Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Ua ‘āmui atu na te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e e Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i te po’ipo’i mahana maha ra, i te Farehau no Papeete, i roto i te vauvaura’a i te mau ‘ōpuara’a no te fa’anahonahora’a i roto i taua ‘Ōire ra, fa’aterehia mai e te Tavana ‘Ōire iho no te ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard.

 

I roto i taua farereira’a ra, o tei ‘āmui ato’ahia’tu e te mau ti’a no te mau ‘āmuitahira’a fatu ‘ōhipa, no te CCISM (Piha Tapiho’o Tapiha’a, no te mau Pū Hamanira’a Tauiha’a, Tareni rau e mau Toro’a), no te FGS (‘Āmuitahira’a Rahi no te Tapiho’ora’a), no te Fa’aterera’a ‘Ihimoana, e tu’atira’a ia no te fa’a’ite’itera’a matamua i tupu na i te ‘āva’e mati ra.

 

E rave rahi te mau ‘ōpuara’a o tei fa’ahtihia mai te fa’anahonahora’a i te tahora no te tahua Chirac, o te farii atu ho’e va’a tau’ati, taipe no te Ta’ere Porinetia, tera ra, no te fariira’a porinetia ato’a, te reira hamanira’a e 25 metera i te teitei, o te nehenehe e ‘iteahia mai mai te uahu mai no Papeete e na ni’a mai i te mau manureva. E hamanihia i reira ho’e mahora no te huira’atira e hō’ē fare tama’ara’a.

 

Te fa’anahonaho fa’ahoura’a i te Aroa poromu rahi Pomare, i te pae tahatai no Papeete, o tei fa’ahiti ato’ahia. I roto i te tuha’a matamua no te ma tapura ‘ōhipa, hō’ē tavirira’a poromu no Patitifa i te poromu Jeanne d’Arc, no te hō’ē faito e 400 mirioni toata farane, o te ha’amata i te ‘āva’e i mua nei. Ua fa’ahiti ato’ahia mai te fa’anahonahora’a i mua iti noa nei o te tomora’a mai na te pae To’O’a o te Rā o Papeete.

 

Ua ha’apapu fa’ahou atu na Fa’aterehau no te Fariira’a Ratere e no te mau Patura’a Rarahi, i roto i te reira mau ‘aitauira’a mana’o, i te paturu papu a te ‘Āpo’ora’ahau i te ‘Āpo’ora’a ‘Ōire no Papeete, i roto i te mape’era’a no te fa’atupu i taua mau ‘ōpuara’a ra no te fa’anahonaho i te ‘Ōire no Papeete, i te pae anei no te ‘ihirave’a, e no te paturura’a faufa’a moni. Mai teie atu e tae atu i te hope’a no teie matahiti, e 3 miria toa ta farane o ta te Haufenua e fa’ata’a atu no te ta’ato’ara’a no te mau tapura ‘ōhipa no te fa’anahonahora’a ia Papeete.