Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a

Ua tae  atu te Fa’aterehau vahine no te Ha’apiira’a, o Nicole Sanquer-Fareata e te Fa’aterehau vahine no te ‘Ihi mā’imira’a, o Tea Frogier, i te avatea mahana toru ra, i te Fare Ha apiira’ a Tuarua Tuianu Legayic no Papara, i te ‘operera’a i te mau re no te tata’ura’a no te mau TPE  maitata’ i roa a’e a te mau Piahi no te Piha 1 S’Ihi Mā’imira’a no Porinetia farani.

 

Te fā no taua tata’ura’a ra no te ha’afaufa’ara’a ia i te mau Tapura ‘ōhipa Tata’itahi Hi’opo’ahia a te mau Piahi no te mau Piha 1 S ei mau tuha’a hi’opo’ara’a hou te bakarorea 2 016. Te Ta’atiraa Poroma’imira’a, ma te autaipe e te Fare  Ha’apiira’ a Tuarua Tuianu Legayic no Papara, o tei fa’atupu i teie matahiti i te Torura’a no te « Tata’ura’a no te fa’a’itera’a i te mau TPE ».

 

Ua ‘āmui pauroa mai te mau piahi o tei tapurahia i roto i te Piha 1 ‘Ihi mā’imira’ a no te mau Fare  Ha’apiira’a Tuarua a te Hau e unuma i roto i taua tata’ura’a ra. Te fā, o te tu’ura’ a ia i mua roa i te ‘ōhipa o tei ‘imihia mai e te piahi tata’itahi iho, e to rātou ihoa ‘aravihi no te fa’afa’a’itera’a mai i te reira na roto i te maramarama, te ‘oa’oa e te ha’apa’o maita’i i te mau ‘imira’a o ta rātou i ha’a mai, ia maramaramahia mai te reira e te ta’ato’ara’a.

 

Ua riro atura ia taua tata’ura’ a ra ei hi’opo’ara’ a ‘aioperera’ a ‘ihi mā’imira’ a e horo’ara’a parau i mua i te naho’a ta’ata. Na te hō’ē Tomite Hi’opo’a i ha’amauhia mai e te ta’atira’a Poroma’imira’a i hi’opo’a mai i te mau pu’eparau ato’a ia au i te mau titaura’ a i fa’aotihia no taua tata’ura’a ra. No reira, ua anihia te mau tino i haru mai i te ti’ara’a hope’a, ia fa’afa’a’ite mai i ta rātou mau areni. Ua riro ato’a taua tata’ura’a ra ei taime no na Fa’aterehau vahine e piti, no te faaitoitoi te mau piahii roto i ta ratou mau mā’mira’a, no te fa’afanau mai i te mau titaura’a ‘api atu a.