Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere

Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, Ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pū mana (MTT).

Ua fariihia’tu te Peretiteni Fa’atere Rahi  no te Taiete Manureva no Vehi, o Mark Dunkerley, i te avatea mahana ma’a ra e te Peretiteni Edouard Fritch. E Metua Papetito o Mark Dunkerley no te va’a tau’ati ra o Hokulea, o tei purutia mai na i te Fenua nei, no te rave ato’ara’a ‘oia iho i te fanora’a na ni’a i taua va’a tau’ati ra, mai Tahiti i Raiatea. Ua tae ato’a atu ‘oia i roto i teie tere e mata’ita’i ia Raioatea.

Ua fa’aro’o te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere , o Nicole Bouteau vahine, na roto i te ‘oto e te mauiui rahi, i te fa’aru’e roara’a mai o Noma Wong vahine, Vahine tuiro’o rahi no te Fariira’a Ratere no te mau Motu Raro Matai Ma, e no te motu ihoa ra no Raiatea.

Ua ‘āmui atu na te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere, o Nicole Bouteau, e e Fa’aterehau no te mau Patura’a Rarahi, o Luc Faatau, i te po’ipo’i mahana maha ra, i te Farehau no Papeete, i roto i te vauvaura’a i te mau ‘ōpuara’a no te fa’anahonahora’a i roto i taua ‘Ōire ra, fa’aterehia mai e te Tavana ‘Ōire iho no te ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard.

I te mea, ua manuia maita’i na te mau tata’ura’a no 2 015 e no 2 016, na roto ato’a i te mara’ara’a te faito rahira’a huira’atira i ‘amui mai i roto i te mau tata’ura’a, te mau ta’atira’a e te mau ‘oire, ua vauvau mai te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a RAtere, o Nicole Bouteau, i te mahana toru ra, i roto i te putuputura’a a te ‘Apo’ora’a a te mau Fa’aterehau, i te Torura’a no te tata’ura’a « E fa’a’una’una vau i toà’u ‘Oire ».

Ua tae tino atu te Fa’atere vahine no te Fa’aterera’ahau no te Fariira’a Ratere, no te mau Utara’a na te Ara, ti’ā’au i te mau Aura’a e te mau Pūmana, o Anne-Sophie Locquegnies-Goupil, e te Ra’atira no te Piha no te Fariira’a Ratere, o Bruno Jordan, i te avatea monire ra, i te ‘avarira’a i te matini matamua roa no te « feti’a-mana’ora’a » i Porinetia farani nei, o tei  ha’amauhia i te taura’a manureva no Tahiti-Fa’a’a i te tahua i raro i te tamaru no te « mau fa’arevara’a na te ara ».

I teie nei, tei  Fort Lauderdale i Floride te Fa’aterehau vahine no te Fariira’a Ratere e no te mau Utara’a na te Ara, o Nicole Bouteau, no te ‘āmuira’a atu i roto i te Taupe’e no te Ao no te Ratere Tere Oriori Mata’ita’i na ni’a i te Pahi- Seatrade Cruise Global 2 017 o te tupu mai te 13 e tae atu i te 16 no mati nei.