Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, Ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pū mana (MTT).

I muri a’e i te tere hi’opo’a i roto i te ‘Ōire no Huahine i nanahi atura, ua tere atu te Tomite ‘Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Pereiteni Edouard Fritch, i te mahana ma’a ra, i Ra’iatea. I to rātou ihoa taera’a atu i taua motu ra, ua tere atu taua Tomite ra e hi’opo’a i te tahua ‘ōhipara’a ‘āpi no te uahu o te feia rava’ai e vai i ‘Uturoa. Ua oti te mau ‘ōhipa no te hamanira’a i te uahu, tera ra, te vai noa a ra te mau tapura ‘ōhipa tapiri mai (te mau vaira’a pere’o’o, te mau poromu terera’a, etv) o te te noa a ra e o te fa’aineine noahia nei a e tu’u i roto i te horo’ara’a matete.

Ua tere atu te hō’ē Tomite ‘Āpo’ora’ahau arata’ihia e te Peretiteni Edouard Fritch, i te mahana pae ra, i Huahine. Ua fariihia mai rātou e te Tavana ‘Ōire no Huahine o Marcellin Lisan, te ‘Apo’ora’a ‘Ōire e te ‘Āuvaha no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o Félix Fa’atau, i muri mai, ua rave atu taua Tomite tere ra e rave rahi mau hi’opo’ara’a i ni’a i te tahua.

Te tamau noa nei te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pūmana, o Nicole Bouteau, i tō’na mau tere farerei i te mau ti’a no te Fariira’a Ratere. No reira, ua farerei atu ‘ōia i te avatea mahana piti iho nei, i te ti’a tuha’a fenua no Air France i Porinetia farani nei, o Alex Hervet.

Ua ‘āmui atu te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere e no te mau Utara’a na te Ara, ti’ā’au i te mau aura’a e te mau Pūmana, o Nicole Bouteau, i te mahana piti ra, i roto i te ‘ōro’a hanahana o ta te ‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i (AMTM=CESC) i fa’atupu ei ha’amana’ora’a ia John Taroanui Doom. Ua ‘āmui ato’a atu te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’arahi no Porinetia farani, o Marcel Tuihani, e te Peretiteni no te AMTM (CESC), o Winiki Sage, i piha’iiho ia’na.

Ua farii atu te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, tī’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pūmana i te Peretiteni no te ‘Āpo’ora’a Matutu Ti’arau Matau’i (AMTM), o Winiki Sage, o tei ‘āpe’ehia mai e Mélinda Bodin, Mono-Peretiteni no taua Pūmana ra, e o Patrick Yieng Kow, mero no te Piha Fa’atere e te Papa’irahi , o Alexa Bonnette.

Ua farii atu te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere e no te mau Utara’a Manureva na te Ara, tī’ā’au i te mau aura’a e te mau Pūmana, o Nicole Bouteau, i te monire ra, ia Michel Monvoisin, Peretiteni no te Tomite Fa’atere no Air Tahiti Nui, e Peretiteni ato’a ho’i no te Tomite Fa’atere no Tahiti Fariira’a Ratere.