Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a

Ua ‘āmui atu te Peretiteni Edouard Fritch, o tei ‘āpe’ehia’tu e te Fa’aterehau no te Ta’ere, o Heremoana Maamaatuaiahutapu, e te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata, i te pō mahana ma’a ra, i To’ata, i roto i te patara’ahia te hoho’a penihia ra a te Pū Disney, « Moana », na roto i te reo Tahiti.

 

Hau atu i te 4 000 rahira’a ta’ata mata’ita’i, o tei fana’o na i te patara’ahia taua hoho’a ra, i roto i te ‘Āua no To’ata, ta’a-è noa’tu ai ia to roto i te mau ‘Āua Tiare no Pa’ofa’i. Te fā, o te horo’a tamoni ‘orera’a ia i te patara’a i taua hoho’a peni ra, ia haere rahi mai te mau huru faito nuna’a huira’atira e mata’ita’i, e ua tupu te reira tauto’ora’a.

 

Ua hina’aro te ‘Apo’ora’ahau no Porinetia farani e ha’amauruuru maita’i ta’a-è i tera hina’aro to te Ta’atira’a Atiti’a, peretitenihia e Hinano Murphy, o tei ‘imi mai i te mau rave’a ato’a, ia nehenehe ia huri ato’ahia taua hoho’a ra na roto i te reo tahiti, no te fa iho ha’apiira’a.

 

Ua tupu ato’a te patara’a i taua hoho’a ra, i mua ato’a i te ho’e Tomite Tere no te mau Ti’a no te Pu Hamanira’a Hoho’a Teata Disney. Te mau mero no taua Tomite ra, o te feia ia o tei ha’a mai no te hamanira’a i taua hoho’a ‘otahi roa ra no to’na huru hamanira’a, no te mea, o « Moana », o te hoho’a teata matamua roa ia a Disney o tei hurihia na roto i to tatou reo, o ratou ato’a o ta te Pereiteni  Edouard Fritch, i farii mai i te Peretitenira’a.

Te hamanira’a e te fa’anahora’a i te patara’a i taua hoho’a ra, na roto i te reo mau reo porinetia, no te mau tamarii ihoa ra. No te reira umu, te Haufenua i ‘afa’i atu ai i tā’na paturu ra’a rahi e o ta’na ato’a mau piha ‘ohipa e mau pu fare ha’apiira’a.