cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani. 

 

 

‘Afata no te titaura’a paturura’a faufa’a moni a Porinetia farani na te mau ‘Oire e na to ratou mau ‘Amuira’a

 

Ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau ho’e ‘opuara’a faaotira’a mana no te 26 no novema 2010 no te fa’a’ohipara’a i te ture ‘Ai’a no te 8 no novema 2010 fa’atauihia, o te fa’ataa maira i te ‘afata no te tauturu faufa’a moni a Porinetia farani, na te mau ‘Oire e na to ratou mau ‘Amuira’a..

 

E fa’ata’a mai te reira fa’aotira’ a mana i te mau ture no fa’aterera’ a e no te hamanira’a i te tauturu faufa’a moni a te Haufenua, o te fa’a’ohipahia e te DDC (‘Afata no te Fa’ahotu i te mau ‘Oire (AFO) e na to’na mau piri e fa’ata’a mai i te tapura no te mau tuha’a e no te tuha’a tapiri. Ua tatarahia te paaturura’a te DC no te ho’o mai i te pere’o’o mata’ina’a. Teie ra, no vetahi mau ‘Oire, ua riro te pere’o’o mata’ina’a ei faura’o ‘otahi roa, no te huru o te mau poromu e te huru faito o te mau vahi e utahia’tu te mau ta’ata huira’atira.

 

‘Aita roa’tu ho’e ture e ‘opani ra i te fa’a’ohipara’ a i te pere’o’o mata’ina’a, mai te mea, e fa’atura to’na huru hamanira’a i te mau fa’aturera’ a . I muri a’e i te fafara’ahia te mana’o o te mau piha toro’a, e fariihia te anira’a i te pere’o’o mata’ina’a, ia fa’aturahia te mau titaura’a a te ture.

 

 

Tauturu na te Haufenua i te mau ‘Oire no Hiva Oa, Ua Pou, e Hao

 

Ua farii mana te ‘Apo’ora’a a e mau Fa’aterehau e toru horo’ara’a tauturu moni no te paturu faufa’a moni i te mau fa’ahotura’a a te mau ‘Oire no te ho’e faito vihi 11 884 725 Farane no te ho’e faito fa’ahotura’a ta’ato’a e 26 503 815 Farane, ‘oia ho’i, te ho’e paturura’a na te Haufenua e 45 %.

 

No reira, no te ta’amotu no Matuita ma, ua ha’amanahia ho’e tauturu moni na te Haufenua, no te ho’o mai ho’e père’o’o no te Muto’i ‘Oure no Hiva ‘Oa  ni’a i te faito e

 

5 399 990 Farane,tei ni’a ia te tauturu a te Haufenua i te faito e 50 %, e no te parurura’a i te ho’e poromu no Ua Pou, i ni’a i te ho’e faito 17 387 825 Farane, te ho’e ia tauturu moni ta’ato’a i ni’a i te 40%. Tei ni’a te reira na tauturu e piti i te faito 10 mirioni farane.

 

Ua fana’o mai te ‘Oire no Hao i te tauturu moni a te Haufenua no te ho’o mai ho’e matini hamani uira na te ‘Oire tapiri no ‘Amanu. Te ho’o no te reira, tei ni’a a i te 3 716 000 Farane, e paturu atu te Haufenua i ni’a i e faito e 60% no te reira tapura ‘ohipa, ‘oia ho’i, e 2 229 600 Farane.

 

Hau atu i te reira, ua hi’opo’a ato’a mai te ‘Apo’ora’ a a te mau Fa’aterehau i te anira’ a a te ‘Oire no Fa’a’a, no te ho’o mai ho’e pere’o’o pani uta tura farii pape, no te ho’o ta’ato’a e 47 080 000 Farane,paturuhia’tu e te Haufenua i ni’a i e faito e 30 %, ‘oia ho’i, 14 124 000 Farane.

