ‘aufaura’a, i te hopera’ a te matahiti 2017, teinia ia i te faito 8,273 miria Farane, ‘oia ho’i, te ho’e faito ‘aimamaura’a e 68 % no te mau faufa’a moni ‘aufau i fa’ata’ahia’tu na.

 

Te reira mau faufa’a moni o te fa’a’ohipahia na, no ni’a ia i te mau hamanira’ a poromu, te mau ha’apa’arira’ a hiti ‘anavai e te mau tahua taura’a manureva i ni’a i te faito e 5,235 miria Farane (63%), te mau tapura ‘ohipa ‘ihi moana tei ni’a i te faito 1,198 miria Farane (15%) e te mau patura’a a te hau tei ni’a i te faito 1,840 miria Farane (22%).

 

Te faito no te mau matete a te hau o tei horo’ahia na te mau taiete ‘ohipa tei ni’a ia i te faito e 5,477 miria Farane i te matahiti 2017 ra no e 133 mau matete tuhahia mai teie nei : 104 i te mau Motu Ni’a Mata’i e Raro Mata’i, 16 i Matuita ma e 13 i Tuamotu Ma’areva e i Tuha’apae ma

 

Te anira’a ‘ohipa fa’atupuhia e te Fa’aterera’a no te Patura’a i roto i te matahiti 2017, ua paturu pautuutu mai ia te reira i te tapura ‘ohipa fa’arava’ira’a faufa’a i roto i te tuha’a no te BTP.

 

 

Tomite ‘Ihi rave’a no te Ha’apiipiira’ a toro’a e no te Ti’ara’a ‘ohipa

 

Ua fa’ata’iruru mai na te ‘Āpo’ora’a merohope no te Ha’apiipiira’a toro’a e no te Ti’ara’a ‘ohipa (AHT=CFE) no te 9 e te 10 no novema 2017, fa’anahora’ a i tapa’ohia i roto i te mau Rurura’a Nui Fa’a’iterta’a mana’o no te Ara-Moana, i te faito 100 rahira’a tino, te ta’ ato’ara’ a o rātou, e mau ti’a ‘ohipa na te hau e na te unuma no te ha’apiipiira’ atoro’ae no te ti’ara’a ‘ohipa i Porinetia farani.

 

I roto i te reira Rurura’a Nui, ua tau’aparau te mau ti’a o tei tae mai i ni’a i te mau parau tumu, no ni’a i te mau tauto’ora’a no te tapi na mua a’e i te mau hia’aira‘a ti’ara’a ‘ohipa e no te mau ‘aravihi, te mau hotura’a no te pae no te fa’a’ohipara’a i te ha’apiipiira’ a e te ha’afaufa’ara’a i te mau punavai ‘ihi roro ha’ apiira’a e faufa ‘a moni.

 

Te mau fafara’a e te mau hi’ora’a ua fa’atipu’u ia, no te pae rahi, i ni’a i te hō'ēfa’anahora’a fa’aterera’a niuhia i ni’a iho i te pairatira’a ‘opereperehia i rotopu i te Haufenua e te mau Ti’a Totiare e i roto i te fa’aoti fa’ahoura’a i te mau fa’aturera’ a no te fa’atupura’a i te ha’apiipiira’a toro’a, fa’ atarahia i ni’ a iho i te rave’ a o te ha’amaita’i i te tau’aparaura’a e no te ‘aitauira’a i te ha’amaramaramara’a, te fa’arava’ira’a i te huru maita’ira’a o te ha’apiipiira’a e o te mau ‘aravihi o te feia ha’apiipii e te tano rava’ira’a te mauha’a ta’ata e materia.

