cm

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana maha ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.    

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  

 

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana maha ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.  

Ua tupu te ‘Āpo’ora’a a te mau fa’aterehau, i te mahana toru ra, i te Peretitenira’a no Porinetia farani.