 

 

Fa’atupura’a i te mau pa’epa’era’a i te mau tu’ati’atira’ a no te mau tauturu fa’arava’ ira’ a faufa’a AEPE, ACPR e AIM

 

Na roto i te fa’anahora’a no te hoho’a o te mau tapura ‘ohipa fa’arava’ira’a faufa’a a te ‘Apo’ora’ahau, te mau fa‘anahora’a no te mau tauturu i te mau taiete ‘ohipa, te Tauturu no te Fa’atauiha’ara’a i te mau Taiete ‘ohipa rii Na’ina’i (TFTN=AEPE) e te Tauturu no te Fa’atupu e no te fa’ahotu fa’ahou i te mau Toa na’ina’i e te mau Fare tama’ara’a (TFTF=ACPR), e tae noa’tu i te Tauturu no te Fa’ahotu i te mau ‘ Utuafare (TFU=AIM) o te pa’epa’ehia mai e te mau tue ‘Ai’a no te 9 no ‘atopa e no te 30 no novema 2017.

 

Te fa i ha’ahia mai mai, no te mape’e ia i te mau taiete rii na’ina’i i roto i ta ratou mau ‘opuara’a no te fa’ahotu no te ho’o mai i te mau tauiha’a ‘api e no te fa‘anahonahora’a i ta ratou mau fare. No te mau ‘utuafare, no te ha’amaita’ira’a ia i e rirora’a mai ei mau fatu , te feia ha’iha’i ihoa ra, e te nehenehera’a e fa’aoti i te mau tapura ‘ohipa no te fa’anaho i te fa’ararahira’a e te fa’a’apira’a i te ho’e nohora’a ei fare nohora’a metua. Na te reira e ha’apuai mai i te tuha’a no te patura’a  e no te piti ihoa ra no te ‘ohipa rahi

 

No te reira,  ua ha’amauhia mai te mau pou no te tu’ati’atira’a na roto i te huru no te mau ve’a ‘opi’opi, te mau parau pia e te mau parauparaura’a rorouira,no te ha’amaramaramara’a hau atu i to tatou mau huira’ atia. E nehenehe e haere atu e hi’o i te reira mau pu’eparau i roto i te mau Farehau, i te mau Piha Farerata OPT, te mau Piha a te hau o te farii i te huira ‘atira, i te mau faremoni e i ta ratou mau pupa reni piha ‘ohipara’a.

 

 

Te ha’apapura’a i te ture no te mau tute i te 1 no tenuare 2018 

 

Ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’atereau i te ha’apapura’ahia mai te ture no te mau tute a Porinetia farani i te 1 no tenuare 2018.

 

Ia fa’ahi’ohia’tu i ni’a i te matahiti 2017, e fa’ao mai te fa’ anahora’ a 2018 18 rahira’a ture hau atu ha’amanahia i roto i e roara’a no 2017. E mau ture mau te reira, no te mau ture ‘Ai’a no te fa’atutera’a no te hope’a no 2017 no te paturu i te mau taiete, i te mana ho’o o te mau ta’ata porinetia e o te mau fa’ahotura’a rarahi.

 

Te ha’apapura’a e fa’ao ato’a mai ‘oia, i te fa’atiti’aifarora’a i te mau hape materia, te fa’aihora’a mai i te mau hi’ora’a i ni’a iho i te mau materia e te mau fa’atauiuira’a, te mau fa’a’orera’a e te mau fa’aora’a tapiri i te ture no te mau tute.

 

Te fa’anahora’a i ha’amanahia e te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e o te nene’ihia i roto i te Ve’a a te Hau no Porinetia farani, o ‘oia ana’e o te nehenee e ti’a atu no te pato’i i mua i te hau. 

 

Te ture no te mau tute o tei ha’amanahia mai, e tu’uhia ia i roto i te fa’anahora‘a no te huru o te ho’e puta i roto i te Ve’a a te Hau, i mua iti noa nei. E nehenehe ato’a ‘oia e hi’ohia i ni’a i te tahua natirara no te fa’aterera’a o te mau tute e o te mau titaura’a a te hau (www.impot-polynesie.gov.pf).