 

No reira, ua ani atu te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiipiira’a i roto i te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau ia ha’amauhia te reira Tomite fa’ata’ahia, no te fa’aoti i te mau tapura ‘ohipa fa’ahiahia e o te tupu mau i te pae no te ha’apiipiira’a toro’a i Porinetia farani ia au i te mau hi’ora’a i ravehia i roto i te CFE (AHT). E nehenehe ato’a ta te reira Tomite ‘ihi rave’a fa’ahiahia, e fa’atupu i te tahi atu pae’au, i roto roa iho ia’na, i te mau huru tomite ‘ihi rave’ a ‘aravihi ato ‘a nominohia no te rave i te mau tapura ‘ohipa ta’a-è o tei tapa’ ohia i roto i te fa’ anahora’ a o te mau tapura ‘ohipa fa’ahahia e o te tupu. Ua ha’amauhia mai teie mau mero  muri nei :

 

 • Te Fa’aterehau ti’a’au i te ha’apiipiira’a toro’ a, Peretiteni ;
 • Te Fa’aterehau ti’a’au i te Fa’ arava’ ira’ a faufa’ a e aore ra, to’na ti’a ;
 • Te Fa’aterehau vahine ti’a’au i te Ha’ apiira’ a e aore ra to’na ti’a ;
 • Te Peretiteni o te Tomite no te Ti’ara’a ‘Ohipa no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, e aore ra to’na Mono-Peretiteni ;
 • Te Peretiteni o te Tomite no te Ha’apiira’a o te ‘Āpo’ora’ arahi no Porinetia farani, e aore ra, to’na Mono-Peretiteni ;
 • E 4 mero no te Tomite Fa’atere no te ‘Āfata ti’a’au i te Ha’apiipiira’ a Toro’a a te Feia rave ‘ohipa ‘aufauhia, mai te Peretiteni, te Mono-Peretiteni, te Ha’apa’o Faufa’a e te Mono Ha’apa’o Faufa’a.

 

 

E nehenehe maoti mau e ‘ itehia mai e te Haunui te mau Parau Tu’ite Porinetia no te Roa’araa te Ti’ara’a Toro’a

 

Ua vauvau mai te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa, no te Ha’apiipiira’a Toro’a e no te Ha’apiira’a, ti’a’au i te ‘Ohipa a te Hau, i te ‘Ihi ma’imira’a e i te Ha’ apiira’ a Teitei, i mua i te ‘Apo’ora‘a a te mau Fa’aterehau i te ‘opuara‘a fa’aotira’a mana no ni’a i te anira’a ia ‘ite mana mai te Haunui e 4 mau Parau Tu’ite porinetia no te roa’ara’ a te ti’ara’a toro’a fa’aineinehia i Porinetia farani e horo’ahia e te Fa’aterehau ti’a’au i te Ha’apiira’a.

 

I te titema i ma’iri a’e nei, ua hi’opo’a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e ua ha’amana i te ha’amaura’a o te Parau Tu’ite Porinetia n te Roa’ ara’a te Toro’a faito V. Hamanihia ia au i te huru hoho’a no te Ha’apapura’a Ti’ara’a Toro’a (HTT=CAP), te Ha’apapura’a Porinetia Ti’ara’a Toro’a (HPTT=CPAP) o te fa’ aineinehia i roto e piti matahiti te maorora’a, i muri mai i te piha 3  i te Pirituarua, o te titauhia ia rave i te ho’e tau ha’apa’arira’ a no te roara’a 12 hepetoma i roto i te ho’e taiete ‘ohipa. E pahono te fa’aineinera’a i te tahi titaura’ a e roa’a ai te mau ‘aravihi rau i roto i teie mau tareni i muri nei :

 

 • Hotera Na’ina’i e ‘Afa Rarahi (HNA=PMH) : e fa’a’ohipa te fatu parau tu’ite i to’na mau ‘aravihi toro’ a i roto i te Fare tunura’ a ma’ a e te Fare Tama’ara’a ; te Nohora’a e i roto i te RAutira’a e te Ta’ere fenua ;
 • Rave ‘Ohipa tareni rau no te Patura’a Fare (RF=PB) :e fa’a’ohipa te fatu parau tu’ite i to’na mau ‘aravihi toro’ a i roto i te ohipa tima, te ‘ ohipara’ a i ni’ a i te ra’au, te tu’ura’a i te mau fare haumitira’a e te tamaumaura’ a i te uira na roto i te fare nohora’a ;
 • Ti’a’aura’a e ‘Ohipara’a i roto i te Area ‘Ihi Moana (TOAM=GEMM) : e fa’a’ohipa te fatu parau tu’ite i to’na mau ‘aravihi i roto i te Rava’aira’a, te Fa’a’apura’a i roto i te moana, te ‘atu’atura’a i te maini moana, te mau tino pahi e te mau materia ;
 • Fa’ahotura’a Porinetia i et Fa’a’apura’a Ma’a Tiare e te mau Tiare e te Faa’apura’a (FPFM=EPHR) : e fa’a’ohipa te fatu parau tu’ite i to’na mau ‘aravihi i roto i te fa’a’apura’ a ma’a tiare e ra’au rii hotu e te mau ra’au tanu no te fa’anehenehe, e no te miti’a’irira’a i te fa’ahotura’a e te mau materia (matini no te fa’a’apura’a e no te ‘ohipa tima).

