Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Ua fariihia’tu te Peretiteni Fa’atere Rahi  no te Taiete Manureva no Vehi, o Mark Dunkerley, i te avatea mahana ma’a ra e te Peretiteni Edouard Fritch. E Metua Papetito o Mark Dunkerley no te va’a tau’ati ra o Hokulea, o tei purutia mai na i te Fenua nei, no te rave ato’ara’a ‘oia iho i te fanora’a na ni’a i taua va’a tau’ati ra, mai Tahiti i Raiatea. Ua tae ato’a atu ‘oia i roto i teie tere e mata’ita’i ia Raioatea.

 

I roto  taua tau’aparaura’a ra, i te Peretitenira’a, ua nehenehe i te Peretiteni Edouard Fritch e i te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e tau’aparau e te Peretiteni Fa’atere Rahi  no te Taiete Manureva no Vehi, no ni’a i te mau ‘opuara’a rarahi ‘amui no te mau tau e haere maira i mua nei, e te ha’amaura’a ho’e te hope’a o teie nei matahiti, te piti no te rerera’a hepetoma Tahiti-Hawaii. No te reira, ua hina’aro o Dunkerley e ha’apapu mai e ua ineine ‘oia no te ha’amau i te tahi mau reni rerera’a ‘api, na te ara, ma te fa’ao ato’a atu ia Tahiti e o Hawaii.

 

No reira, i roto i te pu’etau poto, ua hina’aro te taiete manureva no Hawaii e ha’amau i te piti o te reni rerera’a Tahiti-Hawaii. Te tuatapapa nei taua taiete ra i te fa’anahora’a ‘ihi rave’a e te mau titaura’a no te ho’e tahua taura’a tumu.

 

Ua fa’ahiti ato’ahia te tahi atu a mau parau tumu, e te parau ihoa ra, no te ‘opere aumaitera’a i te mau rerera’a i rotopu ia Air Tahiti Nui e o Hawaiian Airline, e aore ra no te hō’ē reni Tahiti Hawaii e te mau Fenua Marite.