 

 

Ha’amaura’a i te mau poro no te fa’ahotura’a faufa’a roa a’e no Hao «Te Mata’ina’a Tahiti»

 

No te fa’ahotu i te fa’arava’ira’a faufa’a e totiare no Porinetia farani, e ha’amau te ‘Apo’ora’ahau e piti Poro Fa’ahotura’a Faufa’a rahi roa a’e (PFF=ZDP), no te ha’amahuta i te mau ‘ouara’ a rarahi roa a’e no Hao e no Punaauia. Te faufa’a no te reira na poro, o te ha’amaura’ a mai ia, i te ho’e fa’ahotura’a papu na Porinetia farani

 

No te fa’ahotu i te reira mau poro, e rave rahi te mau titaura’a o te ti’a ia ravehia, o te fa’atupu ma i te mau ti’ara’a ‘ohipa e te nohora’ a. Ei fa’ahopera’a, no Hao, ua ‘iteahia mai te ‘ere no te fa’ahotura’a, no te ateatea o te mau pu fa’arava’ira’a faufa’a.

 

Teie te mau fa no te reira mau poro :

 

  • No te PFF (ZDP) no Hao, te ha’amaita’ira’a i te pae no te fa’a’apura’a fa’a’amura’a i’a, o te fa’atupu mai i te mau ti’ara’a ‘ohipa, ei rafve’a no te tape’a i te huira’ atira Pa’umotu ia parahi na’tu i Tuamotu ;
  • No te PFF (ZDP) « Te Mata’ina’a Tahiti  », n te ha’amahuta fa’ahou i te tuha’a no te patura’a e te mau materia e hina’arohia no te mau ratere.

 

Tera ra, e titau mai te reira mau patura’a, ia ha’amauhia te tahi mau fa’ atianira’a tute no te fa’ahotu i te ti’ara’a ‘ohipa, te mau materia e e fa’ahotura’a pu’etau roa.

 

 

Tauturu hau i ni’a i te faanahora’a no te mau tauturu no te fa’ahotura’a i te ‘i’o pua’atoro i te fenua nei

 

E fa’a’ohipa te fa’aotira’a mana a te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa‘aterehau no te 30 no ‘atopa 2017 ra i te ture ‘Ai’a no te 9 no ‘atopa 2017 no ni’a i te mau tauturu no te ma’a fa’a’apu o tei fa’atauihia no te fa’ arava’i i te fa’anahora’a tauturu no te fa’ahotura’a i te fenua noa nei i te ‘i’o pua’atoro no te paturu i te fa’ahotura’a i te mau fa’ a’ amura’ a pua’ atoro i Tahiti e i te mau Motu o te tauturu hanahana nei i te fa’arava’ira’a ma’a a te Haufenua e i te ‘atu’atura’a i te mau ‘aua natura.

 

Te tauturu i te moniho’o o te ‘i’o pua’atoro e ha ‘amara’ahia ia tera ra, e tata’ipitihia ia au i te tahi mau titaura’a n te maita’ira’a o te ‘i’o e roa’ a maira e i reira e ‘aufau fa’ahouhia’tu ho’e tauturu ‘api na te feia fa’a’amu pua’atoro e fa’ahotu ‘i’o pua’atoro no te rapa’aura’a e no te ha’afaufa’ara’a i te ‘i’o pua’atoro no te fenua nei, no te ha’amaita’ira’a i te tapiho’ora’ a i ni’a i te matete i te mau i’o ‘api.

 

 

‘Afata metua a te Pu Utuutura ‘a Ma’i no Porinetia farani no te matahiti 2018

 

Ua fariimana te ‘Apo’orta’a a te mau Fa’aterehau i te ‘Āfata Metua a te Pū Utuutura’a Ma’i no Porinetia farani e tae noa’tu i te ‘Āfata no ta’na mau ‘afata tauturu (tuha’a no te manava, no te pu ‘iritira’a toto, no te piha tauturu i te rapa’aura’a ru, te hotera no te mau fetii, te mau piha hi’opo’ara’a e no te mau rapa’aura’a na ni’ a i te mau pere’o’o e te ha’apiira’a a te mau vahine-fa’afanau vahine hapu) no te matahiti 2018

 

 

Ua ha’amanahia te ‘Afata Metua a te Pū Utuutura’a Ma’i no Porinetia farani (PMPF=CHPF) no te matahiti 2 018 e te Tomite Fa’atere no taua Pu ra i te pae no te mau moni ō mai e no te mau ha’amau’ara’a i ni’a i te faito e 25 694 558 500 Farane (tuha’a no te terera’a ‘ohipa roto e no te fa’ahotura’a).