Fa’ata’ahia no te mono i te Ha’apapura’a Tu’ite Toro’a Rau no te Fa’ahotura’a (HTTF=CAPD), e nehenehe, na roto i te reira mau fa’aineinera’a, i te mau piahi o te titau ra i te mau ha’apiira’a faito teitei atu no te faito IV (Pakarorea Toro’a), e tae noa’tu i te faito III (BTS), o te tura’i atu, i ni’a i te faito no te ha’afaufa’a maita’i atu a i te mau taure’are’ a porinnetia

Ei rave’a e nehenehe ai te reira mau Parau Tu’ite e ha’apapu mai e hō'ēa huru faito te mau ‘aravihira’a, te mau rave’a, te mau ‘ite e te mau huru horo’ara’a i ni’ a i te horo’ahia ra e te Haunui, e mea titauhia ia tu’uhia’tu te reira mau Parau Tu’ite i raro a’e i te hi’opo’ara’a a te Haunui. ‘Oia mau, te ha’apapu ra te  ‘irava 19 no te Ture Tapura ’Ohipa no te Ara-Moana no te 21 no tiurai 2003 , e na roto i te anira’a a te mau mana papu no Porinetia farani, te mau Parau Tu’ite e te mau Ti’ara’a Toro’a fa’aineinehia e horo’ahia i Porinetia farani e ‘iteahia mai te reira e te Haunui na roto i te ho’e fa’aotira’a mana, mai te faito ato’a no ta’na e horo’a ra na’na iho. No reira, e tu’uhia i ni’a iho i te reira mau Parau Tu’ite, teie ha’apapura’a mana «  ‘Iteahia e te Haunui » e e tapurahia ratou i roto i te Puta Haunui no te mau Ha’apapura’a Toro’a (PHHT=RNCP).

E titau ato ‘a mai ra te mau tahua no te fa’anahora’a ‘iteara’ahia mai te mau Parau Tu’ite ia ha’amanahia te reira e te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani no ni’a i te anira’a ia ‘iteahia mai te mau Parau Tu’ite, hamanihia e te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau. I reira, e hapono atu ia te Peretiteni no Porinetia farani i te anira’a i te Tomitera Teitei ra no te Repupirita i Porinetia farani, no te fa’a’itera’ a mai i te fa’aotira’a, i te mau Fa’aterehau ti’a’au i te Ha’apiira’a Haunui e no te Moana.

 

 

Fa’aa’ohipara’a i te mau fa’anahora’ a no te mau tauturu i te ti’ara’a ‘ohipa faito « Tau Ha’apa’arira’a  Toro’a »

 

Ua vauvauhia mai e te Fa'aterehau vahine ti'a'au i te ha'apiipiira'a toro'a i roto i te 'Āpo'ora'a a te mau Fa'aterehau, ho'e 'opuara'a fa'aotira'a mana no ni'a i te fa'atauira'a e rave rahira'a mau titaura'a no te Ture 'Ohipa, no te poro manara'ahia mai te Ture 'Ai'a no te 1 no fepuare 2018.

 

E titau te reira ture 'Āi'a ite hō'ēreforomatiora'a i te mau fa'aturera'a no te tau ha'apa'arira'a toro'a, ma teie mau fa rarahi no te ha'amaita'i i te fa'aineinera'a fa'atanotano e te paturura'a i te fa'aora'a i ni'a i te toro'a i te feia 'api i raro mai i te faito e 30 matahiti, e parau tu'ite ta ratou e aore ra, ua roa'a te ti'ara'a faoito numera III te ha'iha'i roa, na roto i te tapa'ora'a i to ratou 'i'oa i roto i te ho'e titaura'a no te ho'era'a e te ta'at'ara'a no te mau fa'anahora'a no te mau tauturu no te ti'ara'a 'ohipa, no te fa »'aineinera'a e te fa'aora'a i ni'a i te toro'a ravera'a 'ohipa.

