Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Ua haere atu te Fa'aterehau vahine no te Fariira'a Ratere, o Nicole Bouteau, i te 7 ra no tiurai i ma'iri a'e nei, i roto i te 'Ōire no Teva I Uta, na roto i te titau manihinira'a a te Tavana 'Ōire Te arii Alpha.

 

Ua 'ōmuahia mai te pae po'ipo'i no taua mahana ra na roto i te hō'ē farereira'a e te 'Āpo'ora'a 'Ōire, i roto i te reira farereira'a to te Tavana 'Ōire vauvaura'a mai i te faufa'a rahi no te fariira'a ratere no to'na 'Ōire e tō'na ato'a fa'a'itera'a mai i tō'na hina'aro no te fa'atupu i te hō'ē Āupupu Fa'ahotura'a i te Fariira'a Ratere no Teva I Uta. Ua fa'aitoito atu te Fa'aterehau vahine i te 'Āpo'ora'a 'Ōire no te reira 'opuara'a, ma te fa'atumu i ta'na paraura'a i ni'a i te tareni faufa'a e titauhia i te mau 'Ōire no te fa'ahotu i te fariira'a ratere a te Fenua nei, te mau tahua ta'ere, pàpà 'a'ai e niu fariira'a ratere o te vai rahi nei i te fenua nei ia au i tō'na iho pàpà hoho'a fenua o te mau 'Ōire no Porinetia nei. E ha'apapuhia hō'ē tomite no te fariira'a ratere arata'ihia e paturuhia e te 'Ōire, i roto i te reira e 'amuitahi atu ai te mau ti'a ato'a no te ta'ere, te mau rima 'i e te mau ti'a toro'a no te fariira'a ratere, i reira e nehenehe atu ai e fa'anaho maita'i i te fariira'a ratere i Mataiea e i Papeari.

 

Ua haru ato'a o Nicole Bouteau i te reira farereira'a no te fa'ahiti mai i te mau peho fa'anahohia e tamahia e te piha 'ōhipa no te fariira'a ratere e te Pū no te Ti'a'aura'a e no te Fa'anahonahora'a no Teva I Uta e no te mau 'opuara'a no te mau tau no mua nei. Ua fa'arava'ihia mai taua putuputura'a ra na roto i te hō'ē tere na ni'a i te fenua e na ni'a i te taimoana i te mau tahua : te tahua no te huira'a popo no 'Atimaono, te tahua 'Ōire no Tehoro o te farii mai nei i te mau fa'anahora'a mai te mau hoera'a va'a no te Tiurai e te Heiva a Teva I Uta, te Reva pape no Vaima, te mau 'Āua Tiare no Vaipahi, te fenua no Motu 'Ōvini e te 'ōutu Teonetea i roto i te 'ō'o'a no Phaêton.

 

I reira to te Fa'aterehau vahine no te fariira'a ratere 'itemataroara'a'tu i te faufa'a natura e ta'ere no te 'Ōire no Teva I Uta, o te nehenehe e fa'atupu i te mau utara'a ratere o te fa'atu'ati'ati i te mau peho rau ato'a, na roto anei i te tairoto e aore ia, na ni'a noa anei i te fenua. E mea faufa'a ato'a te pae no te mau oriorira'a na ni'a i te fenua e i te mou'a, na roto ihoa ra i te 'ōpuara'a no te ha'amau i te hō'ē hāhaerera'a o tei tapa'ohia no 2 018 i roto i te mau 'Āua Tiare no Vaipahi.

 

Ua fa'aoti 'āmui te 'Ōire e te Fa'aterera'ahau no te Fariira'a Ratere e farerei fa'ahou rātou i roto i te hō'ē rurura'a pupu 'ōhipa no te fa'anu'u ma te papu i te mau 'ōpuara'a rau.