 

Te mau ha’amau’ara’a no te terera’a ‘ohipa roto no 2018 tei ni’a ia i te faito e 22 700 000 000 Farane, ‘oia ho’i, te hō'ēmara’ara’a i ni’a e 5,2 % ia fa’aauhia’tu i te numera ‘Āfata faufa’a no 2 016. E pu’ohu te mau ha’amau’ara’a i te mau mea i ho’ohia mai (ra’au rapa’au ma’i, pū hi’opo’ara’a, mau piha fa’arava’ira’a faufa’a), te mau pihara’a na rapae’au, te mau uta’a no te mau rima rave ‘ohipa. Te mau ha’amau’ara’a no ni’a i te mau uta’a rima rave ‘ohipa, ua tapa’ohia ia i roto i te ‘Afata i ni’a i te faito 12 215 000 000 Farane.

 

No ni’a i te mau moni o mai no te terera’a ‘ohipa roto, te faito o te ‘Āfata ta’ato’a no te terera’a ‘ohipa roto i fa’ata’ahia na taua Pū ra tei ni ‘a ia i te faito 11,658 miria Farane. Ua fa’a’ite ato’a mai te matahiti 2018, i te tahi atu pae’au, hō'ēmara’ara’a faufa’ a no te pae paturura’a faufa’a moni a taua Pū ra i te tuha’a i ‘aufauhia’tu e te ‘Āfata Turu Uta’a (ATU=CPS). ‘Oia mau, ua ha’amanahia te mau ‘Āfata no te parurura’a totiare :

 

-        Te fa’aora’a i roto i te faufa’a moni ta’ato’a no te terera’a ‘ohipa roto no te terera’a faufa’a o te mau paturura’a faufa’a moni na mua a’e nei ha’amanahia e te mau parau fa’aau no te mau fa e no te mau rave’a « ‘Ihi ‘Ea Uira ‘Atomi », « Rapa ‘aura ‘a ma’i no te tamarii e no te taure’a » e te « fa’atuha’ara’a i roto i te Rapa’aura’ a ma’i no te Tamarii e no te Taure’a »

-        Te fa’aora’a ‘afaroti’a noa a te ‘Āfata rahi no te paturu faufa’a monira’a no e to’opiti nau tapura ‘ohipa e to raua paturura’a faufa’a moni e mea fa’aauhia mai ia e te Fa’aaura’a no te Fā e no te mau Rave’a : te ha’apuaira’a i te tapura ‘ohipa no te hi’opo’ara’a ma’iroto no ni’a i te īitara’ a te mau ‘ahu ‘iri e te mau vihi i fa’atupuhia e te ma’i e te ha’amaura’a i te hō'ēPū Rapa’aura’a Ma’i Topatari ;

 

E te hope’a roa, ua fa’anaho ato’ahia e ha’amau hō'ē‘Āfata tare ta’a-è ‘iritihia mai na ni’a mai i te faito no te ‘Afata Rahi i fa’ata’ahia no te amo i te mau ha’amau’ara’a no te mau ra’au rapa’au ma’i ho’o rahi roa e te mau fa’anahora’a rave’a rapa’aura’a e tarifa tata’itahi noahia i Farani. Ua ha’apapuhia mai ihoa e te mara’ara’a rahira’ a o te reira mau ha’amau’ara’a no te mau ra’au rapa’au ma’i ( i ropu i te 10% e te 30% te tamaura’a i te matahiti) ‘ eita ia e o i roto i te ho’e vihi tapirihia.

