Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, Ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pū mana (MTT).

I te ahiahi mahana pae ra, ua fa’afa’a’ite te Peretiteni  Edouard  Fritch e te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, i te Peretitenira’a, i te mau ‘aito no te fa’anahora’a matamua no te mau ‘Au’a no te Fariira’a Ratere.

Ua ‘iriti hanahana te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana ra, i te Peretitenira’a, i te 3 ra’a no te Rurura’a Nui no te mau Ha’apiipiira’a e no te mau Toro’a no te Fariiira’a Ratere, i mua  i te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e i te mau ti’a no Niu-Terani mai, taua fenua ra o tei riro ei Manihini hanahana no te 3 ra’a no teie fa’anahora’a.

Ua tere atu te Fa’aterehau Vahine, Nicole Bouteau, i te mahana maha ra, i  Bora Bora, no te horo’ara’a i te mau parau ha’apapura’a no te manuira’a na pipi ha’apa’ari 13 i te hopera’a ta rātou tau ha’apiipiira’a e 7 ‘āva’e, no te harura’a i te Pereve no te Toro’a Arata’i Fa’a’eta’etara’a Tino na roto i te natura, parauhia mau Tareni Tairoto.

Ua farerei atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te avatea mahana toru ra, ia Marc Rochet, Peretiteni Fa’atere Rahi no te mau Taiete Manureva Farani Ninamu (French Blue) e « Air Taraipe », e ia Jean-Paul  Dubreuil, ‘ona tu’u moni pàpà rahi roa a’e no taua mau taiete manureva ra. Ua ‘āmui ato’a atu te Mono-Peretiteni, Teva Rohfritsch,  te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau e te Fa’aterehau no te Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i roto i te reira tau’aparaura’a, o tei tupu na i te Peretitenira’a.

Ua haere atu te Fa'aterehau vahine no te Fariira'a Ratere, o Nicole Bouteau, i te 7 ra no tiurai i ma'iri a'e nei, i roto i te 'Ōire no Teva I Uta, na roto i te titau manihinira'a a te Tavana 'Ōire Te arii Alpha.

Ua fariihia’tu te Peretiteni Fa’atere Rahi  no te Taiete Manureva no Vehi, o Mark Dunkerley, i te avatea mahana ma’a ra e te Peretiteni Edouard Fritch. E Metua Papetito o Mark Dunkerley no te va’a tau’ati ra o Hokulea, o tei purutia mai na i te Fenua nei, no te rave ato’ara’a ‘oia iho i te fanora’a na ni’a i taua va’a tau’ati ra, mai Tahiti i Raiatea. Ua tae ato’a atu ‘oia i roto i teie tere e mata’ita’i ia Raioatea.