ŌRERORA’A

Te fa'atae atu nei te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i to'na tapa'o aroha no teie matahiti 'api 2015.

 

E A’U MAU HOA HERE, TE OAOA NEI AU I TE FAATAE ATU, I TOU TAPAO AROHA IA OUTOU PAATOA NA.

 

OUTOU E TE FEIA API, TE ANANAHI O TE FENUA, TE APA MAITAI ATU NEI AU IA OUTOU.

 

IA OUTOU E TO MATOU MAU MATAHIAPO, OUTOU O TA’U E FAARIRO NEI EI FAARII VAIRAA PAARI E TE ARAVEHI,TE AROHA HA’EHA’A ATU NEI AU IA OUTOU. E MAA PURE ITI TA’U IA OUTOU.

 

AHIRI E TI’AHIA IA OUTOU, NO TE TAUTURURA’A I TA TATOU FEIA API, E IA MATOU ATO’A E FA’ATERE NEI I TO TATOU FENUA, IA VAI NOA MAI OUTOU EI MAU OROMETUA FA’A A’O NO MATOU, I TE MAU TAIME ATO’A MATOU E TURORI AI. MAI TE MEA, TE VAI NEI TO MATOU ARAVIHI NO TE ARATA’IRA’A I TO TATOU FENUA, TE VAI ATO’A NEI RA TO MATOU PARUPARU.

 

TE VAI NEI TE MANA’O TAE. TE VAI NEI TE ITOITO E TE HINA’ARO IA MANUIA E IA TUPU TE MAU PARAU I FAFAU HIA I MUA I TE NUNA’A ; TE VAI NEI TE PUAI.

 

E’ERE ANEI NO TE FIFI, I HORO’A MAI AI OUTOU I TO OUTOU TI’ATURIRA’A I NI’A IA MATOU ?

 

E’ERE ANEI NO TE MEA, UA TAPU ATU MATOU E, TE VAI NEI TA TATOU RAVE’A NO TE FA’ATI’A FA’AHOU I TO TATOU FENUA, I MA’ITI MAI AI OUTOU IA MATOU ?

 

UA PARAU ATU MATOU, E IMI MATOU I TE MAU RAVE’A ATO’A, IA HO’I FA’AHOU MAI TE TI’ATURIRA’A I ROTOPU IA TATOU E TE HAU-NUI.

 

NO TE FA’ATUPURA’A I TAUA TAPU NEI, I PE’EPE’E AI AU NOTE NATI FA’AHOU I TE TAURA-TI’ATURI I ROTOPU IA TATOU E TE FA’ATERERA’A-HAU-NUI, TEI MOTU NA… NO TO’U FA’ATURA I TA OUTOU FA’AOTIRA’A, I NA REIRA AI AU !

 

TE OAOA NEI AU I TE FA’AITE ATU E ; UA HO’I FA’AHOU MAI TE TI’ATURIRA’A. TE TUPU MAITA’I NEI TE MAU FAA-AURA’A I ROTOPU I TE HAU NUI E TO TE FENUA NEI.

 

UA FA’AOTI ATOA VAU E, E AMUI ATO’A MAI TE MAU OIRE, NA ROTO I TE MAU TAVANA, I ROTO I TE FERURIRA’A, TE FA’ANAHORA’A E TE HA’AMAURA’A I TE MAU TAPURA OHIPA E AU NO TE FA’ATI’A FA’AHOU I TO TATOU FENUA.

 

UA HINA’ARO ATO’A VAU, IA FA’AHO’IHIA TE MAU AUVAHA O TE FARE MATUTU-TI’A RAU I NI’A I TO RATOU TI’ARAA MAU, NO TE FA’ARO’O ATO’A I TO RATOU MAU MANA’O FA’ATUPU OHIPA.

 

NO REIRA,I ROTO I TE HOERA’A O TE OPOORAA RAHI O TE FENUA, TE HOERAA O TE APOORAA HAU O TE FENUA E TE MAU PUAI ORA O TO TATOU FENUA, E RA’I MATEATA, TE RA’I O TE MATAHITI API TA TATOU E FATATA NEI I TE TOMO.

 

IA TAUTURU MAI TO TE RA’I IA TATOU, IA VAI NOA TE OAOA E TE HAU I ROTO I TO OUTOU MAU UTUAFARE E I TE FEIA ATO’A TA OUTOU E HERE NEI.

 

I TEI TAPE’AHIA I ROTO I TE ATI-MA’I, TO TE FARE-TAPE’ARA’A, I TEI PARAHI I ROTO I TE HEVA, A FA’ARI’I MAI I TE TAPA’O O TO’U HERE IA OUTOU !

 

IA OAOA I TE NOERA E, IA MANUIA O PORINETIA-FARANI ; BONNE ANNEE !!!