Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

Ua tu’urimahia te hō’ē fa’a’aura’a mana no te fa’ahope i te fa’aeara’a ‘ohipa i te PUPF (CHPF=Pū Utuutura’a  Ma’i no Porinetia farani), i teie iho nei ropura’a mahana i te Pū a te Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea.

 

Ua tu’urima ‘āmui te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te’Ea, o Jacques Raynal, e te Fa’aterehau vahine ti’ā’au i te mau ‘Ohipa a te Hau, o Tea Frogier, i te mahana pae nei, e te SPHPF (ATFPF=Aupupu a te mau Taote Farema’i no Porinetia farani), i te parau fa’aaura’a mana no te fa’aea i te fa’aeara’a ‘ohipa.

 

Te fa’aaura’a mana o tei tu’urimahia e te mau pae ato’a no ni’a ia i te fa’aaura’a mana no te hope’ara’a o te fa’aeara’a ‘ohipa o tei tu’urimahia na i te 13 no fepuare 2016 ra.

 

Te ‘iriti maira te reira i te mau tuha’a rarahi no te fa’atere fa’ahoura’a i te parau no te maorora’a i ni’a i te ti’ara’a ‘ohipa, no ni’a i te fa’aroara’a  i te tapura ‘ohipa, e aore a ia, i te rave tamaura’a i te mau utuutura’a ma’i i roto i te mau fare ma’i e te Fa’aterera’a no te ‘Ea.