Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Ua tere atu te Fa’aterehau Vahine, Nicole Bouteau, i te mahana maha ra, i  Bora Bora, no te horo’ara’a i te mau parau ha’apapura’a no te manuira’a na pipi ha’apa’ari 13 i te hopera’a ta rātou tau ha’apiipiira’a e 7 ‘āva’e, no te harura’a i te Pereve no te Toro’a Arata’i Fa’a’eta’etara’a Tino na roto i te natura, parauhia mau Tareni Tairoto.

 

Ua tae ato’a atu i roto i taua ‘oro’a ra, te Tavana ‘Ōire no Bora Bora, o Gaston Tong Sang, te Ra’atira no te Piha no te Fariira’a Ratere, o Bruno Jordan, te Fa’atere vahine no te SEFI, o Hina Grepin-Louison, e te Fa’atere no te DJS (Fa’aterera’a no te Feia ‘api e no te mau Tu’aro), o Antony Pheu, e tae noa’tu i te mau ti’a no te ma hotera autaipe no taua ha’apiipiira’a ra, e tae noa’tu i te mau ‘orometua ha’apii.

 

Arata’ihia e te Pū no te Feia ‘āpi e no te mau Tū’aro no Porinetia farani (PFTPF=IJSPF), na roto i te autaipera’a e te Piha no te Fariira’a Ratere e te Piha no te Ti’ara’a ‘Ohipa no te Ha’apiipiira’a e no te Fa’aora’a i ni’a i te Toro’a ‘aravihi (PTHF=SEFI), e ma te turuhia mai e te ‘Ōire e te Tomite Fariira’a Ratere no Bora Bora, ua matara mai na roto i taua ha’apiipiira’a ra hō’ē Parau Tū’ite o te horo’a mai i te mau ‘aravihi no te fa’aineine e no te rauti i te mau tapura ‘ohipa fa’a’eta’etara’a tino no te fa’atupu i te ha’amata’ita’ira’a i te ‘aru natura, na roto i te fa’aturara’a i te mau fa’aturera’a e vai nei.

 

No ni’a te reira i te mau tareni no te « snorkeling », no te haerera’a na tahatai, no te rava’aira’a fa’’a’ana’anataera’a, te hoera’a va’a ‘Initia, te ho’era’a ‘iri « paddle », te va’a e te matini fa’ahe’e ‘iriatai. No ni’a i te ravā’aira’a, e fa’aiti te fa’aotira’a mana i te mau fa’anahora’a ei arata’i noa no te ravā’aira’a parauhia « no te fa’a’ana’anataera’a ». Na reira ato’a, no ni’a i te mau tareni no te fa’ahe’era’a na ni’a i te ‘iriatai, mai te va’a ‘Initia, te va’a e te ‘iri hoe ti’a noa, e mea ‘eta’eta maita’i te mau fa’aturera’a i te pae no te rahira’a poti e no te rahira’a ta’ata, e ta’oti’a ‘ōia i te tareni a te ta’ata arata’i i ni’a iho noa i te ha’apiipiira’a. Te fā no taua ha’apiipiira’a horo’ara’a parau tū’ite ra o te ha’afaufa’ara’a ia i te hotura’a no te mau tareni tapatana i roto i te maita’i,  ma te fifi ‘ore, e te fa’araura’a i te mau tareni, no te  pahono i te mau hia’aira’a o te mau hoani no te ara mai.

 

Ua tupu mai na te reira ha’apiipiira’a lai te 1 no mati e tae mai i te 13 no ‘atopa, i Bora Bora, no te hē’uri te fariira’a ratere i te reira motu. ‘Ōia mau, ta’a-è noa’tu te huru no to’na tairoto, e horo’a to’a mai te mau huru hamanira’a o te mau pū hotera no taua motu ra, i te raura’a o te huru no te fariira’a i taua mau pipi ha’apa’ari ra e te hō’ē fa’atumura’a ti’ara’a papu maita’i. Hau atu i te reira, te rahira’a fa’ahiahia o te mau fatu patana no te mau tapura ‘ohipa e vaira, o tei riro ei titi’ara’a i te mau tino tata’u e nehenehe no te mau ha’apiipiira’a no mua nei, ma te ‘aneti ato’a mai i te mau fa’anahora’a hau atu no te fariira’a no te ha’apiipiira’a fa’a’ohipara’a e te mau fatu ‘ohipa ‘aravihi no te mau ta’ata i ha’apiipiihia mai. Na roto i te arai vavaora’a e te SEFI, e pahonora’a taua ha’apiipiira’a ra i te feia ani ti’ara’a ‘ohipa.

 

Ua nehenehe na roto i te hō’ē mā’itira’a matamua roa i te fepuare i mā’iri a’e nei, ua tape’ahia mai 13 mau ti’a tata’u, e 4 no Maupiti e 1 no Huahine. I roto ia rātou, 12 e mau ani ti’ara’a ‘ohipa ia o tei fana’o mai i te pàpàture « pipi ha’apa’ari no te ha’apiipiira’a toro’a ‘ohipa », e no te reira ti’ara’a, no te hō’ē moni ‘āva’e a te SEFI.

 

Ua nehenehe, na roto i te reira ha’apiipiira’a, i te mau pipi ha’apa’ari e tau’aparau i te mau parau tumu no te fa’atupura’a e no te fa’ahotura’a i te tapura ‘ohipa, te fa’atupura’a i te mau putuputura’a no te mata’ita’ira’a, te mau tapura ‘ohipa na ni’a i te miti, mata’ita’i na ni’a i te pape e te ravā’airaa tairoto, e tae noa’tu i te mau tapura ‘ohipa na ni’a i te ‘iriatai, no te ha’apiipiira’a, no te rautira’a, te fa’aturara’a i te mau titaura’a no te parurura’a ‘ēiaha ia ro’ohia e te ‘ati, e te mau fa’aturera’a e vai mana nei. No te hō’ē roara’a e 33 hepetoma, tau ‘ī, ‘oia ho’i, no te roara’a e 7 ‘āva’e e te ‘āfa, ua fa’atupuhia te ha’apiipiira’a mate fa’atere ‘āpitipitihia e te i rotopu i te « ha’apiipiira’a i roto i te pū » e te « ha’apa’arira’a ravera’a  i te ‘ohipa i roto i te taiete ‘ohipa ».

 

Ua fa’aha’amana’o te Fa’aterehau vahine, Nicole Bouteau i tei manuia mai i ta rātou ha’apiipiira’a e te Fariira’a Ratere o te Pū ‘Ohipa Rahi Matamua roa ia a te Haufenua, o tei riro  mai te hō’ē matini pautuutu no te fa’arava’ira’a faufa’a o te fa’atupu ato’a mai i te tapura ‘ohipa e i te ti’ara’a ‘ohipa, hau atu i te 10 000 rahira’a ti’ara’a ‘ohipa ti’a i Porinetia nei. Ua fa’atumu ato’a atu ‘ōia i ni’a i te faufa’a rahi no te maita’ira’a, te raura’a, e te ro’ohia ‘orera’ahia e te ‘ati te mau tareni  o ta rātou e rauti atu i mua nei.