TE ‘ĀPO’ORA’AHAU
 
 
Edouard FRITCH Tane

 

Peretiteni, Tī’ā’au i te Ti’ara’a ‘Ohipa, i te Autaipera’a e te mau ‘Ōire,  i te mau Farerata e te mau Taniuniura’a, i te mau ‘Ohipa na te Ara,  no  te Feia ‘Āpi e no te mau Tū’aro (PR).

Peretītenira’a no Porīnetia farani
Aroā Broche, aroā pōromu  Pōuvānaa a Ōopa, Pāpeete
Niuniu 40 47 20 00
 
 
Teva ROHFRITSCH Tane

Mono-Peretiteni, Fa’aterehau  no te Fa’arava’ira’a faufa’a e no te mau Faufa’a moni, Tī’ā’au i te mau ‘Ōpuara’a Rarahi  no te Fa’ahotura’a e no te mau Reforomatiora’a fa‘arava’ira’a faufa’a (VP).

24, aroa poromu Du Petit Thouars

I te tahi a’e pae i te Tahua Taraho’i, Pāpeete

Niuniu 40 47 83 83

 

 

Jean-Christophe BOUISSOU Tane

Fa’aterehau no te Nohora’a , no te Fa’anahonahora’a e no te Fa’ataura ‘Ōirera’a, Tī’ā’au  i te Rorouira,’Āfa‘ifa’iparau no te ‘Āpo’ora’ahau (MLA).

I te 4 o te tahua no te Fare teitei A2,

Aroa poromu Tomana Destremeau, Pape'ete

Niuniu 40 46 82 50

 

 

Tearii ALPHA Tane

Fa’aterehau no te Fa’ahotura’a i te mau Punavai faufa’a tumu, i  te mau ‘Ohipa fenua, i te Ha’afaufa’ara’a i te Fenua o te Hau e te mau Faufa’a no roto i te Fenua (MPF).

 Faretahua TE FENUA

5 o te tahua, Pāpeete

Niuniu 40 54 95 75

 

 

Nicole BOUTEAU vahine

Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, Tī’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pū Mana (MTT). 

I te 4 o te tahua no te Pū fare rahi 'Ū'upa,

Aroa poromu Edouard Ahnne, Pape'ete

Niuniu 40 50 88 60

 

 

Jacques RAYNAL Tane

Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, Tī’ā’au no te Reforomatiora’a i te Parurura’a Tōtiare ‘Āmui, no te Araira’a e no te ‘Utuafare fetii (MSS).

Fa'aterera'a no te 'Ea

Poromu no te mau Ta'ata Tahiti Vi 'Ore, Papeete

Niuniu 40 46 00 92

 

Luc FAATAU Tane

Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi e no te mau Utara’a na te Fenua nei (MET).

Fareteitei a te Hau A2

5ra'a o te Tahua, Papeete

Niuniu 40 46 80 19

 
Priscille Tea FROGIER vahine

Fa’aterehau no te ‘Ohipa, no te Ha’apiipiira’a Toro’a e no te Ha’apiira’a, Tī’ā’au  i te ‘Ohipa a te Hau, i te ‘Ihi Mā’imira’a e i te Ha’apiira’a Teitei (MTF).

Peretītenira’a no Porīnetia farani,
Aroā Broche, aroā poromu Pōuvānaa a Ōopa, Pāpeete
Niuniu 40 47 22 80
 
 

Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU Tane

Fa’aterehau no te Ta’ere, no te ‘Arutaimareva e no te Rima ‘Ī, no te Itouira, Tī’ā’au i te Fa’ahotura’a i te mau Reo e te Tau’aparaura’a (MCE).      

 
Fareteitei  no te Ta’ere
I te tahi pae i te CESC, tahua matamua, Pāpeete
Niuniu 40 80 30 00