 

No reira, o tei ha'amau manahia i roto i te fa'anahora'a fa'aineinera'a piihia« Fa'aaura'a no te Fa'ao i ni'a i te Ti'ara'a Toro'a 'Ohipa 'Aravihi » (FFT TOA = CAE Pro) e fa'ati'ahia na roto i te fa'anahora'a fa'aora'a i ni'a i te toro'a'ohipa, hō'ēfa'anahora'a piihia « Tino no te mau Ti'a Vi 'Ore no te Fa'ahotura'a » (TVF=CVD), fa'ata'ahia na te feia i raro mai i te 30 matahiti, 'aita to ratou e 'aravihi 'ite hau è atu, e 'aita ato'a ho'i e Parau Tu'ite e aore ra 'aita ato'a ho'i e toro'a no te faito numera III a'e a te ha'iha'i roara'a. O tei horo'a ato'ahia te mau fa'atauira'a i ni'a i te Fa'anahora'a no Fa'aaura'a no te Fa'ao i ni'a i te Ti'ara'a 'Ohipa (CAE) o te titau ra, i te tahi pae, e ha'apapu i ta'na papa ture tauturu no te ti'ara'a 'ohipa no te faito huru tau ha'apa'arira'a no te fa'aora'a toro'a 'ohipa o ta'na e fa'ahopehua roa ; i te tahi è atu pae'au, te 'afa'ira'a mai i te fa'atiti'aifarora'a e hina'arohia no te 'amui hō'ēra'a , 'eiaha ra no te fa'atipoupou ia ratou, e te mau fa'anahora'a a te CAE PRO e te CVD.

 

Te mau fa'anahora'a no ni'a i te mau titaura'a e fa'ai, e tae atu i te mau pu'eparau e 'afa'i atu, no te ha'amanara'a i te tau ha'apa'arira'a na roto i te fa'aaura'a mana  e tae noa'tu ii te fa'atiti'aifarora'a i te tapura 'ohipa a te tino i roto i te tau ha'apa'arira'a e fa'atanotano maita'ihia ia no te pahono i te fa no te fa'atu'atira'a i te mau fa'anahora'a.

 

Te roara'a tahepetoma i te tapura 'ohipa no te ta'ato'ara'a o te mau titaura'a, ua ha'amauhia ia i ni'a i te 35 rahira'a hora, e te tapirira'a'tu i te hō'ētaime 'ohipara'a no te rahira'a e 35 hora, e te 'anetira'a'tu i te hō'ētaime tuha'a 17,5 hora na te CAE e te nehenehera'a e 'afa'i i ni'a i te 39 hora na te CAE Pro ia au i te mau hia'aira'a no te tapura 'ohipa o te fa'aineinera'a.

 

Te faito no te moni 'ohipa pueueu ta'ava'e o te 'aufauhia na te hō'ēti'a i roto i te ha'apa'arira'a na roto i te fa'anahora'a CAE, e te CAE Pro e aore ra no te fa'aineinera'a toro'a 'ohipa, ua fa'aau 'otahihia ia i ni'a i te  80 000 Farane na te mau ta'ata i raro mai i te 30 matahiti, e i te 100 000 Farane na te mau i ni'a i te 30 matahiti e hau i te 30 matahiti. E 'aufau pororatahia ta ratou taime 'ohipara'a. No reira, te ho'e tino i roto i te ha'apa'arira'a a te CAE, i te taime tuha'a, e 'aufauhia 'oia i te 'afara'a no te mau tino moni i fa'ahitihia'tu i ni'a nei. Ta'a-è noa'tu i te reira, e 'aufau ato'ahia'tu hō'ētauturu hau pueueu i ni'a i te faito 15 000 Farane na te mau tino ato'a i roto i te ha'apa'arira'a o te nehenehe e tihatihia no te tumu rava'i 'ore i te faufa'a. E te hope'a, e anihia mai, no te CVD, e ha'amau i te faito o te tauturu moni pueueu i ni'a i te 170 000 Farane i te 'āva'e. E fa'aau tano maita'ihia te mau taime 'aufaura'a i ni'a i te fa'aaura'a hou. No reira, te hō'ētino ha'apa'ari, e 'aufauhia 'oia 15 mahana i muri a'e i te ha'amatara'a ta'na tau ha'apa'arira'a.

