Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

Ua farii atu te taote Jacques Raynal, Fa’aterehau ti’ā’au i te ‘Ea, i te mahana toru ra, ia Philippe Palombo, Ti’a tuha’a fenua tonohia no te ‘Āmuitahira’a Utuutura’a ma’i no Farani (FHF)- tuha’a no Patitifa apato’a e Fa’atere no te Fare Utuutura’a ma’i ‘aravihi A. Bousquet, i Niu Taratoni.

 

Ua tapurahia teie tere i roto i te fa’anahora’a no te Fa’aaura’a pitimatahiti a te FHF o te tupu  Papeete i te ‘ātopa i mua nei. Ua tuatapapahia e rave rahi mau tumu parau no ni’a iho i te mau aura’a i rotopu ia Porinetia farani e o Niu Taratoni, mai te fa’aineinera’a i te feia rave ‘ōhipa e aore ra te ha’amaura’a i te mau ‘ama’a ‘ohipa no te rapa’aura’a e no te amora’a i te mau ma’i varavara e te ho’o rahi.