Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

Ua tamau noa mai a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa i ta rātou mau tapura ‘ohipa, i te monire ra e te mahana piti, ma te fa’ahiti ihoa i te mau parau tumu no te mau rave’a no te ha’amaramaramara’a  no te mau mauha’a no te ‘ea o tei riro roa mai ei mea hina’aro rahihia no te fa’afa’a’ite fa’aarara’a e te ti’ā’au ho’era’a i te mau porotita no te ‘ea.

 

Ua nehenehe i te Taote Jacques Raynal e ha’amaramarama atu, na roto i te reira taime,  te Pū no te Ao no te ‘Ea e i tō’na mau hoa no Patitifa i te fa’atupura’a  i te hō’ē Pū hi’opo’ara’a no te ‘Ea i roto i te Fa’aterera’a no te ‘Ea.

 

Ua tau’aparau ato’ahia te tahi atu mau parau tumu rārahi o te ‘itehia ra i roto i te mau Fenua ato’a no Patitifa, mai te RAA, te ma’i Poria o te mau Tamarii, te mau Ma’i pu’etau roa, mai te ‘Ōmaha Tihota, te mau ma’i Mafatu-mahaha e te mau  ma’i manava. Ua tau’aparau hohonuhia te parau no te parurura’a ‘ea i roto i te mau Fenua no Patitifa. No te mau ‘ati natura e te mau ma’i pe’e, na te reira e fa’ahepo ra i te mau pu no te ‘ea ia ha’aputu i te mau pahonora’a tano i roto i te Fenua tata’itahi, tera ra, i te mau rave’a ato’a no te tauturura’a te tahi i te tahi ia tupu noa mai te hina’arora’a i rotopu i te mau Fenua no Patitifa.

 

I roto i teie tere ‘ohipa, ua tau’aparau ato’a atu te Fa’aterehau no te ‘Ea, teTaote Jacques Raynal e tō’na taipe no te mau motu Raroto’a ma, o Nandi Tuaine Glassie. Ua tō’a’ati tō na Fa’aterehau to’opiti mana’o i ni’a i te ha’amaita’ira’a i te rave autahira’a i te ‘ohipa i roto i te tuha’a no te ‘Ea i rotopu ia Porinetia farani e te mau motu Raroto’a mā, ‘inaha, e rave rahi te mau huru fatatara’a to raua mau huira’atira to te tahi i ni’a i to te tahi, i te pae no te ta’ere, e no te mau fifi no te ‘ea. E hi’opo’a maita’ihia i roto  te mau hepetoma e haere mai nei i mua nei, te hō’ē Fa’aaura’a Mana no te reira Fa’aaura’a. Ua titau manihini atu te Fa’aterehau Jacques Raynal i te Fa’aterehau no te ‘Ea no Raroto’a ia tere mai i Porinetia nei hou te hope’a no teie nei matahiti no te tu’urima i taua Fa’aaura’a ra.

 

I roto i te hō’ē ‘ōro’a hanahana, ua farii ato’a atu e Fa’aterehau n te ‘Ea, mai roto mai i te rima o te Fa’atere Rahi o te OMS no te tuha’a fenua no Patitifa, i te Re no te Tareni Maita’i roa a’e no te Tareni e mau Motu e te ‘Ea i roto ia Patitifa, no te ‘ohipa ihoa ra a te Tomite no te Araira’a i te mau ‘Ati no ni’a  te Poromu i Moorea.

 

Tei ‘o ato’a i roto i  taua putuputura’a te Taote Philippe Biarez, i piha’iiho i te Fa’aterehau no taua ‘ōro’a ra, na’na ia e pupu mana atu i roto i te rima o te Tavana ‘Ōire no Moorea, Peretiteni no te Tomite Arai i te mau ‘Ati Poromu, o Evans Haumani,  roto i te hō’ē ‘Ōro’a o te tupu atu i Moorea, i te 22 no tetepa i mua nei.