Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

I te mea, ua manuia maita’i na te mau tata’ura’a no 2 015 e no 2 016, na roto ato’a i te mara’ara’a te faito rahira’a huira’atira i ‘amui mai i roto i te mau tata’ura’a, te mau ta’atira’a e te mau ‘oire, ua vauvau mai te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a RAtere, o Nicole Bouteau, i te mahana toru ra, i roto i te putuputura’a a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te Torura’a no te tata’ura’a « E fa’a’una’una vau i toà’u ‘Oire ».

 

Fa’atupuhia i te 2 014 ra, teie tata’ura’a, « no te fa’a’una’una e no te tanura’a i te mau tiare na te mau hiti poromu », o te o i roto i te tahua no te ‘ihi rave’a no te fa’ahotura’a fariira’a ratere a Porinetia farani 2015-2020.

 

I muri a’e i te ‘iritira’a i te 2 016 ra, i te mau ta’atira’a e te mau ‘oire no Raro Mata’i ma, i teie tata’ura’a no 2 017, e horo’ahia te ‘iritira’a i te mau ta’atira’a e i te mau ‘oire e te mau ‘oire tapiri no Tuamotu (Ra’iroa, Fakarava, Tikehau) e no Matuita ma (Nuku Hiva, UA Pou, Hiva Oa) ia tapa’o ato’a mai i to ratou i’oa.

 

I teie matahiti, e toru re o te fa’atata’uhia, e 300 000 toata farane no te re matamua, e 200 000 toata farane no te re piti, e 100 000 toata farane no te re toru, tera ra, ua fa’anaho ato’ahia e piti na re ta’a- no te ‘Arutaimareva e no te Huru o te mau fa’anahora’a, i ni’a i te 80 000 toata farane i te re tata’itahi.

 

No te tere maita’ira’a o te tata’ura’a fa’a’una’unara’a, e piti ta’atira’a na roto i te ‘oire tata’itahi e ho’e na roto i te ‘oire tapiri tata’itahi o te nehenehe e fana’o mai i te tahi mau mauha’a (matini tapu ‘aihere amoamo, ope, etv) no te ho’e moniho’o e 200 000 toata farane.

 

I teie matahiti, ua ‘iritihia te tata’ura’a mai te 15 no ‘atete 2016 e e hope i te 30 no tiunu 2 017 i te tu’ira’a po, tai’o mahana hope’a roa no te fa’atupura’a i te mau tareni.

Mai te 1 atu no tiurai 2017, e tere atu te ho’e tomite hi’opo’a e hi’opo’a i te i te mau tapura ‘ohipa i ha’ahia mai e te mau ta’atira’a, e a te mau ti’a no te ‘oire e aore ia a te ‘oire tapiri, e 23 rahira’a ta’atira’a o tei tapa’ohia.

 

Te fa no teie tata’ura’a, o te fa’aitoitora’a ia i te mau ta’atira’a, te mau ‘oire e i te huira’atira ihoa, ia fa’anehenehe i te mau area hahaerehia e fa’afa’aeahia e te huira’atira, ia hi’ora’a maita’i e te ma a’e to tatou nei Fenua.

 

Mai te mea, e mea auna ‘outou te fa’a’apu i te tiare e mea au na ‘outou ia vai ‘una’una noa to ‘outou ‘oire : a fa’ao mai ia i roto i te tata’ura’a 2017 no « E fa’a’una’una vau i to’u ‘oire » e a haru atu i te mau re e rave rahi i fa’ata’ahia. No te aha, e ‘ere ‘oe o te haru atu ? Teie te’afata rata uira a te Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.