Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Ua fa’aro’o te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere , o Nicole Bouteau vahine, na roto i te ‘oto e te mauiui rahi, i te fa’aru’e roara’a mai o Noma Wong vahine, Vahine tuiro’o rahi no te Fariira’a Ratere no te mau Motu Raro Matai Ma, e no te motu ihoa ra no Raiatea.

 

Ua riro na o Noma Wong mai te hō’ē o te mau ‘aito tahito roa no te fa’ahotura’a fariira’a ratere i Raromata’i ma, na roto i tō’na rirora’a mai na, ei ti’a patana matamua roa no te mau tapura ‘ōhipa fariira’a ratere na ni’a i te moana no Raiatea. Ua nehenehe ta’na e fa’atupu mai i ta’na taiete ‘ōhipa, e te ‘ōperera’a i tō’na ‘ite ‘aravihi, tā’na i ‘ite mai,to’na here i tā’na tapura ‘ōhipa i te feia ‘āpi e rave rahi, ma tō’na ti’aturi papu rahi, e riro maoti mau mai te Fariira’a Ratere ei Punavai fa’atupura’a ti’ara’a ‘ōhipa faufa’a rahi mau no te feia ‘āpi e na te mau ‘utuafare fetii no Raromata’i ma e no te mau motu.

 

Ua riro ato’a na o Noma Wong ei poro ‘āvae no te Tomite no te Fariira’a Ratere mai tō’na fa’atupura’ahia mai na, i te pae ihoa ra no te mau fariira’a i te mau manua ratere e tapae atu i ‘Uturoa. Nā’na ato’a i fa’atupu matamua roa mai na i te mau utara’a ratere na ni’a i te tairoto mai ‘Uturoa e tae atu i te Marae Taputapuatera, ma te tipae i roto i te ‘anavai no Fa’aroa e te tape’a ato’ara’a i ni’a i te motu Iriru.

 

Ua topa te fariiraa ratere no Raiatea i roto i te heva. Te fa’atae atu nei te Fa’aterehau vahine no te Fa’ariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, i tō’na mau tapa’o aroha hohonu i te ‘utuafare fetii e tae noa’tu i to te ‘opu fetii e te mau hoa atoa, tei fatata e tei atea.

Ia maita’i i to ‘oe terera’a e Noma.