Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, Ti’ā’au i te Reforomatiora’a o te Parurura’a Totiare ‘Amui, no te Araira’a e no te ‘Utuafare fetii (MSS).

Ua tae atu te Peretiteni Edouard Fritch, i te po’ipo’i mahana ma’a ra, i roto i te ‘Ōro’a ‘Āvarira‘a i te Fare Purera’a ‘Oitumene a te PūUtuutura’a Ma’i no Porinetia arani, no Ta’aone ( CHPF=PUPF)- Te Aroha, i Pira’ e, i mua i te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal, e te tahi atu mau mero no te ‘Apo’ora’ahau e mau ti’a no te mau fa’aro’o rau.

Ua tu’urima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra i te Peretitenira’a, i te hō’ēfa’aaura’a no te autaipera’a e te Fa’aterehau no te ‘Ea no te mau Motu Raroto’a, o Nandi Glassie, i mua ihoa i te aro o te Fa’ aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal.

Ua tu’urimahia te hō’ē fa’a’aura’a mana no te fa’ahope i te fa’aeara’a ‘ohipa i te PUPF (CHPF=Pū Utuutura’a  Ma’i no Porinetia farani), i teie iho nei ropura’a mahana i te Pū a te Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea.

Ua horo’a mai te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, o Jacques Raynal, i te avatea monire ra, i tō’na mana’o no ni’a i te fa’aeara’a ‘ohipa a te mau taote rapa’au ma’i no te mau fare utuutura’a ma’i. Ua ha’apapu ta’a-è mai ‘ōia, e ua fa’anahohia na e fa’atupu e rave rahi mau rurura’a  ha’amaramaramara’a o tei tu’uhia’tu na i mua i te Aupupu o te ti’a maira no te mau taote fare ma’i.

Ua farii atu te Fa'aterehau no te 'Ea e no te mau Autahira'a, te taote Jacques Raynal, i te mahana piti ra i tā'na fa'aterera'ahau, i te Fa'atere no te Ara-Moana no te 'Āfata no te mau Tu'ura'a e no te mau Titaura'a tute (CDC), o Dominique Mirada.

Ua tamau noa mai a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa i ta rātou mau tapura ‘ohipa, i te monire ra e te mahana piti, ma te fa’ahiti ihoa i te mau parau tumu no te mau rave’a no te ha’amaramaramara’a  no te mau mauha’a no te ‘ea o tei riro roa mai ei mea hina’aro rahihia no te fa’afa’a’ite fa’aarara’a e te ti’ā’au ho’era’a i te mau porotita no te ‘ea.