 

Te ta'aoti'ara'a i te mau fa'aturera'a no te ha'apa'arira'a i roto i te mau taiete 'ohipa e 'amuitahira'a totaiete e fa'anahohia ia ia au i te hi'ora'a hō'ēa te ta'ato'ara'a note mau fa'aturera'ano te fa'aora'a i roto i te ha'apiipiira'a too'a ravera'a 'ohipa. E niuhia te reira ta'oti'ara'a ia au i te rahira'a rave 'ohipa a te taiete e aore ra a te 'amuitahira'a, na ni'a i te tapupura'a no e 3 rave 'ohipa. E enehenehe ra te reira faito e ha'amara'ahia ia farii taua taiete rfa hō'ētino ha'apa'ari no te CAE, e  ta'na taime ravera'a 'ohipa tei ni'a ia i te 17,5 hora e aore ra ia fana'o te ho'e tino ha'apa'arira'a CAE hō'ēfa'aineinera'a e ho'e mape'era'a na te SEFI e aore ra na te CAE Pro.

 

No reira, te mau fa'anahora'a no ni'a i te CAE, te CAE Pro, i te CVD e te ha'apiipiira'a  toro'a e fa'a'ohipahia te reira mai te 1 atu no tiurai 2018, no te horo'a i te Piha Ti'ā'au no te fa'anaho i te mau tauiuira'a 'ihi rave'a 'aravihi e hina'arohia.

 

 

Fa’aotira’a mana no ni’a i te ha’afaufa’a fa’ahoura’a i te maorora’a o te mau taote fare ma’i

 

Na roto i te anira’a a te Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa, no te Ha’apiira’a Toro’a e no te Ha’apiira’a, ti’ā’au i te mau ti’araa ‘ohipa a te Hau, no te ‘Ihi ma’imira’a e no te Ha’apiira’a Teitei, ua ha’amana te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau, no te hapono i roto i te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, e piti tau ‘ōpuara’a fa’aotira’a mana no ni’a i te fa’atauira’ a i te mau ture no ni’a i te ha’afaufa’a fa’ahoura’a i te maorora’a o te mau taote fare ma’i i te ravera’a mai i to ratou toro’a i roto i te mau Pū Utuutura’a Ma’i a te Hau, e i roto i te mau Pū a te Hau no te Fa’aterera’a o te ‘Ea.

 

Te mau taote fare ma’i no Porinetia farani o te ‘ohipa ra i roto i te mau Pū Fare Ma’i a te Hau e i te mau Piha ‘Ohipa a te Hau no te Utuutura’a ma’i, ta ratou tareni, o te ravera’a ia i te mau tapura ‘ohipa no te hi’opo’ara’ a ia ‘iteahia te ma’i, te rapa’aura’a i te ma’i, te mau rapa’aura’a ru e ravehia na te mau fare ma’i, no te araira’a. E amo rātou i te toro’a Taote rapa’au ma’i, Taote tāpū, Taote amarii, Taote ‘aravihi, Taote Pioroto, Taote Fare Rā’au, Taote

 

Ei rave’a e faufa’a rahihia ai te reira mau toro’a i roto i te fa’atereraa ‘ohipa a te hau no Porinetia farani, e titauhia te mau tihepura’a e te mau nominora’a i te feia rave ‘ohipa a te hau e te tihepura’a mai i te mau rave ‘ohipa tamau ‘ore, ia ha’afaufa’a fa’ahouhia to ratou maorora’a i te ‘ohipara’a mai na i ni’a i to rātou toro’a i roto i te mau pu ‘ohipa no te ‘ea a te hau.

