Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

Ua tu’urima te Peretiteni no Porinetia farani, o Edouard Fritch, i te mahana pae ra i te Peretitenira’a, i te hō’ēfa’aaura’a no te autaipera’a e te Fa’aterehau no te ‘Ea no te mau Motu Raroto’a, o Nandi Glassie, i mua ihoa i te aro o te Fa’ aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal.

 

Ua ‘āpe’ehia mai te Fa’aterehau no te ‘Ea no te mau Motu Raroto’a māe te hō’ēTomite tere a te mau ‘Āpo’ora’ahau e tei roto ato’a te Fa’atere vahine no te mau Piha no te Fare Utuutura’a Ma’i, te Taote YinYin May e o Valentino Wichman, fa’aa’o ti’ā’au i te fa’anahora’a o te mau tapura ‘ohipa.

 

I roto i te 12 ra’a no te ‘Āpo’ora’a a te mau Fa’aterehau no te ‘Ea no Patitifa, o tei fa’atupuhia i te ‘ātete i ma’iri a’e nei, e te Pūno te Ao no te ‘Ea (PAE=OMS) no te tuha’a no Patitifa to’o’a o te rā, ua fa’atupuhia na hō’ēputuputura’a ti’apiti e te Fa’aterehau no te ‘Ea no te mau Motu Raroto’a māe te Fa’aterehau no te mau Autahira’a e no te ‘Ea, te taote Jacques Raynal. Ua to’ā’ati te mana’o o na Faatere to’opiti, no te fa’arava’i atu a i te autaipera’a no te ‘Ea i rotopu i na Fenua e piti, o te ‘itehia ra, e mea rahi te mau tu’ati’atira’a e vaira i rotopu i to raua mau huira’atira, te ta’ere e te mau fifi no te ha’a ‘ea.

 

Te titau ra te reira autaipera’a e ha’amaita’i atu a i te ‘Ea o to raua mau Huira’atira tata’itahi na roto i te mau tapura ‘ohipa mai te ha’amaita’ira’a i te mau rave ‘ohipa o te ha’a ra i roto i te pae no te ‘Ea, te ha’apuaira’a i te rave ‘apipitira’a e te ‘aitauira’a i te mau ha’amaramaramara’a i ni’a e rave rahi mau parau tumu no te ‘Ea, e ia vai ti’a noa i te vaira’a te PūMā’imira’a Louis Malardé.

 

 

I roto i te tuha’a Fenua Patitifa no te PAE (OMS), te vaira e 21 mau Fenua e mau tuha’a fenua, tei roto ato’a na Fenua farani to’otoru n Patitifa. Na roto i te hō’ēfa’anahora’a  fa’atianira’a e no te parurura‘a , i raro a’e i te hō’ēparau tumu hi’o ‘ōrama « Te mau Motu-‘Ea », te titau onoono maira te PAE (OMS) i ni’a i te faufa’a rahi ia to’a’ati e ia tauturu te mau fenua autaea’e te tahi i te tahi.