 

Te fa’a’afarora’a i te ‘Āfata faufa’a moni a te PMPF (Pū Utuutura‘a Ma’i no Porinetia farani), e turu’i ia, mai te mau matahiti i mahemo atura, i ni’a i te mau moni o mai no rapae’au i te mau ‘afata horo’ahia mai. E mea ‘otahi te tuha’a no te fa’ahotura’a no te ta’ato’ara’a o te mau ‘Afata faufa’a moni a te PMPF (Pū Utuutura’a Ma’i no Porinetia farani) (‘Āfata Rahi, Rapa’aura’a i te tamarii, SAMU, CTS, Ha’apiira’a i te mau Vahine-Fa’afanau, hotera fetii) e ‘aifaito ia i ni’a i te faito 2 994 558 500 Farane no 2018.

 

E fa’ao ato’a mai te ‘Āfata no te terera’a ‘ohipa roto i te roa’ara’a mai e piti tauturu moni o te horo’ahia e te Haufenua na roto i te fa’aaura’a no te tauturu i te tuha’a « Ma’i Mariri ‘Aita’ata » i ha’amanahia i rotopu i te Haunui e te Haufenua. Te mau tuha’a 2017 e 2018 o tei horo’ahia na te Pū Utuutura’a Ma’i , e mara’a tata’itahi atu i ni’ a i te faito 230 e 209 mirioni Farane.

 

 

Poromu no te fa’atu’ati ia Hakahau-Hohoi i Ua Pou 

 

Ua ha’apapu te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau e ha’amau i te fa’anahora’ a no te ho’o mai na roto i te fa’a’orera’a i te ti’ara’a fatu fenua o te tahi mau tuha’a fenua unuma i te motu no Ua Pou, i te ta’amotu no Matuita ma, no te fa’atoro i te poromu e na roto atu i te mata’na’a rahi a no Hakahau haere ti’a atu i Hoho’i

 

Ua ravehia mai te reira mau tapura ‘ohipa no te ha’amaita’i i te huru iho hiro’a hoho’a o te poromu, mea tahia  ni’a i te ‘a’a nora’a e 6 metera, no te ho’e roara’a e 480 metera.

 

 

Ha’amaura’a i te ho’e Pu hi’opo’ara’a i te huru terera‘a ha’apira’a o te mau tamarii i raro mai i te 3 matahiti

 

Ua haere te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i ni’a i te parau no te ha’amaura’a ho’e Pu Hi’opo’ara’a i te Terera’a ha’apiira’a a te mau Tamarii no raro mai i te 3 matahiti, i piha’iiho i te Fa’aterehau vahine ti’a’au i e Ha’apiira’a. E nehenehe ta te reira Pu no te ‘aitauira’a e no te fafara’a e ha’aputu mai i te mau mana’o tu’u no te ha’amaramarama i te mau fa’aotira’a e te mau tapura ‘ohipa i ravehia mai e te mau pupu ‘ihi hiro’a ha’apiira’a, te mau ti’a totiare e te mau ti’a mana o te hau, i te pae no te amora’a i te uta’a no te ha’apiira’a a te mau tamarii no te reira faito matahiti. I te hope’a no te matahiti tata’itahi, e hamani mai te reira Pu ho’e parau tuatapapara’a no ni’a i te mau mana’o pu’ohu i te mau tapura ‘ohipa i ravehia mai i roto i te Fa’aterehau no te Ha’apiiraa

 

Teie te mau tareni a taua Pu Hi’opo’ara’a ra :

            - te mape’era’ a e te ha’ara’a ia au i te porotita no te huru ha’apiira’a no te mau tamarii i raro mai i te 3 matahiti, te mau huru no te tapura ‘ohipa no te areara ‘a i rotopu, e i te tahi atu pae, te mau horo’a ‘iteahia, e te tupura’a no te mau numera i roto i te mau tuha’a i fa’ata’ahia no te mau ha’apiira’a hou te tau mau ra ;

            - te ‘ohira’a mai, te fa’aaura’a e te ‘amuira’a mai i te ta’ato’ara’a no te mau horo’a ‘apapara’a e totioroto no ni’a i te vai ‘aru’arura’a e no ni’a i te huru terera’a ha’apiira’a o te mau tamarii i raro mai i te 3 matahiti ;

