Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

E tae mai te Taote Corine Capuano, Ti’a no te PAE (OMS= Pu no te Ao no te ‘Ea) no Patitifa no te hō’ē tere ‘ohipa i Porinetia farani nei, mai te 21 e tae atu i te 23 no ‘ atete no te ha’amaura’a i te hō’ē tapura ‘ohipa ‘api no te rave ‘āmuira’a i te ‘ohipa e te Haufenua e no te fa’aineinera’a i te rurura’a a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa, o te tupu atu i te mau motu Raroto’a ma, mai te 28 e tae  atu i te 30 no ‘ātete i mua nei.

 

Te mau parau tumu rarahi o e tuatapapahia’tu i roto i te reira tere ‘ohipa o teie ia i muri nei :

·         Tauturura’ a ‘ihirave’a  no te ha’amaura’a i te Pū no te mau rapa’aura’a no te ‘Ea Tuatahi o tei fa’ ata’ahia i roto i te hoho’a no te fa’anahora’ a o te ‘Ea o tei ma’itihia i te 2 016 ra,

·         Autaipera’a i rotopu i te PAE(OMS) e te mau Fenua no Patitifa no te ’arora’a i te mau ma’i pe’e ‘ore,

·         Haura’a no te ‘Ea o te Fenua e o te Ao nei

·         Paturura’ a e Ha’afaufaara’ a i te tapura ‘ohipa no te patiara’ a i Porinetia farani

 

I roto i te taime e parahi mai ai te Taote Capuano i te fenua nei, e tere atu ‘ōia, ma te ‘āpe’ehia’tu e te Taote Raynal, Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea i Bora Bora, i te 21 no ‘ātete, no te fa’anaho i te ha’amanara’a i te hoho’a no te parurura’a ‘ea o te mau pape no te ‘aimamaura’a a te ‘Ōire no Bora Bora, e no te faito i te nehenehera’a e fa’ atupu i te ‘opuara’a tamatamatara’a a te Pu no te mau Rapa’aura’a Ma’i no te ‘Ea Tuatahi i roto i taua ‘Ōire ra.

 

E tere ato’a atu te Taote Capuano i roto i te pū rapa’aura’a ma’i no Papara i te 23 no ‘ātete, ma te ‘ape’ehia’tu e te Taote vahine Théron,  Fa’ atere vahine no te ‘Ea, no te faitora’ a i te nehenehera’ a e fa’atupu i te hō’ē ‘opuara’ a no te tamatamatara’a a te Pū no te mau Rapa’aura’a Ma’i no te ‘Ea Tuatahi i roto i te reira ‘Ōire.

 

Na roto i teie tere farerei, e fa’atupu ato’a te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea i te hō’ē rurura’ a na te mau Fa’aterehau ‘āpitihia mai e te Taote Capuano, no te ha’amaura’a i te mau niu no te hō’ē tapura ‘ohipa ‘āmui no te reira tuha’a, i te mea, e mea faufa’a rahi te reira mau rave’a no te fa’atere’au rapa’aura’a i te mau ma’i pu’etau maoro o te ha’ateimaha noa nei i te fa’arava’ira’a faufa’a a te Fenua nei.