 

No reira, no te maita’ira’a te piha ‘ohipa a te hau e no te araira’a ‘ēiaha te piha ‘ohipa a te hau ia ‘erehia i te ‘aravihi o te mau taote no te mau fare ma’i, o te mau ra i te ‘aravihi no to rātou ave maorora’a mai na i te ‘ohipa no to rātou toro’a, e haere mai ai teie na fa’aotira’a mana e fa’a’āpi i te mau fa’aturera’a no te ha’afaufaa a’ahoura’a i te maorora’a i te ‘ohipara’a mai na i ni’a i te toro’a. E nehenehe ato’a ia na roto i te e ‘ohie te tihepura’ a i te mau taote fare ma’i no roto i te mau motu atea.

 

 

Tarerni hi'opo'ara'a i te 'aravihi ture a te Piha Ara-fa'aterera'a-hau no te mau Putura'a parau no Farani

 

E tupu i roto i tepu'etau no te 27 no fepuare e tae i te 2 no mati 2018 nei, te hō'ēhi'opo'ara'a 'ihi 'aravihi no te ture no ni'a i te  mau Putura'a Parau a te Hau, 'ai'opereperehia i ropu i te Haunui e te Haufenua e te mau 'Ōire. E pairatihia atu 'oia e Agnès Masson, Tia'i Putura'a Parau e Tomitera no te mau Faufa'a Tupuna, l mitionihia e te Piha Ara-fa'aterera'a-hau no te mau puturta'a parau no Farani, e te reira, ia au i te mau arati'a a te Tomite no te Pairatira'a (TOMPA=COPIL) no te mau putura'a parau no Porinetia farani.

 

E nehenehe ia ta te reira Tomite  :

-           e hamani mai i te ti'ara'a i ni'a i te 'ohura'a o te mau ture no te mau putura'a parau a te hau no Porinetia farani e to ratou tu'ati'atira'a e te 'afata no te hi'ora'a i te mau pu'eparau mana a te hau, te ture rorouira e te ti'amara'a e te ture no ni'a i te ti'amara'a o te fa'atupura'a, no te hoho'a hamanihia e i te faufa'a tupuna  ;

-           te fa'aotira'a i te tareni a te mau ti'a rau i te pae no te hi'opo'ara'a 'ihi ma'imira'a e 'ihi rave'a 'aravihi no te mau putura'a parau a te haua te Haunui, a te mau 'Oire, ia au i te hi'ora'a no te fa'ata'ata'ara'a i te mau mana 'aravihi i rotopui te Haunui e e Haufenua e i te fa'aturara'a i te mau fa'aturera'a papature no 2004.

-           te hamanira'a i te mau mana'o tu'u no te fa'ahotu i te pae hamanira'a ture e fa'aturera'a no te ha'amaura'a i te pàpà o te ture ia au i te huru faito porinetia ;

-           te turerera'a i te mau mana'o tu'u no te hi'o fa'ahoura'a i te fa'aaura'a no te 31 no mati 1 988 no ni'a i te fa'ahereherera'a, te fa'a'itera'a e e fa'arahira'a i te mau hoho'a op te mau putura'a parau o te 'ana'anataehia ra e Porinetia farani .

E riro atu te reira tareni, fa'arava'ihia e te mau tau'aparaura'a e te mau ti'a mana e te feia fa'atere no te mau Piha toro'a a te Haunu, a te Haufenua e a te mau 'Oire. Ua fa'anaho ato'ahia ho'e farereira'a e te Aupupu no te Fa'ahotura'a i te mau 'Oire no Porinetia farani (AFOPF=SPCPF) e te ho'e tere i Ra'iatea no te farerei  i te mau Fa'atere no te mau Piha toro'a a te Haunui, e a te Haufenua, hou te mahana no te fa'aho'ira'a i te reira hi'opo'ara'a 'aravihi.

E hamani hopehia ho'e Parau Ha'apapa, i te 'ava'e me i mua, o te haponohia'tu i roto i te COPIL (Tomite Pairati) i te mau Putura'a Parau a Porinetia farani, i te Tomiterara'a Teitei no te Repupirita i Porinetia farani, i te Peretiteni no Porinetia farani e i te Peretiteni no te Aupupu no te Fa'ahotura'a  i te mau 'Oire (AFOPF=SPCPF).