Fa’aterera’ahau no te Ha’apiira’a

Ua farii atu te Peretiteni Edouard Fritch e te Fa’aterehau vahine ti’a‘au i te mau Tū’aro, o Nicole Sanquer Fareata, i te avatea mahana ma’a ra, i te Peretitenira’a, i te Tomite Fa’atere o te ‘Āmuitahira’a no te Ao no te Tū’aro Ha’ apiira’a, no te 4 ra’a o te Harura’a Ti’ara’a ‘Aito no te Ao no te Paira’a Popo i ni’a i te One (Beach volley), o te ha’amata a tapati nei i roto i te mau ‘Aua Tiare  no Pa’ofa’i.

 

No teie Harura’a Ti’ara’a ‘Aito no te Ao, ‘aita i iti mai I te 250 rahira’a ma’ona o te ta’iruru mai na roto e rave rahi mau fenua no te ao nei. Ua ha’apapu te Peretiteni, e ‘iriti taua huru faito fa’anahora’a tū’aro, i te ‘ūputa i roto i te ‘Ao nei, e e ‘afa’i ato’a mai te reira, i te hō’ē ‘aitauira’a faufa’a moni no te mau piahi taure’a o te ‘āmui mai i roto i taua rurura’a tū’aro ra.

 

Ua hina’aro te Peretiteni e tahopu i te ‘ōhipa o tei raveha mai e te USSP (‘Āmuitahira’ a no te Tū’aro Ha’apiira’a Porinetia), i raro a’e  i te mana fa’atere o te Fa’aterera’ahau no te Ha’ apiira’a, no te Feia ‘āpi e no te mau Tū’aro, e tae  noa’tu i te mau mero ato’a no te Tomite Fa’atere ‘Ōhipa o tei ‘ōhipa mai, a rave rahi mau ‘ava’e  i teie nei, no te fa’anaho ia tupu ihoa teie harura’a ti’araa ‘aito no te ao mai tei au maite.

 

I ‘o mai i te farereira’a tū’aro, e riro ato’a atu taua farereira’a ra ei taime no te fa’ahanahanara’a na roto i te tū’aro, i te raura’a o te ta’ere a Porinetia farani e a te mau fenua ato’a o te ta’iruru mai.