Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a

I te po’ipo’i mahana toru ra, ua haere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te aroa poromu Régent Paraita, i Papeete, no te horo’ara’ a i te ha’amatara’a no te mau tapura ‘ōhipa no te Pū Nohora’a Piahi Van Bastolaer, ua ‘āmui ato’a atu te Tavana ‘Ōire no te ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard.

 

Te vaira teie Nohora’a i ni’a i te hō’ē tuha’a fenua no te rahira’a e 868 m2, o tei horo’ahia’tu na i roto i te Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a, no te Feia ‘Āpi, no te mau Tū’aro, ti’ā’au i te mau Ha’apiira’a Teitei, na roto i te hō’ē fa’aotira’a mana n te 6 no tenuare  i mā’iri a’e nei. I ni’a i te reira tuha’a fenua, te vaira hō’ē fare  tahua, o tei fa’aeahia na te mau patura’a i te hope’a no te matahiti 80, noa’tu a ia ua ‘oti te ‘ōhipa rarahi.

 

E vai atu  roto i taua Fare Tahua ra, hō’ē vaira’a pere’o’o uira  raro i te fenua, e 64 mau Nohora’a (e 50 T1 + 14 T2), tera ra, hō’ē T2 o te horo’ahia ei nohora’a no te ta’ata tia’i i taua vahi ra, e vai ato’a mai te mau faretoa, e tae noa’tu i te hō’ē fare fariira’ a no te mau ta’ata e noho atu i reira e te ho’e ‘aua tiare. E taupe’e to te ta’ato’ara’a o te mau Nohora’a, haere roa e 6 m2 e tae roa ato’a atu i ni’a i te 36 m2 . Te ho’o ta’ato’a no taua tapura ‘ohipa ra, tei ni’a ia i te 500 mirioni toata farane.

 

A fa’aterehia mai na e TNAD te mau matutura’a no taua ‘ōpuara’a ra ma te paturuhia mai e te Pu Hi’opo’a no te mau Tapura ‘Ōhipa a te Hau no Porineia farani, na te reira i ha’amana mai i te pa’arira’a no te ‘ohipa-rahi e ti’a ra. Ua rave ato’ahia mai te tahi hi’opo’ara’a  no te hi’o ‘aita anei e « ‘amaniate » e vaira, e ua ha’apapu mai te mau hi’opo’ara’a, e ‘aita roa’tu e ‘amaniate i roto i te ta’ato’ara’a no taua Fare Tahua ra. Na reira ato’a te mau titaura’a a te Pu Mapurua’ea, ua hi’opo’a ato’ahia mai.

I te po’ipo’i mahana toru ra, ua haere atu te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te aroa poromu Régent Paraita, i Papeete, no te horo’ara’ a i te ha’amatara’a no te mau tapura ‘ōhipa no te Pū Nohora’a Piahi Van Bastolaer, ua ‘āmui ato’a atu te Tavana ‘Ōire no te ‘Ōire no Papeete, o Michel Buillard.

 

Te vaira teie Nohora’a i ni’a i te hō’ē tuha’a fenua no te rahira’a e 868 m2, o tei horo’ahia’tu na i roto i te Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a, no te Feia ‘Āpi, no te mau Tū’aro, ti’ā’au i te mau Ha’apiira’a Teitei, na roto i te hō’ē fa’aotira’a mana n te 6 no tenuare  i mā’iri a’e nei. I ni’a i te reira tuha’a fenua, te vaira hō’ē fare  tahua, o tei fa’aeahia na te mau patura’a i te hope’a no te matahiti 80, noa’tu a ia ua ‘oti te ‘ōhipa rarahi.

 

E vai atu  roto i taua Fare Tahua ra, hō’ē vaira’a pere’o’o uira  raro i te fenua, e 64 mau Nohora’a (e 50 T1 + 14 T2), tera ra, hō’ē T2 o te horo’ahia ei nohora’a no te ta’ata tia’i i taua vahi ra, e vai ato’a mai te mau faretoa, e tae noa’tu i te hō’ē fare fariira’ a no te mau ta’ata e noho atu i reira e te ho’e ‘aua tiare. E taupe’e to te ta’ato’ara’a o te mau Nohora’a, haere roa e 6 m2 e tae roa ato’a atu i ni’a i te 36 m2 . Te ho’o ta’ato’a no taua tapura ‘ohipa ra, tei ni’a ia i te 500 mirioni toata farane.

 

A fa’aterehia mai na e TNAD te mau matutura’a no taua ‘ōpuara’a ra ma te paturuhia mai e te Pu Hi’opo’a no te mau Tapura ‘Ōhipa a te Hau no Porineia farani, na te reira i ha’amana mai i te pa’arira’a no te ‘ohipa-rahi e ti’a ra. Ua rave ato’ahia mai te tahi hi’opo’ara’a  no te hi’o ‘aita anei e « ‘amaniate » e vaira, e ua ha’apapu mai te mau hi’opo’ara’a, e ‘aita roa’tu e ‘amaniate i roto i te ta’ato’ara’a no taua Fare Tahua ra. Na reira ato’a te mau titaura’a a te Pu Mapurua’ea, ua hi’opo’a ato’ahia mai.