Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

Uiuihia no ni’a iho i te mau uira’a no te fa’anahora’a e no te mauha’ a ‘ea, te tamau noa nei te Tomite no te fa’anahora’a ‘ea (COS) i te hi’opo’araa no te hi’o fa’ahoura’a i te tareta ‘ea. Ua putuputu fa’ahou ‘ōia i te avatea monire ra, i te Peretitenira’a, e te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘ Ea, te Taote Jacques Raynal.

 

I roto i taua rurura’a ra o tei fa’atumuhia no ni’a  te mau ma’i no te parurparura’a te mau mape i te titi’a i te toto, maoti e na roto i te matini titi’a toto (dialyse), i te terefera’a i te mape e te terefera’a i te ‘ovata, ua horo’a mai te Tomite no te fa’anahora’a i te ‘ea i te ho’e mana’o no ni’a i te mau ‘initi na ni’a i te huira’atira, a nehenehe atu ai e tatuha’a i te faito mauha’a e pahonohia ai te mau hia’ aira’a no te rapa’aura’ a. No te titi’ara’ a toto (dialyse), e mea ti’a te mau tapura ‘ohipa ia na muahia i te fa’ anaho no te pahono i te mau hia’aira’ a no e 600 raira’a feia ma’i o te tia’ihia nei no 2 022, ma teie ti’aturira’ a e nehenehe e 40 %  o ratou e rapa’auhia tapiri noa’tu i to ratou mau ‘utuafare nohora’ a.

 

Na roto i te hi’o fa’ahoura’ a i te tareta no te ‘ea e nehenehe ai e roa’a mai te parau ha’apapa, ia au i te mau huru utuutura’a e nehenehe e horo’ahia, e nehenehe ai e fa’ata’a i te ho’e pu’ etau no te tu’ura’a i te mau anira’a parau fa’ati’a no taua na huru rapa’aura’a ra e toru. Te mau anira’a o te tu’uhia’tu i roto i te pu’etau no te 1 no tiunu e tae atu i te 31 no tiurai 2 017, o te hamanihia e te Fa’aterera’ a no te ‘Ea, a tu’uhia’tu ai i muri mai i roto i te Tomite no te Fa’ anahora’a ‘Ea, ia horo’a mai ‘oia i to’na mana’o, n te horo’ara’ a i te parau fa’ ati’ a i muri mai.