            - te horo’ara‘a mai i te mau rave’a no te ha’amaita’i atu a i te mau ‘opuara’ a no te terera’ a ha’apiira’a hou te tau mau ra e tae noa’tu i te mau rave’a ‘ihi ta’ata fa’aineine maita’ihia no te arata’i i te reira mau ‘opuara’a ;

            - te horo’ara‘a mai i te mau tuatapapara’a e au ia ravehia na mua roa no te fa’ arava’i i te mau huru no te fa’aterera’a ha’apiira’a hou te tau mau ra na roto i te fa’aineine maita’ira’a i te mau ha’apii tamarii no te piha tamahou ;

            - te ha’apurorora’a i te mau ha’amaramaramara’a no ni’a i te mau rave’a no te fariira’a e vai nei i teie mahana i roto i te piha no te mau tuha’a a te mau tamarii ‘aru’aru roa, na roto i te mau pu haunui, no te ha’apiira’a teitei e no te ‘ihi ma’imira’a (ESENESR).

 

No te fa’atere’au maita’ira’a i te mau tareni i fa’ ata’ ahia no te hi’opo’ara’ a i te mau mero tata’itahi, ia horo’a ia ratou i te mau ‘ihi rave’a i roto i to’na iho tuha’a. Na te Fa’aterehau ti’a’au i te Ha’apiira’a e peretiteni i te Pu hi’opo’ara’a e aore ra na to’na ti’a , o te ta’iruru ho’e a’e taime i te matahiti, na roto anei i te titaura’a a to’na Peretiteni, e aore ra, na roto i te anira’ a a te ‘afara’ a o to’na mau mero.

 

 

Ha’ amanara’a i te parau ha’apapa no te maita’ira’a o te porotita o te ha’apiira’a a te Haufenua 2015-2017

 

Ua ha’amana te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau i te parau ha’apapa no te maita’ira’a mai te porotita no te ha’apiira’a a te Haufenua no te mau pu’etau ha’apiira’a  2015-2016 e 2016-2017, ‘inaha, ua ha’amanahia na te parau tuatapapara’a i te fepuare i ma’iri a’e nei, e te Tomite Teitei o te Ha’apiira’a.

 

E turu’i te Ture Arata’i o te Ha’apiira’a i te porotita ha’apiira’a a Porinetia farani no te ha’amaita’i, ‘oia ho’i, i te pae no te manuiara’a te fa’a’ohipara’a i ni’a i te tahua (piha a te hau, mau tuha’a ‘ihi roro ha’apiira’a, te mau fare ha’apiira’a, te mau pu, te mau ‘amuira’a pu ha’apiiraa, te feia metua o te mau tamarii haere ha’apiira’a) na roto i te fa’aoti maita’ira’a i to ratou fa’a’ohipara’a e te mau fa’a’ite no te faito o te maita’ira’a.

 

E faito te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani i te mau piti matahiti ato’a i te porotita ha’apiira’a a te Haufenua. No te reira, e titauhia te Fa’aterehau ti’a’au i te Ha’apiira’a ia fa’atae atu no te hi’opo’ara’a i te parau tuatapapara’a no te terera’a ‘ohipa, e tei roto te titi’ara’a i te mau faito i roa’ahia, i muri mai i te tu’ura’ahia’tu na  roto i te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau.

 

E ta’amu te porotita ha’apiira’a i ni’a  te manuira’a no te ta’ato’ara’a ma te fafau ia ‘imi i te mau rave’a ato’a e tano ta’a-è no Porinetia farani. No te fa’atupu i te reira, ua fa’ aoti mana te Ture ‘Arata’i o te Ha’apiira’ a e ia fa’a’ohipaha ta’na mau arata’ira’a no ta’na mau fa. Na te fa’ aotira’ a mana no te 12 no tetepa 2017 e fa’ata’a mai i te faito no te hotura’a o te porotita ha’apiira’ a a Porinetia farani.  I te ‘ava’e tiurai, 2016, ua vauvauhia’tu na te parau ha’apapa matamua roa i mua i e hi’opo’ara’a e te ha’amanara’a a te ‘Apo’ora’arahi no Porinetia farani.