TE ‘ĀPO’ORA’AHAU
 
Edouard FRITCH Tane

Peretiteni,Ti’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ōhipa, i te mau ‘Ōire e te mau Farerata e te mau Taniuniura’a (PR).

Peretītenira’a no Porīnetia farani
Aroā Broche, aroā pōromu  Pōuvānaa a Ōopa, Pāpeete
Niuniu 40 47 20 00
 
 
Teva ROHFRITSCH Tane

 

Mono-Peretiteni, Fa'aterehau no te Fa'arava'ira'a faufa'a e no te mau Faufa'a Moni, ti'ā'au i te mau 'Ōpuara'a Rarahi no te Fa'ahotura'a e no te mau Reforomatiora'a fa'arava'ira'a faufa'a  (VP).

24, aroa poromu Du Petit Thouars

I te tahi a’e pae i te Tahua Taraho’i, Pāpeete

Niuniu 40 47 83 83

 

 

Jean-Christophe BOUISSOU Tane

Fa’aterehau no te Nohora’a, no te Fa’anahonahora’a Fenua e no te Fa’anahonahora’a Taura ‘Ōire, Ti’ā’au i te Rorouira,  ‘Āfa’ifa’i parau no te ‘Āpo’ora’ahau (MLA). 

Fareteitei no te 'Āpo'ora'ahau Tahito

Aroa poromu Pouvanaa a Oopa, Papeete

Niuniu 40 50 44 55

 

Tearii ALPHA Tane

Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Faufa’a Tumu, no te mau ‘Ōhipa Fenua e no te Ha’afaufa’ara’a i te mau Fenua o te Hau (MPF). 

Faretahua TE FENUA

5 o te tahua, Pāpeete

Niuniu 40 54 95 75

 

 

Nicole BOUTEAU vahine

Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, Ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pū mana (MTT). 

Fareteitei a te GIE Tahiti Fariira'a Ratere

Uahu no te mau Manua, Pae Tahatai, Papeete

Niuniu 40 50 88 60

 

Jacques RAYNAL Tane

Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, Ti’ā’au i te Reforomatiora’a o te Parurura’a Totiare ‘Amui, no te Araira’a e no te ‘Utuafare fetii (MSS).

Fa'aterera'a no te 'Ea

Poromu no te mau Ta'ata Tahiti Vi 'Ore, Papeete

Niuniu 40 46 00 92

 

Luc FAATAU Tane

Fa’aterehau no te mau Patura’a e no te mau Utara’a na te Fenua noa nei (MET).

Fareteitei a te Hau A2

5ra'a o te Tahua, Papeete

Niuniu 40 46 80 19

 
Priscille Tea FROGIER vahine

Fa’aterehau vahine no te ‘Ohipa e no te Ha’apiira’a Toro’a, Ti’a’au i te Terera’a ‘Ohipa a te Hau e no te ‘Ihi Ma’imira’a (MTF).

Peretītenira’a no Porīnetia farani,
Aroā Broche, aroā poromu Pōuvānaa a Ōopa, Pāpeete
Niuniu 40 47 22 80
 
 

Nicole FAREATA SANQUER Vahine

Fa’aterehau vahine no te Ha’ apiira’a, no te Feia ‘Api e no te mau Tu’aro Ti’a’au i te Ha’apiira’a Teitei (MEE).

Faretahua CGM

Niuniu  40 54 49 00

 

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU Tane

Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva e no te Rima ‘Ī Ti’a’au, no te Īto e no te mau Faufa’a no roto  i te Fenua i te Fa'ahotura'a i te mau Reo e no te 'Aparaura'a rau (MCE).      

 
Fareteitei  no te Ta’ere
I te tahi pae i te CESC, tahua matamua, Pāpeete
Niuniu 40 80 30 00