Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Ua tae tino atu te Fa’atere vahine no te Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pūmana, o Anne-Sophie Locquegnies-Goupil, e te Ra’atira no te Piha no te Fariira’a Ratere, o Bruno Jordan, i te avatea monire ra, i te ‘avarira’a i te matini matamua roa no te « feti’a-mana’ora’a » i Porinetia farani nei, o tei  ha’amauhia i te taura’a manureva no Tahiti-Fa’a’a i te tahua i raro i te tamaru no te « mau fa’arevara’a na te ara ».

 

E mea ‘ohie roa te fa’anahora’a : na te ta’ata tata’itahi iho e nana’o i tā’na iho « feti’a mana’ora’a ».  ‘Ōia mau, e nana’o te « Matini Penny » i roto noa tau tetoni i te mau moni pa’ari rii na’ina’i ei mau feti’a  mana’ora’a.  Te vai ra teie huru matini na te mau vahi ato’a i roto i teie nei ao, taua mau moni ra o tei tupa’ihia, e mau moni ia o tei ha’apua’aroroahia, ha’aparahurahuhia e aore ra fa’aroahia, ma te tahi hoho’a ‘āpi i ni’a iho.

 

Te mau feti’a mana’ora’a e mau tauiha’a ha’aputu ia o te tauturu i te mau ratere, no te tamau i roto i to rātou hiro’a i te mau vahi ato’a o ta rātou i haere atu e mata’ita’i. E nehenehe ato’a atura ia i te mau ratere o te haere mai i Porinetia nei e tu’u ato’a atu i roto i ta rātou ha’aputura’a i te hō’ē moni tupa’i nana’ohia i Tahiti nei. Ua ha’apoupouhia taua fa’anahora’a ra e te Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere e o tei riro ei fa’atianira’a i rotopu i te mau ti’a fa’atere no te fariira’a ratere e i te mau ratere iho.