Fa’aterera’ahau no te mau Autahira’a

Ua putuputu na te mau rima rave ‘ohipa no te Fa’aterera’a o te mau ‘Ohipa Totiare, i te mahana pae ra,no te hō’ē putuputura’a fa’ata’ahia no te hō’ēra’a totiare e no te arata’ira’a i roto i te tauira’a.

 

Te mau fā no taua mahana ra o te mata ‘itera’a ia i te ‘ite papura’a te tahi i te tahi i roto i te ‘aravihira’a no te ‘ohipara’a, no te fa’arava’i atu a i te hō’ēra’a o te pupu e n o te ha’amaura’a i te hō’ē pupu  ni’a i te hō’ē ‘ihi rave’a no te tauira’a.

 

I muri a’e i te hō’ē parau ha’apapa no te 2 017 e te hō’ē vauvaura’a no te mau reni rarahi a taua Piha ‘Ohipa ra no te matahiti 2018, ma te niuhia i ni’a i teie mau parau ‘auro no te fa’anahora’a no te araira’a e no te mape’era’a, ua tuhahia te ta’ato’ara’a o te feia rave ‘ohipa na roto e 9 mau pupu ‘ohipa e o tei nehenehe e feruri mai i ni’a i te mau tapura ‘ohipa ‘iteahia no ni’a i te mau parau tumu no te vai metuara’a, no te mau ti’ara’a mana o te mau tamarii, o te mau ta’ata huma e o te mau ta’ata ruhiruhia e aore a ia o te vahine.

E maha mau pupu ‘ohipara’a, o tei fa’ata’a ta’a-è-hia no te hō’ēra’a o te pupu.

 

Ua nehenehe na roto i taua mahana ra, e ha’apapu i te faito e ono ‘ahuru (60) mau tapura ‘ohipa o te ha’aputuputuhia e o te riro ei niu no te hō’ē putura’a  pu’eparau no te mau ha’apotora’a e tae noa’tu i te mau pu’eparau-tapura ‘ohipa.

 

O te matameha’i roa te reira fa’anahora’a a te reira Pū ‘ohipa, e ia au i te mau numera fa’ahiahia i roa’a mai, e fa’atupu fa’ahouhia atu a te reira fa’anahora’a i mua nei.